Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження політики власності щодо публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України"

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 січня 2019 року N 8

Про затвердження політики власності щодо публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України"

На виконання пункту 8 протоколу засідання Кабінету Міністрів України "Про Основні засади впровадження політики власності щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки" від 10.10.2018 N 41, керуючись Законом України "Про управління об'єктами державної власності", Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 N 1039 (Постанова N 1039), розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.01.2017 N 18-р "Питання управління майном публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Розпорядження N 18-р) наказую:

1. Затвердити політику власності щодо публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (далі - Політика власності), що додається.

2. Сектору консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ (Божко С. М.) розмістити Політику власності на офіційному сайті Держкомтелерадіо.

3. Публічному акціонерному товариству "Національна суспільна телерадіокомпанія України" вжити заходів щодо забезпечення виконання вимог вищевказаної Політики власності.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Держкомтелерадіо

О. І. Наливайко

 

Додаток
до наказу Держкомтелерадіо
09.01.2019 N 8

ПОЛІТИКА ВЛАСНОСТІ
щодо публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України"

За результатами розгляду питання про основні засади впровадження політики власності щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки на засіданні Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 (протокол N 41) прийнято рішення підтримати розроблені Мінекономрозвитку пропозиції стосовно Основних засад впровадження політики власності щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки (далі - Основні засади), з текстом яких можна ознайомитися на офіційному сайті Мінекономрозвитку http://www.me.gov.ua / Реформа держпідприємств / Стратегічне бачення управління державними підприємствами / Основні засади впровадження політики власності щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки.

Вищевказані Основні засади впроваджуються, зокрема в господарських товариствах, у статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі - суб'єкти господарювання).

Крім того, суб'єктам управління об'єктами державної власності доручено відповідно до положень та принципів, визначених в Основних засадах, розробити та затвердити окремі політики власності щодо особливо важливих для економіки підприємств - суб'єктів господарювання державного сектору та оприлюднити зазначені політики на своїх сайтах.

Особливо важливим для економіки України підприємством вважається підприємство, вартість активів якого, на момент прийняття рішення про затвердження окремої політики власності, за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу, якого перевищує 1,5 млрд. гривень.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.01.2017 N 18-р "Питання управління майном публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Розпорядження N 18-р) Держкомтелерадіо визначено органом, що здійснює функції з управління майном публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

Враховуючи викладене, Держкомтелерадіо розроблено політику власності щодо публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

Особливо важливі для економіки України підприємства мають бути перетворені з державних унітарних підприємств в акціонерні товариства, 100 % акцій яких належить державі.

Відповідно до принципу розмежування функцій суб'єкта управління та суб'єкта формування державної політики, держава в особі уповноважених суб'єктів управління, здійснює функції з управління об'єктами державної власності з дотриманням наступних основних принципів:

- у сфері управління об'єктами державної власності по відношенню до суб'єкта господарювання держава, в особі уповноваженого органу управління, діє як засновник з урахуванням наданих законодавством та статутом суб'єкта господарювання повноважень; в інших випадках держава діє в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законодавством України;

- заборони незаконного втручання органів державної влади, їх посадових осіб у господарську діяльність суб'єкта господарювання;

- формування кваліфікованої та незалежної наглядової ради та правління суб'єкта господарювання з дотриманням принципів та вимог законодавства України;

- послідовного впровадження кращих практик корпоративного управління суб'єктами господарювання;

- закріплення у статуті суб'єкта господарювання чіткого розподілу повноважень між його органами з дотриманням принципу уникнення дублювання повноважень.

Основними механізмами управління, через які держава як засновник реалізує основні засади, є, здійснення уповноваженим органом управління таких основних повноважень:

- визначення основних напрямів діяльності суб'єкта господарювання;

- визначення чітких цілей та ключових показників ефективності діяльності для суб'єкта господарювання має відповідати його статутній діяльності, з метою забезпечення позитивної динаміки рейтингових показників телерадіомовлення, зокрема, щодо об'єктивного, повного, своєчасного і неупередженого інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном; надання громадянам України затребуваних інформаційних продуктів, відсутніх на комерційному ринку; сприяння якнайповнішому задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб населення України, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, національних меншин, інших соціальних груп; оперативне інформування населення про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров'ю людей; сприяння зміцненню міжнародного авторитету України тощо.

- визначення правового статусу майна суб'єкта господарювання;

- внесення змін до установчих документів, зокрема в частині розподілу повноважень суб'єкта управління / акціонера / учасника, наглядової ради та правління;

- обрання та припинення повноважень членів наглядової ради, голови і членів правління;

- затвердження положень про наглядову раду та виконавчий орган, а також внесення змін до них;

- інших повноважень, визначених законодавством та установчими документами.

Здійснення наглядовою радою, у межах компетенції, управління товариством (суб'єктом господарювання), контроль за діяльністю виконавчого органу.

Реалізація вищевказаних Основних засад забезпечить умови для ефективного володіння суб'єктом господарювання державного сектору економіки, підвищення ефективності діяльності зазначених суб'єктів, що позитивно вплине на національну економіку та бізнес-середовище, а також сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості України для міжнародних інвесторів.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали