Додаткова копія: Про затвердження плану заходів з реалізації в області Концепції державної системи професійної орієнтації населення на період до 2023 року

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21.02.2019 р. N 88

Про затвердження плану заходів з реалізації в області Концепції державної системи професійної орієнтації населення на період до 2023 року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 липня 2018 року N 469-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення" (План N 469-р) зобов'язую:

1. Затвердити план заходів з реалізації в області Концепції державної професійної орієнтації населення на період до 2023 року (далі - План заходів) (додається).

2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування (в порядку рекомендації) забезпечити виконання Плану заходів та щороку до 10 січня інформувати Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

3. Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації узагальнені матеріали надавати щороку до 15 січня Міністерству соціальної політики України.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.02.2013 N 39 "Про затвердження плану заходів з реалізації в області Концепції державної системи професійної орієнтації населення" (Розпорядження N 39).

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова

О. Мисник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
21 лютого 2019 року N 88

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації в області Концепції державної системи професійної орієнтації населення на період до 2023 року

Найменування заходів

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1. Вносити зміни до власних нормативно-правових актів з питань професійної орієнтації відповідно до Концепції державної системи професійної орієнтації населення

постійно

Департаменти обласної державної адміністрації: соціального захисту населення, агропромислового розвитку, сім'ї, молоді та спорту
Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,
Обласний центр зайнятості (у порядку рекомендації)
районні державні адміністрації,
органи місцевого самоврядування (у порядку рекомендації)

2. Включати до територіальних та місцевих програм зайнятості населення заходи щодо забезпечення розвитку системи професійної орієнтації населення (залучення до профорієнтаційної роботи молодіжного центру праці, координаційного комітету сприяння зайнятості, ради з професійної орієнтації населення, робочих груп із питань професійної орієнтації населення). Проводити аналіз результатів профорієнтаційної роботи за показниками кількості, ефективності здійснених спільних профорієнтаційних заходів, наданих послуг, чисельності осіб, охоплених такими послугами

постійно

Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації,
Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,
Обласний центр зайнятості (у порядку рекомендації),
районні державні адміністрації,
органи місцевого самоврядування (у порядку рекомендації)

3. Створювати і постійно оновлювати на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації, райдержадміністрацій та виконавчих органів міських, сільських, селищних рад електронні бази даних профорієнтаційного спрямування (перелік центрів зайнятості, центрів кар'єри, молодіжних центрів, закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти та професій, спеціальностей, які можна в них отримати) з метою створення інформаційної бази для сприяння профорієнтації різних категорій населення, в тому числі сільської молоді та представників національних меншин

постійно

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації,
Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,
Обласний центр зайнятості (у порядку рекомендації)

4. Надавати адресні профорієнтаційні послуги дітям з інвалідністю, у тому числі тим, які охоплені індивідуальними формами здобуття освіти і навчаються в інтернатах, а також особам з інвалідністю відповідно до їх професійних навичок, знань, індивідуальної програми реабілітації та з урахуванням відповідних умов праці та потреб ринку праці. Проводити аналіз результатів профорієнтаційної роботи за показниками кількості, ефективності здійснених профорієнтаційних заходів, наданих послуг, чисельності осіб з урахуванням статі, охоплених такими послугами

постійно

Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації,
Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,
Обласний центр зайнятості (у порядку рекомендації),
Чернігівське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (у порядку рекомендації),

5. Проводити профорієнтаційну роботу з молоддю із залученням організацій роботодавців та їх об'єднань, організацій профспілок та їх об'єднань, громадських організацій, зокрема з метою мотивації до вибору актуальних робітничих професій, що користуються попитом у реальному секторі економіки. Проводити аналіз результатів профорієнтаційної роботи за показниками кількості та ефективності здійснених профорієнтаційних заходів та наданих послуг

постійно

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,
Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації,
Обласний центр зайнятості (у порядку рекомендації),
Департамент економічного розвитку облдержадміністрації

6. Сприяти створенню центрів кар'єри на базі закладів освіти з метою забезпечення професійного консультування молоді щодо адаптації до умов ринку праці, формування професійних навичок, затребуваних роботодавцями. Забезпечувати методичний супровід створення і функціонування центрів кар'єри та професійного консультування з урахуванням принципу гендерної рівності

2019 - 2022 роки

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,
Обласний центр зайнятості (у порядку рекомендації)

7. Сприяти вдосконаленню компетентностей педагогічних працівників з питань профорієнтаційної роботи в закладах освіти. Розробити відповідні програми і включити їх до курсових заходів підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань професійної орієнтації у закладах освіти

2019 - 2023 роки

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

8. Популяризувати професійну (професійно-технічної) освіту через засоби масової інформації

2019 - 2022 роки

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації,
Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,
Обласний центр зайнятості (у порядку рекомендації)

9. Проводити профорієнтаційну роботу з населенням, у тому числі з молоддю, з метою відкриття власної справи та орієнтації на створення малих і середніх підприємств, фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів, туристичних та агрорекреаційних кластерів у сільській місцевості. Проводити форуми для обміну досвідом щодо провадження підприємницької діяльності та розвитку бізнесу, конкурси молодих підприємців

постійно

Департаменти обласної державної адміністрації: економічного розвитку, агропромислового розвитку, сім'ї, молоді та спорту
Обласний центр зайнятості (у порядку рекомендації)

10. Підвищувати рівень мобільності та доступності профорієнтаційних послуг з оновлювенням технологій для професійної орієнтації здобувачів освіти (за будь-якими видами та формами). Впроваджувати в профорієнтаційну роботу новітні психодіагностичні методики, дистанційну профорієнтацію, використання інформаційно-комунікаційних технологій та Інтернету

постійно

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,
Обласний центр зайнятості (у порядку рекомендації)

11. Сприяти розвитку професійної орієнтації дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, перебувають у закладах охорони здоров'я, закладах освіти або інших дитячих закладах. Аналізувати результати профорієнтаційної роботи за показниками кількості та ефективності здійснених профорієнтаційних заходів, наданих послуг, чисельності осіб з урахуванням статі, охоплених такими послугами

постійно

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,
Обласний центр зайнятості (у порядку рекомендації)
Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Служба у справах дітей обласної державної адміністрації

12. Забезпечувати надання профорієнтаційних послуг здобувачам повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти з метою сприяння усвідомленому вибору ними актуальних і перспективних на ринку праці професій. Проводити аналіз результатів профорієнтаційної роботи за показниками кількості та ефективності здійснених профорієнтаційних заходів, наданих послуг, чисельності осіб, охоплених такими послугами

постійно

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,
Обласний центр зайнятості (у порядку рекомендації)

13. Сприяти професійній орієнтації учнівської молоді шляхом проведення профорієнтаційних семінарів та уроків, профконсультацій з використанням профдіагностичних тестових методик, професіографічних екскурсій, профорієнтаційних квестів, акцій, "днів відкритих дверей" центрів зайнятості, навчальних закладів та інших профорієнтаційних заходів.

постійно

Обласний центр зайнятості (у порядку рекомендації)
Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

14. Забезпечувати надання профорієнтаційних послуг здобувачам повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та особам із числа непрацевлаштованої молоді, які звернулися до державної служби зайнятості з метою усвідомленого вибору ними актуальних на ринку праці професій, а також подальшого навчання та працевлаштування. Проводити аналіз результатів профорієнтаційної роботи за показниками кількості та ефективності здійснених профорієнтаційних заходів, наданих послуг, чисельностсі осіб, охоплених такими послугами

постійно

Обласний центр зайнятості (у порядку рекомендації)

15. Забезпечувати надання профорієнтаційних послуг особам віком старше 45 років, що звернулися за пошуком роботи, з метою формування в них конструктивної стратегії поведінки на ринку праці, сприяти підвищенню рівня їх соціальної та професійної мобільності

постійно

Обласний центр зайнятості (у порядку рекомендації)

16. Сприяти професійній орієнтації допризовників, а також професійній переорієнтації та адаптації військовослужбовців, які звільняються або вже звільнені з військової служби, та осіб, які брали участь в антитерористичній операції або заходах ООС. Проводити аналіз результатів профорієнтаційної роботи за показниками кількості та ефективності здійснених профорієнтаційних заходів, наданих послуг, чисельності осіб з урахуванням статі, охоплених такими послугами

постійно

Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації,
Обласний центр зайнятості (у порядку рекомендації)
районні державні адміністрації,
органи місцевого самоврядування (у порядку рекомендації)

17. Сприяти інтеграції та проведенню профорієнтаційної та профадаптаційної роботи із засудженими до позбавлення та обмеження волі в установах виконання покарань, у тому числі молоддю, яка здобуває освіту в закладах при виправних колоніях та слідчих ізоляторах, а також з особами, звільненими з цих установ. Проводити аналіз результатів профорієнтаційної роботи за такими показниками, як кількість та ефективність здійснених профорієнтаційних заходів, наданих послуг, чисельність осіб, охоплених такими послугами

постійно

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,
Обласний центр зайнятості (у порядку рекомендації)
Чернігівська філія державної установи "Центр пробації" (у порядку рекомендації)

18. Забезпечувати професійну орієнтацію, переорієнтацію внутрішньо переміщених осіб з урахуванням актуальних професій на ринку праці. Проводити аналіз результатів профорієнтаційної роботи за показниками кількості та ефективності здійснених профорієнтаційних заходів, наданих послуг, чисельності осіб, охоплених такими послугами

постійно

Обласний центр зайнятості (у порядку рекомендації)

19. Сприяти створенню на базі існуючої мережі установ, які працюють з молоддю, молодіжних центрів з метою сприяння зайнятості молоді та молодіжному підприємництву

постійно

Департамент сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації,
Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,
Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

20. Сприяти у проходженні виробничої практики учнями професійно-технічних навчальних закладів у суб'єктів господарювання, що здійснюють виробничу діяльність на території області.

 

Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації,
Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

 

Директор Департаменту соціального
захисту населення Чернігівської
обласної державної адміністрації

О. Русін
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали