МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 грудня 2011 року N 527

Про затвердження Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Вичівський" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Вичівський" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Вичівський", затверджене заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 09.10.97.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО БОТАНІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ВИЧІВСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ботанічний заказник загальнодержавного значення "Вичівський" (далі - Заказник) створено постановою Ради Міністрів УРСР від 29.12.81 N 646 "Про доповнення переліку державних заказників Української РСР". Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 07.01.85 N 5 "Про внесення змін і доповнень у мережу територій та об'єктів природно-заповідного фонду Української РСР" та рішення Рівненського облвиконкому від 18.06.91 N 98 "Про впорядкування об'єктів і територій природно-заповідного фонду області", внесено зміни щодо площі даного Заказника.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Заказник загальною площею 2752 гектари розташований на території Зарічненського району Рівненської області.

1.4. Територія Заказника є у землекористуванні Державного підприємства "Зарічненський лісгосп" в межах Вичівського лісництва: квартали 19 - 21, 25, 29, 34, 35, 39, 40, 43, 44 (1219 гектарів); Сільськогосподарський виробничий кооператив "Вичівський" квартали 3, 4, 10, 16 (277 гектарів) та Вичівської сільської ради - 1256 гектарів (далі - Землекористувачі).

1.5. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувачів, які здійснюють в її межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.6. Територія Заказника використовується:

у природоохоронних цілях;

у наукових цілях;

в освітньо-виховних цілях;

в оздоровчих та інших рекреаційних цілях, які не суперечать меті створення та завданням Заказника.

1.7. Землекористувачі на території Заказника в своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечують і несуть відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.8. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та Землекористувачів, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.9. Поштова адреса Землекористувачів:

Вичівська сільська рада - 34000, Рівненська область, Зарічненський р-н, с. Вичівка;

Державне підприємство "Зарічненський лісгосп" - 34000, Рівненська область, Зарічненський р-н, смт Зарічне, вул. Жовтнева, 86;

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Вичівський" - 34000, Рівненська область, Зарічненський р-н, с. Вичівка.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Метою створення Заказника є збереження в природному стані цінного для Полісся флористичного комплексу перехідних сфагново-мохових боліт, багатих продуктивними запасами журавлини звичайної та деревної рослинності, яка представлена низькопродуктивними сосново-березовими насадженнями.

2.2. Основним завданням Заказника є:

створення умов для збереження в природному стані унікальних болотних масивів;

охорона та збереження в природному стані рідкісних видів рослин, занесених до Червоної книги України;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

поширення еколого-освітніх знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму Заказника;

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву, гідрологічного та гідрохімічного режимів;

будь-яке будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язаних з охороною території Заказника;

рубки головного користування та прохідні рубки догляду;

незаконне добування або знищення тварин, в тому числі занесених до Червоної книги України;

всі види діяльності, що можуть привести до погіршення кормової бази тварин та умов їх існування;

будь-яке засмічення та забруднення території;

несанкціонована заготівля другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань, заготівля живиці;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного покриву (підліску, підросту, заліснення, розорювання, залуження ділянок без відповідних наукових обґрунтувань);

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та дозволу Мінприроди;

зберігання на території Заказника усіх видів отрутохімікатів;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та погоджень Мінприроди;

мисливство;

натаскування мисливських собак;

будь-яке рибальство, за винятком любительського і спортивного з берега в спеціально відведених місцях;

сінокосіння, крім спеціально відведених ділянок;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

збір та заготівля лікарських рослин;

знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної рослинності;

випас та прогін худоби, крім спеціально відведених ділянок;

знаходження на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддями лову риби;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувачів;

організація таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту та човнових стоянок, розведення вогнищ;

використання земельних ділянок території Заказника не за цільовим призначенням;

надання у господарське використання окремих земельних.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

використання її в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних робіт з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника;

регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають значної шкоди природному комплексу, що охороняється;

проведення наукових досліджень та виробничої практики студентів.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачами.

3.5. На Землекористувачів у межах Заказника оформляються у встановленому порядку охоронні зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкування тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали