МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 3 серпня 2011 року N 931

Про затвердження Плану заходів з виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року

З метою забезпечення виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 494 (Постанова N 494), наказую:

1. Затвердити План заходів з виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року (Постанова N 494) (далі - План заходів), що додається.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій розробити та надіслати Міністерству до 15 вересня 2011 року регіональні програми щодо впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій на період до 2015.

3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удоду О. А.), Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

3.1. забезпечити виконання Плану заходів;

3.2. щорічно, до 15 лютого подавати департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.) звіт щодо виконання завдань і заходів, зазначених у Плані заходів.

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.) щорічно до 15 березня подавати Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про стан виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року (Постанова N 494).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Б. М. Жебровського.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
03.08.2011 N 931

План заходів
з виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року (Постанова N 494)

N з/п

Найменування завдання Державної цільової програми (Постанова N 494)

Найменування заходу з реалізації Державної цільової програми (Постанова N 494)

Термін виконання

Виконавець

 

I. Удосконалення нормативно-правової бази

1.

розроблення державних стандартів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій

1) розробити державний стандарт інформатичних компетентностей учнів, вчителів інформатики, вчителів інших навчальних предметів, бібліотекарів, адміністрації навчальних закладів.

Грудень 2011

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Національна академія педагогічних наук

2) розроблення державних стандартів до програмного забезпечення (загального призначення та прикладного навчального призначення): розробити державний стандарт до програмного забезпечення, яке встановлюється в комп'ютерних комплексах для вивчення інформатики; розробити державний стандарт до програмного забезпечення, яке встановлюється на робоче місце вчителя інформатики; розробити державний стандарт до програмного забезпечення, яке встановлюється на робоче місце в вчителя-предметника; розробити державний стандарт до програмного забезпечення, яке встановлюється в комп'ютерних комплексах для вивчення гуманітарних предметів; розробити державний стандарт до програмного забезпечення, яке встановлюється в комп'ютерних комплексах для вивчення дисциплін природничо-математичного циклу; розробити державний стандарт до програмного забезпечення, яке встановлюється в комп'ютерних комплексах для самостійної роботи (зокрема, що встановлюється в бібліотеці); розробити державний стандарт до програмного забезпечення, яке встановлюється в лінгафонних кабінетах для вивчення іноземних мов; розробити державний стандарт до програмного забезпечення, яке встановлюється на шкільний сервер; розробити державний стандарт до педагогічних програмних засобів; розробити державний стандарт до програмного забезпечення цифрових лабораторій; розробити державний стандарт до програмного забезпечення для використання учнями з особливими потребами; розробити державний стандарт до програмного забезпечення, яке встановлюється на робоче місце адміністрації школи; розробити державний стандарт до програмного забезпечення, яке встановлюється на обладнання для вільного доступу вчителів до електронних інформаційних ресурсів.

- " -

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, Національна академія педагогічних наук

2.

розроблення науково-методичного забезпечення запровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання

1) розробити кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників щодо володіння інформаційно-комунікаційними технологіями.

Квітень 2013

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, Департамент вищої освіти, Національна академія педагогічних наук

2) розробити положення про проведення дистанційних олімпіад з різних предметів, олімпіади з питань інформаційних технологій.

Травень 2012

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Національна академія педагогічних наук

3) розробити положення про електронні освітні ресурси.

Жовтень 2012

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, Національна академія педагогічних наук

4) розробити положення про використання дистанційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів.

Квітень 2013

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Національна академія педагогічних наук

5) розробити рекомендації щодо позитивної мотивації вчителів до участі у процесі поповнення тематичних цифрових архівів інформаційних і методичних ресурсів з навчальних предметів.

Серпень 2013

- " -

 

II. Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

1.

забезпечення засобами інформаційно-комунікаційних технологій навчально-виховного процесу

1) розробити план забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів серверним обладнанням та відповідним програмним забезпеченням, що відповідають стандартам.

Січень 2012

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти

2) створити на базі шкільних методичних кабінетів робочі місця для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів.

2011 - 2015

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрації

3) забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп'ютерною технікою (навчальні комп'ютерні комплекси, мультимедійне обладнання, інноваційні і спеціалізовані обчислювальні прилади, периферійне обладнання тощо).

- " -

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрації

2.

надання загальноосвітнім навчальним закладам швидкісного доступу до Інтернету

1) здійснити поетапне широкосмугове під'єднання загальноосвітніх навчальних закладів до Інтернету.

- " -

- " -

2) забезпечити користування загальноосвітніх навчальних закладів широкосмуговим доступом до Інтернету.

2012 - 2015

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрації

3.

забезпечення інформаційної безпеки освітніх ресурсів та даних, фільтрації несумісного з навчальним процесом контенту

1) розроблення комплексу заходів щодо використання програмно-технічних засобів, які забезпечують централізовану фільтрацію несумісного з навчально-виховним процесом контенту та мережевої безпеки: здійснити аналіз діючого законодавства України та міжнародних правових актів на предмет визначення допустимих механізмів обмеження доступу учнів до окремих категорій ресурсів мережі Інтернет;

Лютий 2012

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, Національна академія педагогічних наук

розробити інструктивно-методичні рекомендації щодо впровадження та використання програмно-технічних засобів фільтрації несумісного з навчально-виховним процесом контенту;

Серпень 2012

- " -

розробити пропозиції (проекти) нормативно-правових актів, які б визначали порядок використання ресурсів мережі Інтернет в загальноосвітніх навчальних закладах.

Листопад 2012

- " -

2) забезпечити поступово загальноосвітні навчальні заклади програмно-технічними засобами фільтрації і контенту та мережної безпеки.

2012 - 2015

Інститут інноваційних технологій та змісту

 

III. Створення відкритої мережі освітніх ресурсів

1.

розвиток та підтримка освітніх порталів МОНмолодьспорту

1) створення платформи для проведення олімпіад, конференцій, семінарів: розробити програмно-апаратну платформу для проведення предметних олімпіад, конференцій, семінарів;

Жовтень 2012

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти

здійснити тестову експлуатацію платформи для проведення предметних олімпіад, конференцій, семінарів;

Березень 2013

- " -

впровадити в експлуатацію платформу для проведення предметних олімпіад, конференцій, семінарів;

Вересень 2013

- " -

забезпечити технічну підтримку платформи;

2013 - 2015

- " -

розробити методичні рекомендації щодо використання платформи для проведення предметних олімпіад, конференцій, семінарів;

Липень 2013

- " -

забезпечити навчання методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти щодо використання платформи для проведення предметних олімпіад, конференцій, семінарів.

Червень - грудень 2013

- " -

2) створення платформи функціонування освітніх мережних спільнот учителів: розробити програмно-апаратну платформу функціонування освітніх мережних спільнот учителів;

Липень 2012

- " -

здійснити тестову експлуатацію платформи функціонування освітніх мережних спільнот учителів;

Листопад 2012

- " -

впровадити в експлуатацію платформу функціонування освітніх мережних спільнот учителів;

Квітень 2013

- " -

забезпечити технічну підтримку платформи;

2013 - 2015

- " -

розробити методичні рекомендації щодо використання платформи освітніх мережних спільнот учителів;

Березень 2013

- " -

забезпечити навчання методистів щодо використання платформи освітніх мережних спільнот учителів;

Травень - листопад 2013

- " -

3) розроблення платформи для проведення дистанційних моніторингових досліджень учнів та вчителів: розробити програмно-апаратну платформу для проведення дистанційних моніторингових досліджень учнів та вчителів;

Вересень 2012

- " -

здійснити тестову експлуатацію платформи для проведення дистанційних моніторингових досліджень учнів та вчителів;

Грудень 2012

- " -

впровадити в експлуатацію платформу для проведення дистанційних моніторингових досліджень учнів та вчителів;

Квітень 2013

- " -

забезпечити технічну підтримку платформи для проведення дистанційних моніторингових досліджень учнів та вчителів;

2013 - 2015

- " -

розробити методичні рекомендації щодо використання платформи для проведення дистанційних моніторингових досліджень учнів та вчителів;

Березень 2013

- " -

забезпечити навчання методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти щодо використання платформи для проведення дистанційних моніторингових досліджень учнів та вчителів.

Березень - жовтень 2013

- " -

2.

створення системи веб-сайтів усіх загальноосвітніх навчальних закладів

1) розроблення та впровадження платформи "Шкільний портал": розробити моделі шкільного порталу (зовнішнього та внутрішнього);

Лютий 2012

- " -

розробити програмно-апаратну платформу "Шкільний портал";

Червень 2012

- " -

здійснити тестову експлуатацію платформи "Шкільний портал";

Жовтень 2012

- " -

забезпечити технічну підтримку платформи;

2012 - 2015

- " -

розробити методичні рекомендації щодо використання платформи "Шкільний портал";

Вересень 2012

- " -

забезпечити навчання методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти щодо використання платформи "Шкільний портал".

Вересень - листопад 2012

- " -

2) розробити та впровадити моделі керування та експлуатації шкільного порталу;

Грудень 2012

- " -

3.

створення сучасних електронних навчальних матеріалів і організація ефективного доступу до них через Інтернет

1) створення освітніх ресурсів, електронних навчальних посібників, енциклопедій та курсів для кожного навчального предмета інваріантної частини навчальних планів:

створити освітні електронні ресурси, електронні навчальні посібники, електронні енциклопедії та електронні курси для кожного навчального предмета інваріантної частини навчальних планів для учнів 10 - 11 класів; 7 - 9 класів;

створити електронні освітні ресурси, електронні навчальні посібники, електронні енциклопедії та електронні курси для навчальних предметів інваріантної частини навчальних планів для учнів 5 - 6 класів;

створити електронні освітні ресурси, електронні навчальні посібники, електронні енциклопедії для навчального предмета "Сходинки до інформатики" для учнів 2 - 4 класів.

2012 - 2015

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Національна академія педагогічних наук

2) здійснення конверсії підручників та навчальних матеріалів в електронну форму, створення електронних підручників: здійснити конверсію підручників та навчальних матеріалів в електронну форму, створити електронні підручники для учнів 10 - 11 класів; 7 - 9 класів; 5 - 6 класів; забезпечити розміщення електронних підручників у відкритих тематичних цифрових архівах.

2012 - 2015

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Національна академія педагогічних наук

3) здійснення добору та локалізації вільного програмного забезпечення навчального призначення для підтримки вивчення навчальних предметів: здійснити добір та локалізацію вільного та безкоштовного програмного забезпечення навчального призначення для підтримки вивчення навчальних предметів;

2012 - 2014

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Національна академія педагогічних наук (за згодою)

створити відкритий цифровий архів (репозитарій) локалізації програмного забезпечення;

Грудень 2012

- " -

забезпечити загальноосвітні навчальні заклади вільним та безкоштовним програмним забезпеченням навчального призначення для підтримки вивчення навчальних предметів;

2012 - 2014

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти

забезпечити розміщення локалізованого програмного забезпечення у відкритих тематичних цифрових архівах;

Грудень 2014

- " -

забезпечити технічну підтримку репозитарія локалізації програмного забезпечення;

2012 - 2015

- " -

розробити методичні рекомендації щодо використання репозитарія локалізації програмного забезпечення;

Лютий 2014

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Національна академія педагогічних наук (за згодою)

забезпечити навчання методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти щодо використання репозитарія локалізації програмного забезпечення.

Березень - червень 2014

- " -

3.9

 

4) створення відкритих тематичних цифрових архівів стандартизованих інформаційних освітніх і методичних ресурсів з навчальних предметів: створити відкриті тематичні цифрові архіви стандартизованих інформаційних освітніх і методичних ресурсів з навчальних предметів;

Грудень 2012

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, Національна академія педагогічних наук (за згодою)

розробити та впровадити механізм добору навчальних матеріалів для публікації у відкритих тематичних цифрових освітніх архівах;

Грудень 2012

- " -

забезпечити наповнення відкритих тематичних цифрових архівів стандартизованих інформаційних освітніх і методичних ресурсів з навчальних предметів;

2012 - 2015

- " -

забезпечити технічну підтримку тематичних цифрових архівів;

2012 - 2015

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти

розробити методичні рекомендації щодо використання відкритих тематичних цифрових архівів стандартизованих інформаційних освітніх і методичних ресурсів з навчальних предметів;

Лютий 2013

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Національна академія педагогічних наук (за згодою)

забезпечити навчання методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти щодо використання відкритих тематичних цифрових архівів стандартизованих інформаційних освітніх і методичних ресурсів з навчальних предметів.

Березень - жовтень 2013

- " -

4.

створення системи дистанційної підтримки навчання дітей з особливими потребами та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні

1) розробити рекомендації щодо управління процесом дистанційного навчання.

Грудень 2013

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій та змісту

2) розроблення електронних навчальних ресурсів, навчальних курсів, адаптованих для дітей з особливими потребами, і методик їх використання: розробити електронні навчальні ресурси, навчальні курси, адаптовані для дітей з особливими потребами, і методики їх використання;

Березень 2012 - грудень 2014

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

забезпечити навчання методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти щодо використання електронних навчальних ресурсів, навчальних курсів, адаптованих для дітей з особливими потребами.

Січень 2013 - вересень 2014

- " -

3) створення цифрового архіву навчальних об'єктів та модулів для використання в системі дистанційного навчання: створити відкритий цифровий архів навчальних об'єктів та модулів для використання в системі дистанційного навчання;

Грудень 2012

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти

забезпечити навчання методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти щодо використання цифрового архіву навчальних об'єктів та модулів для дистанційного навчання.

Січень - березень 2013

- " -

4) забезпечити організацію навчання з використанням дистанційних технологій для отримання повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з особливими потребами та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні.

2012 - 2015

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрації

 

IV. Оновлення змісту, форм і методів навчання предмета "Інформатика"

1.

Оновлення змісту, форм і методів навчання предмета "Інформатика"

1) забезпечення розроблення навчальних програм вивчення предмета "Інформатика" починаючи з 5 класу і пропедевтики вивчення інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій починаючи з 2 класу: розробити навчальні програми пропедевтики вивчення інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій починаючи з 2 класу; розробити навчальні програми вивчення предмета "Інформатика" починаючи з 5 класу;

Серпень 2011

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, Національна академія педагогічних наук

розробити методику навчання предмета "Інформатика" починаючи з 5 класу і пропедевтики вивчення інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій починаючи з 2 класу.

2012 - 2013

Національна академія педагогічних наук, Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій та змісту освіти

2) забезпечення створення підручників, навчальних та методичних посібників відповідно до нових програм з навчального предмета "Інформатика": розробити підручники, навчальні та методичні посібники відповідно до нових навчальних програм пропедевтики вивчення інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій для учнів 2 - 4 класів;

2012 - 2014

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, Національна академія педагогічних наук

розробити підручники, навчальні та методичні посібники відповідно до навчальних програм вивчення предмета "Інформатика" для учнів 5 - 7 класів.

Червень 2013

- " -

3) забезпечення створення електронних ресурсів та прикладних програм нового зразка для підтримки навчання предмета "Інформатика" за новими навчальними програмами: створити електронні ресурси та прикладне програмне забезпечення нового зразка для підтримки пропедевтики вивчення інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій починаючи з 2 класу;

2012 - 2015

- " -

створити електронні ресурси та прикладне програмне забезпечення нового зразка для підтримки навчання інформатики за новими навчальними програмами починаючи з 5 класу.

2013 - 2015

- " -

 

V. Підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів

1.

Створення програм для навчання інформаційно-комунікаційним технологіям педагогічних працівників

1) розроблення програм для навчання інформаційно-комунікаційним технологіям педагогічних працівників: розробити програму підвищення кваліфікації усіх педагогічних працівників щодо володіння та ефективного використання ІКТ у навчальному процесі;

2012

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, Національна академія педагогічних наук

розробити програму підготовки та підвищення кваліфікації вчителів початкових класів до навчання та використання ІКТ починаючи з 2-го класу;

- " -

- " -

розробити та запровадити програму навчального курсу для вищих педагогічних навчальних закладів I - IV рівнів акредитації "Використання ІКТ у навчальному процесі";

Квітень 2012

Департамент вищої освіти, Інститут інноваційних технологій та змісту освіти

розробити та запровадити програму державного іспиту "Використання ІКТ у навчальному процесі" для всіх спеціальностей педагогічних навчальних закладів I - IV рівнів акредитації;

Травень 2013

- " -

розробити методику он-лайн моніторингу щодо сформованості у вчителів інформатичних компетентностей, провести її експериментальну перевірку та впровадження в систему підвищення кваліфікації.

Квітень 2012

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій та змісту освіти

2.

створення освітнього порталу для безперервного підвищення кваліфікації вчителів у міжкурсовий період

1) упровадження системи сучасних курсів підвищення кваліфікації вчителів різного рівня (очних та дистанційних) щодо ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі: розробити освітні портали для дистанційного оволодіння навичками інформаційно-комунікаційних технологій в системі підвищення кваліфікації освітян (на базі обласних інститутів підвищення кваліфікації);

Травень 2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрації

упровадити систему сучасних курсів підвищення кваліфікації вчителів різного рівня (очних та дистанційних) щодо ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі.

2012 - 2015

- " -

2) упровадити курси та тренінги підвищення кваліфікації вчителів-предметників в міжатестаційний період з використанням дистанційних технологій.

- " -

- " -

3.

підготовка та підвищення кваліфікації вчителів та інших педагогічних працівників

1) упровадити сертифікацію вчителів з інформаційно-комунікаційних технологій.

- " -

- " -

4.

підготовка та підвищення кваліфікації вчителів інформатики

1) упровадити курси підвищення кваліфікації вчителів інформатики в міжатестаційний період з використанням дистанційних технологій.

- " -

- " -

 

Директор департаменту
загальної середньої та дошкільної освіти

О. В. Єресько

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали