Додаткова копія: Про затвердження Плану заходів з виконання Національного плану дій резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.10.2018 р. N 1138/А-2018

Про затвердження Плану заходів з виконання Національного плану дій резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року

Відповідно до статей 6, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2016 року N 113-р "Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року" (Розпорядження N 113-р), з метою запобігання та протидії домашньому насильству, допомоги та реабілітації постраждалих від конфліктів:

1. Затвердити План заходів з реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року (Розпорядження N 113-р) (далі - План заходів) (додається).

2. Доручити Департаментам Одеської обласної державної адміністрації: соціальної та сімейної політики, освіти і науки, охорони здоров'я; управлінням Одеської обласної державної адміністрації: комунікацій та інформаційної політики; культури, національностей, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації; Одеському обласному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районним державним адміністраціям та рекомендувати виконавчим комітетам рад міст обласного значення, об'єднаним територіальним громадам, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, громадським об'єднанням та міжнародним організаціям забезпечити реалізацію Плану заходів та щороку до 25 грудня інформувати Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації.

3. Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації надавати обласній державній адміністрації та Міністерству соціальної політики України узагальнену інформацію про хід виконання Плану заходів щороку до 10 лютого.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. В. Степанов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
04 жовтня 2018 року N 1138/А-2018

ПЛАН
заходів з виконання Національного плану дій резолюції Ради безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року (Розпорядження N 113-р)

Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальні виконавці

Строки виконання

Фінансування, грн.

Миротворча та мирозахисна діяльність: аналіз, координація та підготовка кадрів

1. Оцінка впливу конфліктів на національну систему забезпечення прав людини, зокрема щодо захисту, надання допомоги та реабілітації постраждалих від гендерно-зумовленого насильства, участі жінок у встановленні миру та запобіганні конфліктам

1) розроблення та впровадження гендерної стратегічної платформи в регіоні;
2) забезпечення збору статистичних даних для створення регіональної моніторингової картки стану справ щодо захисту, надання допомоги та реабілітації постраждалих від гендерно-зумовленого насильства, а також участі жінок у встановленні миру та запобіганні конфліктам

Департаменти облдержадміністрації: соціальної та сімейної політики; охорони здоров'я; Головне управління Національної поліції в Одеській області, оперативне командування "Південь", Територіальне управління Державної судової адміністрації (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми, ОТГ (за згодою), громадські об'єднання та організації (за згодою)

червень - листопад 2018

2018

2019

2020

 

3) розроблення та оприлюднення дорожньої карти щодо надання підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО, за ознакою статі

Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації, Одеський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадські організації (за згодою)

вересень 2018

 

 

 

 

4) вивчення та впровадження досвіду інших країн та регіонів, навчальних програм з питань конфліктів, вимушеного переселення та реінтеграції, доступу до правосуддя

Департаменти облдержадміністрації: соціальної та сімейної політики, освіти і науки, оперативне командування "Південь", Головне управління Національної поліції в Одеській області, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, управління Служби безпеки України в Одеській області (за згодою), громадські об'єднання та організації (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

2. Оцінка впливу кризи на інфраструктуру, організацію та функціонування системи надання послуг

1) проведення оцінки потреб населення із числа внутрішньо переміщених осіб у медичній, гуманітарній допомозі, освітніх, адміністративних послугах та послугах працевлаштування, наданні права на безоплатну первинну та вторинну правову допомогу з урахуванням віку, статі, стану здоров'я та місця проживання

Департаменти облдержадміністрації: соціальної та сімейної політики; охорони здоров'я, освіти і науки, Головне територіальне управління юстиції в Одеській області, Одеський обласний центр зайнятості; райдержадміністрації, міськвиконкоми; громадські об'єднання та організації (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

 

2) проведення кількісного дослідження потреб жінок-внутрішньо переміщених осіб в районах і містах області у соціальних послугах та визначення бар'єрів, які не дають жінкам скористатися наявними можливостями і ресурсами

Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації; Одеський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; райдержадміністрації; міськвиконкоми

2018 - 2020

 

 

 

 

3) проведення оцінки доступу до медичних послуг жінок та чоловіків, зокрема, осіб з інвалідністю, громадян похилого віку, ВІЛ - позитивних осіб, вагітних жінок, малолітніх дітей у постконфліктний період

Департаменти облдержадміністрації: соціальної та сімейної політики; охорони здоров'я, Одеський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, міськвиконкоми; райдержадміністрації; громадські об'єднання та організації (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

 

4) проведення аналізу та надання рекомендацій щодо створення необхідної інфраструктури з урахуванням потреб дівчат та хлопців, жінок та чоловіків, зокрема, осіб з інвалідністю

Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації, Одеський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, міськвиконкоми, ОТГ (за згодою), громадські об'єднання та організації (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

3. Координація діяльності суб'єктів взаємодії, які працюють над впровадженням резолюції Ради Безпеки ООН 1325

1) оновлення та активізація діяльності обласної, міських та районних міжвідомчих координаційних рад з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми з метою розгляду на них питань виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325

Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації; райдержадміністрації; міськвиконкоми, ОТГ (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

 

2) проведення "круглого столу" "Партнерство органів влади та громадянського суспільства у виконанні Національного плану дій "Жінка, мир, безпека" (Розпорядження N 113-р)

Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації спільно з громадськими організаціями

2018 - 2020

 

 

 

 

3) забезпечення належного та своєчасного реагування на випадки правопорушень, пов'язаних з гендерно зумовленим насильством в районах і містах з найбільшою кількістю внутрішньо-переміщених осіб

Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації; Головне управління Національної поліції в Одеській області; райдержадміністрації; міськвиконкоми, ОТГ (за згодою), громадські об'єднання (за згодою)

 

 

 

 

 

4) здійснення соціального замовлення для реалізації програм та проектів у сфері протидії гендерно зумовленому насильству, надання допомоги постраждалим від конфліктів

Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації; райдержадміністрації; міськвиконкоми; ОТГ (за згодою); громадські об'єднання (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

4. Організація фахової підготовки кадрів

1) сприяння у навчанні військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, у тому числі керівного складу, протидії насильству в умовах конфлікту, порядку здійснення захисних та реабілітаційних заходів для жінок, постраждалих від конфліктних та кризових ситуацій, протидії поширенню ВІЛ/СНІДУ

Департаменти облдержадміністрації: соціальної та сімейної політики; охорони здоров'я, Головне управління Національної поліції в Одеській області, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, оперативне командування "Південь", Південно-регіональне управління Державної прикордонної служби України; Головне територіальне управління юстиції в Одеській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські об'єднання (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

 

2) проведення навчань для посадових осіб місцевого самоврядування та державних службовців з питань реалізації резолюції Ради Безпеки ООН 1325, зокрема, порядку взаємодії з надання допомоги постраждалим

Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації; райдержадміністрації; міськвиконкоми; Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України; громадські об'єднання (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

 

3) проведення навчань для соціальних працівників, психологів, юристів, медичних працівників, представників громадських організацій, волонтерів з питань надання гендерно-чутливих соціальних послуг, запобігання та протидії всім формам насильства щодо жінок, надання допомоги постраждалим від конфліктів, з урахуванням їх потреб, у тому числі особливих потреб осіб з інвалідністю та осіб похилого віку

Департаменти облдержадміністрації: соціальної та сімейної політики, освіти і науки, охорони здоров'я, Одеський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Центр допомоги учасникам АТО; райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські об'єднання (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

 

4) проведення для педагогічних працівників та батьків навчань з питань особливостей безпеки життєдіяльності дівчат та хлопців, зокрема, щодо поводження з вибухонебезпечними предметами, здійснення психологічної підтримки з питань подолання психологічних травм у дівчат та хлопців, які постраждали від конфліктів

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські об'єднання (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

 

5) забезпечення участі жінок у тренінгах з теорії і практики встановлення миру, примирення, з питань психологічної допомоги для осіб, які залучаються до проведення безпосередніх заходів врегулювання конфліктних та кризових ситуацій

Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації, оперативне командування "Південь", Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області (психологічна служба), Представництво Міністерства закордонних справ в Одесі (за згодою), Головне управління Національної поліції України в Одеській області, управління служби безпеки України в Одеській області (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

II. Участь жінок у встановленні миру

5. Розширення участі жінок у розбудові та встановленні миру, формуванні культури миру

1) проведення круглого столу "Гендер у війні і миробудуванні"
2) створення регіональної бази даних жінок-експерток для медіа "Спитай жінку"
3) проведення регіонального форуму "Жінка, мир, безпека"

Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації, управління комунікацій та інформаційної політики облдержадміністрації, громадські об'єднання, Обласна Рада Миру (за згодою)

Жовтень 2018
Вересень - грудень 2018

 

 

 

 

4) поширення тематичних програм та соціальної реклами у засобах масової інформації щодо гендерних аспектів запобігання та врегулювання конфліктів

Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації, управління комунікацій та інформаційної політики облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації, громадські організації (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

III. Запобігання конфліктам та насильству

6. Підвищення обізнаності населення з питань безпечної поведінки під час перебування в районі проведення антитерористичної операції, населеному пункті, розташованому на лінії зіткнення, на тимчасово окупованих територіях

1) проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо забезпечення особистої та колективної безпеки населення, навчання заходам безпеки з урахуванням гендерних аспектів, особливих потреб людей з інвалідністю, осіб похилого віку

Департаменти облдержадміністрації: соціальної та сімейної політики; охорони здоров'я, управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини, комунікацій та інформаційної політики облдержадміністрації; Одеський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; Головне управління Національної поліції в Одеській області; Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області; оперативне командування "Південь"; Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України; Головне територіальне управління юстиції в Одеській області; райдержадміністрації; міськвиконкоми; громадські об'єднання (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

7. Запобігання та протидія насильству щодо жінок

1) проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з питань протидії гендерно зумовленому насильству в умовах конфліктів та у постконфліктний період, формування активної громадської позиції населення щодо реагування на випадки гендерно зумовленого насильства, залучення юнаків та чоловіків до організації заходів із запобігання та протидії насильству

Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації; управління комунікацій та інформаційної політики; культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації; Одеський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; райдержадміністрації; міськвиконкоми; громадські об'єднання (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

 

2) проведення навчань для представників засобів масової інформації та мас-медіа щодо інструментів формування у суспільстві толерантності, культури миру та протидії гендерно зумовленому насильству

Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації, управління комунікацій та інформаційної політики облдержадміністрації; районні державні адміністрації; громадські об'єднання (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

 

3) підписання меморандуму з медіа-ресурсами щодо подолання гендерних стереотипів і сексизму, формування у суспільстві толерантності, культури і миру

Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації, управління комунікацій та інформаційної політики облдержадміністрації; райдержадміністрації; громадські об'єднання (за згодою)

вересень - листопад 2018

 

 

 

 

4) проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування у молоді стійких переконань щодо норм культури миру, толерантності, протидії конфліктам. Створення дискусійної платформи "Молодь і діалог заради миру"

Департаменти облдержадміністрації: соціальної та сімейної політики; освіти і науки; управління облдержадміністрації: культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини; комунікацій та інформаційної діяльності; Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України в Одеській області, Головне управління Національної поліції в Одеській області, Головне управління Національної поліції в Одеській області, Представництво Міністерства закордонних справ України в місті Одесі (за згодою); управління Служби безпеки України в Одеській області (за згодою); райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські об'єднання (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

 

5) залучення дівчат та жінок до налагодження діалогу та в разі потреби вирішення конфліктів в навчальних закладах, на рівні територіальних громад, особливо тих, які приймають внутрішньо переміщених осіб

Департаменти облдержадміністрації: соціальної та сімейної політики; освіти і науки; райдержадміністрації; міськвиконкоми, громадські об'єднання (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

IV. Захист жінок і дівчат, які постраждали від конфліктів

8. Удосконалення системи захисту жінок і дівчат, які постраждали від конфліктів (ідентифікація, створення системи допомоги, інформування про допомогу)

1) розроблення та впровадження ефективного механізму направлення до суб'єктів надання допомоги жінок і дівчат, які постраждали від гендерно зумовленого насильства, особливо від зґвалтування та інших форм насильства

Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації; Одеський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

2018 - 2020

 

 

 

 

2) створення та розповсюдження оновленої бази даних органів, установ, організацій, які надають послуги із захисту і підтримки жертв гендерно зумовленого насильства та інформування про допомогу, яку можна в них отримати

Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації, Одеський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; громадські об'єднання (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

 

3) розробка та розповсюдження методичних матеріалів, пов'язаних з захистом та наданням допомоги постраждалим від конфліктів з урахуванням потреб внутрішньо переміщених осіб та осіб, які перебувають в районі проведення антитерористичної операції, населеному пункті, розташованому на лінії зіткнення, та на тимчасово окупованих територіях

Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації; Одеський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України; Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області; райдержадміністрації; міськвиконкоми; громадські об'єднання; ОТГ (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

V. Допомога та реабілітація постраждалих від конфліктів та надзвичайних ситуацій

9. Створення системи всебічної допомоги постраждалим від конфліктів та надзвичайних ситуацій

1) розробка та впровадження програм реабілітації та реінтеграції осіб, які постраждали від конфліктів, надзвичайних ситуацій та насильства, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції та їх сімей із врахуванням потреб жінок і дівчат

Департаменти облдержадміністрації: соціальної та сімейної політики; освіти і науки; охорони здоров'я; Одеський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; міськвиконкоми; райдержадміністрації; громадські об'єднання; ОТГ (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

 

2) забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги постраждалим від конфліктів, надзвичайних ситуацій, гендерно-зумовленого насильства, зокрема сексуального

Головне територіальне управління юстиції в Одеській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми, ОТГ (за згодою) громадські об'єднання (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

 

3) з метою виведення з тіні проблеми насильства над жінками в сім'ях учасників АТО запровадити інформаційну кампанію "Війна не відпускає"
4) забезпечення надання комплексної допомоги постраждалим від гендерно зумовленого насильства на базі діючої мережі закладів, установ та організацій, які працюють у цій сфері

Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації; управління комунікацій та інформаційної політики облдержадміністрації; Центр допомоги учасникам АТО; Одеський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; райдержадміністрації; міськвиконкоми; ОТГ; громадські об'єднання (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

 

5) підтримка жіночих ініціативних груп, сприяння створенню груп підтримки та самодопомоги для постраждалих від конфліктів з урахуванням потреб дівчат та хлопців, жінок і чоловіків

Одеський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; райдержадміністрації; міськвиконкоми; громадські об'єднання, ОТГ (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

 

6) надання медичних, освітніх послуг з питань репродуктивного здоров'я жінкам і чоловікам, які постраждали від конфліктів

Департаменти облдержадміністрації: охорони здоров'я, освіти і науки.

 

 

 

 

 

7) надання консультацій та сприяння у працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб, залучення їх до самозайнятості

Одеський обласний центр зайнятості

 

 

 

 

VI. Моніторинг впровадження Національного плану дій з виконання резолюції ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" (Розпорядження N 113-р)

10. Оцінка впливу та ефективності впровадження Національного плану дій з виконання резолюції ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" до 2020 року (Розпорядження N 113-р)

1) створення при обласній міжвідомчій координаційній раді робочої групи з питань визначення переліку показників для оцінки ефективності реалізації Національного плану (Розпорядження N 113-р) на місцях

Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації; Одеський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; громадські об'єднання та організації (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

2) проведення аналізу заходів з координації суб'єктів взаємодії, які працюють над впровадженням Національного плану дій з виконання резолюції ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" до 2020 року (Розпорядження N 113-р)

Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації; Одеський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; громадські об'єднання та організації (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

 

3) проведення аналізу стану реалізації заходів з виконання Національного плану дій з виконання резолюції ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" до 2020 року (Розпорядження N 113-р)

Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації; Одеський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; громадські об'єднання та організації (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

 

4) проведення опитування жінок, постраждалих від конфліктів, представників громадських організацій, які надають допомогу, волонтерів щодо ефективності впровадження зазначеного плану заходів

Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації; райдержадміністрації; міськвиконкоми, ОТГ (за згодою), громадські об'єднання та організації (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

 

5) проведення вибіркового моніторингу впровадження в містах і районах Одеської області зазначеного Національного плану дій (Розпорядження N 113-р)

Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації; громадські об'єднання та організації (за згодою)

2018 - 2020

 

 

 

 

6) підготовка та надання Міністерству соціальної політики України інформаційно-аналітичних матеріалів до державної доповіді про впровадження Національного плану дій (Розпорядження N 113-р) в області.

Департаменти облдержадміністрації: соціальної та сімейної політики; освіти і науки; охорони здоров'я; Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України в Одеській області; Головне управління Національної поліції в Одеській області, Представництво Міністерства закордонних справ України в м. Одеса (за згодою), Оперативне командування "Південь", Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області; Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області (за згодою); райдержадміністрації; міськвиконкоми, громадські об'єднання (за згодою)

щорічно до 25 грудня

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали