МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 31 жовтня 2011 року N 423

Про затвердження Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Джарилгацький" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Джарилгацький" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Джарилгацький", затверджене заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 05.06.97.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І.Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
31.10.2011 N 423

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО БОТАНІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ДЖАРИЛГАЦЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ботанічний заказник загальнодержавного значення "Джарилгацький"(далі - Заказник) оголошено постановою Ради Міністрів УРСР від 28.10.74 N 500 "Про створення державних заказників в Українській РСР".

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Заказник розташований в межах кварталів 109, 110, 124 та 125 Державного підприємства "Скадовське досвідне лісомисливське господарство".

1.4. Загальна площа Заказника 300 гектарів.

1.5. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює в її межах свою діяльність згідно з діючим Положенням, іншими нормативними документами та несе відповідальність за додержання встановленого режиму.

1.6. Землекористувач на території Заказника в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативними актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.7. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, органів Держземагентства на місцях та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. Територія Заказника відповідно до природоохоронного законодавства використовується:

у природоохоронних цілях;

у науково-дослідних цілях;

в освітньо-виховних цілях;

в оздоровчих та інших рекреаційних цілях, які не суперечать меті створення та завданням Заказника.

1.9. Юридична адреса Землекористувача: 75700, Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Карла Маркса, 171.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Метою створення Заказника є: збереження у природному стані золотобородника цикадового - рідкісної рослини, здатної закріпляти сипучі піски.

2.2. Завданнями Заказника є:

забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

організація проведення наукових досліджень і спостережень на території Заказника;

поширення екологічних знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється діяльність, що суперечить цілям та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

будь-яке будівництво, що може негативно вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафтів і не пов'язане з охороною території Заказника;

суцільні рубки, прохідні рубки, підсочка лісу, знищення та пошкодження дерев, підліску, підросту, чагарників та трав'яного покриву;

меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму території Заказника;

розвідувальні, підривні роботи, розробка всіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву;

знищення та пошкодження форм рельєфу та геологічних відслонень;

заготівля живиці та другорядних лісових матеріалів (пнів, лубу, кори, деревної зелені, тощо);

самовільне використання земельних ділянок;

сінокосіння;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного покрову, в тому числі розорювання, залісення та залуження ділянок без відповідних наукових обґрунтувань;

заготівля лісової підстилки, лікарських рослин і технічної сировини;

збір рідкісних та занесених до Червоної Книги України видів рослин, а також їх квітів та плодів;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та дозволу Мінприроди;

збереження на території Заказника всіх видів отрутохімікатів та відходів;

внесення в ґрунт всіх видів мінеральних добрив;

прогін та влаштування пасовищ для худоби;

знищення та відлов всіх видів тварин, розорення інших гнізд, нір, інших сховищ та житла, збір яєць та пуху;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та погодження Мінприроди;

мисливство, за винятком регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають шкоду природному комплексу, що охороняється;

натаскування мисливських собак;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

прохід через територію Заказника поза межами доріг, стежок, просік;

знаходження на території Заказника з вогнепальною зброєю, зі знаряддями лову об'єктів тваринного світу, ловлі риби та інших об'єктів водного промислу, забороненими для використання;

забір води в межах Заказника для потреб промислових та сільськогосподарських підприємств, комунальних потреб, обводнення та зрошування;

будь-яке засмічення та забруднення території Заказника та його водних об'єктів, діяльність, що негативно впливає на гідрологічний режим водойм - скид у водойми неочищених стічних вод підприємств та комунальних стічних вод, а також тріски, тирси та інших шкідливих для гідробіотопів відходів виробництва;

миття тари з-під отрутохімікатів, автомашин, прання із застосуванням миючих засобів;

організація таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту, розведення вогнищ;

передача у господарське використання окремих земельних ділянок Заказника;

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, в тому числі під забудову;

туризм в період розмноження тварин та відгодівлі молодняку - протягом травня - липня;

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

сінокосіння на спеціально відведених ділянках;

проведення біологічних заходів боротьби з шкідниками лісу;

проведення заходів, направлених на збереження і збагачення природного комплексу, в тому числі посадка лісу при наявності наукового обґрунтування та погодження Мінприроди;

розвішування штучних гнізд, установка годівниць;

проведення санітарних рубок та рубок догляду;

господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить завданням Заказника і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженим органом на місцях у галузі охорони навколишнього природного середовища, в межах лімітів, встановлених Мінприроди.

3.4. Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації сприяють охороні й збереженню території Заказника.

3.5. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.

3.6. На Землекористувача у межах Заказника оформляється у встановленому порядку охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.7. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку, будівництва, землевпорядкування тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали