ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17.10.2017 р. N 531

Про затвердження Положення про Антикорупційний штаб при голові Чернігівської обласної державної адміністрації

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою забезпечення участі громадськості в заходах щодо запобігання корупції:

1. Затвердити Положення про Антикорупційний штаб при голові Чернігівської обласної державної адміністрації (додається).

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. П. Куліч

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
17 жовтня 2017 року N 531

ПОЛОЖЕННЯ
про Антикорупційний штаб при голові Чернігівської обласної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає правовий статус, завдання та участь членів Антикорупційного штабу в заходах щодо протидії корупції при голові Чернігівської обласної державної адміністрації.

1.2. Антикорупційний штаб - консультативно-дорадчий орган, громадська ініціатива, направлена на забезпечення відкритості та прозорості в діяльності обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, районних державних адміністрацій, члени якого виконують свої функції на громадських засадах.

1.3. Антикорупційний штаб утворюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

1.4. Діяльність штабу здійснюється з додержанням вимог Конституції України, законів України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про місцеві державні адміністрації", іншого законодавства щодо протидії корупції, а також організаційно-розпорядчих документів голови обласної державної адміністрації та цього Положення.

1.5. Штаб проводить свою роботу на засадах верховенства права, невтручання у діяльність обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, районних державних адміністрацій.

1.6. Положення про Антикорупційний штаб затверджується головою обласної державної адміністрації.

2. Завдання Антикорупційного штабу

2.1. Громадський контроль щодо відкритості та прозорості в діяльності обласної державної адміністрації її структурних підрозділів, районних державних адміністрацій.

2.2. Налагодження ефективних взаємовідносин та системного діалогу щодо заходів запобігання і виявлення корупції в обласній державній адміністрації та її структурних підрозділах, районних державних адміністраціях.

2.3. Сприяння в усуненні корупційних ризиків у процедурах державних закупівель, надання допомоги в запровадженні механізмів дотримання етичних стандартів для осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

2.4. Сприяння у виявленні корупційних схем, розкрадань бюджету і ресурсів громади та інших корупційних порушень.

2.5. Налагодження проведення консультацій з громадськістю щодо запобігання і виявлення корупції в місцевих органах державної виконавчої влади.

2.6. Внесення пропозицій щодо формування та реалізації антикорупційної політики в регіоні, допомога у розробленні проектів актів з цих питань.

2.7. Залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики в регіоні.

2.8. Сприяння виконанню обласною державною адміністрацією, її структурними підрозділами, районними державними адміністраціями Конституції України, Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та іншого законодавства у відповідній сфері діяльності.

2.9. Реалізації принципу гласності діяльності обласної державної адміністрації, її структурних підрозділах, районних державних адміністрацій, забезпечення прозорості і відкритості для суспільства, інформування про цю діяльність, за винятком інформації з обмеженим доступом.

3. Участь членів Антикорупційного штабу в заходах щодо запобігання корупції

3.1. Приймати заяви та скарги від громадян на корупційні дії посадових осіб органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

3.2. Створювати робочі групи з юристів-волонтерів, адвокатів, журналістів, громадських активістів, які будуть опрацьовувати зібрані та подані матеріали відносно корупційних діянь посадових осіб.

3.3. Передавати інформацію щодо фактів зловживань, отриману під час своєї діяльності голові обласної державної адміністрації для ознайомлення та направляти до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного антикорупційного бюро України.

3.4. Здійснювати моніторинг суспільно-політичної, економічної ситуації в області, проводити дослідження порушень прав людини в антикорупційній сфері та інтересів держави, готувати пропозиції щодо усунення їх причин.

3.5. Подавати пропозиції за наявності законних підстав голові обласної державної адміністрації, керівникам її структурних підрозділів, головам районних державних адміністрацій щодо притягнення до встановленої Законом відповідальності посадових осіб за вчинення корупційного або пов'язаного із корупцією правопорушення.

3.6. Співпрацювати з інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації, науково-дослідними та освітніми закладами, державними установами і організаціями, іншими консультативними та дорадчими органами при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

3.7. Запрошувати на свої засідання керівників і представників органів державної влади, правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, експертів, залучати їх до обговорення відповідних питань.

3.8. Співпрацювати з національними та міжнародними організаціями у сфері запобігання і протидії корупції.

3.9. Організовувати та проводити робочі та публічні засідання, круглі столи, семінари, присвячені запобіганню та протидії корупції.

3.10. Брати участь у складі регіональних комісій з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку.

3.11. Вносити пропозиції голові обласної державної адміністрації про внесення змін та доповнень до розпорядження голови, яким утворено та затверджено склад штабу в частині включення нових членів чи припинення участі в Антикорупційному штабі.

3.12. Пропозиції та інші матеріали щодо діяльності Антикорупційного штабу надавати через загальний відділ апарату облдержадміністрації в паперовому вигляді для реєстрації та доповіді керівництву обласної державної адміністрації.

3.13. Рішення Антикорупційного штабу є рекомендаційними.

4. Склад та порядок формування Антикорупційного штабу

4.1. Антикорупційний штаб формується головою обласної державної адміністрації.

4.2. Персональний склад Антикорупційного штабу затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

4.3. Керівник штабу організовує і спрямовує його роботу, головує на засіданнях, заступник - виконує повноваження керівника штабу у разі його відсутності.

4.4. Заступник керівника та секретар Антикорупційного штабу обираються із представників громадськості на засіданні Антикорупційного штабу.

4.5. Членство в Антикорупційному штабі є індивідуальним. Делегування власних повноважень іншим особам не допускається.

4.6. Рішення Антикорупційного штабу, прийняті в межах його компетенції, підлягають розгляду керівництвом обласної державної адміністрації її структурних підрозділів, районних державних адміністрацій.

5. Член Антикорупційного штабу зобов'язаний

5.1. Бути присутнім на всіх засіданнях Антикорупційного штабу і не пропускати їх без поважних причин.

5.2. Дотримуватися вимог цього Положення.

6. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення

6.1. Забезпечення діяльності Антикорупційного штабу (надання приміщення для роботи штабу для проведення його засідань) здійснюється обласною державною адміністрації.

6.2. Матеріальне забезпечення діяльності Антикорупційного штабу здійснюється ГО Чернігівський Центр Прав Людини.

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

Н. А. Романова
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали