ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 23.03.2011 р. N 175/6

Про затвердження Положення про безкоштовне харчування соціально незахищених громадян та визнання таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 12.02.2008 року N 70/3 з цього питання

Відповідно до підпункту 1 пункту "а" частини першої статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" і "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування", на виконання комплексної програми "Захист" міста Чернівців на 2010 - 2012 роки, затвердженої рішенням 47 сесії міської ради V скликання від 24.12.2009 року N 1152, пункту 2.13 Плану діяльності Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 08.02.2011 року N 81/3, та з метою соціального захисту малозабезпечених громадян, виконавчий комітет Чернівецької міської ради вирішив:

1. Затвердити Положення про безкоштовне харчування соціально незахищених громадян (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 12.02.2008 року N 70/3 "Про затвердження Положення про благодійне харчування соціально незахищених громадян та визнання таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 04.03.2003 року N 151/5 з цього питання".

3. Повторне відстеження результативності цього рішення здійснити впродовж двох років з дня набрання ним чинності.

4. Рішення набирає чинності з дня його опублікування в газеті "Чернівці" і підлягає розміщенню на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.

5. Організацію виконання цього рішення покласти на голів районних в місті Чернівцях рад Бурегу Ю. І., Мельничука В. А., Пазюка М. Д.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління міської ради Прокопця Є. Д.

 

Чернівецький міський голова

М. Федорук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
23.03.2011 N 175/6

ПОЛОЖЕННЯ
Про безкоштовне харчування соціально незахищених громадян

1. Загальні положення

1.1. Забезпечення безкоштовним харчуванням соціально незахищених громадян (надалі - безкоштовне харчування) організовується управліннями праці та соціального захисту населення районних в місті Чернівцях рад (надалі - районні управління) з метою надання додаткової матеріальної підтримки соціально незахищеним громадянам.

1.2. Право на безкоштовне харчування мають малозабезпечені пенсіонери та інваліди, в першу чергу, одинокі, діти-сироти та позбавлені батьківської опіки, які проживають в сім'ях непрацездатних опікунів, діти-інваліди та діти з багатодітних малозабезпечених сімей, у яких сукупний дохід зареєстрованих членів сім'ї за попередні три місяці, що передують місяцю звернення, не перевищує 1,5 прожиткових мінімумів, встановлених законом "Про державний бюджет України" для цієї категорії осіб.

1.3. Безкоштовним харчуванням не забезпечуються особи, які мають медичні протипоказання для перебування в колективі, крім випадків, коли обіди доставляються їм додому.

1.4. Безкоштовне харчування надається у вигляді обідів, які громадяни отримують в організаціях та установах, з якими районними управліннями в установленому порядку укладені угоди про надання зазначених послуг. Особа може отримувати харчування, як правило, один раз на рік тривалістю не менше 15 днів.

В окремих випадках найбільш соціально незахищеним громадянам безкоштовне харчування може бути надано повторно.

2. Порядок відбору громадян та направлення їх на безкоштовне харчування

2.1. Безкоштовне харчування проводиться на підставі списків, які формуються районними управліннями та подаються в установу, що надає послуги, за 3 - 5 днів до початку харчування.

Вищезазначені списки громадян, які направляються на безкоштовне харчування, посвідчуються печаткою районного управління і підписом керівника та подаються за такою формою:

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Адреса

Розмір пенсії (допомоги)

Підстава для надання безкоштовного харчування

Примітка (заповнюється у випадку повторного направлення на безкоштовне харчування)

2.2. Для отримання безкоштовного харчування громадяни звертаються в районні управління з заявою. До заяви додаються довідки про доходи та склад сім'ї, довідка медичної установи за місцем проживання про відсутність медичних протипоказань для перебування в колективі.

2.3. Громадяни, які є підопічними комунального територіального центру соціального обслуговування "Турбота" (надалі - центр "Турбота") направляються на безкоштовне харчування районними управліннями за письмовим поданням цієї установи з дотриманням підстав, передбачених пунктами 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 цього Положення.

2.4. Відповідальність щодо правомірності визначення категорії осіб, які мають право на безкоштовне харчування, покладається на районні управління і центр "Турбота".

2.5. У випадку надання недостовірної інформації особою, яка претендує на безкоштовне харчування, вона позбавляється права користуватись цією послугою.

Крім зазначеного вище, особа може бути позбавлена безкоштовного харчування у випадку порушення громадського порядку в їдальні або невідвідування її без поважних причин.

3. Порядок розрахунків та звітності

3.1. Безкоштовне харчування проводиться організацією (установою) на підставі угоди, укладеної з районним управлінням в межах коштів, передбачених в районних бюджетах на зазначені цілі.

У випадку підвищення цін на продукти харчування та енергоносії кількість та вартість безкоштовних обідів уточнюється за домовленістю сторін шляхом укладання додаткового договору. Факт підвищення цін має бути підтвердженим відповідною довідкою Чернівецького обласного управління статистики або торгівельно-промислової палати.

3.2. Організації, установи, які здійснюють безкоштовне харчування, подають в районні управління інформацію про використання виділених коштів у порядку та терміни, обумовлені в угоді.

 

Секретар виконавчого комітету
Чернівецької міської ради

О. Васильчишин

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали