Додаткова копія: Про затвердження положень, що регулюють питання умов оплати праці керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби статистики України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.03.2018

м. Київ

N 349

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 квітня 2018 р. за N 424/31876

Про затвердження положень, що регулюють питання умов оплати праці керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби статистики України

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року N 1034 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. N 597 і від 19 травня 1999 р. N 859" (Постанова N 1034) та Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 459 (Постанова N 459),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про розрахунок розміру посадового окладу керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби статистики України;

Положення про умови, критерії, диференційовані показники та розміри преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби статистики України (Положення N 349).

2. Департаменту управління державною власністю (Кропивницький Р. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби статистики України Вернера І. Є.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Голова Державної
служби статистики України

І. Вернер

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
15 березня 2018 року N 349

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 квітня 2018 р. за N 424/31876

ПОЛОЖЕННЯ
про розрахунок розміру посадового окладу керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби статистики України

1. Це Положення визначає механізм розрахунку розміру посадового окладу керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби статистики України (далі - підприємства).

2. Для розрахунку розміру посадового окладу керівника підприємства використовуються дані фінансової та статистичної звітності за останній звітний рік.

3. Розмір посадового окладу керівника підприємства визначається залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг) у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії.

4. Розмір посадового окладу керівника підприємства розраховується шляхом множення мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії на коефіцієнт кратності, що застосовується для визначення максимально допустимого розміру посадового окладу керівника підприємства, та зважений коефіцієнт відповідності.

5. Мінімальний посадовий оклад (ставка) працівника основної професії визначається в колективному договорі, укладеному між підприємством та трудовим колективом.

6. Коефіцієнт кратності, що застосовується для визначення максимально допустимого розміру посадового окладу керівника підприємства (далі - максимально допустимий коефіцієнт кратності), визначається шляхом перевірки відповідності фактичних значень показників середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, вартості активів підприємства та чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг) до їх значень згідно з критеріями, визначеними в додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року N 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року N 1034 (Постанова N 1034)) (далі - критерії).

7. Зважений коефіцієнт відповідності визначається шляхом підсумовування питомої ваги співвідношення фактичних показників середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, вартості активів підприємства та чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг) (далі - показники) до їх критерію, що відповідає рівню визначеного максимально допустимого коефіцієнта кратності.

Установлюється така питома вага показників:

вартість активів - 0,25;

чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) - 0,5;

середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості - 0,25.

8. Мінімально допустимий коефіцієнт кратності посадового окладу керівника підприємства до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії (далі - мінімально допустимий коефіцієнт кратності) розраховується шляхом множення найменшого з можливих максимально допустимих коефіцієнтів кратності на співвідношення відповідного йому фактичного показника до максимального значення такого показника у групі, що відповідає такому коефіцієнту кратності. У разі наявності двох мінімально допустимих коефіцієнтів кратності вибирається більший з них.

У разі якщо всі фактичні показники належать одній групі критеріїв, мінімально допустимим коефіцієнтом кратності визначається максимально допустимий коефіцієнт кратності попередньої групи.

У разі відповідності всіх фактичних показників найменшим критеріям мінімально допустимий коефіцієнт кратності визначається:

Зважений коефіцієнт кратності

Мінімально допустимий коефіцієнт кратності

До 0,1

3

Від 0,1 до 0,4

4

9. У разі якщо коефіцієнт кратності менший ніж мінімально допустимий коефіцієнт кратності, застосовується мінімально допустимий коефіцієнт кратності.

10. Посадовий оклад керівника підприємства може бути збільшено в разі:

зростання коефіцієнта відповідності за результатами фінансової звітності;

підвищення мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії.

11. Перегляд посадового окладу керівника підприємства в бік збільшення не здійснюється в разі:

погіршення фінансово-господарського стану підприємства порівняно з попереднім звітним роком за основними фінансовими показниками, установленими Порядком складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 02 березня 2015 року N 205 (Порядок N 205), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 березня 2015 року за N 300/26745;

наявності заборгованості з виплати заробітної плати;

наявності заборгованості до державного, місцевого бюджетів чи цільових фондів;

виявлення під час проведених контрольних заходів та аудитів порушень фінансово-господарської діяльності.

 

Директор департаменту
управління державною власністю

Р. В. Кропивницький
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали