МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 жовтня 2011 року N 180

Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Наказую:

Затвердити положення, що додаються, про такі самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

департамент зовнішньоекономічної діяльності;

департамент державних закупівель та державного замовлення;

департамент технічного регулювання;

департамент забезпечення роботи Міністра (патронатна служба).

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
28.10.2011 N 180

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент зовнішньоекономічної діяльності

1. Загальні положення

1.1. Департамент зовнішньоекономічної діяльності (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності департаменту є:

1) розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, розвитку міжнародних економічних зв'язків та підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав;

2) забезпечення реалізації єдиної митно-тарифної та нетарифної політики;

3) забезпечення функціонування системи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

4) контроль за додержанням суб'єктами господарської діяльності (українськими та іноземними) чинного законодавства України, міжнародного права та міжнародних договорів України у сфері зовнішньоекономічних відносин та застосування (скасування) спеціальних санкцій згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" до українських та іноземних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Міністерства.

1.4. Структура та чисельність департаменту визначається відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

управління зовнішньоекономічної політики

управління регулювання зовнішньоекономічної діяльності

1.6. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються у положеннях про них.

2. Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:

2.1. здійснення аналізу ефективності експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) та підготовка пропозицій щодо розвитку та вдосконалення структури експорту та імпорту товарів (робіт, послуг), розроблення рекомендацій для відповідних галузей економіки з урахуванням кон'юнктурних змін на світовому ринку;

2.2. координація роботи із запровадження та реалізації механізму державної підтримки експорту;

2.3. розроблення пропозицій щодо пріоритетних напрямів розвитку зовнішньої торгівлі та вдосконалення механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні;

2.4. внесення пропозицій щодо запровадження нових форм економічного співробітництва з іноземними державами та поліпшення торговельно-економічних відносин з ними;

2.5. підготовка пропозицій щодо забезпечення функціонування системи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, обліку (реєстрації) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України всіх форм власності, та здійснення відповідних заходів;

2.6. забезпечення реалізації єдиної митно-тарифної політики, підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази митно-тарифного регулювання;

2.7. виконання в установленому законодавством порядку регуляторних та реєстраційно-дозвільних функцій у сфері експорту, імпорту товарів (робіт, послуг);

2.8. здійснення відповідно до законодавства ліцензування експорту, імпорту товарів (робіт, послуг);

2.9. здійснення ліцензування на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

2.10. здійснення ліцензування на право експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць;

2.11. здійснення ліцензування на право заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів;

2.12. контроль в межах своєї компетенції за проведенням експортно-імпортних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстрованих у державах з пільговим режимом оподаткування;

2.13. опрацювання та здійснення обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів), предметом яких є певні види товарних груп, їх реєстрація, оформлення та видача суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності карток реєстрації-обліку контрактів, в тому числі по операціях з давальницькою сировиною;

2.14. здійснення ліцензування експортно-імпортних операцій за заявками суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких (українських та іноземних) застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування, оформлення та видача разових (індивідуальних) ліцензій, в тому числі по операціях з давальницькою сировиною;

2.15. видача дозволів на реекспорт товарів українського та іноземного походження відповідно до міжнародних договорів за участю інших структурних підрозділів Міністерства:

2.16. забезпечує в межах повноважень здійснення державної реєстрації майнових інвестицій за межами України відповідно до чинного законодавства;

2.17. забезпечення здійснення постійного моніторингу та аналізу поточної ситуації з визначення факторів розвитку зовнішньої торгівлі;

2.18. підготовка пропозицій щодо застосування (скасування, зміни виду, тимчасового зупинення дії) спеціальних санкцій згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" до українських та іноземних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, узагальнення матеріалів щодо ефективності спеціальних санкцій для інформування Кабінету Міністрів України, відповідних центральних органів виконавчої влади;

2.19. опрацювання звернень органів державної податкової та контрольно-ревізійної служб, митних, правоохоронних органів, Національного банку України щодо застосування (скасування, зміни виду, тимчасового зупинення дії) спеціальних санкцій, визначених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", підготовка відповідних проектів наказів Міністерства з цього питання;

2.20. розгляд звернень та надання матеріалів, що засвідчують вжиття українськими і іноземними суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності практичних заходів щодо ліквідації допущених порушень чинного законодавства України у сфері зовнішньоекономічної діяльності та надання роз'яснень з цих питань;

2.21. участь у заходах з питань протидії відмиванню (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму, підтримка взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу, податковими, митними, правоохоронними органами та Національним банком в межах компетенції департаменту;

2.22. надання в межах компетенції інформації щодо фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з боку держав світу, митних союзів, економічних об'єднань та суб'єктів господарської діяльності (нерезидентів України) щодо законних прав та інтересів вітчизняних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

2.23. проведення аналізу дотримання вимог Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"; підготовка пропозицій щодо внесення змін до цього та інших актів законодавства, які регулюють виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах; визначення операцій у зовнішньоекономічних відносинах як таких, які є операціями з давальницькою сировиною;

2.24. забезпечення в установленому порядку захисту економічних прав і законних інтересів України, її суб'єктів господарювання;

2.25. ведення обліку іноземних компаній, які застосовують до України обмежувальну ділову практику або несумлінно виконують зобов'язання перед Україною та українськими партнерами;

2.26. участь у формуванні державної політики у сфері експортного контролю;

2.27. здійснення аналізу розрахунків за зовнішньоекономічними операціями та розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму проведення зазначених розрахунків і порядку контролю за ними;

2.28. оформлення та забезпечення видачі в установленому порядку разових індивідуальних дозволів на перевищення встановленого законодавством строку ввезення на митну територію України товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами;

2.29. забезпечення видачі в установленому порядку висновків щодо продовження строків розрахунків в іноземній валюті у разі виконання резидентом операцій за договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, тендерної поставки, гарантійного обслуговування, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення;

2.30. підготовка пропозицій щодо застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" відповідно до компетенції Міністерства;

2.31. підготовка висновків щодо продовження строків розрахунків за зовнішньоторговельними операціями;

2.32. вдосконалення та розроблення нормативно-правових актів та методики визначення переліків товарів, щодо ввезення за пільговим режимом оподаткування на митну територію України товарів, в тому числі таких, що віднесені до енергозберігаючих, необхідних для вітчизняного виробництва, його технічного переоснащення та модернізації, якщо такі товари або ідентичні за якісними показниками товари не виробляються в Україні;

2.33. узагальнення практики застосування законодавства з питань регулювання зовнішньоекономічної діяльності, підготовка пропозицій щодо вдосконалення або прийняття нових законодавчих і нормативно-правових актів стосовно механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні;

2.34. підготовка пропозицій щодо вдосконалення експортної політики, захисту вітчизняних виробників, забезпечення економічної безпеки України за результатами моніторингу законодавства зарубіжних країн з питань зовнішньоекономічної діяльності;

2.35. забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, професійних об'єднань, асоціацій товаровиробників та суб'єктів господарської діяльності в напрямку реалізації зовнішньоекономічної політики (зокрема, митно-тарифної, нетарифної політики, ліцензійної діяльності та державної політики розвитку експорту);

2.36. підготовка та участь у розробленні та здійсненні комплексу заходів, направлених на стимулювання експорту продукції вітчизняних товаровиробників на світові ринки;

2.37. забезпечення здійснення державної кон'юнктурно-цінової політики у зовнішній торгівлі;

2.38. в межах компетенції забезпечення взаємодії з Державним інформаційно-аналітичним центром моніторингу зовнішніх товарних ринків ("Держзовнішінформ") та державним підприємством "Укрпромзовнішекспертиза" щодо аналізу та узагальнення аналітичної та довідкової інформації з питань прогнозування розвитку світової економіки, окремих галузей ринкової кон'юнктури на товари та послуги, динаміки та рівнів цін у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

2.39. співпраця з науковими установами, інформаційно-аналітичними центрами та фахівцями у відповідних галузях в питаннях запровадження в поточну роботу сучасного аналітичного інструментарію, методології та методів дослідження, наукових підходів та доробок в межах компетенції департаменту;

2.40. проведення експертизи зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на виконання міжурядових угод та державних зобов'язань України;

2.41. підготовка проектів законодавчих і нормативно-правових актів та пропозицій щодо вжиття заходів стосовно захисту внутрішнього ринку;

2.42. видача висновків про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні;

2.43. видача довідок про те, що товари, які ввозяться для будівництва та оснащення аеропортів, які є об'єктами фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня;

2.44. участь у розробленні, погодженні та укладанні міжнародних договорів та угод стосовно збереження існуючих ринків збуту української продукції та розвитку експорту за допомогою інструментів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

2.45. розгляд пропозицій обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим щодо надання права підпису документів дозвільного характеру посадовим особам та підготовка відповідних наказів;

2.46. взаємодія з відповідним республіканським органом Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань оформлення документів дозвільного характеру, надання їм методологічної допомоги, зокрема в питаннях реалізації єдиної державної зовнішньоекономічної політики, а також контролю за додержанням вимог діючого порядку при оформленні документів дозвільного характеру;

2.47. здійснення координації діяльності структурних підрозділів Міністерства та відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

2.48. підготовка пропозицій щодо погодження кандидатур на посади начальників управлінь зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та їх заступників;

2.49. вивчення досвіду іноземних держав з питань розвитку та підтримки експорту, державного регулювання та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю, податкового адміністрування в сфері зовнішньоекономічної діяльності, своєчасності розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, існуючих механізмів стягнення боргів з іноземних компаній та підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства України, що регулює ці питання;

2.50. розробка прогнозів та складання зовнішньоторговельних балансів по країнах та товарних групах, участь в межах компетенції у складанні прогнозу платіжного балансу, розробка та впровадження заходів по ефективному використанню експортно-імпортних квот та контроль за ефективністю їх використання;

2.51. інформування відповідних державних органів щодо стану повернення в Україну валютних та матеріальних цінностей, які в порушення термінів, встановлених діючим законодавством, знаходяться за межами держави; підготовка в межах повноважень департаменту пропозицій щодо удосконалення валютного регулювання;

2.52. підготовка та опрацювання пропозицій щодо запровадження ліцензування і квотування у сфері зовнішньої торгівлі;

2.53. забезпечення роботи Митно-тарифної ради України та виконання функцій її секретаріату;

2.54. інформування компетентних органів окремих країн, економічних об'єднань, митних союзів про видані ліцензії на експорт товарів походженням з України, щодо імпорту яких застосовано антидемпінгові заходи або діють міжнародні договори, якими передбачено добровільні обмеження експорту;

2.55. аналіз ефективності заходів тарифного та нетарифного регулювання; участь в межах компетенції департаменту у підготовці пропозицій щодо законодавчих та нормативно-правових актів у сфері зовнішньоекономічної діяльності; облік зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

2.56. в межах компетенції участь у роботі комісій, створених рішеннями Уряду, наказами Міністерства, по перевірці діяльності окремих суб'єктів господарської діяльності України; надання пропозицій щодо створення спеціальних міжвідомчих та інших комісій;

2.57. участь у переговорах та підготовці міждержавних та міжурядових договорів, угод з питань торговельно-економічного співробітництва, угод щодо створення зон вільної торгівлі, забезпечення та підтримка розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, в тому числі стосовно взаємних поставок матеріалів, комплектуючих, запасних частин, необхідних для виробництва військової техніки, підготовка щорічного протоколу про поставки товарів в рамках міждержавної угоди про виробничу кооперацію з Російською Федерацією, разом із переліком продукції, що постачається взаємно за виробничою кооперацією між країнами СНД;

2.58. надання методичної допомоги центральним органам виконавчої влади, організаціям та підприємствам з питань додержання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності законодавства України під час здійснення зовнішньоекономічних операцій;

2.59. інформування уповноважених органів центральної виконавчої влади про виявлені порушення при провадженні суб'єктами підприємництва зовнішньоекономічної діяльності;

2.60. підготовка пропозицій щодо розробок, запровадження і супроводження програмного забезпечення, інформаційних мереж і баз даних з питань діяльності департаменту;

2.61. в межах компетенції участь у налагодженні двосторонніх і багатосторонніх контактів із зарубіжними урядовими та неурядовими установами, організаціями, фірмами, у проведенні спеціалізованих виставок, семінарів, конференцій в Україні та за її межами, участь у формуванні завдань економічним відділам у складі закордонних дипломатичних установ України;

2.62. аналіз законодавства та практики інших країн, економічних об'єднань або митних союзів з питань застосування обмежувальних заходів та внесення пропозиції щодо захисту інтересів українських товаровиробників на зовнішніх ринках;

2.63. участь у кадровому забезпеченні дипломатичних представництв України за кордоном з питань, віднесених до повноважень департаменту;

2.64. участь у підготовці проектів директив делегаціям України на переговорах з іншими країнами, економічними об'єднаннями або митними союзами з питань організаційного, торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, надання пропозицій до персонального складу цих делегацій;

2.65. участь у створенні і розвитку мережі інформаційної взаємодії з відповідними структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій для забезпечення функціонування системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

3. Права департаменту

Департамент має право, в установленому порядку:

3.1. одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, необхідну для виконання визначених завдань;

3.2. залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3.3. скликати наради та утворювати робочі групи;

3.4. одержувати робочу та оперативну інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3.5. користуватися безоплатно базами даних, реєстрами та іншими видами інформаційних ресурсів державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

3.6. брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що відносяться до компетенції департаменту.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністр).

4.2. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований заступнику Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

4.3. Директор департаменту:

1) здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

2) забезпечує здійснення заходів щодо організації та підвищення ефективності роботи департаменту;

3) забезпечує участь у роботі міжнародних, міжурядових та міжгалузевих комісій і робочих групах експертів з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва із зарубіжними країнами;

4) візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

5) в межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, має право підпису документів дозвільного характеру, підписує листи, запити та документи у справах, що виникають у сфері діяльності департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

6) з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або направлення іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

7) за дорученням керівництва Міністерства забезпечує супровід у комітетах Верховної Рада України законопроектів з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту;

8) за дорученням керівництва Мінекономрозвитку представляє Міністерство в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції департаменту;

9) забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

10) у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління зовнішньоекономічної політики та заступника директора департаменту - начальника управління регулювання зовнішньоекономічної діяльності та визначає їх основні функції, відповідні напрямки діяльності та ступінь відповідальності;

11) через заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління зовнішньоекономічної політики та заступника директора департаменту - начальника управління регулювання зовнішньоекономічної діяльності організує безпосереднє керівництво структурними підрозділами департаменту;

12) погоджує положення про управління, утворені у складі департаменту;

13) затверджує положення про відділи, що функціонують у складі управлінь, утворених у складі департаменту;

14) організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву департаменту;

15) погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

16) вносить заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату подання про заохочення державних службовців відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

17) готує, візує, погоджує з заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України та подає заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату для внесення на розгляд Першому віце-прем'єр-міністру - Міністру економічного розвитку і торгівлі України подання про заохочення, накладення дисциплінарних стягнень та присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу заступнику директора департаменту, заступнику директора департаменту - начальнику управління зовнішньоекономічної політики та заступнику директора департаменту - начальнику управління регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

4.4. Заступник директора департаменту:

1) виконує обов'язки директора департаменту у разі його тимчасової відсутності;

2) організує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції департаменту;

3) організує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність перед директором департаменту за стан виконавської дисципліни в департаменті;

4) в межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, має право підпису документів дозвільного характеру;

5) забезпечує розробку уніфікованих правових, адміністративних, організаційно-технічних методів тарифного регулювання зовнішньої торгівлі України в залежності від поточної кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків з урахуванням міжнародної практики митного-тарифного регулювання та міжнародних зобов'язань;

6) організує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного вирішення;

7) співпрацює з керівниками інших самостійних структурних підрозділів Міністерства у питаннях, які потребують спільного розв'язання;

8) утворює тимчасові робочі групи, що складаються з працівників департаменту з метою підготовки і реалізації особливо важливих завдань;

9) організує та забезпечує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

10) забезпечує та контролює підготовку пропозицій щодо вдосконалення взаємодії органів виконавчої влади України в напрямку здійснення єдиної зовнішньоекономічної політики та державного регулювання та контролю ж зовнішньоекономічною діяльністю;

11) забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

12) несе персональну відповідальність за дотримання співробітниками департаменту вимог Кодексу законів про працю, виконавчої дисципліни та професійної етики;

13) бере участь у реалізації заходів по укладанню угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС, укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в економічній, секторальній сферах з урахуванням національних економічних інтересів;

14) вносить пропозиції щодо залучення наукових організацій та інформаційно-аналітичних центрів до участі у розробці перспективних програм та стратегічних документів щодо вдосконалення сфери зовнішньоекономічної діяльності;

15) надає методичну допомогу структурним підрозділам Міністерства, регіональним управлінням з питань зовнішньоекономічної діяльності, іншим міністерствам та відомствам з питань зовнішньоекономічної діяльності;

16) надає пропозиції директору департаменту та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, роботу з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; формування кадрового резерву департаменту;

17) надає пропозиції директору департаменту разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, подання про заохочення державних службовців та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.5. Заступник директора департаменту - начальник управління зовнішньоекономічної політики:

1) здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених Положенням про управління зовнішньоекономічної політики;

2) виконує обов'язки директора департаменту у разі тимчасової одночасної відсутності директора департаменту та його заступника;

3) забезпечує підготовку пропозицій щодо вдосконалення митно-тарифної та нетарифної політики, визначення пріоритетних напрямів зовнішньоекономічної політики, розвитку та стимулювання експортної діяльності;

4) забезпечує в межах компетенції здійснення заходів, спрямованих на поліпшення структури торговельного балансу, захист інтересів суб'єктів підприємницької діяльності, участь у розробці, погодженні і реалізації тарифних та інших заходів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

5) забезпечує участь у розробці проектів річних та перспективних програм соціально-економічного розвитку в частині здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

6) організує підготовку пропозицій щодо вдосконалення взаємодії органів виконавчої влади України в питаннях, які віднесені до компетенції підпорядкованих йому структурних підрозділів;

7) вносить директору департаменту за погодженням із заступником директора департаменту пропозиції з організаційних та кадрових питань.

4.6. Заступник директора департаменту - начальник управління регулювання зовнішньоекономічної діяльності:

1) здійснює керівництво роботою управління, несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених Положенням про управління регулювання зовнішньоекономічної діяльності, в межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, має право підпису документів дозвільного характеру;

2) виконує обов'язки директора департаменту у разі тимчасової одночасної відсутності директора департаменту, заступника директора департаменту та заступника директора департаменту - начальника управління зовнішньоекономічної політики;

3) забезпечує підготовку пропозицій щодо вдосконалення механізмів державного контролю та запровадження заходів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, забезпечує контроль за додержанням суб'єктами господарської діяльності (українськими чи іноземними) чинного законодавства України, міжнародного права та міжнародних договорів України у сфері зовнішньоекономічних відносин;

4) організує підготовку пропозицій щодо вдосконалення взаємодії органів виконавчої влади України в напрямку державного регулювання та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю;

5) забезпечує підготовку наказів міністерства щодо надання права підпису документів дозвільного характеру посадовим особам регіональних управлінь зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності;

6) вносить директору департаменту за погодженням із заступником директора департаменту пропозиції з організаційних та кадрових питань.

 

Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності

В. В. Кравченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
28.10.2011 N 180

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент державних закупівель та державного замовлення

1. Загальні положення

1.1. Департамент державних закупівель та державною замовлення (далі департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), який підпорядковано заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату (далі - заступник Міністра - керівник апарату).

1.2. Головною метою діяльності департаменту є забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державних закупівель (далі - закупівлі) і державного замовлення, а також забезпечення здійснення Мінекономрозвитку функцій уповноваженого органу щодо регулювання та координації у сфері закупівель.

1.3 Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, а також цим Положенням та дорученнями керівництва Мінекономрозвитку.

1.4. Департамент використовує у своїй діяльності печатку Міністерства встановленого зразка для засвідчення відповідних документів згідно з законодавством.

1.5. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку,

1.6. До складу департаменту входять:

відділ нормативно-методологічного забезпечення державних закупівель;

відділ надання роз'яснень з питань державних закупівель;

відділ моніторингу закупівель за процедурами "двоступеневі торги" та "закупівля в одного учасника", а також закупівель, що здійснюються суб'єктами природних монополій;

відділ моніторингу процедур закупівель "відкриті торги", "запит цінових пропозицій" та "попередня кваліфікація учасника";

відділ аналізу державних закупівель та державного замовлення.

1.7. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються у положеннях про них.

2. Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:

1) формування та реалізація державної політики у сфері закупівель, забезпечення здійснення Мінекономрозвитку регулювання та координацію цієї сфери;

2) розроблення та подання керівництву Мінекономрозвитку в установленому порядку проектів нормативно-правових актів необхідних для функціонування системи закупівель, у тому числі Стратегії розвитку системи державних закупівель;

3) погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника та підготовка відповідних рішень (до набрання чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" від 08.07.2011 N 3681-VI (Закон N 3681-VI));

4) проведення моніторингу, аналізу державних закупівель та підготовка відповідних матеріалів, ведення обліку закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та результати процедур закупівель;

5) надання роз'яснень щодо застосування законодавства у сфері закупівель та надання безоплатної методологічної допомоги замовникам, у тому числі відповідей, які мають рекомендаційний характер, на запити зацікавлених осіб з питань закупівель;

6) організація проходження навчання спеціалістів у сфері здійснення закупівель та підвищення кваліфікації, а також погодження навчальних програм з підготовки спеціалістів у цій сфері та підвищення їх кваліфікації;

7) підготовка та подання до Кабінету Міністрів України, Рахункової палати квартальних звітів про стан закупівель, а також підготовка та подання до Уряду України пропозицій щодо визначення генерального замовника;

8) розроблення загальних правових та економічних засад державної політики щодо формування, розміщення та виконання державних замовлень на поставку (закупівлю) товарів, виконання робіт і надання послуг для задоволення пріоритетних державних потреб;

9) узагальнення практики здійснення закупівель, у тому числі міжнародної; вивчення, узагальнення та поширення світового досвіду з питань закупівель та налагодження, в межах своєї компетенції, міжнародного співробітництва України з питань адаптації національного законодавства, що регулює функціонування системи закупівель до законодавства Європейського Союзу;

10) здійснення в межах компетенції заходів щодо забезпечення видання безоплатних державного офіційного друкованого та міжнародного інформаційного видань з питань державних закупівель, а також забезпечення функціонування безоплатного веб-порталу уповноваженого органу з питань закупівель;

11) за дорученням керівництва Мінекономрозвитку співробітництво з правоохоронними органами щодо виявлення фактів порушення законодавства у сфері закупівель та подання у випадках, передбачених законами України, до правоохоронних органів матеріалів про виявлені порушення, у тому числі з органами Антимонопольного комітету України щодо виявлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель та іншими державними органами, що здійснюють контроль у цій сфері;

12) співробітництво з державними органами щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;

13) вжиття заходів щодо забезпечення ефективного та раціонального використання державних коштів, максимальної їх економії при здійсненні закупівель;

14) здійснення в межах компетенції заходів щодо забезпечення видання безоплатних збірників нормативно-правових актів та методичних матеріалів з питань закупівель;

15) організація нарад, безоплатних семінарів та виставок з питань закупівель;

16) за дорученням керівництва Мінекономрозвитку взаємодія з громадськістю, її інформування про політику та правила закупівель, проведення громадських слухань з питань удосконалення системи закупівель.

3. Права департаменту

Департамент має право:

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, органів державної влади, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств інформацію та документи, необхідні для виконання та забезпечення покладених на нього завдань і функцій;

скликати і проводити наради з питань, що належать до компетенції департаменту, залучати до участі в них спеціалістів інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств за згодою їх керівників, а також робочі групи;

користуватися безоплатно базами даних, реєстрами та іншими видами інформаційних ресурсів державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

брати участь у нарадах, конференціях та семінарах, які проводяться в Мінекономрозвитку, в інших міністерствах, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, організаціях та установах з питань, що належать до компетенції департаменту;

готувати та подавати керівництву Мінекономрозвитку:

пропозиції щодо внесення змін у законодавчі та нормативно-правові акти з метою вдосконалення державних закупівель;

доповідні, службові та аналітичні записки щодо державних закупівель.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор департаменту, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністр).

4.2. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований заступнику Міністра - керівнику апарату.

4.3. Директору департаменту безпосередньо підпорядковані:

заступник директора департаменту;

заступник директора департаменту - начальник відділу моніторингу закупівель за процедурами "двоступеневі торги" та "закупівля в одного учасника", а також закупівель, що здійснюються суб'єктами природних монополій;

заступник директора департаменту - начальник відділу моніторингу процедур закупівель "відкриті торги", "запит цінових пропозицій" та "попередня кваліфікація учасника";

начальник відділу нормативно-методологічного забезпечення державних закупівель;

начальник відділу надання роз'яснень з питань державних закупівель;

начальник відділу аналізу державних закупівель та державного замовлення.

4.4. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту, спрямовує, координує та контролює роботу структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, несе персональну відповідальність за належне виконання завдань, визначених цим Положенням;

представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях та установах з питань, що належать до компетенції департаменту;

розподіляє обов'язки між працівниками департаменту;

організовує, забезпечує та контролює виконання у встановлені строки та на належному рівні доручень Кабінету Міністрів України і керівництва Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції департаменту, а також бере участь у підготовці іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку необхідних документів і матеріалів з цих питань;

розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації роботи департаменту, зміцнення виконавської та трудової дисципліни, підвищення кваліфікації його працівників, упровадження наукової організації праці в практику роботи департаменту;

бере участь у засіданнях колегій і нарадах, які ініціює Мінекономрозвитку або тих, що проводяться у відповідних органах державної влади, при обговоренні на них питань, що стосуються роботи департаменту;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

забезпечує в межах компетенції реалізації існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає в межах компетенції необхідних заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного вирішення;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту;

приймає рішення та підписує листи з питань, що належить до компетенції департаменту з метою забезпечення виконання функцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що здійснює регулювання та координацію у сфері державних закупівель, у межах повноважень наданих керівництвом Мінекономрозвитку;

підписує листи та матеріали, що направляються іншим структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву департаменту;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

вносить заступнику Міністра - керівнику апарату подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує, візує та подає заступнику Міністра - керівнику апарату для внесення на розгляд Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічною розвитку і торгівлі подання про заохочення заступника директора департаменту, заступників директора департаменту - начальників відділів накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

використовує печатку Міністерства встановленого зразка для засвідчення відповідних документів згідно з законодавством;

утворює тимчасові робочі групи, що складаються з працівників департаменту з метою підготовки і реалізації покладених на нього завдань;

погоджує положення про структурні підрозділи, що входять до складу департаменту.

4.5. Директор департаменту виконує покладені на нього завдання безпосередньо та через підлеглих йому заступника директора департаменту, заступників директорів департаменту - начальників відділів, начальників відділів.

Заступник директора департаменту організовує та координує департаментом реалізацію функцій стосовно:

розроблення, здійснення аналізу проектів нормативно-правових актів, необхідних для функціонування системи державних закупівель;

надання роз'яснень щодо застосування законодавства у сфері закупівель та надання безоплатної методологічної допомоги замовникам, у тому числі письмових відповідей, які мають рекомендаційний характер, на запити зацікавлених осіб з питань закупівель;

ведення обліку закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та результати процедур закупівель, а також розроблення загальних правових та економічних засад державної політики формування, розміщення та виконання державних замовлень на поставку (закупівлю) товарів, виконання робіт і надання послуг для задоволення пріоритетних державних потреб.

Заступник директора департаменту - начальник відділу моніторингу закупівель за процедурами "двоступеневі торги" та "закупівля в одного учасника", а також закупівель, що здійснюються суб'єктами природних монополій, організовує та координує департаментом реалізацію функцій щодо:

можливості застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до законодавства та підготовки відповідних рішень (до набрання чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" від 08.07.2011 N 3681-VI (Закон N 3681-VI));

проведення моніторингу процедур закупівель відповідно до законодавства та підготовки відповідних висновків;

співробітництва з правоохоронними органами щодо виявлення фактів порушення законодавства у сфері закупівель та подання у випадках, передбачених законами України, до правоохоронних органів матеріалів про виявлені порушення, у тому числі з органами Антимонопольного комітету України щодо виявлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель та іншими державними органами, що здійснюють контроль у цій сфері;

співробітництва з державними органами щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;

вжиття заходів щодо забезпечення ефективного та раціонального використання державних коштів, максимальної їх економії при здійсненні закупівель.

Заступник директора департаменту - начальник відділу моніторингу закупівель "відкриті торги", "запит цінових пропозицій" та "попередня кваліфікація учасників" організовує та координує департаментом реалізацію функцій щодо:

можливості застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до законодавства та підготовки відповідних рішень (до набрання чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" від 08.07.2011 N 3681-VI (Закон N 3681-VI));

проведення моніторингу процедур закупівель відповідно до законодавства та підготовки відповідних висновків.

За відсутності директора департаменту (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці) його обов'язки виконує заступник директора департаменту, а в разі його відсутності - заступник директора департаменту - начальник відділу моніторингу закупівель за процедурами "двоступеневі торги" та "закупівля в одного учасника", а також закупівель, що здійснюються суб'єктами природних монополій, а за відсутності заступника директора департаменту і заступника директора департаменту - начальника відділу моніторингу закупівель за процедурами "двоступеневі торги" та "закупівля в одного учасника", а також закупівель, що здійснюються суб'єктами природних монополій - заступник директора департаменту - начальник відділу моніторингу процедур закупівель "відкриті торги", "запит цінових пропозицій" та "попередня кваліфікація учасника", в межах повноважень, наданих директором департаменту та керівництвом Мінекономрозвитку.

4.6. Начальники відділів здійснюють керівництво у підпорядкованих їм структурних підрозділах згідно з положеннями про відповідний структурний підрозділ.

 

Директор департаменту державних
закупівель та державного замовлення

О. В. Аніпко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
28.10.2011 N 180

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент технічного регулювання

1. Загальні положення

1.1. Департамент технічного регулювання (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), який підпорядкований заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі - керівнику апарату (далі - заступник Міністра - керівник апарату).

1.2. Головною метою діяльності департаменту є забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері технічного регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, акредитації органів з оцінки відповідності, управління якістю) та міжгалузевої координації у цій сфері.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Мінекономрозвитку.

1.4. Структура та гранична чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

управління з питань стандартизації та оцінки відповідності;

управління з питань метрології;

управління нормативно-правового забезпечення та міжнародного співробітництва

1.6. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються у положеннях про них.

2. Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:

організація розроблення проектів нормативно-правових актів у сфері технічного регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, управління якістю);

розроблення проектів нормативно-правових актів щодо державної підтримки впровадження систем управління якістю відповідно до вимог національних і міжнародних стандартів;

надання пропозицій щодо сприяння розробленню та впровадженню систем управління якістю в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях;

організація інформаційного забезпечення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань впровадження систем управління якістю;

участь в організації роботи з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань управління якістю та розробленні відповідних навчальних програм, організації проведення фундаментальних і прикладних досліджень у сфері управління якістю;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку узагальнення та пропагування через засоби масової інформації, зокрема веб-портал Мінекономрозвитку, вітчизняного та міжнародного досвіду впровадження систем управління якістю, участі в організації науково-практичних міжнародних та національних заходів з таких питань;

участь в організації роботи та реалізації заходів щодо співробітництва з регіональними, європейськими, міжнародними організаціями з питань управління якістю;

організація та проведення моніторингу впровадження систем управління якістю в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях;

організація та координація проведення робіт у сфері стандартизації, розробка нормативно-правових актів у цій сфері;

формування програми робіт із стандартизації;

вжиття заходів щодо гармонізації національних стандартів, які розробляються із відповідними міжнародними (регіональними) стандартами;

організація розроблення і узгодження технічних регламентів та інших нормативно-правових актів з питань стандартизації;

підготовка пропозицій щодо встановлення правил розроблення, схвалення, прийняття, перегляду, зміни та втрати чинності національними стандартами, їх позначення, класифікації за видами та іншими ознаками, кодування та реєстрації;

подання керівництву Мінекономрозвитку для схвалення та прийняття відповідно до законодавства національних стандартів, правил усталеної практики та класифікаторів;

здійснення відповідно до законодавства реєстрації стандартів та інших нормативних документів;

формування за замовленням відповідних центральних органів виконавчої влади переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів, та в разі відсутності таких стандартів організовує їх розроблення;

вжиття заходів щодо виконання зобов'язань, зумовлених участю України в міжнародних (регіональних) організаціях стандартизації;

надання та опрацювання пропозицій щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, визначення їх повноважень та порядку створення;

забезпечення організації створення і ведення національного фонду нормативних документів та національного інформаційного центру міжнародної інформаційної мережі ISONET;

забезпечення здійснення Мінекономрозвитку від імені держави права власника на національні стандарти, правила усталеної практики, класифікатори та каталоги;

організація відповідно до законодавства розповсюдження офіційних публікацій національних стандартів, правил усталеної практики і класифікаторів та іншої друкованої продукції стосовно прийнятих національних стандартів, стандартів та документів відповідних міжнародних та регіональних організацій стандартизації, а також надання пропозицій щодо делегування цих повноважень іншим організаціям;

організація надання інформаційних послуг з питань стандартизації;

забезпечення співробітництва між виробниками, постачальниками, споживачами продукції, процесів і послуг та відповідними державними органами у сфері стандартизації;

подання на затвердження в установленому порядку положення про національний орган з акредитації, положення про Раду з акредитації та її склад, опис та правила застосування національного знака акредитації, правила визначення вартості робіт з акредитації;

забезпечення координації діяльності з розроблення та перегляду технічних регламентів;

підготовка програми розроблення технічних регламентів;

розробка та опрацювання відповідно до законодавства проектів технічних регламентів та подання коментарів щодо них, їх погодження;

організація проведення оцінки еквівалентності українських та іноземних технічних регламентів та підготовки відповідних пропозиції керівництву Мінекономрозвитку для подання Кабінету Міністрів України;

ведення реєстру технічних регламентів, державного реєстру призначених органів з оцінки відповідності, Реєстру державної системи сертифікації (державного реєстру сертифікатів відповідності) та реєстру декларацій про відповідність;

подання керівництву Мінекономрозвитку пропозицій центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, щодо визначення органів з оцінки відповідності та із залученням цих центральних органів виконавчої влади здійснення моніторингу (нагляду) відповідності призначених органів з оцінки відповідності вимогам законодавства, подання пропозицій щодо скасування призначення;

підготовка пропозицій щодо приєднання України до міжнародних (регіональних) систем сертифікації, укладення міжнародних угод у сфері оцінки (підтвердження) відповідності, надання пропозицій керівництву Мінекономрозвитку щодо порядку визнання результатів робіт, проведених органами із сертифікації інших держав;

забезпечення координації роботи центральних органів виконавчої влади у визначених сферах діяльності з оцінки (підтвердження) відповідності у законодавчо регульованій сфері;

забезпечення організації розроблення проектів нормативно-правових актів, що встановлюють загальні вимоги та правила процедури оцінки (підтвердження) відповідності в законодавчо регульованій сфері;

надання методологічної допомоги центральним органам виконавчої влади в розробленні проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань оцінки (підтвердження) відповідності;

забезпечення організації підготовки та атестації аудиторів із сертифікації;

проведення та координація відповідно до законодавства роботи із забезпечення функціонування державної системи сертифікації;

надання в установленому порядку керівництву Мінекономрозвитку пропозицій щодо призначення органів із сертифікації;

розробка та подання в установленому порядку на затвердження керівництву Мінекономрозвитку переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні;

участь у розгляді спірних питань з випробувань і додержання правил сертифікації продукції;

здійснення в установленому порядку інформаційного забезпечення з питань оцінки (підтвердження) відповідності та сертифікації продукції;

участь у роботі відповідних міжнародних та регіональних організацій стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, управління якістю за дорученням керівництва Мінекономрозвитку;

організація здійснення державного управління забезпеченням єдності вимірювань в Україні, проведення єдиної в державі технічної політики щодо забезпечення єдності вимірювань;

координація діяльності щодо забезпечення функціонування та розвитку державної метрологічної системи;

координація діяльності метрологічної служби України;

подання в установленому порядку пропозицій щодо затвердження персонального складу науково-технічної комісії з метрології та положення про неї;

організація проведення фундаментальних досліджень у сфері метрології;

розроблення або участь у розробленні державних наукових і науково-технічних програм, що стосуються забезпечення єдності вимірювань;

відповідно до законодавства розроблення та подання на затвердження нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності;

забезпечення організації створення та функціонування еталонної бази України, розробка та подання на затвердження порядку створення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування еталонів, а також звірення їх з еталонами інших держав та міжнародними еталонами;

подання пропозицій керівництву Мінекономрозвитку щодо надання в установленому порядку еталонам статусу державних;

подання пропозицій щодо встановлення визначення основних одиниць Міжнародної системи одиниць (SI), назви та визначення похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та правил написання, надання пропозицій щодо тимчасового застосування у визначеній галузі одиниць вимірювань, які не входять до SI, кратних та частинних від них;

організація та проведення державного метрологічного контролю і нагляду;

опрацювання положень про метрологічні служби міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та подання їх на погодження керівництву Мінекономрозвитку;

забезпечення представництва та участі України у міжнародних, європейських та інших регіональних організаціях з метрології;

організації та проведення атестації виробництва підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції.

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, необхідну для виконання визначених завдань;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників);

скликати наради та утворювати робочі групи;

одержувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що відносяться до компетенції департаменту;

одержувати для виконання покладених на департамент завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

інформувати заступника Міністра - керівника апарату про покладення на департамент обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу департаменту необхідних матеріалів посадовими особами підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі.

4.2. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований заступнику Міністра - керівнику апарату.

4.3. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

в межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи, що виникають у сфері діяльності департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або направлення іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного вирішення;

за дорученням керівництва Міністерства забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку;

представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту, заступнику директора департаменту - начальника управління з питань стандартизації та оцінки відповідності, заступника директора департаменту - начальника управління з питань метрології, начальника управління нормативно-правового забезпечення та міжнародного співробітництва;

погоджує положення про управління, утворені у складі департаменту;

затверджує положення про структурні підрозділи (відділи, сектори), що функціонують у складі управлінь, утворених у складі департаменту; організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву департаменту;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

вносить заступнику Міністра - керівнику апарату подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує, візує та подає заступнику Міністра - керівнику апарату для внесення на розгляд Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічною розвитку і торгівлі подання про заохочення заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління з питань стандартизації та оцінки відповідності та заступника директора департаменту - начальника управління з питань метрології, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу

4.4. Заступник директора департаменту, заступник директора департаменту - начальник управління з питань стандартизації та оцінки відповідності, заступник директора департаменту - начальник управління з питань метрології призначаються на посади та звільняються з посад Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі за поданням директора департаменту.

4.5. Повноваження заступника директора департаменту:

здійснює координацію роботи управління з питань стандартизації та оцінки відповідності, управління з питань метрології, управління нормативно-правового забезпечення та міжнародного співробітництва;

підписує листи та матеріали, що надсилаються іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

візує документи з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

візує супровідні листи до проектів законодавчих та нормативно-правових актів, завізованих керівництвом Мінекономрозвитку;

виконує інші доручення директора департаменту.

4.6. У разі тимчасової відсутності директора департаменту його обов'язки виконує заступник директора департаменту, а в разі його відсутності - заступник директора департаменту - начальник управління з питань стандартизації та оцінки відповідності, а в разі відсутності останнього - заступник директора департаменту - начальник управління з питань метрології.

4.7. Заступник директора департаменту - начальник управління з питань стандартизації та оцінки відповідності, заступник директора департаменту - начальник управління з питань метрології та інші керівники структурних підрозділів департаменту здійснюють керівництво у підпорядкованих їм структурних підрозділах згідно з положеннями про відповідний структурний підрозділ.

 

Директор департаменту
технічного регулювання

В. В. Ареф'єв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
28.10.2011 N 180

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент забезпечення роботи Міністра (патронатна служба)

1. Загальні положення

1.1. Департамент забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності департаменту є створення належних умов для прийняття Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі ефективних державних рішень, забезпечення інформацією, необхідною для ефективного виконання покладених на нього завдань та повноважень.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Міністерства.

1.4. Структура і чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

відділ організації роботи колегії та проведення нарад;

відділ радників;

відділ інформаційно-аналітичного забезпечення;

відділ протоколу;

відділ координації взаємодії з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України та іншими державними органами;

відділ перспективних проектів.

1.6. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначені у положеннях про них.

2. Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:

забезпечення оперативної взаємодії Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі із структурними підрозділами Мінекономрозвитку та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, а також з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями тощо;

підготовка незалежних експертних висновків до проектів нормативно-правових актів, а також прогнозів соціально-економічних наслідків прийняття проектів рішень;

надання за дорученням Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі окремих фахових консультацій, а також роз'яснень з питань діяльності Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі або Мінекономрозвитку;

забезпечення Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі аналітичними матеріалами, необхідними для виконання завдань Мінекономрозвитку;

організаційно-протокольне, експертно-аналітичне забезпечення діяльності Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі, а саме - організація зустрічей з представниками іноземних держав, інших міністерств, керівниками компаній, іноземними представниками та ін.;

протокольне забезпечення двосторонніх та багатосторонніх заходів міжнародного характеру, які проводяться за участю Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі, першого заступника Міністра, заступника Міністра та заступника Міністра - керівника апарату;

організаційно-протокольне та консульсько-візове забезпечення візитів Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі, першого заступника Міністра, заступника Міністра та заступника Міністра - керівника апарату за кордон та візитів офіційних урядових делегацій, які беруть участь у роботі спільних міжурядових комісій та комітетів з питань торговельно-економічного співробітництва;

участь в межах компетенції у розробці нормативно-правових актів;

координація взаємодії керівництва, інших посадових осіб та структурних підрозділів Мінекономрозвитку з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України та іншими державними органами в частині проходження і прийняття проектів нормативно-правових актів, розробником, співвиконавцем або супроводжуючим (законопроекти народних депутатів України) яких є Мінекономрозвитку;

координація та організація підготовки структурними підрозділами Мінекономрозвитку доповідей, довідок, висновків, зауважень, аналітичних та інформаційно-довідкових матеріалів з питань порядків денних пленарних засідань Верховної Ради України, парламентських комітетів та засідань Кабінету Міністрів України, матеріалів та текстів для виступів Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі на колегіях Мінекономрозвитку та інших центральних органів виконавчої влади, наукових конференціях, нарадах тощо;

забезпечення взаємодії зі структурними підрозділами щодо підготовки документів, підписання яких здійснюється Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі;

забезпечення діяльності колегії Мінекономрозвитку;

забезпечення проведення апаратних нарад Мінекономрозвитку;

співробітництво з профільними науковими інститутами, організаціями та експертними структурами, неурядовими організаціями з метою застосування їх розробок і напрацювань у роботі Мінекономрозвитку.

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право, в установленому порядку:

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, необхідну для виконання визначених завдань;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників);

скликати наради та утворювати робочі групи;

одержувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що відносяться до компетенції департаменту;

за дорученням Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі направляти документи на опрацювання до структурних підрозділів Мінекономрозвитку з метою підготовки їх до розгляду або підписання Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі;

повертати виконавцям документи і вимагати їх доопрацювання у разі порушення встановлених вимог до оформлення документів.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі.

4.2. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі.

4.3. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документа з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

в межах повноважень, наданих Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі, підписує листи, запити та документи у справах, що виникають у сфері діяльності департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або направлення іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного вирішення;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку;

представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції департаменту;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника відділу інформаційно-аналітичного забезпечення, заступника директора департаменту - начальника відділу протоколу, начальника відділу організації роботи колегії та проведення нарад, начальника відділу радників, начальника відділу координації взаємодії з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України та іншими державними органами, начальника відділу перспективних проектів;

погоджує положення про структурні підрозділи, що входять до складу департаменту;

організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

вносить пропозиції щодо формування кадрового резерву департаменту;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування та звільнення працівників департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує та подає Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі подання про заохочення державних службовців і працівників департаменту та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. У разі тимчасової відсутності директора департаменту його обов'язки виконує заступник директора департаменту. У випадку тимчасової відсутності заступника директора департаменту його обов'язки виконує заступник директора департаменту - начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення, а у випадку його відсутності - заступник директора департаменту - начальника відділу протоколу.

4.5. Заступник директора департаменту:

координує роботу та взаємодію структурних підрозділів, що входять до складу департаменту;

за дорученням директора департаменту організовує та координує підготовку проектів рішень і документів, підписує документи, що направляються від імені департаменту на адресу інших самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення роботи департаменту.

4.6. Заступник директора департаменту - начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення:

за дорученням Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі направляє документи на опрацювання до структурних підрозділів Мінекономрозвитку з метою підготовки їх до розгляду або підписання Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі;

за дорученням директора департаменту направляє документи на опрацювання до структурних підрозділів департаменту;

приймає рішення та підписує листи, що направляються від імені департаменту на адресу інших самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку, в разі отримання доручень директора департаменту;

організовує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції.

4.7. Заступник директора департаменту - начальник відділу протоколу:

приймає рішення та підписує листи, що направляються від імені департаменту на адресу інших самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку, в разі отримання доручень директора департаменту;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції.

4.8. Начальники відділів здійснюють керівництво у підпорядкованих їм структурних підрозділах згідно з положеннями про відповідні структурні підрозділи.

 

Директор департаменту забезпечення
роботи Міністра (патронатна служба)

І. Ф. Череповська

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали