МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 3 серпня 2011 року N 930

Про затвердження Плану заходів з виконання Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти

З метою забезпечення виконання Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 561 (Постанова N 561), наказую:

1. Затвердити План заходів з виконання Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року (Постанова N 561) (далі - План заходів), що додається.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій розробити та надіслати Міністерству до 15 вересня 2011 року регіональні програми щодо підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015.

3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удоду О. А.), Українському центру оцінювання якості освіти, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

3.1. забезпечити виконання Плану заходів;

3.2. щорічно, до 15 лютого подавати департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.) звіт щодо виконання завдань і заходів, зазначених у Плані заходів.

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.) щорічно, до 15 березня подавати Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про стан виконання Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року (Постанова N 561).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Б. М. Жебровського.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
03.08.2011 N 930

План заходів
з виконання Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року (Постанова N 561)

 

Найменування завдання Державної програми (Постанова N 561)

Найменування заходу щодо реалізації Державної програми (Постанова N 561)

Термін виконання

Виконавець

1.

удосконалення нормативно-правової бази

1) розроблення нових навчальних планів:
розробити Типові навчальні плани для початкової школи;

Липень 2011

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Національна академія педагогічних наук

розробити Типові навчальні плани для основної та старшої школи

Після затвердження Державного стандарту

- " -

2) розроблення нових програм базової і профільної загальної середньої освіти: розробити нові навчальні програми для початкової школи;

Вересень 2011

Національна академія педагогічних наук, Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

розробити нові навчальні програми для 5 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Після затвердження Державного стандарту

- " -

3) розробити і затвердити Положення про навчальний кабінет з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів

Грудень 2011

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Національна академія педагогічних наук

4) оновити і затвердити переліки засобів навчання та шкільного обладнання для профільного навчання з:
- хімії;
- біології;
- фізики;
- математики;
- географії
для загальноосвітніх навчальних закладів

- " -

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

5) розробити методичні рекомендації щодо безпечного проведення занять з біології, хімії, фізики, географії, математики

- " -

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Національна академія педагогічних наук

2

модернізація матеріально-технічної та методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів

1) забезпечити загальноосвітні навчальні заклади сучасним обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо) для навчальних кабінетів з: хімії, біології, фізики, географії, математики

2011 - 2015

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрації

2) розробити навчально-методичні комплекти для профільного навчання з предметів природничо-математичного напряму

- " -

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти,
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Національна академія педагогічних наук

3) створення електронних засобів навчального призначення з природничо-математичних предметів: розробити електронні засоби навчального призначення з предметів природничо-математичного циклу: (електронні бібліотеки, віртуальні лабораторії, електронні бази даних тощо)

2012 - 2015

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Національна академія педагогічних наук

розробити технології проектування особистісно-орієнтованого змісту навчальних програм природничо-математичної освіти в комп'ютерному діагностично-проектуючому комплексі "Універсал 4 он-лайн"

- " -

Національна академія педагогічних наук

створити віртуальні школи юного дослідника та юного винахідника

- " -

- " -

4) забезпечити загальноосвітні навчальні заклади фаховими періодичними виданнями

2011 - 2015

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрації

5) оновити фонд шкільних бібліотек сучасною навчально-методичною літературою, сучасною навчальною, науково-популярною та довідковою літературою

- " -

- " -

6) підготувати пропозиції Держкомтелерадіо щодо створення радіо- та телевізійних освітніх програм

Жовтень 2011

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

7) сприяти налагодженню виробництва вітчизняного навчального обладнання для предметів природничо-математичного напряму

2012 - 2015

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Національна академія педагогічних наук

3.

перепідготовка, підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників

1) створити в закладах післядипломної освіти освітні портали для педагогічних працівників

2011 - 2015

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрації

2) удосконалити навчальні плани і програми підготовки та підвищення кваліфікації відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти

Грудень 2015

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних. Київської та Севастопольської міських держадміністрації

3) провести семінари, тренінги, практикуми, засідання за круглим столом, конференції для забезпечення неперервної післядипломної педагогічної освіти

2011 - 2015

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Національна академія педагогічних наук, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрації

4) розробити навчально-методичне забезпечення для підвищення кваліфікації працівників за всіма формами навчання

- " -

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрації

5) розробити Галузеві стандарти вищої освіти відповідно до переліку напрямів та спеціальностей

Липень 2015

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Департамент вищої освіти

4

підвищення якості природничо-математичної освіти

1) провести всеукраїнські семінари для методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти з питань організації профільного навчання та впровадженням у навчальний процес інформаційно-комунікативних технологій

2011 - 2015

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Національна академія педагогічних наук

2) розробити перспективні плани, створення класів (груп) профільного навчання за природничо-математичним напрямом

Листопад 2011

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрації

3) провести олімпіади, турніри, конкурси, фестивалі з природничо-математичних предметів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів

2011 - 2015

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрації

5

проведення моніторингу якості природничо-математичної підготовки

підготувати аналітичні матеріали щодо результатів участі загальноосвітніх навчальних закладів країни у дослідженні TIMS 2011

Грудень 2012

Український центр оцінювання якості освіти, Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

включити до планів проведення колегій питання аналізу стану викладання та оцінювання якості знань з природничо-математичних предметів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (міжнародного, всеукраїнського, регіонального) і моніторингових

2011 - 2015

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрації

 

Директор департаменту
загальної середньої та дошкільної освіти

О. В. Єресько

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали