НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 червня 2011 року N 414

м. Київ

Про затвердження положень про відомчі заохочувальні відзнаки НКРЕ: Нагрудний знак НКРЕ "За заслуги", Почесну грамоту НКРЕ та Подяку НКРЕ

Відповідно до Указу Президента України від 13 лютого 1997 року N 134/97 "Про Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки" та з метою впорядкування відзначення відомчими заохочувальними відзнаками НКРЕ наказую:

1. Затвердити:

Положення про відомчу заохочувальну відзнаку НКРЕ - Нагрудний знак НКРЕ "За заслуги" (додається);

Положення про відомчу заохочувальну відзнаку НКРЕ - Почесну грамоту НКРЕ (додається);

Положення про відомчу заохочувальну відзнаку НКРЕ - Подяку НКРЕ (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів довести зміст положень про відомчі заохочувальні відзнаки НКРЕ до відома трудових колективів.

3. Наказ НКРЕ 13.12.2007 N 62 визнати таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова Комісії

С. Тітенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕ
20.06.2011 N 414

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчу заохочувальну відзнаку Національної комісії регулювання електроенергетики України - Нагрудний знак Національної комісії регулювання електроенергетики України "За заслуги"

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Указів Президента України від 18 листопада 1996 року N 1094 "Про відомчі заохочувальні відзнаки" та від 13 лютого 1997 року N 134 "Про Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки".

1.2. Положення встановлює порядок відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Національної комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ, Комісія) - Нагрудним знаком НКРЕ "За заслуги" працівників НКРЕ, працівників паливно-енергетичного комплексу або інших установ, організацій за високу професійну майстерність, вагомі досягнення у праці, значний особистий внесок у діяльність Національної комісії регулювання електроенергетики України, розвиток енергетики України, забезпечення розвитку і функціонування оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів, сприяння конкуренції у сфері виробництва електричної енергії, постачання електричної енергії та газу, видобутку газу та нафти, зберігання та реалізації газу, нафти та нафтопродуктів, захист прав споживачів електричної і теплової енергії, газу, нафти та нафтопродуктів.

1.3. Нагрудним знаком НКРЕ "За заслуги", як правило, нагороджуються особи, які раніше заохочувалися відомчими відзнаками НКРЕ (Подяка НКРЕ, Грамота НКРЕ, Почесна грамота НКРЕ), або відомчими відзнаками у органах державної влади або інших установах, в яких вони працюють.

1.4. Працівники НКРЕ, які представлені для відзначення Нагрудним знаком НКРЕ "За заслуги", як правило, повинні займати керівні посади та мати стаж роботи в Комісії не менше 10 років.

1.5. Нагрудним знаком НКРЕ "За заслуги" нагороджуються особи тільки один раз.

2. Порядок представлення до відзначення відомчою заохочувальною відзнакою НКРЕ - Нагрудним знаком НКРЕ "За заслуги"

2.1. Подання про нагородження відомчою заохочувальною відзнакою НКРЕ - Нагрудним знаком НКРЕ "За заслуги" розглядається комісією по нагородженню відомчими заохочувальними відзнаками НКРЕ.

2.2. Подання про нагородження відомчою заохочувальною відзнакою НКРЕ - Нагрудним знаком НКРЕ "За заслуги" порушує Голова або члени Комісії, керівник структурного підрозділу та керівник органу державної влади, установи, організації або іншої установи, в якій працює представлений до заохочення.

2.3. У поданні має бути зазначено:

- прізвище, ім'я, по батькові;

- дата народження;

- повна назва займаної посади, категорія посади та присвоєний ранг (для державних службовців) відповідно до запису у трудовій книжці;

- стаж роботи (у відповідному державному органі та на даній посаді);

- рівень виконання посадових обов'язків, ділові та професійні якості;

- підстави для подання.

2.4. До подання додається біографічна довідка, в якій зазначаються відомості про попередні відзнаки і заохочення представленого, засвідчена підписом керівника кадрової служби відповідного органу та скріплена відповідною печаткою.

2.5. Подання про нагородження відомчою заохочувальною відзнакою НКРЕ - Нагрудним знаком НКРЕ "За заслуги" передається до кадрової служби НКРЕ, яка опрацьовує матеріали, та у разі відповідності наданих документів пунктам 1.3 - 1.4, 2.3 та 2.4 цього Положення готує експертний висновок для Комісії по нагородженню.

2.6. У разі невідповідності документів вимогам цього Положення документи повертаються керівнику структурного підрозділу НКРЕ або керівнику органу державної влади, установи, організації або іншої установи, який їх надіслав, із супровідним листом, підписаним Головою НКРЕ.

2.7. У разі відповідності документів встановленим цим Положенням вимог, документи подаються на розгляд комісії по нагородженню відомчими заохочувальними відзнаками НКРЕ.

2.8. Рішення по нагородженню відомчою заохочувальною відзнакою НКРЕ - Нагрудним знаком НКРЕ "За заслуги" оформлюється протоколом, на підставі якого відділ кадрів НКРЕ готує подання на відкрите засідання НКРЕ про відзначення особи відомчою заохочувальною відзнакою НКРЕ - Нагрудним знаком НКРЕ "За заслуги".

2.9. У разі прийняття Комісією позитивного рішення відділ кадрів НКРЕ готує наказ про нагородження особи відомчою заохочувальною відзнакою НКРЕ - Нагрудним знаком НКРЕ "За заслуги" та забезпечує належне оформлення посвідчення про нагрудний знак.

3. Порядок вручення відомчої заохочувальної відзнаки НКРЕ - Нагрудного знака НКРЕ "За заслуги"

3.1. Вручення Нагрудного знака НКРЕ "За заслуги" проводиться в урочистій обстановці Головою Комісії або за його дорученням одним із членів Комісії, а в інших державних органах, установах і організаціях - керівником відповідного органу.

3.2. Нагородженій особі вручається нагрудний знак та відповідне посвідчення за підписом Голови Комісії.

3.3. У трудовій книжці та особовій справі нагородженого кадровою службою органу державної влади або установи, де працює нагороджений, робиться відповідний запис.

Нагрудний знак і посвідчення про нього зберігаються у нагородженого.

Втрачена відомча заохочувальна відзнака НКРЕ повторно не видається.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕ
20.06.2011 N 414

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчу заохочувальну відзнаку Національної комісії регулювання електроенергетики України - Почесну Грамоту Національної комісії регулювання електроенергетики України

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Указів Президента України від 18 листопада 1996 року N 1094 "Про відомчі заохочувальні відзнаки" та від 13 лютого 1997 року N 134 "Про Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки".

1.2. Положення встановлює порядок відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Національної комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ, Комісія) - Почесною грамотою НКРЕ працівників НКРЕ, працівників паливно-енергетичного комплексу або інших установ, організацій за особистий внесок у розвиток енергетики України, в забезпечення розвитку і функціонування оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів, сприяння конкуренції у сфері виробництва електричної енергії, постачання електричної енергії та газу, видобутку газу та нафти, захист прав споживачів електричної і теплової енергії, за трудові досягнення, тривалу сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків.

1.3. Почесною грамотою НКРЕ, як правило, нагороджуються особи, які раніше заохочувалися Подякою та Грамотою НКРЕ або іншими відомчими відзнаками у органах державної влади або інших установах, в яких вони працюють.

1.4. Працівники НКРЕ, які представлені для заохочення Почесною грамотою НКРЕ, як правило, повинні мати стаж роботи в Комісії не менше 5 років.

1.5. Особи, удостоєні Почесної грамоти НКРЕ, можуть бути представлені до повторного нагородження не раніше, ніж через три роки після останнього нагородження.

2. Порядок представлення до відзначення відомчою заохочувальною відзнакою НКРЕ - Почесною грамотою НКРЕ

2.1. Подання про нагородження Почесною грамотою НКРЕ розглядається комісією по нагородженню відомчими заохочувальними відзнаками НКРЕ.

2.2. Подання про нагородження Почесною грамотою НКРЕ порушує керівник структурного підрозділу НКРЕ або керівник органу державної влади, установи, організації або іншої установи, в якій працює представлений до заохочення.

2.3. У поданні має бути зазначено:

- прізвище, ім'я, по батькові;

- дата народження;

- повна назва займаної посади, категорія посади та присвоєний ранг (для державних службовців) відповідно до запису у трудовій книжці;

- стаж роботи (у відповідному державному органі та на даній посаді);

- рівень виконання посадових обов'язків, ділові та професійні якості;

- підстави для подання.

2.4. До подання додається біографічна довідка, в якій зазначаються відомості про попередні відзнаки і заохочення представленого, засвідчена підписом керівника кадрової служби відповідного органу та скріплена відповідною печаткою.

2.5. Подання про нагородження Почесною грамотою НКРЕ передається до кадрової служби НКРЕ, яка опрацьовує матеріали, та у разі відповідності наданих документів пунктам 1.3 - 1.5, 2.3 та 2.4 цього Положення готує експертний висновок для Комісії по нагородженню.

2.6. У разі невідповідності документів вимогам цього Положення документи повертаються керівнику структурного підрозділу НКРЕ або керівнику органу державної влади, установи, організації або іншої установи, який їх надіслав, із супровідним листом, підписаним Головою Комісії.

2.7. У разі відповідності документів встановленим цим Положенням вимог, документи подаються на розгляд комісії по нагородженню відомчими заохочувальними відзнаками НКРЕ.

2.8. Комісія по нагородженню відомчими заохочувальними відзнаками НКРЕ приймає рішення про відзначення Почесною грамотою НКРЕ.

2.9. Рішення по нагородженню відомчою заохочувальною відзнакою НКРЕ - Почесною грамотою НКРЕ оформлюється протоколом, на підставі якого відділ кадрів НКРЕ готує наказ про нагородження особи Почесною грамотою НКРЕ та забезпечує належне оформлення бланку.

2.11. Працівникові НКРЕ, відзначеному Почесною грамотою НКРЕ, в межах економії фонду оплати праці встановлюється грошова винагорода.

2.12. Комісія по нагородженню відомчими заохочувальними відзнаками НКРЕ надає пропозиції Голові Комісії щодо встановлення розміру грошової винагороди для працівників НКРЕ.

3. Порядок вручення відомчої заохочувальної відзнаки НКРЕ - Почесної грамоти НКРЕ

3.1. Нагородження Почесною Грамотою НКРЕ проводиться в урочистій обстановці Головою Комісії або за його дорученням одним із членів Комісії, а в інших державних органах, установах і організаціях - керівником відповідного органу.

3.2. Нагородженій особі вручається Почесна грамота за підписом Голови Комісії.

3.3. У трудовій книжці та особовій справі нагородженого кадровою службою органу державної влади або установи, де працює нагороджений, робиться відповідний запис.

Втрачена відомча заохочувальна відзнака НКРЕ повторно не видається.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕ
20.06.2011 N 414

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчу заохочувальну відзнаку Національної комісії регулювання електроенергетики України - Подяку Національної комісії регулювання електроенергетики України

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Указів Президента України від 18 листопада 1996 року N 1094 "Про відомчі заохочувальні відзнаки" та від 13 лютого 1997 року N 134 "Про Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки".

1.2. Положення встановлює порядок відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Національної комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ, Комісія) - Подякою НКРЕ працівників НКРЕ, працівників паливно-енергетичного комплексу або інших установ, організацій за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов'язків.

1.3. Працівники НКРЕ, які представлені для заохочення Подякою НКРЕ, як правило, повинні мати стаж роботи в Комісії не менше 1 року.

2. Порядок представлення до відзначення відомчою заохочувальною відзнакою НКРЕ - Подякою НКРЕ

2.1. Подання про відзначення Подякою НКРЕ розглядається комісією по нагородженню відомчими заохочувальними відзнаками НКРЕ.

2.2. Подання про відзначення Подякою НКРЕ порушує керівник структурного підрозділу НКРЕ або керівник органу державної влади, установи, організації або іншої установи, в якій працює представлений до заохочення.

2.3. У поданні має бути зазначено:

- прізвище, ім'я, по батькові;

- дата народження;

- повна назва займаної посади, категорія посади та присвоєний ранг (для державних службовців) відповідно до запису у трудовій книжці;

- стаж роботи (у відповідному державному органі та на даній посаді);

- рівень виконання посадових обов'язків, ділові та професійні якості;

- підстави для подання.

2.4. До подання додається біографічна довідка, в якій зазначаються відомості про попередні відзнаки і заохочення представленого, засвідчена підписом керівника кадрової служби відповідного органу та скріплена відповідною печаткою.

2.5. Подання про відзначення Подякою НКРЕ передається до кадрової служби НКРЕ, яка опрацьовує матеріали, та у разі відповідності наданих документів пунктам 1.3, 2.3 та 2.4 цього Положення готує експертний висновок для Комісії по нагородженню.

2.6. У разі невідповідності документів вимогам цього Положення документи повертаються керівнику структурного підрозділу НКРЕ або керівнику органу державної влади, установи, організації або іншої установи, який їх надіслав, із супровідним листом, підписаним Головою Комісії.

2.7. У разі відповідності документів встановленим цим Положенням вимог, документи подаються на розгляд комісії по нагородженню відомчими заохочувальними відзнаками НКРЕ.

2.8. Комісія по нагородженню відомчими заохочувальними відзнаками НКРЕ приймає рішення про відзначення Подякою НКРЕ працівників НКРЕ, працівників паливно-енергетичного комплексу або інших установ і організацій.

2.9. Рішення по нагородженню відомчою заохочувальною відзнакою НКРЕ - Подякою НКРЕ оформлюється протоколом, на підставі якого відділ кадрів НКРЕ готує наказ про відзначення особи Подякою НКРЕ та забезпечує належне оформлення бланку.

2.11. Працівникові НКРЕ, відзначеному Подякою НКРЕ, в межах економії фонду оплати праці встановлюється грошова винагорода.

2.12. Комісія по нагородженню відомчими заохочувальними відзнаками НКРЕ надає пропозиції Голові Комісії щодо встановлення розміру грошової винагороди для працівників НКРЕ.

3. Порядок вручення відомчої заохочувальної відзнаки - Подяки НКРЕ

3.1. Оголошення Подяки НКРЕ проводиться в урочистій обстановці Головою Комісії або за його дорученням одним із членів Комісії, а в інших державних органах, установах і організаціях - керівником відповідного органу.

3.2. У трудовій книжці та особовій справі нагородженого кадровою службою органу державної влади або установи, де працює нагороджений, робиться відповідний запис.

Втрачена відомча заохочувальна відзнака НКРЕ повторно не видається.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали