МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

НАКАЗ

від 28 березня 2012 року N 191

Про затвердження Положення про ботанічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Урочище "Тепла яма"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про ботанічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Урочище "Тепла яма", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра І. Л. Вільдмана.

 

Міністр

М. В. Злочевський


 

Додаток


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО БОТАНІЧНУ ПАМ'ЯТКУ ПРИРОДИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "УРОЧИЩЕ "ТЕПЛА ЯМА"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ботанічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Урочище "Тепла яма" (далі - пам'ятка природи) оголошено розпорядженням Ради Міністрів Української РСР від 14.10.75 N 780-р.

1.2. Пам'ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якої встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Пам'ятка природи загальною площею 93 гектара розташована на території Ужгородського району Закарпатської області в кварталах 23 вид. 1, 3, 5 та 24 вид. 1, 3, 4, 5, 6, 8 Кам'яницького лісництва ДП "Ужгородське лісове господарство" (далі - Землекористувач).

1.4. Територія, якій надано статус пам'ятки природи, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює на ній свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувач на території пам'ятки природи в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території пам'ятки природи.

1.6. Межі пам'ятки природи встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Адреса Землекористувача: 88000, Ужгородський район, с. Кам'яниця, вул. Першотравнева, 42, тел. (0312) 73-14-00.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Пам'ятку природи створено з метою охорони та збереження резервату дубових і дубово-букових лісів з дуба скельного віком до 150 років, розташованого на висотах 250 - 560 метрів над рівнем моря.

2.2. Основними завданнями пам'ятки природи є:

збереження дубових і дубово-букових лісів з дуба скельного, явора, в'яза, ясеня;

збереження в природному стані лісових масивів, як місця зростання рідкісних видів рослин та тварин, занесених до Червоної книги України;

використання пам'ятки природи в виховних, наукових, естетичних, природоохоронних та оздоровчих цілях;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території пам'ятки природи забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням пам'ятки природи, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни її первісного стану, у тому числі:

рубки головного користування та прохідні рубки;

пошкодження дерев, чагарників та інших рослин, що зростають на території пам'ятки природи;

меліоративні чи будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму території;

передача у господарське використання окремих земельних ділянок заповідного об'єкта;

будь-яке будівництво стаціонарних та розміщення тимчасових споруд, не пов'язане з організацією охорони пам'ятки природи;

розвідувальні, підривні роботи, розробка усіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву;

турбування, знищення та відлов усіх видів тварин, птахів, що мешкають на території пам'ятки природи, пошкодження їхніх жител, нір, гнізд інших сховищ та домівок;

знаходження на території пам'ятки природи з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддями лову риби;

будь-яке забруднення та засмічення території пам'ятки природи та його водних об'єктів, порушення їхнього гідрохімічного режиму;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

розведення вогнищ поза межами місць спеціально відведених для цього;

сінокосіння, за виключенням спеціально відведених ділянок;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних процесів, втрати наукової (господарської, естетичної) цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території пам'ятки природи дозволяється у встановленому порядку:

проведення санітарно-оздоровчих заходів вибірковим методом відповідно до законодавства;

наукова, природоохоронна, обмежена господарська та інша діяльність, що не суперечить цільовому призначенню, меті та завданням пам'ятки природи і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

проведення науково-дослідних робіт, обліку чисельності видів тварин і рослин відповідно до встановленого порядку;

науковий відлов тварин (комах, молюсків, риб, земноводних, плазунів, птахів, ссавців) та збір рослин для наукових досліджень, поновлення наукових колекцій та ін., відповідно до законодавства;

відстріл бродячих свійських та хижих диких тварин відповідно до законодавства;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів пам'ятки природи.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території пам'ятки природи здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Пам'ятка природи охороняється Землекористувачем і утримується на його кошти.

3.5. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах пам'ятки природи здійснюється Землекористувачем.

3.6. На Землекористувача у межах пам'ятки природи оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.7. Режим охорони території пам'ятки природи враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території пам'ятки природи здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території пам'ятки природи здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах пам'ятки природи тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу пам'ятки природи проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали