ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.05.2012 р. N 812

Київ

Про затвердження Положення про Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Дарницького району міста Києва

Відповідно до Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 N 1126, на виконання пункту 6 рішення Київської міської ради від 06.10.2011 N 201/6417 "Про деякі питання діяльності комунальних підприємств та установ, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації" (Рішення N 201/6417):

1. Затвердити Положення про Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Дарницького району міста Києва, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова

О. Попов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
16.05.2012 N 812


ПОЛОЖЕННЯ
про Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Дарницького району міста Києва

ідентифікаційний код 26064256

1. Загальні положення:

1.1. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Дарницького району міста Києва (далі - Центр, або ЦСССДМ) є спеціальним закладом, що забезпечує організацію та проведення в Дарницькому районі міста Києва соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

1.2. Центр створено рішенням Дарницької районної в м. Києві ради від 26.09.2001 N 14 "Про утворення підприємств комунальної власності Дарницького району м. Києва", перейменовано розпорядженнями Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації від 15.07.2003 N 465 та від 25.01.2005 N 36, рішенням Київської міської ради від 06.10.2011 N 201/6417 "Про деякі питання діяльності комунальних підприємств та установ, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації" (Рішення N 201/6417).

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, розпорядженнями Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, а також цим Положенням.

1.4. Основною метою діяльності Центру є сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

1.5. Основними принципами діяльності Центру є законність, дотримання і захист прав людини, системність, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги, недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

1.6. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням, інші печатки, штампи, бланки та рахунки в органах Державного казначейства.

1.7. Центр заснований на комунальній власності територіальної громади міста Києва та віднесений до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Засновником та власником Центру є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступають Київська міська рада та уповноважені нею органи.

1.8. До складу Центру входить відокремлений структурний підрозділ: Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району міста Києва.

2. Основні завдання Центру:

2.1. Участь у виконанні загальнодержавних, міських, районних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації, соціальної та психологічної адаптації;

2.2. Створення спеціалізованих формувань та забезпечення їх функціонування;

2.3. Залучення громадськості до проведення роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.

3. Обов'язки та повноваження Центру:

3.1. Центр:

- проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, шляхом їх виявлення, обліку та вивчення потреб, планування та визначення методів допомоги, надання соціальних послуг, забезпечення за необхідності соціального супроводу;

- сприяє розвитку та підтримці сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом:

пошуку та підбору кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі та направлення їх на навчання;

навчання та підготовки кандидатів в опікуни та піклувальники за направленням служб у справах дітей;

соціального супроводження прийомної сім'ї та дитячого будинку сімейного типу;

- проводить у сім'ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом поширення соціальної реклами і проведення консультацій;

- забезпечує проведення на належному рівні соціальної роботи, запобігає професійним ризикам шляхом організації навчання соціальних працівників, наставництва та професійної підтримки на робочому місці;

- виконує інші функції відповідно до покладених на Центр завдань.

3.2. Центр під час виконання покладених на нього завдань:

- взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами;

- сприяє громадським організаціям, іншим об'єднанням громадян у реалізації соціально значущих ініціатив і проектів;

- залучає благодійні організації, громадські організації, суб'єктів господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, до розв'язання актуальних соціальних проблем сім'ї, дітей та молоді;

- здійснює заходи щодо розроблення та поширення соціальної реклами та організації роботи із засобами масової інформації;

- сприяє волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг;

- веде облік проведеної соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції;

- проводить соціологічні дослідження та опитування з метою визначення проблем сім'ї, дітей та молоді;

- залучає міжнародну фінансову та технічну допомогу, міжнародні гранти, а також надає гуманітарну та іншу допомогу сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

- забезпечує розгляд і опрацювання в установленому порядку запитів на отримання публічної інформації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI);

- для підвищення ефективності діяльності Центру і підготовки рекомендацій з питань поліпшення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю при Центрі можуть утворюватися консультаційні та методичні ради, які провадять діяльність на громадських засадах.

4. Права Центру:

4.1. Центр має право:

- вносити Київській міській раді, виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

- подавати пропозиції до проекту бюджету міста Києва з питань, що належать до його компетенції;

- утворювати спеціалізовані формування;

- укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, а також з волонтерами про проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

- залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань, які належать до компетенції Центру;

- одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

- проводити аналіз, експертизу та здійснювати нагляд, контроль за виконанням соціальних програм і проектів, умовами життєдіяльності, моральним, психологічним та фізичним станом сімей, дітей та молоді, вживати заходів до забезпечення захисту їх прав, свобод і законних інтересів;

- порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

- здійснювати захист прав та інтересів осіб, посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді.

4.2. Соціальні послуги, які надаються Центром, є державними і здійснюються на безоплатній основі.

5. Директор Центру:

5.1. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за поданням директора Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

5.2. Директор Центру:

- керує діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

- затверджує структуру та штатний розпис Центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці;

- затверджує Положення про структурний підрозділ Центру та посадові інструкції його працівників;

- визначає ступінь відповідальності працівників Центру;

- видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

- розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;

- утворює у Центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення кваліфікації працівників Центру, проводить атестацію державних службовців;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;

- застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;

- несе персональну відповідальність та контролює своєчасність розгляду запитів отримання публічної інформації та надання достовірної, точної та повної інформації, що стосується діяльності та напрямків роботи Центру;

- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

6. Облік, звітність, контроль, майно і кошти Центру:

6.1. Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті за відповідним кодом бюджетної класифікації видатків, та інших джерел, не заборонених законодавством.

6.2. Центр здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і надає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому чинним законодавством України. Фінансова звітність Центру надається Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

6.3. Майно Центру належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

6.4. Центр має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, надавати в оренду або безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому законом порядку.

7. Порядок внесення змін до положення:

7.1. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за погодженням з Київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

8. Припинення діяльності Центру:

8.1. Припинення діяльності Центру відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або в результаті ліквідації Центру - за рішенням Засновника або уповноваженого ним органу, а також за рішенням суду в установленому законодавством України порядку.

8.2. При ліквідації Центру майно та кошти, які залишаються після розрахунків із бюджетом, задоволення претензій кредиторів та членів трудового колективу, використовуються за рішенням Засновника.

8.3. Центр вважається ліквідованим з моменту його виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

 

Заступник голови -
керівник апарату

О. Пузанов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали