ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 грудня 2011 року N 305

Про затвердження положень про територіальні органи Державної податкової служби в Автономній Республіці Крим

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 563 "Про затвердження Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади" (Постанова N 563) і від 21 вересня 2011 року N 981 "Про утворення територіальних органів Державної податкової служби" (Постанова N 981) та керуючись підпунктом 19 пункту 10 Положення про Державну податкову службу України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 584 (Указ N 584/2011), наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Державну податкову службу в Автономній Республіці Крим;

Положення про Спеціалізовану державну податкову інспекцію по роботі з великими платниками податків у м. Сімферополі Автономної Республіки Крим Державної податкової служби;

Положення про Державну податкову інспекцію у м. Сімферополі Автономної Республіки Крим Державної податкової служби;

Положення про Державну податкову інспекцію у м. Алушті Автономної Республіки Крим Державної податкової служби;

Положення про Державну податкову інспекцію у м. Євпаторії Автономної Республіки Крим Державної податкової служби;

Положення про Державну податкову інспекцію у м. Керчі Автономної Республіки Крим Державної податкової служби;

Положення про Державну податкову інспекцію у м. Ялті Автономної Республіки Крим Державної податкової служби;

Положення про Державну податкову інспекцію у Бахчисарайському районі Автономної Республіки Крим Державної податкової служби;

Положення про Державну податкову інспекцію у Ленінському районі Автономної Республіки Крим Державної податкової служби;

Положення про Державну податкову інспекцію у Чорноморському районі Автономної Республіки Крим Державної податкової служби;

Положення про Джанкойську об'єднану державну податкову інспекцію Автономної Республіки Крим Державної податкової служби;

Положення про Красноперекопську об'єднану державну податкову інспекцію Автономної Республіки Крим Державної податкової служби;

Положення про Сакську об'єднану державну податкову інспекцію Автономної Республіки Крим Державної податкової служби;

Положення про Феодосійську об'єднану державну податкову інспекцію Автономної Республіки Крим Державної податкової служби;

Положення про Сімферопольську міжрайонну державну податкову інспекцію Автономної Республіки Крим Державної податкової служби.

2. Голові Державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, начальникам державних податкових інспекцій забезпечити дотримання вимог положень.

3. Департаменту адміністративно-господарського забезпечення (Зінов П. І.) здійснити виготовлення 2 копій положень для кожного територіального органу Державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, забезпечити їх засвідчення (відповідно до вимог ст. 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб - підприємців") та надсилання разом із засвідченою копією наказу до територіальних органів Державної податкової служби в Автономній Республіці Крим.

Термін - два тижні.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

О. В. Клименко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової служби України
29.12.2011 N 305

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну податкову службу в Автономній Республіці Крим

1. Державна податкова служба в Автономній Республіці Крим (далі - регіональна ДПС) є територіальним органом державної податкової служби, який підпорядковується Державній податковій службі України (далі - ДПС України).

Регіональна ДПС забезпечує реалізацію повноважень ДПС України на території в Автономної Республіки Крим.

2. Регіональна ДПС у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства фінансів України (далі - Міністерство) та ДПС України, дорученнями Міністра фінансів України (далі - Міністр) та Голови ДПС України, іншими актами законодавства України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

3. Основними завданнями регіональної ДПС є:

1) здійснення контролю за додержанням податкового законодавства та іншого законодавства у випадках, коли здійснення такого контролю покладено на органи державної податкової служби, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків, зборів та інших платежів, установлених законодавством (далі - податки, інші платежі);

2) запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх виявлення, розкриття, припинення та розслідування.

4. Регіональна ДПС відповідно до покладених на неї завдань:

1) надає адміністративні послуги;

2) виконує роботу, пов'язану із:

здійсненням контролю за своєчасністю подання передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків тощо), своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, інших платежів, контроль за сплатою яких покладено на ДПС України, контролю за встановленими законом строками здійснення розрахунків у іноземній валюті, за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів;

здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;

здійсненням контролю за правомірністю нарахування сум бюджетного відшкодування з податку на додану вартість;

веденням обліку платників податків, обліком об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням; проведенням диференціації платників податків;

формуванням та веденням Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та інших реєстрів, ведення яких покладено законодавством на органи державної податкової служби;

здійсненням контролю за веденням обліку податків та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС, та складанням звітності щодо стану розрахунків платників із бюджетом;

здійсненням контролю за ліцензуванням діяльності суб'єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами;

здійсненням контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та забезпеченням міжгалузевої координації у цій сфері;

здійсненням контролю у сфері виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів;

здійсненням контролю за цільовим використанням підакцизних товарів (продукції), які не підлягають оподаткуванню, або звільняються від оподаткування, або оподатковуються за нульовою ставкою акцизного податку;

здійсненням контролю за повнотою обчислення та сплати акцизного податку відповідно до даних декларацій про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), встановлені виробником або імпортером;

проведенням роботи із запобігання і боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

здійсненням контролю за погашенням податкового боргу з податків, зборів та інших платежів платників податків, у тому числі майно яких перебуває в податковій заставі;

здійсненням контролю за обліком, зберіганням, оцінкою, розпорядженням безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави;

здійсненням контролю за забезпеченням стягнення заборгованості суб'єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позиками;

здійсненням контролю за відстроченням, розстроченням та реструктуризацією грошових зобов'язань та/або податкового боргу, а також списанням безнадійного податкового боргу в межах, передбачених законом;

здійсненням контролю за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку;

застосуванням до платників податків процедур банкрутства;

3) організовує роботу, пов'язану із зберіганням, продажем марок акцизного податку, відбором зразків, з метою проведення експертизи щодо їх автентичності та здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

4) здійснює контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів;

5) здійснює контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої;

6) веде облік векселів, що видаються суб'єктами підприємницької діяльності при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, та щомісяця подає інформацію про це місцевим органам державної статистики; здійснює контроль за погашенням векселів; видає суб'єктам підприємницької діяльності дозволи на відстрочення оплати (погашення) векселів із зазначених операцій;

7) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДПС України, готує та вносить в установленому порядку пропозиції щодо його вдосконалення;

8) здійснює реєстрацію платників податків у визначеному законодавством порядку;

9) проводить роботу та здійснює контроль за виявленням, обліком, зберіганням, оцінкою та розпорядженням безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави;

10) організовує інформаційно-аналітичне забезпечення процесів адміністрування та їх автоматизацію;

11) надає підпорядкованим державним податковим інспекціям (далі - ДПІ) методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить перевірку її стану;

12) надає податкові консультації відповідно до Податкового кодексу України;

13) веде облік податків та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи державної податкової служби, та складає звітність щодо стану розрахунків платників з бюджетом;

14) прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;

15) організовує прийом громадян, забезпечує розгляд звернень громадян, запитів та звернень народних депутатів України;

16) розглядає звернення громадян, підприємств, установ і організацій з питань оподаткування та в межах повноважень з питань валютного контролю, а також скарги на дії посадових осіб підпорядкованих ДПІ у порядку, встановленому законом;

17) співпрацює з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь громадськості у реалізації державної політики у відповідній сфері;

18) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у відповідній сфері;

19) подає міністерству фінансів Автономної Республіки Крим та Державній фінансовій інспекції в Автономній Республіці Крим звіт про надходження податків, інших платежів;

20) координує діяльність підпорядкованих ДПІ та організовує їх взаємодію з фінансовими органами, органами Державної казначейської служби України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, Державної митної служби України та Державної фінансової інспекції України, іншими органами та органами місцевого самоврядування;

21) бере участь у розгляді документів іноземних держав про стягнення податкового боргу в міжнародних правовідносинах та надає завдання підпорядкованим територіальним органам ДПС щодо їх виконання;

22) здійснює перегляд рішень підпорядкованих ДПІ під час проведення процедури адміністративного оскарження;

23) забезпечує законність діяльності підпорядкованих ДПІ та звертається до суду у випадках, передбачених законодавством;

24) в межах своїх повноважень розглядає справи про адміністративні правопорушення, складає протоколи про адміністративні правопорушення та накладає адміністративні стягнення;

25) приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до компетенції податкової міліції, здійснює в установленому порядку перевірку таких заяв і приймає щодо них передбачені законом рішення;

26) провадить відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, здійснює провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів, а також проводить дізнання та досудове слідство в межах компетенції, вживає заходів щодо відшкодування завданих державі збитків;

27) проводить розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, інших платежів, встановлення місцезнаходження платника податків;

28) виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів щодо їх усунення;

29) вживає заходи щодо виявлення, перевірки і розслідування злочинів, пов'язаних з відмиванням, легалізацією, розкраданням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями;

30) у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, інформує та направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

31) передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

32) управляє об'єктами державної власності в межах, визначених законодавством;

33) здійснює внутрішній контроль та аудит за станом додержання вимог чинного законодавства і виконання службових, посадових обов'язків в регіональній ДПС та підпорядкованих ДПІ;

34) забезпечує визначення у встановлених законом випадках сум податкових та грошових зобов'язань платників податків, застосування та своєчасне стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), передбачених Податковим кодексом України та іншими законодавчими актами України, за порушення податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а також накладає адміністративні штрафи за порушення податкового та іншого законодавства, допущені посадовими особами підприємств, установ, організацій та громадянами;

35) за дорученням правоохоронних органів проводить перевірки у порядку, встановленому законом;

36) проводить перевірки платників податків у порядку, встановленому законодавством (крім установ Національного банку України), за результатами яких складає акти (довідки);

37) вживає заходи щодо виявлення, аналізу та перевірки на предмет відповідності законодавству фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

38) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на органи ДПС завдань.

5. Регіональна ДПС з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує безпеку діяльності регіональної ДПС, підпорядкованих ДПІ та їх працівників, а також захист працівників від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язків;

2) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання, виявлення та припинення корупційних правопорушень, усунення наслідків, завданих ними, та негайно письмово повідомляє про їх вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції;

4) організовує планово-фінансову роботу в регіональній ДПС та підпорядкованих ДПІ, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

5) забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у її володінні;

6) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики щодо захисту інформації з обмеженим доступом, державної таємниці, контроль за її збереженням в регіональній ДПС та підпорядкованих ДПІ;

7) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

8) організовує в регіональній ДПС та підпорядкованих ДПІ роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Регіональна ДПС відповідно до покладених на неї завдань і повноважень має право в установленому порядку:

1) здійснювати передбачені законодавством перевірки платників податків, крім установ Національного банку України, і звірки відповідно до вимог законодавства України;

2) проводити контрольні розрахункові операції до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення готівкових розрахунків та застосування реєстраторів розрахункових операцій;

3) запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, інших платежів, додержання вимог іншого законодавства, здійснення контролю за додержанням якого покладено на ДПС України;

4) під час проведення перевірок у платників податків - фізичних осіб, а також у посадових осіб платників податків - юридичних осіб перевіряти документи, що посвідчують особу;

5) для здійснення функцій, визначених податковим законодавством, отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, у порядку, визначеному Податковим кодексом України, інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, про додержання вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на ДПС України, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах, визначених Податковим кодексом України;

6) отримувати в електронній формі документи у випадку, якщо такі документи формуються платником податків в електронному вигляді у межах, передбачених законом;

7) під час планових документальних перевірок вимагати від платників податків, що перевіряються, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів;

8) вимагати від платників податків, що перевіряються, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки;

9) під час проведення перевірок запитувати та вивчати первинні документи, які використовуються в бухгалтерському обліку, інші регістри, фінансову, статистичну звітність, пов'язані з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС України;

10) під час проведення перевірок вимагати виготовлення і надання копій первинних документів (засвідчених підписом платника податків або його посадовою особою та скріплених печаткою (за наявності), які свідчать про порушення податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС України, та отримувати їх у платників податків у встановленому Податковим кодексом України порядку;

11) під час проведення перевірок вимагати від посадових або службових осіб платника податків надання повноважних осіб для спільного з представниками ДПС України зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження ним діяльності, що перевіряється;

12) доступу під час проведення перевірок до територій, приміщень (крім житла громадян) та іншого майна, що використовується для провадження господарської діяльності та/або є об'єктами оподаткування або використовуються для отримання доходів (прибутку) чи пов'язані з іншими об'єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу у порядку, передбаченому Податковим кодексом України;

13) в межах наданих законом повноважень у випадках виявлення порушення вимог податкового та іншого законодавства України надсилати платникам податків письмові запити щодо надання засвідчених належним чином копій документів, що безпосередньо пов'язані з виявленими порушеннями;

14) складати стосовно платників податків - фізичних осіб та посадових осіб платників податків - юридичних осіб протоколи про адміністративні правопорушення в порядку, визначеному законодавством, а також виносити постанови у справах про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

15) вимагати від керівників та відповідних посадових осіб фізичних і юридичних осіб - платників податків, які перевіряються, припинення дій, що перешкоджають здійсненню законних повноважень службовими (посадовими) особами ДПС України, усунення виявлених порушень податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС України, та контролювати виконання законних вимог службових (посадових) осіб ДПС України;

16) визначати у передбачених Податковим кодексом України випадках суми податкових та грошових зобов'язань платників податків;

17) застосовувати до платників податків передбачені законом фінансові (штрафні) санкції за порушення податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС України, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених Податковим кодексом України, стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом із бюджету у порядку, визначеному Податковим кодексом України;

18) здійснювати контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), за наявності ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню органами відповідно до закону, торгових патентів;

19) одержувати від органів виконавчої влади необхідну інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, інших платежів, у випадках, передбачених законодавством, а також відомості, необхідні для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

20) одержувати безоплатно від платників податків, а також установ Національного банку України, комерційних банків та інших фінансових установ довідки у порядку, встановленому Законом України "Про банки і банківську діяльність" та Податковим кодексом України, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження в установлені терміни валютної виручки від суб'єктів господарювання;

21) одержувати безоплатно від органів державної влади, установ Національного банку України, органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій відповідно до законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, від юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, самозайнятих осіб, податкових агентів, фізичних осіб інформацію, необхідну для забезпечення реєстрації та обліку платників податків, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, формування та ведення Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та інших реєстрів, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;

22) одержувати безоплатно від митних органів щомісяця звітні дані про ввезення на митну територію України імпортних товарів і справляння при цьому податків, інших платежів та інформацію про експортно-імпортні операції, що здійснюють резиденти і нерезиденти, та від органів статистики - дані, необхідні для використання їх у ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності;

23) за наявності обставин, визначених Податковим кодексом України, приймати рішення про застосування адміністративного арешту майна платника податків;

24) надавати відстрочення та розстрочення грошових зобов'язань та/або податкового боргу, а також приймати рішення про списання безнадійного податкового боргу в порядку, передбаченому законом;

25) застосовувати до фінансових установ, які не подали відповідним органам ДПС України в установлений законом строк повідомлень про відкриття або закриття рахунків платників податків або розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного органу ДПС України про взяття рахунка на облік у ДПС України, фінансові (штрафні) санкції в установленому Податковим кодексом України розмірі;

26) стягувати з установ банків та інших фінансово-кредитних установ пеню за несвоєчасне виконання ними рішень суду та доручень платників податків про сплату податків та інших платежів;

27) надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків іншим органам державної влади та органам фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до закону;

28) надавати пропозиції ДПС України про зміну основного місця обліку та переведення великих платників податків на облік у спеціалізовані органи ДПС України, організовувати роботу щодо забезпечення підпорядкованими ДПІ взяття на облік/зняття з обліку платників податків відповідно до направлених ДПС України повідомлень про включення/невключення таких платників податків до Реєстру великих платників податків;

29) отримувати від нотаріусів на письмові запити інформацію про вступ фізичної особи у права спадкоємця з обов'язковим зазначенням повних даних про таку особу та даних про майно, отримане за правом успадкування;

30) звертатися у передбачених законодавством випадках до суду;

31) скасовувати рішення, прийняті територіальними органами (крім рішень податкової міліції), у разі їх невідповідності актам законодавства;

32) вчиняти правочини, спрямовані на забезпечення виконання функцій, передбачених законодавством;

33) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців та експертів, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

34) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

35) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

Посадові особи регіональної ДПС користуються правами, передбаченими законом.

7. Регіональна ДПС здійснює свої повноваження безпосередньо та через підпорядковані їй ДПІ, а також контроль за діяльністю підпорядкованих ДПІ.

8. РегіональнаДПС у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, об'єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

9. Регіональна ДПС у межах повноважень, на основі та на виконання доручень ДПС України видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються головою регіональної ДПС.

Акти регіональної ДПС можуть бути скасовані Головою ДПС України та Міністром повністю чи в окремій частині.

10. Регіональну ДПС очолює голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою ДПС України у порядку, визначеному законодавством.

Голова регіональної ДПС має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади у встановленому законодавством порядку.

Голова регіональної ДПС вносить Голові ДПС України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад начальників підпорядкованих ДПІ та їх заступників, начальників підрозділів податкової міліції.

11. Голова регіональної ДПС:

1) очолює та здійснює керівництво діяльністю регіональною ДПС, представляє регіональну ДПС у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями; несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності;

2) у межах компетенції організовує та контролює виконання в регіональній ДПС та підпорядкованих ДПІ Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства, наказів ДПС України та доручень Голови ДПС України;

3) вносить Голові ДПС України пропозиції щодо пріоритетів роботи регіональної ДПС і шляхів виконання покладених на неї завдань, подає на затвердження плани роботи регіональної ДПС (річні, піврічні), звітує про їх виконання;

4) звітує перед Головою ДПС України щодо виконання покладених на регіональну ДПС завдань та планів роботи, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності регіональної ДПС та підпорядкованих ДПІ, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

5) здійснює добір кадрів у регіональній ДПС, формує кадровий резерв на відповідні посади;

6) організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

7) призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, працівників регіональної ДПС, крім тих, які призначаються на посаду і звільняються з посади в іншому порядку, присвоює їм спеціальні звання та ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) порушує перед Головою ДПС України питання про присвоєння спеціальних звань своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності;

9) підписує накази регіональної ДПС;

10) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

11) затверджує положення про структурні підрозділи регіональної ДПС (крім тих, які затверджуються в іншому порядку, визначеному законодавчими та іншими нормативно-правовими актами) і посадові інструкції працівникам;

12) подає на затвердження Голові ДПС України структуру, штатний розпис та кошторис регіональної ДПС та підпорядкованих ДПІ;

13) вносить Голові ДПС України пропозиції щодо утворення, ліквідації, реорганізації відповідно до чинного законодавства підпорядкованих ДПІ;

14) головує на засіданнях колегії регіональної ДПС;

15) у межах компетенції бере участь у запобіганні, а також здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, усуненні їх наслідків, інформаційному забезпеченні здійснення заходів із запобігання і протидії корупції, міжнародному співробітництві в цій сфері;

16) у межах повноважень дає обов'язкові для виконання працівниками регіональної ДПС та підпорядкованих ДПІ доручення;

17) вносить Голові ДПС України пропозиції щодо чисельності працівників регіональної ДПС та підпорядкованих ДПІ;

18) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

Голова регіональної ДПС підзвітний та підконтрольний відповідно Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо повноважень органів виконавчої влади, наданих законом Раді міністрів Автономної Республіки Крим з питань здійснення її повноважень.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції регіональної ДПС, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в регіональній ДПС утворюється колегія у складі голови регіональної ДПС (голова колегії) та заступників голови. У разі потреби до складу колегії регіональної ДПС можуть входити керівники структурних підрозділів регіональної ДПС, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення про утворення чи ліквідацію, склад колегії затверджує Голова ДПС України.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу регіональної ДПС.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у регіональній ДПС можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує голова регіональної ДПС.

13. Регіональна ДПС утримується за рахунок державного бюджету.

14. Гранична чисельність працівників регіональної ДПС затверджується Головою ДПС України.

Структуру регіональної ДПС затверджує Голова ДПС України.

Штатний розпис, кошторис регіональної ДПС затверджує Голова ДПС України.

15. Регіональна ДПС утворюється у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI).

16. Регіональна ДПС є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, коду ЄДРПОУ і свого найменування, інші печатки і штампи, власні бланки, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

Директор Організаційно-розпорядчого
департаменту Державної податкової
служби України

Л. Г. Клочкова

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали