Додаткова копія: Про затвердження плану заходів з реалізації в Київській області Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.01.2019 р. N 21

Про затвердження плану заходів з реалізації в Київській області Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року N 944-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року" (План N 944-р):

1. Затвердити план заходів з реалізації в Київській області Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року (Розпорядження N 909-р) (далі - план заходів), що додається.

2. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання плану заходів, про що інформувати департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації щокварталу до 05 числа останнього місяця звітного періоду для узагальнення та подальшого інформування Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити плани заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року (Розпорядження N 909-р).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської обласної державної адміністрації В. Кучера.

 

Голова адміністрації

О. Терещук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
23 січня 2019 року N 21

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації в Київській області Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року (Розпорядження N 909-р)

N
з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1.

Розробити та затвердити регіональні і місцеві програми підтримки внутрішньо переміщених осіб з урахуванням цього плану заходів і потреб внутрішньо переміщених осіб з метою забезпечення їх ефективної інтеграції

I квартал 2019 року

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

2.

Удосконалення механізму забезпечення збору та аналізу інформації щодо житлових потреб внутрішньо переміщених осіб (із зазначенням статі та наявності дітей), зокрема з використанням Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб

Щокварталу

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

3

Проведення інвентаризації об'єктів нерухомості та формування інформаційної бази на відповідному місцевому рівні з метою визначення наявних вільних приміщень, у тому числі таких, які за умови приведення до стану, придатного для проживання, можуть бути використані для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб

I квартал 2019 року з подальшим оновленням щопівроку

Департаменти регіонального розвитку, житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

4

Забезпечення інформування населення, зокрема потенційних орендарів та орендодавців, про переваги укладення договорів оренди житла, а також про зміни у законодавстві щодо надання в оренду фізичними особами житла для внутрішньо переміщених осіб

Постійно

Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації, управління інформації та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, Головне територіальне управління юстиції у Київській області, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, Публічне акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України", громадські організації і об'єднання (за згодою)

5

Моніторинг виконання місцевих програм створення житлового фонду соціального призначення і фонду житла для тимчасового проживання, зокрема щодо їх використання для задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб

Щопівроку

Департаменти регіонального розвитку, житлово-комунального господарства та енергоефективності, містобудування та архітектури облдержадміністрації, Головне управління Держгеокадастру у Київській області, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

6

Внесення за поданням місцевих органів влади Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо передбачення у Державному бюджеті України на відповідні роки видатків на формування житлових фондів соціального призначення для надання житла внутрішньо переміщеним особам

Постійно

Департаменти регіонального розвитку, житлово-комунального господарства та енергоефективності, містобудування та архітектури, фінансів облдержадміністрації, Головне управління Держгеокадастру у Київській області, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

7

Забезпечення актуалізації заходів регіональних програм, розроблених на виконання Указу Президента України від 27 березня 1998 року N 222 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі", з урахуванням потреб внутрішньо переміщених осіб у постійному і доступному житлі

II квартал 2019 року

Департаменти регіонального розвитку, житлово-комунального господарства та енергоефективності, фінансів облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

8

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з метою забезпечення належного фінансування регіональних програм, розроблених на виконання Указу Президента України від 27 березня 1998 року N 222 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі", з урахуванням потреб внутрішньо переміщених осіб у постійному і доступному житлі

IІ квартал 2019 року

Департаменти регіонального розвитку, житлово-комунального господарства та енергоефективності, фінансів облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

9

Надання пропозицій щодо запровадження механізму гарантування і забезпечення рівних прав та можливостей за результатами проведеного аналізу проблем внутрішньо переміщених осіб щодо доступу до послуг (пільг) соціального забезпечення з урахуванням гендерного та вікового аспектів, особливих потреб окремих категорій осіб (осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, представників національних меншин тощо), а також різниці у доступі до послуг внутрішньо переміщених осіб

II квартал 2019 року

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, служба у справах дітей та сім'ї облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

10

Підвищення потенціалу місцевих громад у розвитку агропромислового сектору, що забезпечить створення нових робочих місць для внутрішньо переміщених осіб

I квартал 2019 року

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Київський обласний центр зайнятості, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

11

Забезпечення інформування внутрішньо переміщених осіб з метою сприяння їх участі в програмах мікрокредитування, залучення до зайнятості в агропромисловому секторі (з урахуванням принципу гендерної рівності)

I квартал 2019 року

Департаменти агропромислового розвитку, соціального захисту населення, фінансів облдержадміністрації, управління інформації та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, Київський обласний центр зайнятості, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

12

Забезпечення реалізації спільних із міжнародними та громадськими організаціями програм, спрямованих на підвищення рівня зайнятості та самозайнятості внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням принципу гендерної рівності)

Постійно

Київський обласний центр зайнятості, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, міжнародні та громадські організації і об'єднання (за згодою)

13

Забезпечення проведення аналізу проблем зайнятості внутрішньо переміщених осіб (із зазначенням віку та гендерного аспекту), що стосуються існуючого попиту на ринку праці в області з найбільшою кількістю внутрішньо переміщених осіб, з метою планування роботи Київського обласного центру зайнятості, зокрема в частині підвищення кваліфікації чи перекваліфікації

Щороку

Київський обласний центр зайнятості, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

14

Проведення тренінгів для вчителів та соціальних працівників для роботи з дітьми з числа внутрішньо переміщених осіб

Постійно

Департаменти охорони здоров'я, освіти і науки облдержадміністрації, служба у справах дітей та сім'ї облдержадміністрації райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

15

Надання психологічної підтримки та послуг щодо розвитку мовлення для дітей із числа внутрішньо переміщених осіб, які мають особливу потребу у цьому

Постійно

Департаменти охорони здоров'я, освіти і науки облдержадміністрації, служба у справах дітей та сім'ї облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

16

Підтримка приймаючих територіальних громад з метою створення і розвитку інфраструктури переміщених закладів вищої освіти, зокрема їх розбудови, реконструкції та оснащення

I квартал 2019

Департаменти освіти і науки, фінансів, регіонального розвитку облдержадміністрації, управління інфраструктури облдержадміністрації,

райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

17

Реконструкція, оснащення студентських та викладацьких гуртожитків; покращення матеріально-технічної бази навчальних аудиторій; розвиток бібліотек та інформаційних технологічних майданчиків тощо

I квартал 2019 року

Департаменти освіти і науки, фінансів облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

18

Запровадження механізму безоплатного доступу дітей з числа внутрішньо переміщених осіб до Інтернету, баз даних бібліотек у державних та комунальних закладах освіти (з урахуванням принципу гендерної рівності)

I квартал 2019 року

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, служба у справах дітей та сім'ї облдержадміністрації

19

Розроблення та здійснення заходів щодо можливості внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю отримувати освітні послуги з урахуванням їх права на інклюзивне навчання та особливих потреб (з урахуванням принципу гендерної рівності)

2019 - 2020 роки

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, служба у справах дітей та сім'ї облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

20

Розроблення освітніх програм адаптаційного, соціокультурного, психологічного, правового напрямів для внутрішньо переміщених осіб, зокрема для осіб з інвалідністю з їх числа (з урахуванням принципу гендерної рівності)

2019 - 2020 роки

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Головне територіальне управління юстиції у Київській області, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

21

Запровадження механізму безоплатного проживання викладачів з числа внутрішньо переміщених осіб в гуртожитках приймаючих територіальних громад

I квартал 2019 року

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

22

Забезпечення загальноосвітніх закладів та закладів вищої освіти достатньою кількістю сучасної комп'ютерної техніки з урахуванням збільшення кількості учнів та студентів з числа внутрішньо переміщених осіб в приймаючих територіальних громадах

I квартал 2019 року

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

23

Забезпечення наповнення інтернет-ресурсу навчальних закладів електронними версіями підручників, навчальних посібників і навчально-методичних матеріалів

I квартал 2019 року

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

24

Створення он-лайн бібліотек і освітніх порталів для дистанційного навчання та підготовки для вступу до закладів вищої освіти або закладів професійно-технічної освіти дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі

I квартал 2019 року

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

25

Розроблення та запровадження програми підготовки вчителів для участі у дистанційній формі навчання

I квартал 2019 року

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

26

Виділення місць для тимчасового, на період вступу, безоплатного проживання абітурієнтів-вступників до закладів вищої освіти або закладів професійно-технічної освіти з числа осіб, які постійно проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, зокрема вільних кімнат у гуртожитках

I квартал 2019 року

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

27

Виділення місць для безоплатного проживання осіб з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі на період проведення зовнішнього незалежного оцінювання, зокрема вільних кімнат у гуртожитках

I квартал 2019 року

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

28

Забезпечення створення достатньої кількості місць у закладах дошкільної та загальної середньої освіти, з урахуванням збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб в приймаючих територіальних громадах

Постійно

Департамент освіти і науки облдержадміністрації,

райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

29

Забезпечення здобуття внутрішньо переміщеними особами, а також мешканцями тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі освіти за екстернатною формою навчання

Постійно

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

30

Покращення психосоціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб

I квартал 2019 року

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

31

Забезпечення доступності медичних послуг для внутрішньо переміщених осіб, у тому числі осіб з інвалідністю та осіб, які проживають в сільській місцевості з їх числа, з урахуванням гендерних та вікових особливостей (потреб)

Постійно

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

32

Розроблення та запровадження дієвих механізмів щодо надання додаткових гарантій для забезпечення належного медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб у закладах охорони здоров'я з урахуванням гендерних та вікових особливостей (потреб)

2019 - 2020 роки

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

33

Забезпечення доступності медичних послуг та надання додаткових гарантій для внутрішньо переміщених осіб, у тому числі осіб з інвалідністю з їх числа та тих, хто проживає в сільській місцевості

Постійно

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

34

Розроблення критеріїв оцінки інтеграції внутрішньо переміщених осіб до приймаючих територіальних громад, зокрема на основі практичних та стратегічних гендерних потреб таких осіб та ключових показників ефективності

I квартал 2019 року

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

35

Проведення моніторингу стану інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймаючі територіальні громади та оцінки їх потреб, у тому числі в розрізі категорій таких осіб, як особи з інвалідністю, включаючи аналіз з урахуванням статі та віку

Щокварталу

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, міжнародні та громадські організації і об'єднання, наукові установи (за згодою)

36

Розроблення та забезпечення реалізації тематичних або комплексних відповідних регіональних (місцевих) програм та планів, спрямованих на задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб, виявлених під час проведення моніторингу стану їх інтеграції в приймаючі територіальні громади

Постійно

Департаменти регіонального розвитку, житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації

37

Розроблення та запровадження дієвих фінансово-кредитних механізмів підтримки бізнесу внутрішньо переміщених осіб з урахуванням принципу гендерної рівності, що позитивно впливатиме на економічний розвиток приймаючих територіальних громад

I квартал 2019 року

Департаменти регіонального розвитку, житлово-комунального господарства та енергоефективності, фінансів облдержадміністрації

38

Проведення інформаційних кампаній щодо висвітлення позитивного досвіду інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймаючі територіальні громади

Постійно

Департаменти регіонального розвитку, житлово-комунального господарства та енергоефективності, фінансів, управління інформації та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

39

Розвиток соціальних послуг, які надаються внутрішньо переміщеним особам відповідно до їх потреб у приймаючій територіальній громаді

I квартал 2019 року

Департаменти соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

40

Проведення інформаційних кампаній та інших заходів, спрямованих на мирне співіснування, попередження стигматизації та маргіналізації внутрішньо переміщених осіб, сприяння соціальній згуртованості та інтеграції

Постійно

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління інформації та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

41

Створення належних умов для надання безоплатної правової допомоги внутрішньо переміщеним особам

Постійно

Головне територіальне управління юстиції у Київській області, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

42

Організація та проведення спортивних, культурних, освітніх та інших заходів із залученням молоді з числа внутрішньо переміщених осіб з урахуванням принципу гендерної рівності

Постіно

Управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання, фізичної культури і спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

43

Проведення навчальних семінарів для представників правоохоронних органів (дільничні інспектори та інші) з питань безпеки в територіальних громадах, а також попередження та реагування на гендерно обумовлене та інші види насильства, включаючи постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом

Один раз на півроку

Служба у справах дітей та сім'ї облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Київській області, міжнародні та громадські організації (за згодою)

44

Проведення навчальних семінарів для територіальних громад та представників правоохоронних органів з метою посилення безпеки в територіальних громадах та попередження гендерно обумовленого насильства, включаючи постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом

I квартал 2019 року

Служба у справах дітей та сім'ї облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Київській області

45

Забезпечення залучення внутрішньо переміщених осіб до участі у формуванні і реалізації регіональної політики та широке інформування про заплановані заходи

Постійно

Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації, управління інформації та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

46

Проведення спільних освітніх, соціальних, культурних, навчальних чи інших заходів, спрямованих на налагодження діалогу між внутрішньо переміщеними особами та населенням приймаючих територіальних громад, з урахуванням принципу гендерної рівності

Постійно

Департаменти освіти і науки, соціального захисту населення облдержадміністрації, управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, служба у справах дітей та сім'ї облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, громадські організації і об'єднання (за згодою)

47

Проведення культурно-просвітницьких заходів, професійних обмінів, налагодження співпраці між творчими колективами з різних регіонів України із залученням внутрішньо переміщених осіб і сприяння територіальним громадам у впровадженні та координації спільних проектів у сфері культури

Постійно

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації

 

Директор департаменту соціального
захисту населення адміністрації

І. Мещан
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали