КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

від 19.01.2012 р. N 42

Про затвердження Положень про митні пости Київської регіональної митниці, Положень про відділи митного оформлення митних постів Київської регіональної митниці, Положень про сектори митного оформлення митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці та розподіл території і компетенції, в межах яких здійснюють функції відділи митного оформлення митних постів Київської регіональної митниці та сектори митного оформлення митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці, та втрату чинності наказів Київської регіональної митниці

Відповідно до статей 13, 14, 15 та 16 Митного кодексу України від 11.07.2002 N 92-IV, наказу Держмитслужби від 06.05.2003 N 289 "Про затвердження Типового положення про митний пост", наказу Держмитслужби від 05.12.2011 N 1025 "Про затвердження Примірної структури регіональної митниці, митниці та Вимог до штатної структури регіональної митниці, митниці" (Наказ N 1025) наказую:

1. Затвердити Положення про митні пости Київської регіональної митниці, що додаються:

1.1. Положення про митний пост "Київ-західний" Київської регіональної митниці;

1.2. Положення про митний пост "Київ-центральний" Київської регіональної митниці;

1.3. Положення про митний пост "Київ-східний" Київської регіональної митниці;

1.4. Положення про митний пост "Київ-спеціалізований" Київської регіональної митниці;

1.5. Положення про митний пост "Київ-аеропорт" Київської регіональної митниці;

1.6. Положення про митний пост "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці.

2. Затвердити Положення про відділи митного оформлення митних постів Київської регіональної митниці, що додаються:

2.1. Положення про відділ митного оформлення N 1 митного поста "Київ-спеціалізований" Київської регіональної митниці;

2.2. Положення про відділ митного оформлення N 2 митного поста "Київ-спеціалізований" Київської регіональної митниці;

2.3. Положення про відділ митного оформлення N 3 митного поста "Київ-спеціалізований" Київської регіональної митниці.

3. Затвердити Положення про сектори митного оформлення митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці, що додаються:

3.1. Положення про сектор митного оформлення N 1 у м. Києві митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці;

3.2. Положення про сектор митного оформлення N 2 у м. Новограді-Волинському митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці;

3.3. Положення про сектор митного оформлення N 3 у м. Южний митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці;

3.4. Положення про сектор митного оформлення N 4 у м. Лисичанську митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці;

3.5. Положення про сектор митного оформлення N 5 у м. Дрогобичі митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці.

4. Затвердити Розподіл території і компетенції, в межах яких здійснюють функції відділи митного оформлення митних постів Київської регіональної митниці та сектори митного оформлення митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці (далі - Розподіл території).

5. Встановити, що в частині здійснення на митному посту "Київ-східний" митного контролю та митного оформлення товарів, що класифікуються у товарній групі 30 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності і ввозяться суб'єктами ЗЕД в зону діяльності Київської регіональної митниці (крім товарів, що переміщуються у міжнародних поштових, експрес-відправленнях та митне оформлення яких в митному режимі "імпорт" здійснюється митним постом "Київ-спеціалізований") на території вантажного митного комплексу ТОВ "ХФК "Біокон", відповідно до Розподілу території, наказ набирає чинності з 01.02.2012.

6. Вважати такими, що втратили чинність:

- наказ Київської регіональної митниці від 14.07.2011 N 1135 "Про затвердження Положень про митні пости Київської регіональної митниці, Положень про відділи митного оформлення митних постів Київської регіональної митниці, Положень про сектори митного оформлення митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці та розподіл території і компетенції, в межах яких здійснюють функції митні пости, відділи митного оформлення митних постів Київської регіональної митниці та сектори митного оформлення митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці";

- наказ Київської регіональної митниці від 19.08.2011 N 1348 "Про внесення змін та доповнень до наказу Київської регіональної митниці від 14.07.2011 N 1135 "Про затвердження Положень про митні пости Київської регіональної митниці, Положень про відділи митного оформлення митних постів Київської регіональної митниці, Положень про сектори митного оформлення митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці та розподіл території і компетенції, в межах яких здійснюють функції відділи митного оформлення митних постів Київської регіональної митниці та сектори митного оформлення митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці";

- наказ Київської регіональної митниці від 24.11.2011 N 1759 "Про внесення змін та доповнень до наказу Київської регіональної митниці від 14.07.2011 N 1135 "Про затвердження Положень про митні пости Київської регіональної митниці, Положень про відділи митного оформлення митних постів Київської регіональної митниці, Положень про сектори митного оформлення митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці та розподіл території і компетенції, в межах яких здійснюють функції відділи митного оформлення митних постів Київської регіональної митниці та сектори митного оформлення митного поста "Київ - енергетичний" Київської регіональної митниці";

- наказ Київської регіональної митниці від 10.01.2012 N 12 "Про внесення змін до наказу Київської регіональної митниці від 14.07.2011 N 1135" (Наказ N 12);

- наказ Київської регіональної митниці від 12.01.2012 N 21 "Про внесення змін до наказу Київської регіональної митниці від 14.07.2011 N 1135".

7. Начальникам митних постів Київської регіональної митниці забезпечити ознайомлення підпорядкованого особового складу з наказом під підпис.

8. Начальнику відділу організаційного та документального забезпечення Бурі З. М. довести даний наказ до відома структурних підрозділів Київської регіональної митниці згідно зі списком розсилки.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників начальника Київської регіональної митниці відповідно до тимчасового розподілу обов'язків.

Загальний контроль залишаю за собою.

 

Начальник Київської
регіональної митниці

Д. В. Поліщук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Київської регіональної митниці
19.01.2012 N 42

Положення
про митний пост "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці

1. Загальні положення

1.1. Митний пост "Київ-енергетичний" (далі - митний пост) є структурним підрозділом Київської регіональної митниці (далі - митниця), який безпосередньо здійснює митний контроль і митне оформлення товарів та транспортних засобів, справляння податків і зборів, виконує інші завдання, передбачені законодавством України з питань митної справи.

1.2. Митний пост у своїй діяльності керується Конституцією України, Митним кодексом України та іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами Державної митної служби України, а також наказами митниці, положенням про митний пост.

1.3. Створення, реорганізація, ліквідація митного поста здійснюються Державною митною службою України за поданням митниці.

1.4. Положення про митний пост розробляється на основі Типового положення та затверджується наказом митниці.

1.5. Структура митного поста:

- сектор митного оформлення N 1 у м. Києві митного поста "Київ-енергетичний" розташований за адресою: м. Київ, вул. І. Лепсе, 8-а;

- сектор митного оформлення N 2 у м. Новограді-Волинському митного поста "Київ-енергетичний" розташований за адресою: Житомирська обл. Новоград-Волинський р-н, урочище Сіначи (наливна станція);

- сектор митного оформлення N 3 у м. Южний митного поста "Київ-енергетичний" розташований за адресою: Одеської обл., м. Южне, вул. Заводська 3, корп. 217;

- сектор митного оформлення N 4 у м. Лисичанську митного поста "Київ-енергетичний" розташований за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ-17, територія ПРАТ "ЛИНІК";

- сектор митного оформлення N 5 у м. Дрогобичі митного поста "Київ-енергетичний" розташований за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська, 82.

1.6. Зона діяльності митного поста визначена Розподілом території і компетенції, в межах яких здійснюють функції митні пости, відділи митного оформлення митних постів Київської регіональної митниці та сектори митного оформлення митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці, який затверджено наказом митниці.

2. Основні завдання та функції митного поста

2.1. Безпосереднє здійснення митної справи, контроль за додержанням усіма юридичними й фізичними особами законодавства України з питань митної справи.

2.2. Застосування відповідно до законів України заходів тарифного й нетарифного регулювання, повне та своєчасне справляння податків, зборів (інших обов'язкових платежів) при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України або проведенні митних процедур.

2.3. Ужиття заходів для захисту інтересів споживачів товарів, недопущення ввезення на територію України та випуску у вільний обіг неякісних товарів, товарів, що завдають шкоди навколишньому середовищу й не відповідають чинним в Україні стандартам і вимогам.

2.4. Створення сприятливих умов для прискорення товарообігу, збільшення обсягів товаропотоку через митний кордон України та захисту прав інтелектуальної власності юридичних і фізичних осіб у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

2.5. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил.

2.6. Митний пост відповідно до покладених на нього завдань:

2.6.1. Здійснює в зоні своєї діяльності митний контроль і митне оформлення природного газу та електроенергії, товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

2.6.2. Виконує функції щодо тарифного регулювання.

Здійснює контроль за достовірністю класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, визначення митної вартості та країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України.

При виконанні функцій з тарифного регулювання, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

2.6.3. Виконує функції зі справляння митних платежів.

Нараховує та стягує податки, збори й інші платежі, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи.

У встановленому порядку готує та надає відповідним підрозділам митниці інформацію з питань справляння податків і зборів.

При виконанні функцій зі справляння митних платежів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

2.6.4. Виконує функції контролю за переміщенням товарів.

Забезпечує проведення заходів щодо контролю за доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митні органи призначення.

При виконанні функцій з контролю за переміщенням товарів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу організації митного контролю, відповідно до підпункту 3.5 Примірного положення про відділ організації митного контролю регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 11.01.2012 N 25 (Положення N 25).

2.6.5. Здійснює приймання, перевірку, обробку й оформлення документів контролю за доставкою товарів, а також транспортних засобів особистого користування.

2.6.6. Реалізує плани заходів щодо запобігання контрабанді та порушенням митних правил; заводить справи про порушення митних правил.

2.6.7. Регулярно інформує керівництво митниці про зовнішньоекономічні операції, здійснювані суб'єктами господарювання, розташованими в зоні його діяльності.

2.6.8. Інформує керівництво митниці про порушення процедури міжнародних автомобільних перевезень.

2.6.9. Виконує функції статистики.

Збирає та надає митниці дані митної статистики зовнішньої торгівлі товарами, дані спеціальної митної статистики.

2.6.10. Вимагає від юридичних і фізичних осіб при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів подання дозволів державних органів.

2.6.11. Використовує в процесі здійснення митного контролю технічні та спеціальні засоби, що безпечні для життя й здоров'я людей, тварин і рослин та не завдають шкоди товарам і транспортним засобам. Забезпечує експлуатацію та зберігання цих засобів відповідно до вимог технічної документації.

2.6.12. Вживає заходів для забезпечення справляння в повному обсязі податків, зборів (інших обов'язкових платежів) в установленому законодавством порядку.

2.6.13. Використовує технологічні схеми митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів, що діють у місцях розташування секторів митного оформлення митного поста.

2.6.14. Надає щоденно керівництву митниці оперативну інформацію про обстановку в зоні своєї діяльності. У межах своєї компетенції вживає заходів для нормалізації оперативної обстановки в разі її ускладнення.

2.6.15. Реєструє та веде облік вхідної кореспонденції відповідно до наданих повноважень.

2.6.16. Здійснює прийом представників підприємств, організацій та розглядає їх звернення, відповідно до наданих повноважень.

2.6.17. Здійснює частково децентралізовану реєстрацію вхідних документів з питань митного оформлення, що надходитимуть до митного поста від підприємств та організацій, відповідно до наданих повноважень та Переліку питань, що підлягають опрацюванню та розгляду, з прийняттям відповідного рішення на рівні начальника митного поста (заступника), який затверджується окремим наказом Київської регіональної митниці.

3. Керівництво митним постом

3.1. Керівництво митним постом здійснює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом Державної митної служби України.

3.2. Начальник митного поста може мати заступників начальника митного поста та начальників секторів митного оформлення. Повноваження заступників начальника митного поста та начальників секторів митного оформлення визначаються начальником митниці.

3.3. Начальник митного поста відповідає за:

якісне, повне та своєчасне виконання покладених на митний пост завдань;

повне та своєчасне справляння податків, зборів (інших обов'язкових платежів) у зоні діяльності митного поста;

дотримання посадовими особами митного поста вимог законодавства України;

організацію роботи з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил;

організацію роботи з охорони праці, створення безпечних умов праці, забезпечення дотримання вимог пожежної безпеки.

3.4. Начальник митного поста відповідно до покладених на нього обов'язків:

контролює виконання посадовими особами митного поста службових обов'язків;

дає посадовим особам митного поста доручення та контролює їх виконання, забезпечує якість і своєчасність виконання посадовими особами митного поста доручень керівництва митниці; підписує службові документи відповідно до своїх повноважень;

надає керівництву митниці пропозиції щодо добору та розстановки кадрів, поліпшення роботи митного поста;

організовує професійну підготовку особового складу митного поста й бере участь у цій підготовці;

організовує та веде виховну й профілактичну роботу серед особового складу митного поста; пропонує керівництву митниці застосування заохочень і стягнень до посадових осіб митного поста;

забезпечує захист державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт з документами та виробами, що містять державну таємницю; контролює виконання посадовими особами митного поста законодавства з питань охорони державної таємниці;

у межах своєї компетенції вживає заходів до усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності й громадян.

3.5. За невиконання завдань, покладених на митний пост, і своїх обов'язків начальник митного поста несе відповідальність згідно із законодавством України.

 

Начальник відділу організації
митного контролю та роботи
митних посередників

О. В. Пахомов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Київської регіональної митниці
19.01.2012 N 42

Положення
про митний пост "Київ-центральний" Київської регіональної митниці

1. Загальні положення

1.1. Митний пост "Київ-центральний" (далі - митний пост) є структурним підрозділом Київської регіональної митниці (далі - митниця), який безпосередньо здійснює митний контроль і митне оформлення товарів та транспортних засобів, справляння податків і зборів, виконує інші завдання, передбачені законодавством України з питань митної справи.

1.2. Митний пост у своїй діяльності керується Конституцією України, Митним кодексом України та іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами Державної митної служби України, а також наказами митниці, положенням про митний пост.

1.3. Створення, реорганізація, ліквідація митного поста здійснюються Державною митною службою України за поданням митниці.

1.4. Положення про митний пост розробляється на основі Типового положення та затверджується наказом митниці.

1.5 Митний пост розташовується за адресами:

- м. Київ, вул. Новопирогівська, 58 - територія вантажного митного комплексу АТ "Українська автомобільна корпорація";

- Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 13 - територія вантажного митного комплексу ТОВ "ВіДі Термінал";

- м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 92-б - територія ДПІІ  "Авіакур'єр";

- м. Київ, Столичне шосе, 100 - територія вантажного митного комплексу ТОВ "Атлантік";

- Київська обл., с. Калинівка, вул. Індустріальна, 5 - територія ТОВ "Логіс Київ";

- Київська обл., м. Вишневе, вул. Промислова, 2-а - територія ТОВ "Топ-Сіті".

1.6. Зона діяльності митного поста визначена Розподілом території і компетенції, в межах яких здійснюють функції митні пости, відділи митного оформлення митних постів Київської регіональної митниці та сектори митного оформлення митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці, який затверджено наказом митниці.

2. Основні завдання та функції митного поста

2.1. Безпосереднє здійснення митної справи, контроль за додержанням усіма юридичними й фізичними особами законодавства України з питань митної справи.

2.2. Застосування відповідно до законів України заходів тарифного й нетарифного регулювання, повне та своєчасне справляння податків, зборів (інших обов'язкових платежів) при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України або проведенні митних процедур.

2.3. Ужиття заходів для захисту інтересів споживачів товарів, недопущення ввезення на територію України та випуску у вільний обіг неякісних товарів, товарів, що завдають шкоди навколишньому середовищу й не відповідають чинним в Україні стандартам і вимогам.

2.4. Створення сприятливих умов для прискорення товарообігу, збільшення обсягів товаропотоку через митний кордон України та захисту прав інтелектуальної власності юридичних і фізичних осіб у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

2.5. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил.

2.6. Митний пост відповідно до покладених на нього завдань:

2.6.1. Здійснює в зоні своєї діяльності митний контроль і митне оформлення товарів і транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України.

2.6.2. Виконує функції щодо тарифного регулювання.

Здійснює контроль за достовірністю класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, визначення митної вартості та країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України.

При виконанні функцій з тарифного регулювання, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

2.6.3. Виконує функції зі справляння митних платежів.

Нараховує та стягує податки, збори й інші платежі, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи.

У встановленому порядку готує та надає відповідним підрозділам митниці інформацію з питань справляння податків і зборів.

При виконанні функцій зі справляння митних платежів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

2.6.4. Виконує функції контролю за переміщенням товарів.

Забезпечує проведення заходів щодо контролю за доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митні органи призначення.

При виконанні функцій з контролю за переміщенням товарів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу організації митного контролю, відповідно до підпункту 3.5 Примірного положення про відділ організації митного контролю регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 11.01.2012 N 25 (Положення N 25).

2.6.5. Здійснює приймання, перевірку, обробку й оформлення документів контролю за доставкою товарів, а також транспортних засобів особистого користування.

2.6.6. У випадках, передбачених Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення 1975 року (далі - Конвенція МДП), уповноважені посадові особи митного поста здійснюють функції щодо видачі Свідоцтва про допущення до перевезень товарів під митними печатками й пломбами на умовах Конвенції МДП, за місцем розташування митного поста, визначеним окремим наказом митниці.

При виконанні функцій щодо видачі Свідоцтва про допущення до перевезень товарів під митними печатками й пломбами на умовахКонвенції МДП, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу організації митного контролю, відповідно до підпунктів 3.5 (Положення N 25) та 3.25 Примірного положення про відділ організації митного контролю регіональної митниці (Положення N 25), митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 11.01.2012 N 25.

2.6.7. Реалізує плани заходів щодо запобігання контрабанді та порушенням митних правил; заводить справи про порушення митних правил.

2.6.8. Регулярно інформує керівництво митниці про зовнішньоекономічні операції, здійснювані суб'єктами господарювання, розташованими в зоні його діяльності.

2.6.9. Інформує керівництво митниці про порушення процедури міжнародних автомобільних перевезень.

2.6.10. Виконує функції статистики.

Збирає та надає митниці дані митної статистики зовнішньої торгівлі товарами, дані спеціальної митної статистики.

2.6.11. Вимагає від юридичних і фізичних осіб при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів подання дозволів державних органів.

2.6.12. Використовує в процесі здійснення митного контролю технічні та спеціальні засоби, що безпечні для життя й здоров'я людей, тварин і рослин та не завдають шкоди товарам і транспортним засобам. Забезпечує експлуатацію та зберігання цих засобів відповідно до вимог технічної документації.

2.6.13. Вживає заходів для забезпечення справляння в повному обсязі податків, зборів (інших обов'язкових платежів) в установленому законодавством порядку.

2.6.14. Використовує технологічні схеми митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів, що діють у місцях розташування митного поста.

2.6.15. Надає щоденно керівництву митниці оперативну інформацію про обстановку в зоні своєї діяльності. У межах своєї компетенції вживає заходів для нормалізації оперативної обстановки в разі її ускладнення.

2.6.16. Реєструє та веде облік вхідної кореспонденції відповідно до наданих повноважень.

2.6.17. Здійснює прийом представників підприємств, організацій та розглядає їх звернення, відповідно до наданих повноважень.

2.6.18. Здійснює частково децентралізовану реєстрацію вхідних документів з питань митного оформлення, що надходитимуть до митного поста від підприємств та організацій, відповідно до наданих повноважень та Переліку питань, що підлягають опрацюванню та розгляду, з прийняттям відповідного рішення на рівні начальника митного поста (заступника), який затверджується окремим наказом Київської регіональної митниці.

3. Керівництво митним постом

3.1. Керівництво митним постом здійснює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом Державної митної служби України.

3.2. Начальник митного поста може мати заступників. Повноваження заступників визначаються начальником митниці.

3.3. Начальник митного поста відповідає за:

якісне, повне та своєчасне виконання покладених на митний пост завдань;

повне та своєчасне справляння податків, зборів (інших обов'язкових платежів) у зоні діяльності митного поста;

дотримання посадовими особами митного поста вимог законодавства України;

організацію роботи з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил;

організацію роботи з охорони праці, створення безпечних умов праці, забезпечення дотримання вимог пожежної безпеки.

3.4. Начальник митного поста відповідно до покладених на нього обов'язків:

контролює виконання посадовими особами митного поста службових обов'язків;

дає посадовим особам митного поста доручення та контролює їх виконання, забезпечує якість і своєчасність виконання посадовими особами митного поста доручень керівництва митниці; підписує службові документи відповідно до своїх повноважень;

надає керівництву митниці пропозиції щодо добору та розстановки кадрів, поліпшення роботи митного поста;

організовує професійну підготовку особового складу митного поста й бере участь у цій підготовці;

організовує та веде виховну й профілактичну роботу серед особового складу митного поста; пропонує керівництву митниці застосування заохочень і стягнень до посадових осіб митного поста;

забезпечує захист державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт з документами та виробами, що містять державну таємницю; контролює виконання посадовими особами митного поста законодавства з питань охорони державної таємниці;

у межах своєї компетенції вживає заходів до усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності й громадян.

3.5. За невиконання завдань, покладених на митний пост, і своїх обов'язків начальник митного поста несе відповідальність згідно із законодавством України.

 

Начальник відділу організації
митного контролю та роботи
митних посередників

О. В. Пахомов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Київської регіональної митниці
19.01.2012 N 42

Положення
про митний пост "Київ-західний" Київської регіональної митниці

1. Загальні положення

1.1. Митний пост "Київ-західний" (далі - митний пост) є структурним підрозділом Київської регіональної митниці (далі - митниця), який безпосередньо здійснює митний контроль і митне оформлення товарів та транспортних засобів, справляння податків і зборів, виконує інші завдання, передбачені законодавством України з питань митної справи.

1.2. Митний пост у своїй діяльності керується Конституцією України, Митним кодексом України та іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами Державної митної служби України, а також наказами митниці, положенням про митний пост.

1.3. Створення, реорганізація, ліквідація митного поста здійснюються Державною митною службою України за поданням митниці.

1.4. Положення про митний пост розробляється на основі Типового положення та затверджується наказом митниці.

1.5. Митний пост розташовується за адресами:

- м. Київ, вул. Малинська, 20 - територія вантажного митного комплексу ВАТ "КАТП-13054";

- м. Київ, вул. Богатирська, 1-д - територія вантажного митного комплексу ТОВ "Фрозен-Фріо";

- м. Київ, бульвар І. Лепсе, 8-а - територія АБК-2 КРМ;

- м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4 - територія ДНПП "Електронмаш";

- м. Київ, вул. Дніпроводська, 1 - територія ПІІ "Ост-Вест Експрес";

- Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Антонова, 1-а - територія ДП "Кюне і Нагель";

- Київська обл., Макарівський р-н, с. Калинівка, вул. Київська, 49-ж - територія складу тимчасового зберігання відкритого типу товариства з обмеженою відповідальністю "Сентос Централ Логістікс";

- м. Київ, вул. Туполева, 23 - територія вантажного митного комплексу ЗАТ "Київтрансекспедиція".

1.6. Зона діяльності митного поста визначена Розподілом території і компетенції, в межах яких здійснюють функції митні пости, відділи митного оформлення митних постів Київської регіональної митниці та сектори митного оформлення митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці, який затверджено наказом митниці.

2. Основні завдання та функції митного поста

2.1. Безпосереднє здійснення митної справи, контроль за додержанням усіма юридичними й фізичними особами законодавства України з питань митної справи.

2.2. Застосування відповідно до законів України заходів тарифного й нетарифного регулювання, повне та своєчасне справляння податків, зборів (інших обов'язкових платежів) при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України або проведенні митних процедур.

2.3. Ужиття заходів для захисту інтересів споживачів товарів, недопущення ввезення на територію України та випуску у вільний обіг неякісних товарів, товарів, що завдають шкоди навколишньому середовищу й не відповідають чинним в Україні стандартам і вимогам.

2.4. Створення сприятливих умов для прискорення товарообігу, збільшення обсягів товаропотоку через митний кордон України та захисту прав інтелектуальної власності юридичних і фізичних осіб у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

2.5. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил.

2.6. Митний пост відповідно до покладених на нього завдань:

2.6.1. Здійснює в зоні своєї діяльності митний контроль і митне оформлення товарів і транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України.

2.6.2. Виконує функції щодо тарифного регулювання.

Здійснює контроль за достовірністю класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, визначення митної вартості та країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України.

При виконанні функцій з тарифного регулювання, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

2.6.3. Виконує функції зі справляння митних платежів.

Нараховує та стягує податки, збори й інші платежі, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи.

У встановленому порядку готує та надає відповідним підрозділам митниці інформацію з питань справляння податків і зборів.

При виконанні функцій зі справляння митних платежів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

2.6.4. Виконує функції контролю за переміщенням товарів.

Забезпечує проведення заходів щодо контролю за доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митні органи призначення.

При виконанні функцій з контролю за переміщенням товарів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу організації митного контролю, відповідно до підпункту 3.5 Примірного положення про відділ організації митного контролю регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 11.01.2012 N 25 (Положення N 25).

2.6.5. Здійснює приймання, перевірку, обробку й оформлення документів контролю за доставкою товарів, а також транспортних засобів особистого користування.

2.6.6. Реалізує плани заходів щодо запобігання контрабанді та порушенням митних правил; заводить справи про порушення митних правил.

2.6.7. Регулярно інформує керівництво митниці про зовнішньоекономічні операції, здійснювані суб'єктами господарювання, розташованими в зоні його діяльності.

2.6.8. Інформує керівництво митниці про порушення процедури міжнародних автомобільних перевезень.

2.6.9. Виконує функції статистики.

Збирає та надає митниці дані митної статистики зовнішньої торгівлі товарами, дані спеціальної митної статистики.

2.6.10. Вимагає від юридичних і фізичних осіб при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів подання дозволів державних органів.

2.6.11. Використовує в процесі здійснення митного контролю технічні та спеціальні засоби, що безпечні для життя й здоров'я людей, тварин і рослин та не завдають шкоди товарам і транспортним засобам. Забезпечує експлуатацію та зберігання цих засобів відповідно до вимог технічної документації.

2.6.12. Вживає заходів для забезпечення справляння в повному обсязі податків, зборів (інших обов'язкових платежів) в установленому законодавством порядку.

2.6.13. Використовує технологічні схеми митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів, що діють у місцях розташування митного поста.

2.6.14. Надає щоденно керівництву митниці оперативну інформацію про обстановку в зоні своєї діяльності. У межах своєї компетенції вживає заходів для нормалізації оперативної обстановки в разі її ускладнення.

2.6.15. Реєструє та веде облік вхідної кореспонденції відповідно до наданих повноважень.

2.6.16. Здійснює прийом представників підприємств, організацій та розглядає їх звернення, відповідно до наданих повноважень.

2.6.17. Здійснює частково децентралізовану реєстрацію вхідних документів з питань митного оформлення, що надходитимуть до митного поста від підприємств та організацій, відповідно до наданих повноважень та Переліку питань, що підлягають опрацюванню та розгляду, з прийняттям відповідного рішення на рівні начальника митного поста (заступника), який затверджується окремим наказом Київської регіональної митниці.

3. Керівництво митним постом

3.1. Керівництво митним постом здійснює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом Державної митної служби України.

3.2. Начальник митного поста може мати заступників. Повноваження заступників визначаються начальником митниці.

3.3. Начальник митного поста відповідає за:

якісне, повне та своєчасне виконання покладених на митний пост завдань;

повне та своєчасне справляння податків, зборів (інших обов'язкових платежів) у зоні діяльності митного поста;

дотримання посадовими особами митного поста вимог законодавства України;

організацію роботи з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил;

організацію роботи з охорони праці, створення безпечних умов праці, забезпечення дотримання вимог пожежної безпеки.

3.4. Начальник митного поста відповідно до покладених на нього обов'язків:

контролює виконання посадовими особами митного поста службових обов'язків;

дає посадовим особам митного поста доручення та контролює їх виконання, забезпечує якість і своєчасність виконання посадовими особами митного поста доручень керівництва митниці; підписує службові документи відповідно до своїх повноважень;

надає керівництву митниці пропозиції щодо добору та розстановки кадрів, поліпшення роботи митного поста;

організовує професійну підготовку особового складу митного поста й бере участь у цій підготовці;

організовує та веде виховну й профілактичну роботу серед особового складу митного поста; пропонує керівництву митниці застосування заохочень і стягнень до посадових осіб митного поста;

забезпечує захист державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт з документами та виробами, що містять державну таємницю; контролює виконання посадовими особами митного поста законодавства з питань охорони державної таємниці;

у межах своєї компетенції вживає заходів до усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності й громадян.

3.5. За невиконання завдань, покладених на митний пост, і своїх обов'язків начальник митного поста несе відповідальність згідно із законодавством України.

 

Начальник відділу організації
митного контролю та роботи
митних посередників

О. В. Пахомов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Київської регіональної митниці
19.01.2012 N 42

Положення
про митний пост "Київ-східний" Київської регіональної митниці

1. Загальні положення

1.1. Митний пост "Київ-східний" (далі - митний пост) є структурним підрозділом Київської регіональної митниці (далі - митниця), який безпосередньо здійснює митний контроль і митне оформлення товарів та транспортних засобів, справляння податків і зборів, виконує інші завдання, передбачені законодавством України з питань митної справи.

1.2. Митний пост у своїй діяльності керується Конституцією України, Митним кодексом України та іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами Державної митної служби України, а також наказами митниці, положенням про митний пост.

1.3. Створення, реорганізація, ліквідація митного поста здійснюються Державною митною службою України за поданням митниці.

1.4. Положення про митний пост розробляється на основі Типового положення та затверджується наказом митниці.

1.5. Митний пост розташовується за адресами:

- м. Київ, вул.  Довбуша, 22 - територія вантажного митного комплексу ДП "УДЦТС "Ліски";

- м. Київ, вул. Новоконстянтинівська, 2-а - територія залізничної станції "Київ-Петрівка";

- Київська обл., смт Велика Димерка, вул. Київська (Броварська), 150 - територія ТОВ "Рабен Україна";

- Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченко, 100 - територія ПП "Фармлогістика";

- Київська обл., м. Яготин, вул. Філатова, 112 - територія "Кондитерська корпорація "Рошен";

- Київська обл., с. В. Олександрівка, вул. Бориспільська, 9 - територія вантажного митного комплексу ТОВ "ХФК "Біокон";

- м. Київ, вул. Зрошувальна, 7 - територія ЗАТ "КВК "Рапід".

1.6. Зона діяльності митного поста визначена Розподілом території і компетенції, в межах яких здійснюють функції митні пости, відділи митного оформлення митних постів Київської регіональної митниці та сектори митного оформлення митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці, який затверджено наказом митниці.

2. Основні завдання та функції митного поста

2.1. Безпосереднє здійснення митної справи, контроль за додержанням усіма юридичними й фізичними особами законодавства України з питань митної справи.

2.2. Застосування відповідно до законів України заходів тарифного й нетарифного регулювання, повне та своєчасне справляння податків, зборів (інших обов'язкових платежів) при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України або проведенні митних процедур.

2.3. Ужиття заходів до захисту інтересів споживачів товарів, недопущення ввезення на територію України та випуску у вільний обіг неякісних товарів, товарів, що завдають шкоди навколишньому середовищу й не відповідають чинним в Україні стандартам і вимогам.

2.4. Створення сприятливих умов для прискорення товарообігу, збільшення обсягів товаропотоку через митний кордон України та захисту прав інтелектуальної власності юридичних і фізичних осіб у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

2.5. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил.

2.6. Митний пост відповідно до покладених на нього завдань:

2.6.1. Здійснює в зоні своєї діяльності митний контроль і митне оформлення товарів і транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України.

2.6.2. Виконує функції щодо тарифного регулювання.

Здійснює контроль за достовірністю класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, визначення митної вартості та країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України.

При виконанні функцій з тарифного регулювання, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

2.6.3. Виконує функції зі справляння митних платежів.

Нараховує та стягує податки, збори й інші платежі, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи.

У встановленому порядку готує та надає відповідним підрозділам митниці інформацію з питань справляння податків і зборів.

При виконанні функцій зі справляння митних платежів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

2.6.4. Виконує функції контролю за переміщенням товарів.

Забезпечує проведення заходів щодо контролю за доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митні органи призначення.

При виконанні функцій з контролю за переміщенням товарів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу організації митного контролю, відповідно до підпункту 3.5 Примірного положення про відділ організації митного контролю регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 11.01.2012 N 25 (Положення N 25).

2.6.5. Здійснює приймання, перевірку, обробку й оформлення документів контролю за доставкою товарів, а також транспортних засобів особистого користування.

2.6.6. Реалізує плани заходів щодо запобігання контрабанді та порушенням митних правил; заводить справи про порушення митних правил.

2.6.7. Регулярно інформує керівництво митниці про зовнішньоекономічні операції, здійснювані суб'єктами господарювання, розташованими в зоні його діяльності.

2.6.8. Інформує керівництво митниці про порушення процедури міжнародних автомобільних та залізничних перевезень.

2.6.9. Виконує функції статистики.

Збирає та надає митниці дані митної статистики зовнішньої торгівлі товарами, дані спеціальної митної статистики.

2.6.10. Вимагає від юридичних і фізичних осіб при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів подання дозволів державних органів.

2.6.11. Використовує в процесі здійснення митного контролю технічні та спеціальні засоби, що безпечні для життя й здоров'я людей, тварин і рослин та не завдають шкоди товарам і транспортним засобам. Забезпечує експлуатацію цих засобів відповідно до вимог технічної документації, а також їх збереження.

2.6.12. Вживає заходів для забезпечення справляння в повному обсязі податків, зборів (інших обов'язкових платежів) в установленому законодавством порядку.

2.6.13. Використовує технологічні схеми митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів, що діють у місцях розташування митного поста.

2.6.14. Надає щоденно керівництву митниці оперативну інформацію про обстановку в зоні своєї діяльності. У межах своєї компетенції вживає заходів для нормалізації оперативної обстановки в разі її ускладнення.

2.6.15. Реєструє та веде облік вхідної кореспонденції відповідно до наданих повноважень.

2.6.16. Здійснює прийом представників підприємств, організацій та розглядає їх звернення, відповідно до наданих повноважень.

2.6.17. Здійснює частково децентралізовану реєстрацію вхідних документів з питань митного оформлення, що надходитимуть до митного поста від підприємств та організацій, відповідно до наданих повноважень та Переліку питань, що підлягають опрацюванню та розгляду, з прийняттям відповідного рішення на рівні начальника митного поста (заступника), який затверджується окремим наказом Київської регіональної митниці.

3. Керівництво митним постом

3.1. Керівництво митним постом здійснює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом Державної митної служби України.

3.2. Начальник митного поста може мати заступників. Повноваження заступників визначаються начальником митниці.

3.3. Начальник митного поста відповідає за:

якісне, повне та своєчасне виконання покладених на митний пост завдань;

повне та своєчасне справляння податків, зборів (інших обов'язкових платежів) у зоні діяльності митного поста;

дотримання посадовими особами митного поста вимог законодавства України;

організацію роботи з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил;

організацію роботи з охорони праці, створення безпечних умов праці, забезпечення дотримання вимог пожежної безпеки.

3.4. Начальник митного поста відповідно до покладених на нього обов'язків:

контролює виконання посадовими особами митного поста службових обов'язків;

дає посадовим особам митного поста доручення та контролює їх виконання, забезпечує якість і своєчасність виконання посадовими особами митного поста доручень керівництва митниці; підписує службові документи відповідно до своїх повноважень;

надає керівництву митниці пропозиції щодо добору та розстановки кадрів, поліпшення роботи митного поста;

організовує професійну підготовку особового складу митного поста й бере участь у цій підготовці;

організовує та веде виховну й профілактичну роботу серед особового складу митного поста; пропонує керівництву митниці застосування заохочень і стягнень до посадових осіб митного поста;

забезпечує захист державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт з документами та виробами, що містять державну таємницю; контролює виконання посадовими особами митного поста законодавства з питань охорони державної таємниці;

у межах своєї компетенції вживає заходів до усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності й громадян.

3.5. За невиконання завдань, покладених на митний пост, і своїх обов'язків начальник митного поста несе відповідальність згідно із законодавством України.

 

Начальник відділу організації
митного контролю та роботи
митних посередників

О. В. Пахомов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Київської регіональної митниці
19.01.2012 N 42

Положення
про митний пост "Київ-аеропорт" Київської регіональної митниці

1. Загальні положення

1.1. Митний пост "Київ-аеропорт" (далі - митний пост) є структурним підрозділом Київської регіональної митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль і митне оформлення товарів та транспортних засобів, справляння податків і зборів, виконує інші завдання, передбачені законодавством України з питань митної справи.

1.2. Митний пост у своїй діяльності керується Конституцією України, Митним кодексом України та іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами Державної митної служби України, а також наказами Київської регіональної митниці, положенням про митний пост.

1.3. Створення, реорганізація, ліквідація митного поста здійснюються Державною митною службою України за поданням Київської регіональної митниці.

1.4. Положення про митний пост розробляється на основі Типового положення та затверджується наказом митниці.

1.5. Митний пост розташовується за адресами:

- м. Київ, проспект Повітрофлотський, 96 - територія Комунального підприємства Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) в міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення аеропорт "Київ" (Жуляни);

- Київська обл., смт Гостомель, вул. Автодорожна, 1, Аеропорт "Київ-Антонов" - територія Аеродрома "Гостомель" в міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення аеродром "Гостомель".

1.6. Зона діяльності митного поста визначена Розподілом території і компетенції, в межах яких здійснюють функції митні пости, відділи митного оформлення митних постів Київської регіональної митниці та сектори митного оформлення митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці, який затверджено наказом митниці.

2. Основні завдання та функції митного поста

2.1. Безпосереднє здійснення митної справи, контроль за додержанням усіма юридичними й фізичними особами законодавства України з питань митної справи.

2.2. Застосування відповідно до законів України заходів тарифного й нетарифного регулювання, повне та своєчасне справляння податків, зборів (інших обов'язкових платежів) при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України або проведенні митних процедур.

2.3. Ужиття заходів для захисту інтересів споживачів товарів, недопущення ввезення на територію України та випуску у вільний обіг неякісних товарів, товарів, що завдають шкоди навколишньому середовищу й не відповідають чинним в Україні стандартам і вимогам.

2.4. Створення сприятливих умов для прискорення товарообігу, збільшення обсягів пасажиропотоку через митний кордон України та захисту прав інтелектуальної власності юридичних і фізичних осіб у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

2.5. Здійснення контролю за переміщенням валютних і культурних цінностей через митний кордон України.

2.6. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил.

2.7. Митний пост відповідно до покладених на нього завдань:

2.7.1. Здійснює в зоні своєї діяльності митний контроль і митне оформлення товарів і транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України.

2.7.2. Виконує функції щодо тарифного регулювання.

Здійснює контроль за достовірністю класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, визначення митної вартості та країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України.

При виконанні функцій з тарифного регулювання, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

2.7.3. Виконує функції зі справляння митних платежів.

Нараховує та стягує податки, збори й інші платежі, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи.

У встановленому порядку готує та надає відповідним підрозділам митниці інформацію з питань справляння податків і зборів.

При виконанні функцій зі справляння митних платежів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

2.7.4. Виконує функції контролю за переміщенням товарів.

Забезпечує проведення заходів щодо контролю за доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митні органи призначення.

При виконанні функцій з контролю за переміщенням товарів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу організації митного контролю, відповідно до підпункту 3.5 Примірного положення про відділ організації митного контролю регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 11.01.2012 N 25 (Положення N 25).

2.7.5. Здійснює приймання, перевірку, обробку й оформлення документів контролю за доставкою товарів, а також транспортних засобів особистого користування.

2.7.6. Реалізує плани заходів щодо запобігання контрабанді та порушенням митних правил; заводить справи про порушення митних правил.

2.7.7. Регулярно інформує керівництво митниці про зовнішньоекономічні операції, здійснювані суб'єктами господарювання, розташованими в зоні його діяльності.

2.7.8. Інформує керівництво митниці про порушення процедури міжнародних автомобільних перевезень.

2.7.9. Виконує функції статистики.

Збирає та надає митниці дані митної статистики зовнішньої торгівлі товарами, дані спеціальної митної статистики.

2.7.10. Вимагає від юридичних і фізичних осіб при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів подання дозволів державних органів.

2.7.11. Використовує в процесі здійснення митного контролю технічні та спеціальні засоби, що безпечні для життя й здоров'я людей, тварин і рослин та не завдають шкоди товарам і транспортним засобам. Забезпечує експлуатацію та зберігання цих засобів відповідно до вимог технічної документації.

2.7.12. Вживає заходів для забезпечення справляння в повному обсязі податків, зборів (інших обов'язкових платежів) в установленому законодавством порядку.

2.7.13. Використовує технологічні схеми митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів, що діють у місцях розташування відділів митного оформлення митного поста, через які здійснюється повітряне сполучення.

2.7.14. Надає щоденно митниці оперативну інформацію про обстановку в зоні своєї діяльності. У межах своєї компетенції вживає заходів для нормалізації оперативної обстановки в разі її ускладнення.

2.7.15. Реєструє та веде облік вхідної кореспонденції відповідно до наданих повноважень.

2.7.16. Здійснює прийом представників підприємств, організацій та розглядає їх звернення, відповідно до наданих повноважень.

2.7.17. Здійснює попередній документальний контроль в пунктах пропуску через митний кордон України.

2.7.18. Здійснює частково децентралізовану реєстрацію вхідних документів з питань митного оформлення, що надходитимуть до митного поста від підприємств та організацій, відповідно до наданих повноважень та Переліку питань, що підлягають опрацюванню та розгляду, з прийняттям відповідного рішення на рівні начальника митного поста (заступника), який затверджується окремим наказом Київської регіональної митниці.

3. Керівництво митним постом

3.1. Керівництво митним постом здійснює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом Державної митної служби України.

3.2. Начальник митного поста може мати заступників начальника митного поста та начальників відділів митного оформлення. Повноваження заступників начальника митного поста та начальників відділів митного оформлення визначаються начальником митниці.

3.3. Начальник митного поста відповідає за:

якісне, повне та своєчасне виконання покладених на митний пост завдань;

повне та своєчасне справляння податків, зборів (інших обов'язкових платежів) у зоні діяльності митного поста;

дотримання посадовими особами митного поста вимог законодавства України;

організацію роботи з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил;

організацію роботи з охорони праці, створення безпечних умов праці, забезпечення дотримання вимог пожежної безпеки.

3.4. Начальник митного поста відповідно до покладених на нього обов'язків:

контролює виконання посадовими особами митного поста службових обов'язків;

дає посадовим особам митного поста доручення та контролює їх виконання, забезпечує якість і своєчасність виконання посадовими особами митного поста доручень керівництва митниці; підписує службові документи відповідно до своїх повноважень;

надає керівництву митниці пропозиції щодо добору та розстановки кадрів, поліпшення роботи митного поста;

організовує професійну підготовку особового складу митного поста й бере участь у цій підготовці;

організовує та веде виховну й профілактичну роботу серед особового складу митного поста; пропонує керівництву митниці застосування заохочень і стягнень до посадових осіб митного поста;

забезпечує захист державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт з документами та виробами, що містять державну таємницю; контролює виконання посадовими особами митного поста законодавства з питань охорони державної таємниці;

у межах своєї компетенції вживає заходів до усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності й громадян.

3.5. За невиконання завдань, покладених на митний пост, і своїх обов'язків начальник митного поста несе відповідальність згідно із законодавством України.

 

Начальник відділу організації
митного контролю та роботи
митних посередників

О. В. Пахомов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Київської регіональної митниці
19.01.2012 N 42

Положення
про митний пост "Київ-спеціалізований" Київської регіональної митниці

1. Загальні положення

1.1. Митний пост "Київ-спеціалізований" (далі - митний пост) є структурним підрозділом Київської регіональної митниці (далі - митниця), який безпосередньо здійснює митний контроль і митне оформлення товарів та транспортних засобів, справляння податків і зборів, виконує інші завдання, передбачені законодавством України з питань митної справи.

1.2. Митний пост у своїй діяльності керується Конституцією України, Митним кодексом України та іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами Державної митної служби України, а також наказами митниці, положенням про митний пост.

1.3. Створення, реорганізація, ліквідація митного поста здійснюються Державною митною службою України за поданням митниці.

1.4. Положення про митний пост розробляється на основі Типового положення та затверджується наказом митниці.

1.5. Структура митного поста:

- відділ митного оформлення N 1 митного поста "Київ-спеціалізований";

- відділ митного оформлення N 2 митного поста "Київ-спеціалізований";

- відділ митного оформлення N 3 митного поста "Київ-спеціалізований".

1.6. Зона діяльності митного поста визначена Розподілом території і компетенції, в межах яких здійснюють функції митні пости, відділи митного оформлення митних постів Київської регіональної митниці та сектори митного оформлення митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці, який затверджено наказом митниці.

2. Основні завдання та функції митного поста

2.1. Безпосереднє здійснення митної справи, контроль за додержанням усіма юридичними й фізичними особами законодавства України з питань митної справи.

2.2. Застосування відповідно до законів України заходів тарифного й нетарифного регулювання, повне та своєчасне справляння податків, зборів (інших обов'язкових платежів) при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України або проведенні митних процедур.

2.3. Ужиття заходів для захисту інтересів споживачів товарів, недопущення ввезення на територію України та випуску у вільний обіг неякісних товарів, товарів, що завдають шкоди навколишньому середовищу й не відповідають чинним в Україні стандартам і вимогам.

2.4. Створення сприятливих умов для прискорення товарообігу, збільшення обсягів товаропотоку через митний кордон України та захисту прав інтелектуальної власності юридичних і фізичних осіб у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

2.5. Здійснення контролю за переміщенням валютних і культурних цінностей через митний кордон України.

2.6. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил.

2.7. Митний пост відповідно до покладених на нього завдань:

2.7.1. Здійснює в зоні своєї діяльності митний контроль і митне оформлення товарів і транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України.

2.7.2. Виконує функції щодо тарифного регулювання.

Здійснює контроль за достовірністю класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, визначення митної вартості та країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України.

При виконанні функцій з тарифного регулювання, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

2.7.3. Виконує функції зі справляння митних платежів.

Нараховує та стягує податки, збори й інші платежі, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи.

У встановленому порядку готує та надає відповідним підрозділам митниці інформацію з питань справляння податків і зборів.

При виконанні функцій зі справляння митних платежів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

2.7.4. Виконує функції контролю за переміщенням товарів.

Забезпечує проведення заходів щодо контролю за доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митні органи призначення.

При виконанні функцій з контролю за переміщенням товарів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу організації митного контролю, відповідно до підпункту 3.5 Примірного положення про відділ організації митного контролю регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 11.01.2012 N 25 (Положення N 25).

2.7.5. Здійснює приймання, перевірку, обробку й оформлення документів контролю за доставкою товарів, а також транспортних засобів особистого користування.

2.7.6. Реалізує плани заходів щодо запобігання контрабанді та порушенням митних правил; заводить справи про порушення митних правил.

2.7.7. Регулярно інформує керівництво митниці про зовнішньоекономічні операції, здійснювані суб'єктами господарювання, розташованими в зоні його діяльності.

2.7.8. Інформує керівництво митниці про порушення процедури міжнародних автомобільних перевезень.

2.7.9. Виконує функції статистики.

Збирає та надає митниці дані митної статистики зовнішньої торгівлі товарами, дані спеціальної митної статистики.

2.7.10. Вимагає від юридичних і фізичних осіб при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів подання дозволів державних органів.

2.7.11. Використовує в процесі здійснення митного контролю технічні та спеціальні засоби, що безпечні для життя й здоров'я людей, тварин і рослин та не завдають шкоди товарам і транспортним засобам. Забезпечує експлуатацію та зберігання цих засобів відповідно до вимог технічної документації.

2.7.12. Вживає заходів для забезпечення справляння в повному обсязі податків, зборів (інших обов'язкових платежів) в установленому законодавством порядку.

2.7.13. Використовує технологічні схеми митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів, що діють у місцях розташування відділів митного оформлення митного поста.

2.7.14. Надає щоденно керівництву митниці оперативну інформацію про обстановку в зоні своєї діяльності. У межах своєї компетенції вживає заходів для нормалізації оперативної обстановки в разі її ускладнення.

2.7.15. Реєструє та веде облік вхідної кореспонденції відповідно до наданих повноважень.

2.7.16. Здійснює прийом представників підприємств, організацій та розглядає їх звернення, відповідно до наданих повноважень.

2.7.17. Здійснює частково децентралізовану реєстрацію вхідних документів з питань митного оформлення, що надходитимуть до митного поста від підприємств та організацій, відповідно до наданих повноважень та Переліку питань, що підлягають опрацюванню та розгляду, з прийняттям відповідного рішення на рівні начальника митного поста (заступника), який затверджується окремим наказом Київської регіональної митниці.

3. Керівництво митним постом

3.1. Керівництво митним постом здійснює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом Державної митної служби України.

3.2. Начальник митного поста може мати заступника начальника митного поста-начальника відділу митного оформлення та начальників відділів митного оформлення. Повноваження заступника начальника митного поста-начальника відділу митного оформлення та начальників відділів митного оформлення визначаються начальником митниці.

3.3. Начальник митного поста відповідає за:

якісне, повне та своєчасне виконання покладених на митний пост завдань;

повне та своєчасне справляння податків, зборів (інших обов'язкових платежів) у зоні діяльності митного поста;

дотримання посадовими особами митного поста вимог законодавства України;

організацію роботи з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил;

організацію роботи з охорони праці, створення безпечних умов праці, забезпечення дотримання вимог пожежної безпеки.

3.4. Начальник митного поста відповідно до покладених на нього обов'язків:

контролює виконання посадовими особами митного поста службових обов'язків;

дає посадовим особам митного поста доручення та контролює їх виконання, забезпечує якість і своєчасність виконання посадовими особами митного поста доручень керівництва митниці; підписує службові документи відповідно до своїх повноважень;

надає керівництву митниці пропозиції щодо добору та розстановки кадрів, поліпшення роботи митного поста;

організовує професійну підготовку особового складу митного поста й бере участь у цій підготовці;

організовує та веде виховну й профілактичну роботу серед особового складу митного поста; пропонує керівництву митниці застосування заохочень і стягнень до посадових осіб митного поста;

забезпечує захист державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт з документами та виробами, що містять державну таємницю; контролює виконання посадовими особами митного поста законодавства з питань охорони державної таємниці;

у межах своєї компетенції вживає заходів до усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності й громадян.

3.5. За невиконання завдань, покладених на митний пост, і своїх обов'язків начальник митного поста несе відповідальність згідно із законодавством України.

 

Начальник відділу організації
митного контролю та роботи
митних посередників

О. В. Пахомов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Київської регіональної митниці
19.01.2012 N 42

Положення
про відділ митного оформлення N 1 митного поста "Київ-спеціалізований" Київської регіональної митниці

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає організаційно-правовий статус відділу митного оформлення N 1 митного поста "Київ-спеціалізований" (далі - відділ) Київської регіональної митниці (далі - митниці).

1.2. Відділ є структурним підрозділом митниці. Відділ безпосередньо підпорядковується начальнику митного поста "Київ-спеціалізований".

1.3. Відділ очолює начальник. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, встановленому Держмитслужбою України. Начальник відділу підпорядковується начальнику митного поста "Київ-спеціалізований".

1.4. Структура та штатний розпис відділу формуються (з урахуванням обсягів робіт) у межах граничної чисельності й фонду заробітної плати митниці.

1.5. Положення про відділ, зміни до нього затверджуються наказом митниці.

1.6. Службові обов'язки посадових осіб відділу визначаються посадовими інструкціями, розробленими та затвердженими в установленому порядку.

1.7. У своїй діяльності посадові особи відділу керуються законодавством України, наказами та розпорядженнями Державної митної служби України, митниці та цим Положенням.

1.8. У своїй діяльності відділ взаємодіє з іншими підрозділами митниці.

1.9. Відділ розташовується за адресами:

- м. Київ, вул. Петрозаводська, 2 (місце міжнародного поштового обміну Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта");

- м. Київ, пл. Вокзальна, 3 (місце міжнародного поштового обміну Державного підприємства спеціального зв'язку);

- Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-в (місце міжнародного поштового обміну товариства з обмеженою відповідальністю "Пост Інтернешнл");

- м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 2-о (місце міжнародного поштового обміну ТОВ "Інтайм"), в місцях здійснення митного контролю та митного оформлення поїзда N 1/2 Київ - Москва - Київ (на час проведення експерименту) та здійснює функції в межах закріпленої за ним території та компетенції, визначених наказом митниці та цим Положенням.

1.10. Посадові особи відділу підпорядковуються начальнику відділу.

1.11. Посадові особи відділу, уповноважені наказом митниці на виконання функцій інших підрозділів при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються у міжнародних поштових відправленнях (далі - МПВ) та пасажирських поїздах, безпосередньо підпорядковуються начальнику відділу, а в частині виконання функцій інших підрозділів - керівникам цих підрозділів.

2. Основні завдання відділу

2.1. Зона діяльності відділу митного оформлення визначена Розподілом території і компетенції, в межах яких здійснюють функції митні пости, відділи митного оформлення митних постів Київської регіональної митниці та сектори митного оформлення митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці, який затверджено наказом митниці.

2.2. Здійснення контролю за виконанням зобов'язань, наданих при розміщенні товарів у відповідні митні режими.

2.3. Підготовка та надання керівництву митниці пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань митної справи.

2.4. Взаємодія в межах своєї компетенції з іншими органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, з підприємствами, на території яких знаходяться або можуть знаходитися товари та інші предмети, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи, тощо.

2.5. За дорученням керівництва митниці, підготовка інформації з питань, що належать до компетенції відділу.

3. Функції відділу

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції:

3.1. Здійснює митний контроль і митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України у МПВ та пасажирських поїздах. Під час проведення митного контролю визначає форми та обсяг контролю, достатні для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, контроль за дотриманням яких покладено на митні органи.

3.1.1. Перевіряє документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України у МПВ та пасажирських поїздах.

3.1.2. Здійснює митний огляд товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України у МПВ та пасажирських поїздах, а також транспортних засобів, що їх перевозять, згідно з порядком, встановленим митним законодавством.

Здійснює митний огляд (огляд товарів і пасажирських поїздів, що переміщуються через митний кордон України, особистий огляд громадян).

3.1.3. Здійснює облік товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України у МПВ та пасажирських поїздах.

3.1.4. Здійснює усне опитування посадових осіб підприємств.

3.1.5. Перевіряє системи звітності та обліку товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України у МПВ та пасажирських поїздах. У межах повноважень, встановлених наказом митниці, перевіряє своєчасність і повноту нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України у МПВ та пасажирських поїздах.

3.1.6. Використовує інші форми митного контролю, передбачені Митним кодексом України та іншими законами України з питань митної справи.

3.2. Тарифного регулювання.

Здійснює контроль за достовірністю класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, визначення митної вартості та країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України.

При виконанні функцій з тарифного регулювання, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

3.3. Справляння митних платежів.

Нараховує та стягує податки, збори й інші платежі, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи.

У встановленому порядку готує та надає відповідним підрозділам митниці інформацію з питань справляння податків і зборів.

При виконанні функцій зі справляння митних платежів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

3.4. Контролю за переміщенням товарів.

Забезпечує проведення заходів щодо контролю за доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митні органи призначення.

При виконанні функцій з контролю за переміщенням товарів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу організації митного контролю, відповідно до підпункту 3.5 Примірного положення про відділ організації митного контролю регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 11.01.2012 N 25 (Положення N 25).

3.5. Здійснює приймання, перевірку, обробку й оформлення документів контролю за доставкою товарів, а також транспортних засобів особистого користування.

3.6. У разі необхідності, формує та направляє запити до відділу митних платежів щодо перевірки правильності класифікації та/або визначення митної вартості та/або країни походження товарів.

3.7. Уживає заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

3.8. Здійснює митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України у МПВ та пасажирських поїздах.

3.9. Використовує під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів митні забезпечення: печатки, штампи (у тому числі допоміжні), а також одноразові номерні запірно-пломбувальні пристрої та інші засоби ідентифікації.

3.10. Здійснює контроль за виконанням зобов'язань, наданих при розміщенні товарів і транспортних засобів у відповідні митні режими.

3.11. У межах повноважень, встановлених наказом митниці, застосовує уніфіковану митну квитанцію МД-1 під час здійснення митних процедур.

3.12. Здійснює заходи, спрямовані на попередження, виявлення та припинення контрабанди та порушень митних правил, складає протоколи про порушення митних правил.

3.13. Забезпечує схоронність предметів, прийнятих посадовими особами відділу на зберігання митницею, також товарів та інших предметів і документів, вилучених за протоколом про порушення митних правил, до передачі їх на склад митниці.

3.14. Готує та подає керівництву митниці пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з питань митної справи.

3.15. Статистики.

3.16. Формує та надає керівництву митниці звіти про роботу відділу, а також звіти та статистичні дані з питань, що належать до компетенції відділу.

3.17. За дорученням керівництва митниці здійснює підготовку інформації (у межах компетенції відділу) для надання її підрозділам Державної митної служби України, іншим митним органам, органам державної влади, місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям відповідно до законодавства України.

3.18. За дорученням керівництва митниці бере участь у розгляді запитів органів державної влади, місцевого самоврядування, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, а також звернень (пропозицій /зауважень/, заяв /клопотань/ і скарг) громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

3.19. Виходячи із основних завдань відділу, виконує інші функції за дорученням керівництва митниці.

3.20. Здійснює частково децентралізовану реєстрацію вхідних документів з питань митного оформлення, що надходитимуть до відділу від підприємств та організацій, відповідно до наданих повноважень та Переліку питань, що підлягають опрацюванню та розгляду, з прийняттям відповідного рішення на рівні начальника відділу митного оформлення (заступника), який затверджується окремим наказом Київської регіональної митниці.

4. Права відділу

Відділ має право:

4.1. Вимагати від суб'єктів підприємницької діяльності, декларантів і перевізників документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України у МПВ та пасажирських поїздах, а в визначених Митним кодексом України випадках пояснення щодо порушення встановленого порядку переміщення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України у МПВ та пасажирських поїздах.

4.2. Зупиняти й повертати в зону митного контролю транспортні засоби, громадян, а також товари та інші предмети, що переміщуються ними за межі зони митного контролю без дозволу митниці.

4.3. Відмовляти в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України у МПВ з оформленням картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України у МПВ та пасажирських поїздах.

4.4. На підставі аналізу ефективності застосування митних процедур, готувати та надавати керівнику митниці пропозиції щодо впровадження в діяльність відділів митного оформлення передових принципів роботи, ужиття заходів до підвищення ефективності митного контролю.

4.5. Розробляти самостійно та брати участь у розробленні іншими підрозділами митниці технологій (порядків, інструкцій тощо) здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів.

4.6. Готувати запити та одержувати в установленому порядку від підрозділів митниці, інших державних органів, суб'єктів підприємницької діяльності та громадян інформацію й матеріали, потрібні для виконання завдань, покладених на відділ.

4.7. Надавати керівництву митниці пропозиції щодо призначення, переміщення, підвищення кваліфікації особового складу відділу, а також щодо заохочення посадових осіб відділу чи накладання на них стягнень.

4.8. За дорученням керівництва митниці брати участь у роботі комісій, експертних груп, у нарадах, семінарах тощо з питань, що належать до компетенції відділу.

5. Відповідальність

Посадові особи відділу несуть персональну відповідальність:

за неналежне виконання своїх службових обов'язків та порушення законодавства України;

за розголошення державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом;

в інших випадках, передбачених законодавством України.

 

Начальник відділу організації
митного контролю та роботи
митних посередників

О. В. Пахомов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Київської регіональної митниці
19.01.2012 N 42

Положення
про відділ митного оформлення N 2 митного поста "Київ-спеціалізований" Київської регіональної митниці

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає організаційно-правовий статус відділу митного оформлення N 2 митного поста "Київ-спеціалізований" (далі - відділ) Київської регіональної митниці (далі - митниці).

1.2. Відділ є структурним підрозділом митниці. Відділ безпосередньо підпорядковується начальнику митного поста "Київ-спеціалізований".

1.3. Відділ очолює заступник начальник митного поста "Київ-спеціалізований" - начальник відділу (далі начальник відділу). Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, встановленому Держмитслужбою України. Начальник відділу підпорядковується начальнику митного поста "Київ-спеціалізований".

1.4 Структура та штатний розпис відділу формуються (з урахуванням обсягів робіт) у межах граничної чисельності й фонду заробітної плати митниці. У відділі функціонує сектор оформлення гуманітарної допомоги.

1.5. Положення про відділ, зміни до нього затверджуються наказом митниці.

1.6. Службові обов'язки посадових осіб відділу визначаються посадовими інструкціями, розробленими та затвердженими в установленому порядку.

1.7. У своїй діяльності посадові особи відділу керуються законодавством України, наказами та розпорядженнями Державної митної служби України, митниці та цим Положенням.

1.8. У своїй діяльності відділ взаємодіє з іншими підрозділами митниці.

1.9. Відділ розташовується за адресою:

- м. Київ, вул. Новопирогівська, 58 - територія вантажного митного комплексу АТ "Українська автомобільна корпорація", та здійснює функції в межах закріпленої за ним території та компетенції, визначених цим Положенням.

1.10. Посадові особи відділу підпорядковуються начальнику відділу.

1.11. Посадові особи відділу, уповноважені наказом митниці на виконання функцій інших підрозділів при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, безпосередньо підпорядковуються начальнику відділу, а в частині виконання функцій інших підрозділів - керівникам цих підрозділів.

2. Основні завдання відділу

2.1. Зона діяльності відділу митного оформлення визначена Розподілом території і компетенції, в межах яких здійснюють функції митні пости, відділи митного оформлення митних постів Київської регіональної митниці та сектори митного оформлення митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці, який затверджено наказом митниці.

2.2. Контроль за виконанням зобов'язань, наданих при розміщенні дипломатичних вантажів і виставкових товарів, аудіовізуальних творів, фонограм чи відеограм на відповідних матеріальних носіях, гуманітарної допомоги, товарів та предметів, які розміщуються на МЛС, СТЗ та СГД, у відповідні митні режими, при переміщенні їх митною територією України під митним контролем.

2.3. Підготовка та подання керівництву митниці пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань митної справи.

2.4. Взаємодія в межах своєї компетенції з іншими органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, з підприємствами, на території яких знаходяться або можуть знаходитися товари та транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи, тощо.

2.5. За дорученням керівництва митниці, підготовка інформації з питань, що належать до компетенції відділу.

3. Функції відділу

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції:

3.1. Здійснює митний контроль дипломатичних вантажів і виставкових товарів, аудіовізуальних творів, фонограм чи відеограм на відповідних матеріальних носіях, гуманітарної допомоги, товарів та предметів, які розміщуються на МЛС, СТЗ та СГД, розташованих в зоні діяльності відділу. Під час проведення митного контролю визначає форми та обсяги контролю, достатні для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, контроль за дотриманням яких покладено на митні органи.

3.1.1. Перевіряє документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення дипломатичних вантажів і виставкових товарів, аудіовізуальних творів, фонограм чи відеограм на відповідних матеріальних носіях, гуманітарної допомоги, товарів та предметів, які розміщуються на МЛС, СТЗ та СГД.

3.1.2. Здійснює митний огляд (огляд виставкових товарів, аудіовізуальних творів, фонограм чи відеограм на відповідних матеріальних носіях, гуманітарної допомоги, товарів та предметів, які розміщуються на МЛС, СТЗ та СГД, розташованих в зоні діяльності відділу), згідно з порядком, встановленим митним законодавством.

3.1.3. Здійснює облік дипломатичних вантажів і виставкових товарів, аудіовізуальних творів, фонограм чи відеограм на відповідних матеріальних носіях, гуманітарної допомоги, товарів та предметів, які розміщуються на МЛС, СТЗ та СГД.

3.1.4. Здійснює усне опитування посадових осіб підприємств.

3.1.5. Перевіряє системи звітності та обліку дипломатичних вантажів і виставкових товарів, аудіовізуальних творів, фонограм чи відеограм на відповідних матеріальних носіях, гуманітарної допомоги, товарів та предметів, які розміщуються на МЛС, СТЗ та СГД.

3.1.6. Здійснює огляд територій і приміщень, де знаходяться або можуть знаходитися товари, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи.

3.1.7. Використовує інші форми митного контролю, передбачені Митним кодексом України та іншими законами України з питань митної справи.

3.2. Тарифного регулювання.

Здійснює контроль за достовірністю класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, визначення митної вартості та країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України.

При виконанні функцій з тарифного регулювання, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

3.3. Справляння митних платежів.

Нараховує та стягує податки, збори й інші платежі, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи.

У встановленому порядку готує та надає відповідним підрозділам митниці інформацію з питань справляння податків і зборів.

При виконанні функцій зі справляння митних платежів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

3.4. Контролю за переміщенням товарів.

Забезпечує проведення заходів щодо контролю за доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митні органи призначення.

При виконанні функцій з контролю за переміщенням товарів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу організації митного контролю, відповідно до підпункту 3.5 Примірного положення про відділ організації митного контролю регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 11.01.2012 N 25 (Положення N 25).

3.5. Здійснює приймання, перевірку, обробку й оформлення документів контролю за доставкою товарів, а також транспортних засобів особистого користування.

3.6. У разі необхідності, формує та направляє запити до відділу митних платежів щодо перевірки правильності класифікації та/або визначення митної вартості та/або країни походження товарів.

3.7. Уживає заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

3.8. Здійснює митне оформлення дипломатичних вантажів і виставкових товарів, аудіовізуальних творів, фонограм чи відеограм на відповідних матеріальних носіях, гуманітарної допомоги, товарів та предметів, які розміщуються на МЛС, СТЗ та СГД.

3.9. Використовує під час здійснення митного контролю та митного оформлення дипломатичних вантажів і виставкових товарів, аудіовізуальних творів, фонограм чи відеограм на відповідних матеріальних носіях, гуманітарної допомоги, товарів та предметів, які розміщуються на МЛС, СТЗ та СГД митні забезпечення: печатки, штампи (у тому числі допоміжні), а також одноразові номерні запірно-пломбувальні пристрої та інші засоби ідентифікації.

3.10. Здійснює контроль за діяльністю складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, складів гуманітарної допомоги, зон митного контролю.

3.11. Здійснює контроль за виконанням зобов'язань, наданих при розміщенні дипломатичних вантажів і виставкових товарів, аудіовізуальних творів, фонограм чи відеограм на відповідних матеріальних носіях, гуманітарної допомоги, товарів та предметів, які розміщуються на МЛС, СТЗ та СГД у відповідні митні режими.

3.12. У межах повноважень, встановлених наказом митниці, застосовує уніфіковану митну квитанцію МД-1 та посвідчення про реєстрацію транспортного засобу під час здійснення митних процедур.

3.13. Здійснює заходи, спрямовані на попередження, виявлення та припинення контрабанди та порушень митних правил, складає протоколи про порушення митних правил.

3.14. Забезпечує схоронність предметів, прийнятих посадовими особами ВМО на зберігання митницею, а також дипломатичних вантажів, виставкових товарів, аудіовізуальних творів, фонограм чи відеограм на відповідних матеріальних носіях, гуманітарної допомоги, товарів та предметів, які розміщуються на МЛС, СТЗ та СГД, транспортних засобів і документів, вилучених за протоколом про порушення митних правил, до передачі їх на склад (в касу) митниці.

3.15. Розробляє самостійно та бере участь у розробленні іншими підрозділами митниці технологічних схем (технологій, порядків, інструкцій тощо) здійснення митного контролю й митного оформлення дипломатичних вантажів і виставкових товарів, аудіовізуальних творів, фонограм чи відеограм на відповідних матеріальних носіях, гуманітарної допомоги, що переміщуються через митний кордон України, товарів та предметів, які розміщуються на МЛС, СТЗ та СГД; контролює дотримання особовим складом ВМО технологічних схем здійснення митного контролю й митного оформлення дипломатичних вантажів і виставкових товарів, аудіовізуальних творів, фонограм чи відеограм на відповідних матеріальних носіях, гуманітарної допомоги, які переміщуються через митний кордон України, товарів та предметів, які розміщуються на МЛС, СТЗ та СГД.

3.16. Статистики.

3.17. Формує та надає керівництву митниці звіти про роботу відділу, а також звіти та статистичні дані з питань, що належать до компетенції відділу.

3.18. За дорученням керівництва митниці здійснює підготовку інформації (у межах компетенції відділу) для надання її підрозділам Державної митної служби України, іншим митним органам, органам державної влади, місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям відповідно до законодавства України.

3.20. За дорученням керівництва митниці бере участь у розгляді запитів органів державної влади, місцевого самоврядування, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, а також звернень (пропозицій /зауважень/, заяв /клопотань/ і скарг) громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

3.21. Виходячи із основних завдань відділу, виконує інші функції за дорученням керівництва митниці.

3.22. Здійснює частково децентралізовану реєстрацію вхідних документів з питань митного оформлення, що надходитимуть до відділу від підприємств та організацій, відповідно до наданих повноважень та Переліку питань, що підлягають опрацюванню та розгляду, з прийняттям відповідного рішення на рівні начальника відділу митного оформлення (заступника), який затверджується окремим наказом Київської регіональної митниці.

4. Права відділу

Відділ має право:

4.1. Вимагати від суб'єктів підприємницької діяльності, декларантів і перевізників документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення дипломатичних вантажів і виставкових товарів, аудіовізуальних творів, фонограм чи відеограм на відповідних матеріальних носіях, гуманітарної допомоги, товарів та предметів, які розміщуються на МЛС, СТЗ та СГД, а в визначених Митним кодексом України випадках, пояснення щодо порушення встановленого порядку переміщення через митний кордон України товарів та транспортних засобів.

4.2. Зупиняти й повертати в зону митного контролю транспортні засоби, із дипломатичними вантажами і виставковими товарами, аудіовізуальних творів, фонограм чи відеограм на відповідних матеріальних носіях, гуманітарною допомогою, товарами та предметами, які розміщуються на МЛС, СТЗ та СГД, за межі зони митного контролю без дозволу митниці.

4.3. Відмовляти в прийнятті митної декларації, митному оформленні дипломатичних вантажів і виставкових товарів, аудіовізуальними творами, фонограмами чи відеограмами на відповідних матеріальних носіях, гуманітарної допомоги, товарів та предметів, які розміщуються на МЛС, СТЗ та СГД з оформленням картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

4.4. На підставі аналізу ефективності застосування митних процедур, готувати та надавати керівнику митниці пропозиції щодо впровадження в діяльність відділів митного оформлення передових принципів роботи, ужиття заходів до підвищення ефективності митного контролю.

4.5. Розробляти самостійно та брати участь у розробленні іншими підрозділами митниці технологій (порядків, інструкцій тощо) здійснення митного контролю й митного оформлення дипломатичних вантажів і виставкових товарів, аудіовізуальних творів, фонограм чи відеограм на відповідних матеріальних носіях, гуманітарної допомоги, товарів та предметів, які розміщуються на МЛС, СТЗ та СГД.

4.6. Готувати запити та одержувати в установленому порядку від підрозділів митниці, інших державних органів, суб'єктів підприємницької діяльності та громадян інформацію й матеріали, потрібні для виконання завдань, покладених на відділ.

4.7. Надавати керівництву митниці пропозиції щодо призначення, переміщення, підвищення кваліфікації особового складу відділу, а також щодо заохочення посадових осіб відділу чи накладання на них стягнень.

4.8. За дорученням керівництва митниці брати участь у роботі комісій, експертних груп, у нарадах, семінарах тощо з питань, що належать до компетенції відділу.

5. Відповідальність

Посадові особи відділу несуть персональну відповідальність:

за неналежне виконання своїх службових обов'язків та порушення законодавства України;

за розголошення державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом;

в інших випадках, передбачених законодавством України.

 

Начальник відділу організації
митного контролю та роботи
митних посередників

О. В. Пахомов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Київської регіональної митниці
19.01.2012 N 42

Положення
про відділ митного оформлення N 3 митного поста "Київ-спеціалізований" Київської регіональної митниці

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає організаційно-правовий статус відділу митного оформлення N 3 митного поста "Київ-спеціалізований" (далі - відділ) Київської регіональної митниці (далі - митниця).

1.2. Відділ є структурним підрозділом митниці. Відділ безпосередньо підпорядковується начальнику митного поста "Київ-спеціалізований".

1.3. Відділ очолює начальник. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, встановленому Держмитслужбою України. Начальник відділу підпорядковується начальнику митного поста "Київ-спеціалізований".

1.4. Структура та штатний розпис відділу формуються в межах граничної штатної чисельності й фонду заробітної плати митниці.

1.5. Положення про відділ, зміни до нього затверджуються наказом митниці.

1.6. Службові обов'язки посадових осіб відділу визначаються посадовими інструкціями, розробленими та затвердженими в установленому порядку.

1.7. У своїй діяльності посадові особи відділу керуються законодавством України, наказами та розпорядженнями Державної митної служби України, митниці та цим Положенням.

1.8. У своїй діяльності відділ взаємодіє з іншими підрозділами митниці.

1.9. Відділ знаходиться у місцях розташування центральних сортувальних станцій, що включені до Реєстру центральних сортувальних станцій, регіональних сортувальних станцій і знаходяться в зоні діяльності митниці за адресами:

- м. Київ, вул. Лугова, 9 (центральна сортувальна станція закритого акціонерного товариства "ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА");

- м. Київ, вул. Червонопрапорна, 34 (центральна сортувальна станція товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЙР ЕКСПРЕС");

- м. Київ, просп. Московський, 28-а (літера Б) (центральна сортувальна станція товариства з обмеженою відповідальністю "АЕРО-ЕКСПРЕС");

- м. Київ, міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) (центральна сортувальна станція дочірнього підприємства міжнародних експрес-перевезень "ЮКРЕЙНІЄН ПАРСЕЛ СЕРВІС");

- м. Київ, проїзд Військовий, 1 (центральна сортувальна станція товариства з обмеженою відповідальністю фірма "ЕЛІН Лтд");

- м. Київ, пров. Червоноармійський, 14 (центральна сортувальна станція дочірнього підприємства "ФОРІНТОС");

- м. Київ, вул. Козацька, 122 (центральна сортувальна станція товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародний експрес");

- Київська обл. с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-в (центральна сортувальна станція товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернешнл Кур'єр Сервіс").

та здійснює функції в межах закріпленої за ним території та компетенції, визначених наказом митниці та цим Положенням.

1.10. Посадові особи відділу підпорядковуються начальнику відділу.

1.11. Посадові особи відділу, уповноважені наказом митниці на виконання функцій інших підрозділів при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються в міжнародних експрес-відправленнях (далі - МЕВ), безпосередньо підпорядковуються начальнику відділу, а в частині виконання функцій інших підрозділів - керівникам цих підрозділів.

2. Основні завдання відділу

2.1. Зона діяльності відділу митного оформлення визначена Розподілом території і компетенції, в межах яких здійснюють функції митні пости, відділи митного оформлення митних постів Київської регіональної митниці та сектори митного оформлення митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці, який затверджено наказом митниці.

2.2. Контроль за виконанням зобов'язань, наданих при розміщенні товарів у відповідні митні режими, при переміщенні митною територією України МЕВ, що перебувають під митним контролем.

2.3. Підготовка та надання керівництву митниці пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань митної справи.

2.4. Взаємодія, в межах своєї компетенції, з іншими органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів у МЕВ, з експрес-перевізниками, на території яких знаходяться або можуть знаходитися товари та інші предмети, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи, тощо.

2.5. За дорученням керівництва митниці, підготовка інформації з питань, що належать до компетенції відділу.

3. Функції відділу

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції:

3.1. Здійснює митний контроль товарів та інших предметів, що переміщуються в МЕВ через митний кордон України. Під час проведення митного контролю визначає форми та обсяг контролю, достатні для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, контроль за дотриманням яких покладено на митні органи.

3.1.1. Перевіряє документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються в МЕВ.

3.1.2. Здійснює митний огляд (огляд товарів та інших предметів, що переміщуються в МЕВ, а також транспортних засобів, що їх перевозять).

3.1.3. Здійснює облік МЕВ, що переміщуються через митний кордон України.

3.1.4. Перевіряє системи звітності та обліку МЕВ, що переміщуються через митний кордон України. У межах повноважень, встановлених наказом митниці, перевіряє своєчасність і повноту нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), які відповідно до законів справляються при переміщенні МЕВ через митний кордон України.

3.1.5. Здійснює огляд територій і приміщень центральних сортувальних станцій та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари та інші предмети, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митницю.

3.1.6. Використовує інші форми митного контролю, передбачені Митним кодексом України та іншими законами України з питань митної справи.

3.2. Тарифного регулювання.

Здійснює контроль за достовірністю класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, визначення митної вартості та країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України.

При виконанні функцій з тарифного регулювання, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

3.3. Справляння митних платежів.

Нараховує та стягує податки, збори й інші платежі, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи.

У встановленому порядку готує та надає відповідним підрозділам митниці інформацію з питань справляння податків і зборів.

При виконанні функцій зі справляння митних платежів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

3.4. Контролю за переміщенням товарів.

Забезпечує проведення заходів щодо контролю за доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митні органи призначення.

При виконанні функцій з контролю за переміщенням товарів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу організації митного контролю, відповідно до підпункту 3.5 Примірного положення про відділ організації митного контролю регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 11.01.2012 N 25 (Положення N 25).

3.5. Здійснює приймання, перевірку, обробку й оформлення документів контролю за доставкою товарів, а також транспортних засобів особистого користування.

3.6. У разі необхідності, формує та направляє запити до відділу митних платежів щодо перевірки правильності класифікації та/або визначення митної вартості та/або країни походження товарів підрозділу.

3.7. Уживає заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

3.8. Здійснює митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються в МЕВ через митний кордон України.

3.9. Використовує під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів митні забезпечення: печатки, штампи (у тому числі допоміжні), а також одноразові номерні запірно-пломбувальні пристрої та інші засоби ідентифікації.

3.10. Здійснює контроль за діяльністю центральних сортувальних станцій експрес-перевізників.

3.11. Здійснює контроль за виконанням зобов'язань, наданих при розміщенні товарів у відповідні митні режими.

3.12. У межах повноважень, встановлених наказом митниці, застосовує уніфіковану митну квитанцію МД-1 під час здійснення митних процедур.

3.13. Вживає заходів, спрямованих на попередження, виявлення та припинення контрабанди та порушень митних правил, складає протоколи про порушення митних правил.

3.14. Забезпечує схоронність предметів, прийнятих посадовими особами відділу на зберігання митницею, готівкових коштів, прийнятих при сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів) або внесенні грошової застави, а також товарів та інших предметів, транспортних засобів і документів, вилучених за протоколом про порушення митних правил, до передачі їх на склад (в касу) митниці.

3.15. Розробляє самостійно та бере участь у розробленні іншими підрозділами митниці технологічних схем (технологій, порядків, інструкцій тощо) здійснення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються в МЕВ, контролює дотримання особовим складом відділу технологічних схем здійснення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються в МЕВ.

3.16. Готує та надає керівництву митниці пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з питань митної справи.

3.17. Статистики.

3.18. Формує та надає керівництву митниці звіти про роботу відділу, а також звіти та статистичні дані з питань, що належать до компетенції відділу.

3.19. За дорученням керівництва митниці здійснює підготовку інформації (у межах компетенції відділу) для надання її підрозділам Державної митної служби України, іншим митним органам, органам державної влади, місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям відповідно до законодавства України.

3.20. За дорученням керівництва митниці бере участь у розгляді запитів органів державної влади, місцевого самоврядування, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, а також звернень (пропозицій /зауважень/, заяв /клопотань/ і скарг) громадян з питань, що належать до компетенції відділу, та готує проекти відповідей на ці запити (звернення).

3.21. Виходячи з основних завдань відділу, виконує інші функції за дорученням керівництва митниці.

3.22. Здійснює частково децентралізовану реєстрацію вхідних документів з питань митного оформлення, що надходитимуть до відділу від підприємств та організацій, відповідно до наданих повноважень та Переліку питань, що підлягають опрацюванню та розгляду, з прийняттям відповідного рішення на рівні начальника відділу митного оформлення (заступника), який затверджується окремим наказом Київської регіональної митниці.

4. Права відділу

Підрозділ має право:

4.1. Вимагати від суб'єктів підприємницької діяльності, декларантів і експрес-перевізників документи, необхідні для здійснення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються в МЕВ через митний кордон України, а також транспортних засобів, що їх перевозять.

4.2. Зупиняти та повертати в зону митного контролю транспортні засоби, громадян, а також товари та інші предмети, що переміщуються ними за межі зони митного контролю без дозволу митниці.

4.3. Відмовляти в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів та інших предметів через митний кордон України з оформленням картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

4.4. На підставі аналізу ефективності застосування митних процедур готувати та надавати керівництву митниці пропозиції щодо впровадження в діяльність відділів митного оформлення передових принципів роботи, ужиття заходів до підвищення ефективності митного контролю.

4.5. Розробляти самостійно та брати участь у розробленні іншими підрозділами митниці технологій (порядків, інструкцій тощо) здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів

4.6. Готувати запити та одержувати в установленому порядку від підрозділів митниці, інших державних органів, суб'єктів підприємницької діяльності та громадян інформацію й матеріали, потрібні для виконання завдань, покладених на відділ.

4.7. Надавати керівництву митниці пропозиції щодо призначення, переміщення, підвищення кваліфікації особового складу відділу, а також щодо заохочення посадових осіб відділу чи накладання на них стягнень.

4.8. За дорученням керівництва митниці брати участь у роботі комісій, експертних груп, у нарадах, семінарах тощо з питань, що належать до компетенції відділу.

5. Відповідальність

Посадові особи відділу несуть персональну відповідальність:

за неналежне виконання своїх службових обов'язків та порушення законодавства України;

за розголошення державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом;

в інших випадках, передбачених законодавством України.

 

Начальник відділу організації
митного контролю та роботи
митних посередників

О. В. Пахомов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Київської регіональної митниці
19.01.2012 N 42

Положення
про сектор митного оформлення N 1 у м. Києві митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає організаційно-правовий статус сектору митного оформлення N 1 у м. Києві митного поста "Київ-енергетичний" (далі - сектор) Київської регіональної митниці (далі - митниці).

1.2. Сектор є структурним підрозділом митниці. Сектор безпосередньо підпорядковується начальнику митного поста "Київ-енергетичний".

1.3. Сектор очолює начальник. Начальник сектору призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, встановленому Держмитслужбою України. Начальник сектору підпорядковується начальнику митного поста "Київ-енергетичний".

1.4. Структура та штатний розпис сектору формуються (з урахуванням обсягів робіт) у межах граничної чисельності й фонду заробітної плати митниці.

1.5. Положення про сектор, зміни до нього затверджуються наказом митниці.

1.6. Службові обов'язки посадових осіб сектору визначаються посадовими інструкціями, розробленими та затвердженими в установленому порядку.

1.7. У своїй діяльності посадові особи сектору керуються законодавством України, наказами та розпорядженнями Державної митної служби України, митниці та цим Положенням.

1.8. У своїй діяльності сектор взаємодіє з іншими підрозділами митниці.

1.9. Сектор розташовується за адресою: м. Київ, вул. І. Лепсе, 8-а та здійснює функції в межах закріпленої за ним території та компетенції, визначених наказом митниці та цим Положенням.

1.10. Посадові особи сектору підпорядковуються начальнику сектору.

1.11. Посадові особи сектору, уповноважені наказом митниці на виконання функцій інших підрозділів при здійсненні митного контролю та митного оформлення природного газу та електроенергії, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, безпосередньо підпорядковуються начальнику сектору, а в частині виконання функцій інших підрозділів - керівникам цих підрозділів.

2. Основні завдання сектору

2.1 Зона діяльності сектору митного оформлення визначена Розподілом території і компетенції, в межах яких здійснюють функції митні пости, відділи митного оформлення митних постів Київської регіональної митниці та сектори митного оформлення митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці, який затверджено наказом митниці.

2.2. Здійснення контролю за виконанням зобов'язань, наданих при розміщенні товарів у відповідні митні режими.

2.3. Підготовка та надання керівництву митниці пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань митної справи.

2.4. Взаємодія в межах своєї компетенції з іншими органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, з підприємствами, на території яких знаходяться або можуть знаходитися товари та інші предмети, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи, тощо.

2.5. За дорученням керівництва митниці, підготовка інформації з питань, що належать до компетенції сектору.

2.6. Доведення до митних органів переліків електричних мереж, якими електроенергія переміщується через митний кордон України.

3. Функції сектору

Сектор, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції:

3.1. Здійснює митний контроль і митне оформлення природного газу та електроенергії, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі. Під час проведення митного контролю визначає форми та обсяг контролю, достатні для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, контроль за дотриманням яких покладено на митні органи.

3.1.1. Використовує всі встановлені Митним кодексом України форми митного контролю, які можуть застосовуватись відносно товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі.

3.1.2. Перевіряє документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення природного газу та електроенергії, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі.

3.1.3. Здійснює усне опитування посадових осіб підприємств з питань, що відносяться до компетенції сектору.

3.1.4. Перевіряє системи звітності та обліку природного газу та електроенергії, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі. У межах повноважень, встановлених наказом митниці, перевіряє своєчасність і повноту нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон.

3.1.5. Використовує в процесі здійснення митного контролю технічні й спеціальні засоби митного контролю, безпечні для життя людини, тварин, рослин. Забезпечує експлуатацію цих засобів відповідно до вимог технічної документації, а також їх збереження.

3.1.6. Використовує інші форми митного контролю, передбачені Митним кодексом України та іншими законами України з питань митної справи.

3.2. Тарифного регулювання.

Здійснює контроль за достовірністю класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, визначення митної вартості та країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України.

При виконанні функцій з тарифного регулювання, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

3.3. Справляння митних платежів.

Нараховує та стягує податки, збори й інші платежі, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи.

У встановленому порядку готує та надає відповідним підрозділам митниці інформацію з питань справляння податків і зборів.

При виконанні функцій зі справляння митних платежів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

3.4. Контролю за переміщенням товарів.

Забезпечує проведення заходів щодо контролю за доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митні органи призначення.

При виконанні функцій з контролю за переміщенням товарів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу організації митного контролю, відповідно до підпункту 3.5 Примірного положення про відділ організації митного контролю регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 11.01.2012 N 25 (Положення N 25).

3.5. Здійснює приймання, перевірку, обробку й оформлення документів контролю за доставкою товарів, а також транспортних засобів особистого користування.

3.6. Здійснює обмін з ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" інформацією щодо обсягів природного газу, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом.

3.7. За результатами опрацювання отриманої від ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" інформації, формує зведені систематизовані відомості щодо стану переміщення природного газу через митний кордон України трубопровідним транспортом в усіх митних режимах.

3.8. Узагальнює інформацію про результати фактичного контролю, що здійснюється митними органами у пунктах прийому передачі товарів.

3.9. Уживає заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

3.10. Здійснює митне оформлення природного газу та електроенергії, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі.

3.11. Використовує під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів митні забезпечення: печатки, штампи (у тому числі допоміжні), а також одноразові номерні запірно-пломбувальні пристрої та інші засоби ідентифікації.

3.12. Здійснює контроль за виконанням зобов'язань, наданих при розміщенні природного газу та електроенергії у відповідні митні режими.

3.13. Здійснює заходи, спрямовані на попередження, виявлення та припинення контрабанди та порушень митних правил, складає протоколи про порушення митних правил.

3.14. Забезпечує схоронність предметів, прийнятих посадовими особами сектору на зберігання митницею, готівкових коштів, прийнятих при сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів) або внесенні грошової застави, та товарів, транспортних засобів і документів, вилучених за протоколом про порушення митних правил, до передачі їх на склад (в касу) митниці.

3.15. Готує та подає керівництву митниці пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з питань митної справи.

3.16. Статистики.

3.17. Формує та надає керівництву митниці звіти про роботу сектору, а також звіти та статистичні дані з питань, що належать до компетенції сектору.

3.18. За дорученням керівництва митниці здійснює підготовку інформації (у межах компетенції сектору) для надання її підрозділам Державної митної служби України, іншим митним органам, органам державної влади, місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям відповідно до законодавства України.

3.19. За дорученням керівництва митниці бере участь у розгляді запитів органів державної влади, місцевого самоврядування, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, а також звернень (пропозицій /зауважень/, заяв /клопотань/ і скарг) громадян з питань, що належать до компетенції сектору.

3.20. Виходячи із основних завдань сектору, виконує інші функції за дорученням керівництва митниці.

4. Права сектору

Сектор має право:

4.1. Вимагати від суб'єктів підприємницької діяльності, декларантів і перевізників документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення природного газу та електроенергії, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, а в визначених Митним кодексом України випадках пояснення щодо порушення встановленого порядку переміщення природного газу та електроенергії, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі.

4.2. Відмовляти в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску природного газу та електроенергії, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, з оформленням картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску природного газу та електроенергії, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі.

4.4. На підставі аналізу ефективності застосування митних процедур, готувати та надавати керівництву митниці пропозиції щодо впровадження в діяльність підрозділів митного оформлення передових принципів роботи, ужиття заходів до підвищення ефективності митного контролю.

4.5. Розробляти самостійно та брати участь у розробленні іншими підрозділами митниці технологій (порядків, інструкцій тощо) здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів.

4.6. Готувати запити та одержувати в установленому порядку від підрозділів митниці, інших державних органів, суб'єктів підприємницької діяльності та громадян інформацію й матеріали, потрібні для виконання завдань, покладених на сектор.

4.7. Надавати керівництву митниці пропозиції щодо призначення, переміщення, підвищення кваліфікації особового складу сектору, а також щодо заохочення посадових осіб сектору чи накладання на них стягнень.

4.8. За дорученням керівництва митниці брати участь у роботі комісій, експертних груп, у нарадах, семінарах тощо з питань, що належать до компетенції сектору.

5. Відповідальність

Посадові особи сектору несуть персональну відповідальність:

за неналежне виконання своїх службових обов'язків та порушення законодавства України;

за розголошення державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом;

в інших випадках, передбачених законодавством України.

 

Начальник відділу організації
митного контролю та роботи
митних посередників

О. В. Пахомов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Київської регіональної митниці
19.01.2012 N 42

Положення
про сектор митного оформлення N 2 у м. Новограді-Волинському митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає організаційно-правовий статус сектору митного оформлення N 2 у м. Новограді-Волинському митного поста "Київ-енергетичний" (далі - сектор) Київської регіональної митниці (далі - митниці).

1.2. Сектор є структурним підрозділом митниці. Сектор безпосередньо підпорядковується начальнику митного поста "Київ-енергетичний".

1.3. Сектор очолює начальник. Начальник сектору призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, встановленому Держмитслужбою України. Начальник сектору підпорядковується начальнику митного поста "Київ-енергетичний".

1.4. Структура та штатний розпис сектору формуються (з урахуванням обсягів робіт) у межах граничної чисельності й фонду заробітної плати митниці.

1.5. Положення про сектор, зміни до нього затверджуються наказом митниці.

1.6. Службові обов'язки посадових осіб сектору визначаються посадовими інструкціями, розробленими та затвердженими в установленому порядку.

1.7. У своїй діяльності посадові особи сектору керуються законодавством України, наказами та розпорядженнями Державної митної служби України, митниці та цим Положенням.

1.8. У своїй діяльності сектор взаємодіє з іншими підрозділами митниці.

1.9. Сектор розташовується за адресою: 11700, Житомирська обл. Новоград-Волинський р-н, урочище Сіначи (наливна станція); та здійснює функції в межах закріпленої за ним території та компетенції, визначених наказом митниці та цим Положенням.

1.10. Посадові особи сектору підпорядковуються начальнику сектору.

1.11. Посадові особи сектору, уповноважені наказом митниці на виконання функцій інших підрозділів при здійсненні митного контролю та митного оформлення нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним та залізничним транспортом, а також діагностично-очисних засобів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом (далі - товари), безпосередньо підпорядковуються начальнику сектору, а в частині виконання функцій інших підрозділів - керівникам цих підрозділів.

2. Основні завдання сектору

2.1 Зона діяльності сектору митного оформлення визначена Розподілом території і компетенції, в межах яких здійснюють функції митні пости, відділи митного оформлення митних постів Київської регіональної митниці та сектори митного оформлення митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці, який затверджено наказом митниці.

2.2. Здійснення контролю за виконанням зобов'язань, наданих при розміщенні товарів у відповідні митні режими.

2.3. Підготовка та надання керівництву митниці пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань митної справи.

2.4. Взаємодія в межах своєї компетенції з іншими органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України, з підприємствами, на території яких знаходяться або можуть знаходитися товари, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи, тощо.

2.5. За дорученням керівництва митниці, підготовка інформації з питань, що належать до компетенції сектору.

3. Функції сектору

Сектор, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції:

3.1. Здійснює митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним та залізничним транспортом. Під час проведення митного контролю визначає форми та обсяг контролю, достатні для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, контроль за дотриманням яких покладено на митні органи.

3.1.1. Перевіряє документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України.

3.1.2. Здійснює фактичний контроль (фактичний контроль - комплекс заходів з визначення фактичних показників обсягу та якості товарів, що переміщуються через митний кордон України, зокрема: перевірка показань вимірювальних приладів, даних документів обліку обсягу товарів та накладення митного забезпечення, проведення контрольних замірів, відбір проб).

3.1.3. Здійснює облік товарів, що переміщуються через митний кордон України.

3.1.4. Здійснює усне опитування посадових осіб підприємств з питань, що відносяться до компетенції сектору.

3.1.5. Перевіряє системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України. У межах повноважень, встановлених наказом митниці, перевіряє своєчасність і повноту нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон.

3.1.6. Здійснює огляд територій та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи.

3.1.7. Використовує інші форми митного контролю, передбачені Митним кодексом України та іншими законами України з питань митної справи.

3.1.8. Використовує в процесі здійснення митного контролю технічні і спеціальні засоби митного контролю, безпечні для життя людини, тварин, рослин. Забезпечує експлуатацію цих засобів відповідно до вимог технічної документації, а також їх збереження.

3.2. Тарифного регулювання.

Здійснює контроль за достовірністю класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, визначення митної вартості та країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України.

При виконанні функцій з тарифного регулювання, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

3.3. Справляння митних платежів.

Нараховує та стягує податки, збори й інші платежі, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи.

У встановленому порядку готує та надає відповідним підрозділам митниці інформацію з питань справляння податків і зборів.

При виконанні функцій зі справляння митних платежів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

3.4. Контролю за переміщенням товарів.

Забезпечує проведення заходів щодо контролю за доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митні органи призначення.

При виконанні функцій з контролю за переміщенням товарів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу організації митного контролю, відповідно до підпункту 3.5 Примірного положення про відділ організації митного контролю регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 11.01.2012 N 25 (Положення N 25).

3.5. Здійснює приймання, перевірку, обробку й оформлення документів контролю за доставкою товарів, а також транспортних засобів особистого користування.

3.6. Уживає заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

3.7. Здійснює митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України.

3.8. Використовує під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів митні забезпечення: печатки, штампи (у тому числі допоміжні), а також одноразові номерні запірно-пломбувальні пристрої та інші засоби ідентифікації.

3.9. Здійснює контроль за виконанням зобов'язань, наданих при розміщенні товарів і транспортних засобів у відповідні митні режими.

3.10. У межах повноважень застосовує уніфіковану митну квитанцію МД-1 під час здійснення митних процедур.

3.11. Здійснює заходи, спрямовані на попередження, виявлення та припинення контрабанди та порушень митних правил, складає протоколи про порушення митних правил.

3.12. Забезпечує схоронність предметів, прийнятих посадовими особами сектору на зберігання митницею, готівкових коштів, прийнятих при сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів) або внесенні грошової застави, та товарів, транспортних засобів і документів, вилучених за протоколом про порушення митних правил, до передачі їх на склад (в касу) митниці.

3.13. Готує та подає керівництву митниці пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з питань митної справи.

3.14. Статистики.

3.15. Формує та надає керівництву митниці звіти про роботу сектору, а також звіти та статистичні дані з питань, що належать до компетенції сектору.

3.16. За дорученням керівництва митниці здійснює підготовку інформації (у межах компетенції сектору) для надання її підрозділам Державної митної служби України, іншим митним органам, органам державної влади, місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям відповідно до законодавства України.

3.17. За дорученням керівництва митниці бере участь у розгляді запитів органів державної влади, місцевого самоврядування, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, а також звернень (пропозицій /зауважень/, заяв /клопотань/ і скарг) громадян з питань, що належать до компетенції сектору.

3.18. Виходячи із основних завдань сектору, виконує інші функції за дорученням керівництва митниці.

4. Права сектору

Сектор має право:

4.1. Вимагати від суб'єктів підприємницької діяльності, декларантів і перевізників документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, а в визначених Митним кодексом України випадках пояснення щодо порушення встановленого порядку переміщення товарів, що переміщуються через митний кордон України.

4.2. Відмовляти в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів, що переміщуються через митний кордон України з оформленням картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів, що переміщуються через митний кордон України.

4.3. На підставі аналізу ефективності застосування митних процедур, готувати та надавати керівництву митниці пропозиції щодо впровадження в діяльність підрозділів митного оформлення передових принципів роботи, ужиття заходів до підвищення ефективності митного контролю.

4.4. Розробляти самостійно та брати участь у розробленні іншими підрозділами митниці технологій (порядків, інструкцій тощо) здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів.

4.5. Готувати запити та одержувати в установленому порядку від підрозділів митниці, інших державних органів, суб'єктів підприємницької діяльності та громадян інформацію й матеріали, потрібні для виконання завдань, покладених на сектор.

4.6. Надавати керівництву митниці пропозиції щодо призначення, переміщення, підвищення кваліфікації особового складу сектору, а також щодо заохочення посадових осіб сектору чи накладання на них стягнень.

4.8. За дорученням керівництва митниці брати участь у роботі комісій, експертних груп, у нарадах, семінарах тощо з питань, що належать до компетенції сектору.

5. Відповідальність

Посадові особи сектору несуть персональну відповідальність:

за неналежне виконання своїх службових обов'язків та порушення законодавства України;

за розголошення державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом;

в інших випадках, передбачених законодавством України.

 

Начальник відділу організації
митного контролю та роботи
митних посередників

О. В. Пахомов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Київської регіональної митниці
19.01.2012 N 42

Положення
про сектор митного оформлення N 3 у морському торгівельному порту "Южний" митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає організаційно-правовий статус сектору митного оформлення N 3 у морському торгівельному порту "Южний" митного поста "Київ-енергетичний" (далі - сектор) Київської регіональної митниці (далі - митниці).

1.2. Сектор є структурним підрозділом митниці. Сектор безпосередньо підпорядковується начальнику митного поста "Київ-енергетичний".

1.3. Сектор очолює начальник. Начальник сектору призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, встановленому Держмитслужбою України. Начальник сектору підпорядковується начальнику митного поста "Київ-енергетичний".

1.4. Структура та штатний розпис сектору формуються (з урахуванням обсягів робіт) у межах граничної чисельності й фонду заробітної плати митниці.

1.5. Положення про сектор, зміни до нього затверджуються наказом митниці.

1.6. Службові обов'язки посадових осіб сектору визначаються посадовими інструкціями, розробленими та затвердженими в установленому порядку.

1.7. У своїй діяльності посадові особи сектору керуються законодавством України, наказами та розпорядженнями Державної митної служби України, митниці та цим Положенням.

1.8. У своїй діяльності сектор взаємодіє з іншими підрозділами митниці.

1.9. Сектор розташовується за адресою: 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Заводська 3, корп. 217 та здійснює функції в межах закріпленої за ним території та компетенції, визначених наказом митниці та цим Положенням.

1.10. Посадові особи сектору підпорядковуються начальнику сектору.

1.11. Посадові особи сектору, уповноважені наказом митниці на виконання функцій інших підрозділів при здійсненні митного контролю та митного оформлення нафти, що переміщується трубопровідним транспортом через МНТ "Південний" філії "Південні магістральні нафтопроводи" ВАТ "Укртранснафта", та аміаку, що призначений для вивезення за межі митної території України через морський торговельний порт "Южний" водними транспортними засобами, доставленого будь-яким видом транспорту для перевантаження на ВАТ "Одеський припортовий завод" та не поміщений у митний режим (далі - товари), безпосередньо підпорядковуються начальнику сектору, а в частині виконання функцій інших підрозділів - керівникам цих підрозділів.

2. Основні завдання сектору

2.1 Зона діяльності сектору митного оформлення визначена Розподілом території і компетенції, в межах яких здійснюють функції митні пости, відділи митного оформлення митних постів Київської регіональної митниці та сектори митного оформлення митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці, який затверджено наказом митниці.

2.2. Здійснення контролю за виконанням зобов'язань, наданих при розміщенні товарів у відповідні митні режими.

2.3. Підготовка та надання керівництву митниці пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань митної справи.

2.4. Взаємодія в межах своєї компетенції з іншими органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, з підприємствами, на території яких знаходяться або можуть знаходитися товари та інші предмети, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи, тощо.

2.5. За дорученням керівництва митниці, підготовка інформації з питань, що належать до компетенції сектору.

3. Функції сектору

Сектор, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції:

3.1. Здійснює фактичний контроль електроенергії; митний контроль і митне оформлення товарів. Під час проведення митного контролю визначає форми та обсяг контролю, достатні для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, контроль за дотриманням яких покладено на митні органи.

3.1.1. Перевіряє документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів.

3.1.2. Здійснює митний огляд товарів (огляд товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України), фактичний контроль за переміщенням електроенергії (фактичний контроль - комплекс заходів з визначення фактичних показників обсягу електроенергії, що переміщується через митний кордон України, зокрема: перевірка показань вимірювальних приладів, даних документів обліку обсягу електроенергії та накладення митного забезпечення).

3.1.3. Здійснює облік товарів, що переміщуються через митний кордон України.

3.1.4. Здійснює усне опитування посадових осіб підприємств з питань, що відносяться до компетенції сектору.

3.1.5. Перевіряє системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України. У межах повноважень, встановлених наказом митниці, перевіряє своєчасність і повноту нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон.

3.1.6. Здійснює огляд територій та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи.

3.1.7. Використовує інші форми митного контролю, передбачені Митним кодексом України та іншими законами України з питань митної справи.

3.1.8. Використовує в процесі здійснення митного контролю технічні і спеціальні засоби митного контролю, безпечні для життя людини, тварин, рослин. Забезпечує експлуатацію цих засобів відповідно до вимог технічної документації, а також їх збереження.

3.2. Тарифного регулювання.

Здійснює контроль за достовірністю класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, визначення митної вартості та країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України.

При виконанні функцій з тарифного регулювання, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

3.3. Справляння митних платежів.

Нараховує та стягує податки, збори й інші платежі, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи.

У встановленому порядку готує та надає відповідним підрозділам митниці інформацію з питань справляння податків і зборів.

При виконанні функцій зі справляння митних платежів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

3.4. Контролю за переміщенням товарів.

Забезпечує проведення заходів щодо контролю за доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митні органи призначення.

При виконанні функцій з контролю за переміщенням товарів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу організації митного контролю, відповідно до підпункту 3.5 Примірного положення про відділ організації митного контролю регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 11.01.2012 N 25 (Положення N 25).

3.5. Здійснює приймання, перевірку, обробку й оформлення документів контролю за доставкою товарів, а також транспортних засобів особистого користування.

3.6. Уживає заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

3.7. Здійснює митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України.

3.8. Використовує під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів митні забезпечення: печатки, штампи (у тому числі допоміжні), а також одноразові номерні запірно-пломбувальні пристрої та інші засоби ідентифікації.

3.9. Здійснює контроль за виконанням зобов'язань, наданих при розміщенні товарів і транспортних засобів у відповідні митні режими.

3.10. У межах повноважень застосовує уніфіковану митну квитанцію МД-1 під час здійснення митних процедур.

3.11. Здійснює заходи, спрямовані на попередження, виявлення та припинення контрабанди та порушень митних правил, складає протоколи про порушення митних правил.

3.12. Забезпечує схоронність предметів, прийнятих посадовими особами сектору на зберігання митницею, готівкових коштів, прийнятих при сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів) або внесенні грошової застави, та товарів, транспортних засобів і документів, вилучених за протоколом про порушення митних правил, до передачі їх на склад (в касу) митниці.

3.13. Готує та подає керівництву митниці пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з питань митної справи.

3.14. Статистики.

3.15. Формує та надає керівництву митниці звіти про роботу сектору, а також звіти та статистичні дані з питань, що належать до компетенції сектору.

3.16. За дорученням керівництва митниці здійснює підготовку інформації (у межах компетенції сектору) для надання її підрозділам Державної митної служби України, іншим митним органам, органам державної влади, місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям відповідно до законодавства України.

3.17. За дорученням керівництва митниці бере участь у розгляді запитів органів державної влади, місцевого самоврядування, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, а також звернень (пропозицій /зауважень/, заяв /клопотань/ і скарг) громадян з питань, що належать до компетенції сектору.

3.18. Виходячи із основних завдань сектору, виконує інші функції за дорученням керівництва митниці.

4. Права сектору

Сектор має право:

4.1. Вимагати від суб'єктів підприємницької діяльності, декларантів і перевізників документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, а в визначених Митним кодексом України випадках пояснення щодо порушення встановленого порядку переміщення товарів, що переміщуються через митний кордон України.

4.2. Зупиняти й повертати в зону митного контролю транспортні засоби, а також товари, що переміщуються ними за межі зони митного контролю без дозволу митного органу.

4.2. Відмовляти в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів, що переміщуються через митний кордон України з оформленням картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів, що переміщуються через митний кордон України.

4.3. На підставі аналізу ефективності застосування митних процедур, готувати та надавати керівництву митниці пропозиції щодо впровадження в діяльність підрозділів митного оформлення передових принципів роботи, ужиття заходів до підвищення ефективності митного контролю.

4.5. Розробляти самостійно та брати участь у розробленні іншими підрозділами митниці технологій (порядків, інструкцій тощо) здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів.

4.6. Готувати запити та одержувати в установленому порядку від підрозділів митниці, інших державних органів, суб'єктів підприємницької діяльності та громадян інформацію й матеріали, потрібні для виконання завдань, покладених на сектор.

4.7. Надавати керівництву митниці пропозиції щодо призначення, переміщення, підвищення кваліфікації особового складу сектору, а також щодо заохочення посадових осіб сектору чи накладання на них стягнень.

4.8. За дорученням керівництва митниці брати участь у роботі комісій, експертних груп, у нарадах, семінарах тощо з питань, що належать до компетенції сектору.

5. Відповідальність

Посадові особи сектору несуть персональну відповідальність:

за неналежне виконання своїх службових обов'язків та порушення законодавства України;

за розголошення державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом;

в інших випадках, передбачених законодавством України.

 

Начальник відділу організації
митного контролю та роботи
митних посередників

О. В. Пахомов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Київської регіональної митниці
19.01.2012 N 42

Положення
про сектор митного оформлення N 4 у м. Лисичанську митного поста "Київ-енергетичний "Київської регіональної митниці

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає організаційно-правовий статус сектору митного оформлення N 3 у м. Лисичанську митного поста "Київ-енергетичний" (далі - сектор) Київської регіональної митниці (далі - митниці).

1.2. Сектор є структурним підрозділом митниці. Сектор безпосередньо підпорядковується начальнику митного поста "Київ-енергетичний".

1.3. Сектор очолює начальник. Начальник сектору призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, встановленому Держмитслужбою України. Начальник сектору підпорядковується начальнику митного поста "Київ-енергетичний".

1.4. Структура та штатний розпис сектору формуються (з урахуванням обсягів робіт) у межах граничної чисельності й фонду заробітної плати митниці.

1.5. Положення про сектор, зміни до нього затверджуються наказом митниці.

1.6. Службові обов'язки посадових осіб сектору визначаються посадовими інструкціями, розробленими та затвердженими в установленому порядку.

1.7. У своїй діяльності посадові особи сектору керуються законодавством України, наказами та розпорядженнями Державної митної служби України, митниці та цим Положенням.

1.8. У своїй діяльності сектор взаємодіє з іншими підрозділами митниці.

1.9. Сектор розташовується за адресою: 93117, Луганська обл., м. Лисичанськ-17, територія ПРАТ "ЛИНІК" та здійснює функції в межах закріпленої за ним території та компетенції, визначених наказом митниці та цим Положенням.

1.10. Посадові особи сектору підпорядковуються начальнику сектору.

1.11. Посадові особи сектору, уповноважені наказом митниці на виконання функцій інших підрозділів при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон України будь-яким видом транспорту, для переробки або отриманих в результаті переробки ПРАТ "ЛИНІК" (у разі, якщо митний контроль та митне оформлення нафти, яка надходить трубопровідним транспортом на дане підприємство, здійснюється сектором) (далі - товарів).

2. Основні завдання сектору

2.1 Зона діяльності сектору митного оформлення визначена Розподілом території і компетенції, в межах яких здійснюють функції митні пости, відділи митного оформлення митних постів Київської регіональної митниці та сектори митного оформлення митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці, який затверджено наказом митниці.

2.2. Здійснення контролю за виконанням зобов'язань, наданих при розміщенні товарів у відповідні митні режими.

2.3. Підготовка та надання керівництву митниці пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань митної справи.

2.4. Взаємодія в межах своєї компетенції з іншими органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, з підприємствами, на території яких знаходяться або можуть знаходитися товари та інші предмети, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи, тощо.

2.5. За дорученням керівництва митниці, підготовка інформації з питань, що належать до компетенції сектору.

3. Функції сектору

Сектор, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції:

3.1. Здійснює митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України. Під час проведення митного контролю визначає форми та обсяг контролю, достатні для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, контроль за дотриманням яких покладено на митні органи.

3.1.1. Здійснює митний контроль на приймально-здавальній дільниці "Лисичанськ" нафтоперекачувальної станції Лисичанського районного управління ВАТ "Укртранснафта", на системах вимірювання кількості та контролю якості нафти N 459, N 930 (або облік за резервуарами).

3.1.2. Перевіряє документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України.

3.1.3. Здійснює митний огляд (огляд товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України), фактичний контроль (фактичний контроль - комплекс заходів з визначення фактичних показників обсягу та якості товарів, що переміщуються через митний кордон України, зокрема: перевірка показань вимірювальних приладів, даних документів обліку обсягу товарів та накладення митного забезпечення, проведення контрольних замірів, відбирання проб товарів).

3.1.4. Здійснює облік товарів, що переміщуються через митний кордон України.

3.1.5. Здійснює усне опитування посадових осіб підприємств з питань, що відносяться до компетенції сектору.

3.1.6. Перевіряє системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України. У межах повноважень, встановлених наказом митниці, перевіряє своєчасність і повноту нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон.

3.1.7. Здійснює огляд територій та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи.

3.1.8. Використовує інші форми митного контролю, передбачені Митним кодексом України та іншими законами України з питань митної справи.

3.1.9. Використовує в процесі здійснення митного контролю технічні і спеціальні засоби митного контролю, безпечні для життя людини, тварин, рослин. Забезпечує експлуатацію цих засобів відповідно до вимог технічної документації, а також їх збереження.

3.2. Тарифного регулювання.

Здійснює контроль за достовірністю класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, визначення митної вартості та країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України.

При виконанні функцій з тарифного регулювання, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

3.3. Справляння митних платежів.

Нараховує та стягує податки, збори й інші платежі, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи.

У встановленому порядку готує та надає відповідним підрозділам митниці інформацію з питань справляння податків і зборів.

При виконанні функцій зі справляння митних платежів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

3.4. Контролю за переміщенням товарів.

Забезпечує проведення заходів щодо контролю за доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митні органи призначення.

При виконанні функцій з контролю за переміщенням товарів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу організації митного контролю, відповідно до підпункту 3.5 Примірного положення про відділ організації митного контролю регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 11.01.2012 N 25 (Положення N 25).

3.5. Здійснює приймання, перевірку, обробку й оформлення документів контролю за доставкою товарів, а також транспортних засобів особистого користування.

3.6. Уживає заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

3.7. Здійснює митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України.

3.8. Використовує під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів митні забезпечення: печатки, штампи (у тому числі допоміжні), а також одноразові номерні запірно-пломбувальні пристрої та інші засоби ідентифікації.

3.9. Здійснює контроль за виконанням зобов'язань, наданих при розміщенні товарів і транспортних засобів у відповідні митні режими.

3.10. У межах повноважень застосовує уніфіковану митну квитанцію МД-1 під час здійснення митних процедур.

3.11. Здійснює заходи, спрямовані на попередження, виявлення та припинення контрабанди та порушень митних правил, складає протоколи про порушення митних правил.

3.12. Забезпечує схоронність предметів, прийнятих посадовими особами сектору на зберігання митницею, готівкових коштів, прийнятих при сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів) або внесенні грошової застави, та товарів, транспортних засобів і документів, вилучених за протоколом про порушення митних правил, до передачі їх на склад (в касу) митниці.

3.13. Готує та подає керівництву митниці пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з питань митної справи.

3.14. Статистики.

3.15. Формує та надає керівництву митниці звіти про роботу сектору, а також звіти та статистичні дані з питань, що належать до компетенції сектору.

3.16. За дорученням керівництва митниці здійснює підготовку інформації (у межах компетенції сектору) для надання її підрозділам Державної митної служби України, іншим митним органам, органам державної влади, місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям відповідно до законодавства України.

3.17. За дорученням керівництва митниці бере участь у розгляді запитів органів державної влади, місцевого самоврядування, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, а також звернень (пропозицій /зауважень/, заяв /клопотань/ і скарг) громадян з питань, що належать до компетенції сектору.

3.18. Виходячи із основних завдань сектору, виконує інші функції за дорученням керівництва митниці.

4. Права сектору

Сектор має право:

4.1. Вимагати від суб'єктів підприємницької діяльності, декларантів і перевізників документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, а в визначених Митним кодексом України випадках пояснення щодо порушення встановленого порядку переміщення товарів, що переміщуються через митний кордон України.

4.3. Відмовляти в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів, що переміщуються через митний кордон України з оформленням картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів, що переміщуються через митний кордон України.

4.4. На підставі аналізу ефективності застосування митних процедур, готувати та надавати керівництву митниці пропозиції щодо впровадження в діяльність підрозділів митного оформлення передових принципів роботи, ужиття заходів до підвищення ефективності митного контролю.

4.5. Розробляти самостійно та брати участь у розробленні іншими підрозділами митниці технологій (порядків, інструкцій тощо) здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів.

4.6. Готувати запити та одержувати в установленому порядку від підрозділів митниці, інших державних органів, суб'єктів підприємницької діяльності та громадян інформацію й матеріали, потрібні для виконання завдань, покладених на сектор.

4.7. Надавати керівництву митниці пропозиції щодо призначення, переміщення, підвищення кваліфікації особового складу сектору, а також щодо заохочення посадових осіб сектору чи накладання на них стягнень.

4.8. За дорученням керівництва митниці брати участь у роботі комісій, експертних груп, у нарадах, семінарах тощо з питань, що належать до компетенції сектору.

5. Відповідальність

Посадові особи сектору несуть персональну відповідальність:

за неналежне виконання своїх службових обов'язків та порушення законодавства України;

за розголошення державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом;

в інших випадках, передбачених законодавством України.

 

Начальник відділу організації
митного контролю та роботи
митних посередників

О. В. Пахомов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Київської регіональної митниці
19.01.2012 N 42

Положення
про сектор митного оформлення N 5 у м. Дрогобичі митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає організаційно-правовий статус сектору митного оформлення N 5 у м. Дрогобичі митного поста "Київ-енергетичний" (далі - сектор) Київської регіональної митниці (далі - митниці).

1.2. Сектор є структурним підрозділом митниці. Сектор безпосередньо підпорядковується начальнику митного поста "Київ-енергетичний".

1.3. Сектор очолює начальник. Начальник сектору призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, встановленому Держмитслужбою України. Начальник сектору підпорядковується начальнику митного поста "Київ-енергетичний".

1.4. Структура та штатний розпис сектору формуються (з урахуванням обсягів робіт) у межах граничної чисельності й фонду заробітної плати митниці.

1.5. Положення про сектор, зміни до нього затверджуються наказом митниці.

1.6. Службові обов'язки посадових осіб сектору визначаються посадовими інструкціями, розробленими та затвердженими в установленому порядку.

1.7. У своїй діяльності посадові особи сектору керуються законодавством України, наказами та розпорядженнями Державної митної служби України, митниці та цим Положенням.

1.8. У своїй діяльності сектор взаємодіє з іншими підрозділами митниці.

1.9. Сектор розташовується за адресою: м. Дрогобич, вул. Бориславська, 82 та здійснює функції в межах закріпленої за ним території та компетенції, визначених наказом митниці та цим Положенням.

Сектор здійснює організаційні та координаційні заходи щодо роботи уповноважених посадових осіб на проведення митного контролю та митного оформлення нафти сирої, нафтопродуктів, а також фактичного контролю природного газу та електроенергії, що переміщується через митну територію України ВАТ "Укртранснафта" філії "МН "Дружба" у м. Львові.

1.10. Посадові особи сектору підпорядковуються начальнику сектору.

1.11. Посадові особи сектору, уповноважені наказом митниці на виконання функцій інших підрозділів при здійсненні митного контролю та митного оформлення нафти, нафтопродуктів, а також фактичного контролю електроенергії та природного газу, безпосередньо підпорядковуються начальнику сектору, а в частині виконання функцій інших підрозділів - керівникам цих підрозділів.

2. Основні завдання сектору

2.1 Зона діяльності сектору митного оформлення визначена Розподілом території і компетенції, в межах яких здійснюють функції митні пости, відділи митного оформлення митних постів Київської регіональної митниці та сектори митного оформлення митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці, який затверджено наказом митниці.

2.2. Здійснення контролю за виконанням зобов'язань, наданих при розміщенні товарів у відповідні митні режими.

2.3. Підготовка та надання керівництву митниці пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань митної справи.

2.4. Взаємодія в межах своєї компетенції з іншими органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, з підприємствами, на території яких знаходяться або можуть знаходитися товари та інші предмети, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи, тощо.

2.5. За дорученням керівництва митниці, підготовка інформації з питань, що належать до компетенції сектору.

3. Функції сектору

Сектор, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції:

3.1. Здійснює митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України. Під час проведення митного контролю визначає форми та обсяг контролю, достатні для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, контроль за дотриманням яких покладено на митні органи.

3.1.1. Перевіряє документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України.

3.1.2. Здійснює митний огляд (огляд товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України), фактичний контроль (фактичний контроль - комплекс заходів з визначення фактичних показників обсягу та якості товарів, що переміщуються через митний кордон України, зокрема: перевірка показань вимірювальних приладів, даних документів обліку обсягу товарів та накладення митного забезпечення, проведення контрольних замірів, відбирання проб товарів).

3.1.3. Здійснює облік товарів, що переміщуються через митний кордон України.

3.1.4. Здійснює усне опитування посадових осіб підприємств з питань, що відносяться до компетенції сектору.

3.1.5. Перевіряє системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України. У межах повноважень, встановлених наказом митниці, перевіряє своєчасність і повноту нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон.

3.1.6. Здійснює огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи.

3.1.7. Використовує інші форми митного контролю, передбачені Митним кодексом України та іншими законами України з питань митної справи.

3.1.8. Використовує в процесі здійснення митного контролю технічні і спеціальні засоби митного контролю, безпечні для життя людини, тварин, рослин. Забезпечує експлуатацію цих засобів відповідно до вимог технічної документації, а також їх збереження.

3.2. Тарифного регулювання.

Здійснює контроль за достовірністю класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, визначення митної вартості та країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України.

При виконанні функцій з тарифного регулювання, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

3.3. Справляння митних платежів.

Нараховує та стягує податки, збори й інші платежі, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи.

У встановленому порядку готує та надає відповідним підрозділам митниці інформацію з питань справляння податків і зборів.

При виконанні функцій зі справляння митних платежів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу митних платежів, відповідно до підпункту 3.3.8 Примірного положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2011 N 1104 (Положення N 1104).

3.4. Контролю за переміщенням товарів.

Забезпечує проведення заходів щодо контролю за доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митні органи призначення.

При виконанні функцій з контролю за переміщенням товарів, уповноважені посадові особи митного поста, підзвітні відділу організації митного контролю, відповідно до підпункту 3.5 Примірного положення про відділ організації митного контролю регіональної митниці, митниці, затвердженого наказом Держмитслужби України від 11.01.2012 N 25 (Положення N 25).

3.5. Здійснює приймання, перевірку, обробку й оформлення документів контролю за доставкою товарів, а також транспортних засобів особистого користування.

3.6 Уживає заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

3.7. Здійснює митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України.

3.8. Використовує під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів митні забезпечення: печатки, штампи (у тому числі допоміжні), а також одноразові номерні запірно-пломбувальні пристрої та інші засоби ідентифікації.

3.9. Здійснює контроль за діяльністю складів тимчасового зберігання, спеціальних митних зон.

3.10. Здійснює контроль за виконанням зобов'язань, наданих при розміщенні товарів і транспортних засобів у відповідні митні режими.

3.12. У межах повноважень застосовує уніфіковану митну квитанцію МД-1 під час здійснення митних процедур.

3.13. Здійснює заходи, спрямовані на попередження, виявлення та припинення контрабанди та порушень митних правил, складає протоколи про порушення митних правил.

3.14. Забезпечує схоронність предметів, прийнятих посадовими особами сектору на зберігання митницею, готівкових коштів, прийнятих при сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів) або внесенні грошової застави, та товарів, транспортних засобів і документів, вилучених за протоколом про порушення митних правил, до передачі їх на склад (в касу) митниці.

3.15. Готує та подає керівництву митниці пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з питань митної справи.

3.16. Статистики.

3.17. Формує та надає керівництву митниці звіти про роботу сектору, а також звіти та статистичні дані з питань, що належать до компетенції сектору.

3.18. За дорученням керівництва митниці здійснює підготовку інформації (у межах компетенції сектору) для надання її підрозділам Державної митної служби України, іншим митним органам, органам державної влади, місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям відповідно до законодавства України.

3.19. За дорученням керівництва митниці бере участь у розгляді запитів органів державної влади, місцевого самоврядування, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, а також звернень (пропозицій /зауважень/, заяв /клопотань/ і скарг) громадян з питань, що належать до компетенції сектору.

3.20. Виходячи із основних завдань сектору, виконує інші функції за дорученням керівництва митниці.

4. Права сектору

Сектор має право:

4.1. Вимагати від суб'єктів підприємницької діяльності, декларантів і перевізників документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, а в визначених Митним кодексом України випадках пояснення щодо порушення встановленого порядку переміщення товарів, що переміщуються через митний кордон України.

4.2. Зупиняти й повертати в зону митного контролю транспортні засоби, а також товари, що переміщуються ними за межі зони митного контролю без дозволу митного органу.

4.2. Відмовляти в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів, що переміщуються через митний кордон України з оформленням картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів, що переміщуються через митний кордон України.

4.3. На підставі аналізу ефективності застосування митних процедур, готувати та надавати керівнику митниці пропозиції щодо впровадження в діяльність підрозділів митного оформлення передових принципів роботи, ужиття заходів до підвищення ефективності митного контролю.

4.4. Розробляти самостійно та брати участь у розробленні іншими підрозділами митниці технологій (порядків, інструкцій тощо) здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів.

4.5. Готувати запити та одержувати в установленому порядку від підрозділів митниці, інших державних органів, суб'єктів підприємницької діяльності та громадян інформацію й матеріали, потрібні для виконання завдань, покладених на сектор.

4.6. Надавати керівництву митниці пропозиції щодо призначення, переміщення, підвищення кваліфікації особового складу сектору, а також щодо заохочення посадових осіб сектору чи накладання на них стягнень.

4.7. За дорученням керівництва митниці брати участь у роботі комісій, експертних груп, у нарадах, семінарах тощо з питань, що належать до компетенції сектору.

5. Відповідальність

Посадові особи сектору несуть персональну відповідальність:

за неналежне виконання своїх службових обов'язків та порушення законодавства України;

за розголошення державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом;

в інших випадках, передбачених законодавством України.

 

Начальник відділу організації
митного контролю та роботи
митних посередників

О. В. Пахомов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Київської регіональної митниці
19.01.2012 N 42

Розподіл
території і компетенції, в межах яких здійснюють функції митні пости, відділи митного оформлення митних постів Київської регіональної митниці та сектори митного оформлення митного поста "Київ-енергетичний" Київської регіональної митниці

ВМО

Розподіл території і компетенції

м/п "Київ-західний"

Солом'янський, Святошинський, Подільський, Деснянський райони міста Києва.*
Здійснення митного контролю та митного оформлення:
- товарів, в місцях розташування митного поста, які переміщуються автомобільним та залізничним транспортом;
- товарів підконтрольних Державній службі експортного контролю України;
- суден і товарів, що переміщуються ними у зоні діяльності Київської регіональної митниці.

м/п "Київ-центральний"

- Дарницький, Голосіївський, Печерський, Шевченківський, Оболонський, Дніпровський райони міста Києва.*
Здійснення митного контролю та митного оформлення:
- товарів, в місцях розташування митного поста, які переміщуються автомобільним та залізничним транспортом.

м/п "Київ-східний"

Здійснення митного контролю та митного оформлення:
- товарів, в місцях розташування митного поста, які переміщуються автомобільним транспортом;
- вантажів, які переміщуються залізничним транспортом у зоні діяльності Київської регіональної митниці;
- несупроводжуваного багажу;
- товарів, що класифікуються у товарній групі 30 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності і ввозяться суб'єктами ЗЕД в зону діяльності Київської регіональної митниці (крім товарів, що переміщуються у міжнародних поштових, експрес-відправленнях та митне оформлення яких в митному режимі "імпорт" здійснюється митним постом "Київ-спеціалізований") на території вантажного митного комплексу ТОВ "ХФК "Біокон".

ВМО N 1 м/п "Київ-спеціалізований"

Здійснення митного контролю та митного оформлення:
- товарів та інших предметів, що переміщуються у міжнародних поштових відправленнях;
- поїзда N 1/2 Київ - Москва - Київ (на час проведення експерименту).

ВМО N 2 м/п "Київ-спеціалізований"

Здійснення митного контролю та митного оформлення наступних товарів:
- призначених для офіційного (службового) користування дипломатичних представництв, консульських установ, представництв іноземних держав та міжнародних організацій, представництв іноземних фірм в Україні, а також особистого користування членів персоналу таких представництв, установ та організацій і членів їх сімей, які мають митні пільги, крім дипломатичної пошти, що вивозиться за межі митної території України через аеропорт "Бориспіль";
- призначених для демонстрації або використання на виставках, ярмарках, конференціях або інших подібних заходах, крім тих, що переміщуються у міжнародних поштових відправленнях та міжнародних експрес-відправленнях;
- аудіовізуальних творів, фонограм чи відеограм на відповідних матеріальних носіях, крім тих, що переміщуються у міжнародних поштових відправленнях та міжнародних експрес-відправленнях;
- гуманітарна допомога.

ВМО N 3 м/п "Київ-спеціалізований"

Здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються у міжнародних експрес-відправленнях.

м/п "Київ-аеропорт"

- Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) (Міжнародний пункт пропуску для повітряного сполучення "Київ-аеропорт" (Жуляни));
- Міжнародний аеропорт "Київ - Антонов" (Міжнародний пункт пропуску для повітряного сполучення "Київ" "Гостомель").

м/п "Київ-енергетичний"

Митна територія України, зі спеціалізацією митного контролю та митного оформлення природного газу, нафти, нафтопродуктів, аміаку та електроенергії, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі.
Митна територія України у частині митного контролю та митного оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон України будь-яким видом транспорту, для переробки або отриманих в результаті переробки нафтопереробними підприємствами (у разі, якщо митний контроль та митне оформлення нафти, яка надходить трубопровідним транспортом на підприємство, здійснюється підрозділом митного оформлення митниці).
Митна територія України у частині митного контролю та митного оформлення аміаку, що призначений для вивезення за межі митної території України через морський торговельний порт "Южний" водними транспортними засобами, доставленого будь-яким видом транспорту для перевантаження на ВАТ "Одеський припортовий завод" та не поміщений у митний режим".

сектор митного оформлення N 1 у м. Києві
митного поста "Київ-енергетичний"

Митна територія України, зі спеціалізацією митного контролю та митного оформлення природного газу та електроенергії, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі.

сектор митного оформлення N 2 у м. Новограді-Волинському
митного поста "Київ-енергетичний"

Українська ділянка нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", що проходить територією Житомирської, Хмельницької та Рівненської областей.

сектор митного оформлення N 3 у м. Южний
митного поста "Київ-енергетичний"

Митна територія України у частині фактичного контролю за переміщенням електроенергії; митного контролю та митного оформлення нафти, що переміщується трубопровідним транспортом через МНТ "Південний" філії "Південні магістральні нафтопроводи" ВАТ "Укртранснафта", аміаку, що призначений для вивезення за межі митної території України через морський торговельний порт "Южний" водними транспортними засобами, доставленого будь-яким видом транспорту для перевантаження на ВАТ "Одеський припортовий завод" та не поміщений у митний режим".

сектор митного оформлення N 4 у м. Лисичанську
митного поста "Київ-енергетичний"

Митна територія України у частині митного контролю та митного оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон України будь-яким видом транспорту, для переробки або отриманих в результаті переробки ПРАТ "ЛИНІК" (у разі, якщо митний контроль та митне оформлення нафти, яка надходить трубопровідним транспортом на дане підприємство, здійснюється сектором митного оформлення N 4 у м. Лисичанську митного поста "Київ-енергетичний").

сектор митного оформлення N 5 у м. Дрогобичі
митного поста "Київ-енергетичний"

Митна територія України у частині фактичного контролю за переміщенням електроенергії та природного газу; митного контролю та митного оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон України будь-яким видом транспорту, для переробки або отриманих в результаті переробки ВАТ "НПК-Галичина"; нафтопродуктів, які переміщуються ДП "ПрикарпатЗахідтранс" та ТОВ "Карпатнафтохім", нафти сирої та обладнання для обслуговування, що переміщується ПАТ "Укртранснафта", через митний кордон України трубопровідним транспортом.


* - використовується виключно для здійснення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які розташовані у зоні діяльності Київської регіональної митниці.

 

Начальник відділу організації
митного контролю та роботи
митних посередників

О. В. Пахомов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали