ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31.05.2011 р. N 283

Про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року N 330-р "Про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року" (Розпорядження N 330-р):

1. Затвердити план заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року (далі - план заходів), що додається.

2. Управлінням облдержадміністрації: охорони здоров'я та курортів (Діденко Л. О.), освіти і науки (Івасюк І. Д.), управлінню культури і туризму (Скрипник М. В.), у справах сім'ї та молоді (Стоялова О. В.), у справах преси та інформації (Василюк С. М.), службі у справах дітей облдержадміністрації (Дорош Т. С.), обласному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (Слободяник О. Г.), територіальній державній інспекції праці у Вінницькій області (Оборончук С. М.), відділу міграційної служби у Вінницькій області (Березенський І. М.), управлінню МВС України у Вінницькій області (Нонік В. В.), райдержадміністраціям та виконкомам міських рад міст обласного значення забезпечити:

2.1. Виконання плану заходів.

2.2. Подання службі у справах дітей облдержадміністрації пропозицій стосовно виконання у 2012 роціЗагальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року для узагальнення та інформування Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та облдержадміністрації.

2.3. Подання до 1 лютого 2012 року службі у справах дітей облдержадміністрації інформації про стан виконання плану заходів для узагальнення та інформування Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та облдержадміністрації.

3. Райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення у місячний строк розробити і затвердити відповідні плани заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Спірідонову Л. М.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. Джига


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
31.05.2011 N 283


ПЛАН
заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року

Зміст основного завдання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

I. Охорона здоров'я та формування здорову способу життя дітей
Охорона здоров'я

1. Підвищення якості та збільшення обсягу медичних послуг, що надаються дітям

1) запровадження клінічних протоколів медичної допомоги дітям у закладах охорони здоров'я на основі принципів науково-доказової медицини після завершення їх розробки Міністерством охорони здоров'я України

Управління охорони здоров'я та курортів облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

2) впровадження клінічних протоколів для медичних працівників щодо реабілітації дітей із складною патологією, після завершення їх розробки Міністерством охорони здоров'я України

-//-

3) забезпечення першочергового санаторно-курортного лікування дітей-інвалідів з цукровим діабетом, онко- та онкогематологічними захворюваннями відповідно до кількості виділених путівок

-//-

4) забезпечення масового скринінгу новонароджених дітей на фенілкетонурію та гіпотиреоз

-//-

5) медикаментозне забезпечення дітей з:

-//-

гемофілією

-//-

муковісцидозом

-//-

дитячим церебральним паралічем

-//-

фенілкетонурією

-//-

6) забезпечення направлення для проведення оперативного лікування дітей-інвалідів відповідно до визначеної квоти області із:

-//-

сколіозом

-//-

захворюваннями тазостегнових суглобів

-//-

втратою слуху III - IV ступеня, які потребують слухопротезування

-//-

 

незворотними вадами слуху, які потребують проведення кохлеарної імплантації

-//-

2. Здійснення заходів, спрямованих на запобігання дитячій інвалідності та підвищення рівня надання медичної допомоги дітям - інвалідам

1) забезпечити проведення обов'язкового медичного профілактичного огляду дітей до 18 років у дитячих амбулаторно-поліклінічних закладах за участю батьків

-//-

 

2) забезпечення роботи мережі кабінетів охорони зору дітей у закладах охорони здоров'я II рівня для запобігання виникненню порушення зору у дітей дошкільного та шкільного віку

-//-

 

3) продовжити роботу із створення мережі центрів (відділень, кабінетів) медико-соціальної допомоги дітям та молоді "Клініка, дружня до молоді"

-//-

 

4) проведення для лікарів, середнього медичного персоналу тренінгів з метою поширенням досвіду роботи зазначених центрів стосовно надання дітям та молоді медичних послуг

-//-

 

5) проведення у закладах охорони здоров'я профілактичних заходів з метою інформування батьків про способи запобігання виникненню дефіциту йоду в дітей

-//-

3. Сприяння створенню середовища, безпечного для розвитку дитини, збереження її здоров'я та життя.

Розробити для батьків рекомендації щодо збереження здоров'я дітей.

-//-

Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії

4. Забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби з туберкульозом, наркоманією, ВІЛ/СНІДом, захисту прав ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей, зменшення небезпеки інфікування ВІЛ-уразливих категорій дітей

1) надання методичної допомоги районним та міським центрам соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в підготовці та проведенні фестивалів "СНІД: знати, щоб діяти"
2) проведення обласної акції, присвяченої Всесвітньому Дню пам'яті людей, які померли від СНІДу, під гаслом "Зупини відлік!"

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

3) координація діяльності консультативних пунктів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді області при пологових будинках та жіночих консультаціях з метою здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей, соціальної підтримки вагітних жінок (у т. ч. ВІЛ-інф.) та жінок з новонародженими дітьми

-//-

 

4) проведення круглого столу з питань виконання покарань щодо соціального супроводу ВІЛ-позитивних осіб та хворих на СНІД, які відбувають покарання

-//-

5. Підвищення рівня обізнаності населення щодо ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії, формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД і наркоманію дітей

1) розробка та виготовлення рекламної продукції щодо профілактики ВІЛ/СНІДу

-//-

 

2) здійснення профілактично-просвітницької роботи щодо профілактики ВІЛ/СНІДу серед дітей та молоді в сільській місцевості у оздоровчих таборах через мережу мобільних консультативних пунктів

-//-

 

3) проведення моніторингу та оцінки виконання регіональної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

-//-

 

4) висвітлення даної проблеми у засобах масової інформації області

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління преси та інформації облдержадміністрації

Оздоровлення та відпочинок

6. Збереження, розвиток та ефективне використання мережі дитячих оздоровчих закладів

Здійснення профілактично-просвітницької роботи щодо попередження делінквентної поведінки серед дітей та молоді в сільській місцевості у оздоровчих таборах через мережу мобільних консультативних пунктів

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

II. Освіта

1. Створення рівних умов для доступу кожної дитини до високоякісної освіти з метою забезпечення розвитку особистості, суспільства і держави

1) розширити мережу гуртків з напрямків позашкільної освіти.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

 

2) з метою попередження конфліктних ситуацій в школах сприяти запровадженню в навчально-виховний процес курсу "Шкільна медіація" та розширити мережу "Шкіл розв'язання конфліктів".

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр практичної психології і соціальної роботи, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

 

3) проводити у загальноосвітніх навчальних закладах бесіди, години спілкування, "круглі столи" на тему "Права людини починаються з прав дитини" з нагоди 20-ї річниці ратифікації Україною Конвенції про права дитини

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

III. Культурний і духовний розвиток дитини

1. Створення рівних умов для доступу кожної дитини до послуг закладів соціально-культурної сфери

1) участь у проведенні Всеукраїнського тижня дитячого читання

Управління культури і туризму облдержадміністрації

 

2) залучення найбільшої кількості дітей до проведення конкурсів, фестивалів для талановитих та обдарованих дітей

Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

IV. Захист прав дітей різних категорій

Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми

1. Підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов'язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей

1) проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед батьків щодо відповідального ставлення до виконання ними своїх обов'язків

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

2) проведення заходів до Міжнародного дня сім'ї, Дня захисту дітей

Управління облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, культури і туризму, у справах преси та інформації; служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

2. Забезпечення доступності соціальних послуг для сімей з дітьми

Впровадження ефективного механізму інформування населення щодо змісту соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, доступу до соціальних послуг

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей

3. Удосконалення системи соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей і опинилися в складних життєвих обставинах

1) забезпечення підготовки спеціалістів для роботи у центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо організації і проведення соціальної роботи з сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

4. Запобігання відмові батьків від дітей раннього віку, зокрема дітей із вродженими вадами розвитку

1) забезпечення підготовки спеціалістів з питань запобігання ранньому соціальному сирітству для роботи у центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і соціальних центрах матері та дитини
2) забезпечення функціонування Козятинського обласного соціального центру матері та дитини

-//-

5. Своєчасне виявлення бездоглядних і безпритульних дітей, їх влаштування у сімейні форми виховання

1) забезпечення влаштування не менш як 80 відсотків дітей з притулків для дітей та центрів соціально-психологічної реабілітації дітей у сімейні форми виховання

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

2) забезпечення влаштування не менш як 70 дітей у сім'ї усиновлювачів - громадян України

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

3) підготовка та розміщення і телевізійних програмах, засобах масової інформації матеріалів з питань дитячої безпритульності і бездоглядності.

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління преси та інформації облдержадміністрації

 

4) проведення заходів щодо своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей,

Управління МВС України у Вінницькій області, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

 

5) встановлення та притягнення до відповідальності дорослих осіб, які залучають дітей до жебракування, бродяжництва, пияцтва та злочинної діяльності

Управління МВС України у Вінницькій області

 

6) проведення профілактичних рейдів "Урок", "Вокзал", "Нічне місто", "Канікули" тощо з метою профілактики правопорушень і злочинів серед учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, а також виявлення дітей, які не розпочали заняття в навчальних закладах, та усунення причин і умов, що сприяли цьому

Управління МВС України у Вінницькій області, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

 

7) участь у проведенні загальнодержавного заходу "Ялинка" з метою забезпечення соціального та правового захисту дітей, запобігання вчиненню злочинів неповнолітніми особами і стосовно них, профілактики бездоглядності під час новорічних та різдвяних свят

-//-

Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

6. Забезпечення функціонування системи моніторингового нагляду за захистом прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) забезпечення якісного наповнення та ведення обліку дітей в єдиній інформаційно-аналітичній системі "Діти"

Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

7. Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) проведення заходів до Дня усиновлення

Служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління преси та інформації облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

 

2) розміщення інформації про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують родини, у засобах масової інформації з метою активізації процесу усиновлення таких дітей громадянами України

Управління преси та інформації облдержадміністрації

8. Підвищення рівня влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у будинки сімейного типу і прийомні сім'ї

1) забезпечення підготовки для роботи у центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спеціалістів з питань створення і забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

2) проведення семінарів-навчань для спеціалістів служб у справах дітей райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення з питань усиновлення, опіки, піклування, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

Служба у справах дітей облдержадміністрації

9. Забезпечення захисту прав вихованців закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) забезпечення функціонування Жмеринського обласного соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

2) проведення обласного семінару для фахівців на базі Жмеринського обласного соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування "Наближення умов перебування у гуртожитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

-//-

 

3) забезпечення функціонування Жмеринського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та Вінницького обласного комунального притулку для дітей "Добро".

Служба у справах дітей облдержадміністрації

Захист дітей-інвалідів

10. Підтримка дітей-інвалідів, забезпечення їх соціального супроводження з метою самореалізації

1) забезпечення супроводу волонтерами дітей з функціональними обмеженнями під час проведення спеціалізованих тематичних змін у державному підприємстві "Міжнародний дитячий центр "Артек"

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

2) проведення виїзних засідань "Батьківської школи" для батьків, які виховують дітей з інвалідністю" в рамках Мобільного консультативного пункту соціальної роботи в сільській місцевості

-//-

Захист дітей-біженців, дітей, які перебувають на території України
без законних представників, та дітей без громадянства

11. Створення умов для влаштування дітей-біженців, а також дітей, які перебувають на території області без законних представників

1) сприяння у влаштуванні у відповідні дитячі заклади чи у сім'ї дітей, які звернулися за наданням статусу біженця в Україні та перебувають на території області без законних представників

Відділ міграційної служби у Вінницькій області

 

2) сприяння возз'єднанню дітям, розлученим із сім'єю, які перебувають на території області без законних представників, з їх сім'ями у розшуку батьків або інших законних представників неповнолітньої особи

Відділ міграційної служби у Вінницькій області

Боротьба з використанням дитячої праці

12. Розроблення та запровадження механізму взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок і організацій роботодавців, інших громадських організацій, до сфери діяльності яких належить здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з використанням найгірших форм дитячої праці

1) проведення разом з представниками професійних спілок та організацій роботодавців перевірок стану дотримання вимог законодавства про працю неповнолітніх осіб на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності

Територіальна державна інспекція праці у Вінницькій області, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними

13. Підвищення ефективності профілактичної та роз'яснювальної роботи серед батьків з метою запобігання жорстокому поводженню з дітьми

1) участь у тренінгах, зорганізованих громадською організацією "Протидія насилля у сім'ї"

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

14. Забезпечення функціонування системи захисту дітей від жорстокого поводження, проведення відповідної профілактичної роботи

1) удосконалення взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з суб'єктами соціальної роботи щодо попередження насилля у сім'ї

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

2) проведення постійного контролю за сім'ями, де діти опинились в складних життєвих обставинах

Служба у справах дітей облдержадміністрації, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Захист прав дітей, які вчинили правопорушення

15. Активізація профілактичної роботи з метою запобігання правопорушенням у дитячому середовищі

1) виїзди Мобільного консультативного пункту соціальної роботи в сільській місцевості обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в оздоровчі та пришкільні табори області з метою попередження делінквентної поведінки

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

2) виїзди Мобільного консультативного пункту соціальної роботи в сільській місцевості обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в оздоровчі та пришкільні табори області з метою правового всеобучу

-//-

16. Забезпечення соціального патронажу дітей, які відбувають покарання у спеціальних виховних установах Державного департаменту України з питань виконання покарань або звільнені з них

1) координація роботи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді області щодо надання соціальних послуг та здійснення соціального патронажу неповнолітніх та молоді, які звільняються з місць позбавлення волі

-//-

 

2) проведення спільно з суб'єктами соціальної роботи рейдів "Нічне місто"

-//-

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали