Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності

lign =center>

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 лютого 2011 р. N 121

Київ

Про затвердження Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності

З метою реалізації статті 41 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності, що додається.

2. Міністерству соціальної політики разом з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, Міністерством внутрішніх справ, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями забезпечити функціонування та ведення централізованого банку даних з проблем інвалідності.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 


Інд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 р. N 121 


ПОЛОЖЕННЯ
про централізований банк даних з проблем інвалідності

1. Це Положення визначає порядок створення, функціонування та ведення централізованого банку даних з проблем інвалідності (далі - банк даних) як автоматизованої системи для визначення потреб інвалідів та дітей-інвалідів у засобах і послугах реабілітації.

2. Основними завданнями банку даних є:

1) створення єдиної комплексної інформаційно-аналітичної системи обліку інвалідів та дітей-інвалідів;

2) проведення аналізу та ведення обліку даних про:

реабілітаційні заходи, а також визначення потреби у таких заходах;

засоби і послуги реабілітації, які надаються інвалідам та дітям-інвалідам, а також визначення потреби у таких засобах і послугах;

інвалідів та дітей-інвалідів для виплати грошової компенсації під час виконання індивідуальних програм реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів;

3) ведення реєстру:

реабілітаційних установ, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, МОЗ та інших центральних органів виконавчої влади;

недержавних установ та суб'єктів господарювання, що розробляють, виготовляють, реалізують, ремонтують технічні та інші засоби реабілітації, вироби медичного призначення та надають послуги інвалідам та дітям-інвалідам;

будинків-інтернатів, санаторіїв, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, територіальних центрів, установ та організацій громадських організацій інвалідів, підприємств, які забезпечують працевлаштування інвалідів.

3. Операторами банку даних є органи виконавчої влади, що забезпечують його функціонування та ведення в межах своїх повноважень.

4. До банку даних вноситься така інформація:

1) загальні відомості про інваліда та дитину-інваліда (прізвище, ім'я і по батькові, число, місяць, рік народження, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, адреса зареєстрованого місця проживання);

2) реквізити паспорта інваліда або свідоцтва про народження (для дитини-інваліда до 16 років);

3) реквізити документів, що підтверджують право на пільги;

4) дані про:

характер (код захворювання за Міжнародною статистичною класифікацією хвороб десятого перегляду) та причини інвалідності, освітній і професійний рівень інваліда та дитини-інваліда;

склад сім'ї інваліда та дитини-інваліда;

рівень доходів сім'ї інваліда та дитини-інваліда;

потребу у технічних та інших засобах реабілітації, протезно-ортопедичних виробах, виробах медичного призначення, послугах реабілітації, спецавтотранспорті, санаторно-курортному лікуванні тощо.

5. За запитом інваліда або законного представника недієздатного інваліда чи дитини-інваліда органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані подати йому відповідну інформацію, зокрема про законодавчо визначені права інвалідів, порядок забезпечення засобами реабілітації та надання послуг реабілітації, сертифіковану продукцію протезно-ортопедичних підприємств.

6. Оператори банку даних можуть бути:

1) центрального рівня - МОЗ, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, МВС та Міністерство соціальної політики;

2) регіонального рівня:

Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління (управління) праці та соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - регіональні управління праці та соціального захисту населення);

Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, головні управління (управління) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - регіональні управління охорони здоров'я);

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, головні управління (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - регіональні управління освіти і науки);

Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, головні управління (управління, відділи) у справах сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - регіональні управління у справах сім'ї, молоді та спорту);

3) місцевого рівня:

управління праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у місті рад (далі - місцеві управління праці та соціального захисту населення);

відділи охорони здоров'я районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій (далі - місцеві відділи охорони здоров'я);

управління освіти і науки районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у місті рад (далі - місцеві управління освіти і науки);

відділи у справах сім'ї, молоді та спорту районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій (далі - місцеві відділи у справах сім'ї, молоді та спорту).

7. До повноважень операторів банку даних центрального рівня належить:

1) МОЗ, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту - провадження організаційно-консультаційної діяльності в межах своїх повноважень;

2) МВС - подання Міністерству соціальної політики відомостей про:

реєстрацію автомобіля на ім'я інваліда, законного представника недієздатного інваліда чи дитини-інваліда, що перебуває на обліку для забезпечення спецавтотранспортом;

заклади, які здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів з числа інвалідів;

3) Міністерства соціальної політики:

формування замовлення на видачу протезних виробів;

визначення потреби у реабілітаційних заходах, засобах і послугах реабілітації у розрізі програм соціального захисту інвалідів;

ведення реєстру:

- реабілітаційних установ, санаторіїв, територіальних центрів, будинків-інтернатів, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, центрів обліку бездомних громадян;

- виданих протезних виробів;

- виданих технічних та інших засобів реабілітації, спецавтотранспорту тощо;

- закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів з числа інвалідів;

- установ та організацій громадських організацій інвалідів;

підготовка:

- заявки на надання цільової поворотної/безповоротної допомоги роботодавцям та проставлення відмітки про її надання;

- довідників банку даних;

складення:

- звітів щодо виконання програм соціального захисту інвалідів;

- звітів щодо перебування інвалідів та дітей-інвалідів на черзі;

- переліку друкованих видань, якими безоплатно забезпечуються інваліди;

- переліку платних та безоплатних послуг;

внесення до банку даних відомостей про:

- укладені договори щодо надання послуг реабілітації та протезно-ортопедичних виробів;

- укладені договори щодо виготовлення, постачання та проведення ремонту технічних та інших засобів реабілітації, виготовлених за індивідуальним замовленням, зокрема складного протезування;

- інвалідів, яким за кошти Фонду соціального захисту інвалідів надано послуги з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, передплачено друковані видання та які пройшли професійну підготовку та перепідготовку у вищих навчальних закладах;

- інвалідів, які працевлаштовані на робочі місця, створені за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів;

- операторів банку даних;

- реєстрацію автомобіля на ім'я інваліда, законного представника недієздатного інваліда чи дитини-інваліда, що перебуває на обліку для забезпечення спецавтотранспортом, поданих МВС;

- надання операторам банку даних консультативних послуг;

- забезпечення обміну між банком даних та єдиним інформаційним автоматизованим банком даних Фонду соціального захисту інвалідів інформацією про роботодавців, які в установленому порядку зареєстровані Фондом соціального захисту інвалідів;

забезпечення перегляду даних про:

- облік бездомних громадян та надання центрами обліку бездомних громадян послуг таким громадянам;

- розподіл спецавтотранспорту, санаторно-курортних путівок, матеріальної допомоги;

здійснення пошуку та відпрацювання карток, що містять дані про одну і ту саму особу;

надання платних та безоплатних послуг;

проставлення відмітки про оплату послуг;

приведення переліку технічних та інших засобів реабілітації у відповідність з номенклатурою таких засобів.

8. До повноважень операторів банку даних регіонального рівня належить:

1) регіональних управлінь праці та соціального захисту населення:

внесення до банку даних відомостей про:

- видачу інвалідам та дітям-інвалідам технічних та інших засобів реабілітації;

- працевлаштування інвалідів;

здійснення перегляду загальних відомостей про інвалідів та дітей-інвалідів, рівень доходів їх сімей, направлень на отримання технічних та інших засобів реабілітації, даних про санаторно-курортне лікування, виплату грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки, надання матеріальної допомоги тощо;

визначення потреби у забезпеченні спецавтотранспортом інвалідів та дітей-інвалідів;

ведення:

- обліку бездомних громадян;

- реєстру будинків-інтернатів, реабілітаційних установ, санаторіїв, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, територіальних центрів, центрів обліку бездомних громадян;

2) регіональних управлінь охорони здоров'я:

внесення до банку даних відомостей про:

- характер і причини інвалідності, а також даних індивідуальних програм реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів;

- результати медичних оглядів;

- реабілітаційні та санаторно-курортні заклади, що належать до сфери управління МОЗ, та надані ними послуги;

визначення потреби у виробах медичного призначення;

ведення обліку забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів виробами медичного призначення;

3) регіональних управлінь освіти і науки - внесення до банку даних відомостей про:

освітній і професійний рівень інвалідів та дітей-інвалідів;

надання послуг реабілітаційними установами, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, загальноосвітніми та вищими навчальними закладами;

4) регіональних управлінь у справах сім'ї, молоді та спорту - внесення до банку даних відомостей про надання послуг центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, а також регіональними центрами з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

9. До повноважень операторів банку даних місцевого рівня належить:

1) місцевих управлінь праці та соціального захисту населення:

внесення до банку даних загальних відомостей про інвалідів та дітей-інвалідів, рівень доходів їх сімей;

визначення потреби у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів;

надання направлення на отримання технічних та інших засобів реабілітації та їх видача;

надання матеріальної допомоги інвалідам, дітям-інвалідам та малозабезпеченим особам;

ведення обліку бездомних громадян;

здійснення перегляду даних про санаторно-курортне лікування, виплату грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

здійснення перегляду:

- реєстрів будинків-інтернатів, реабілітаційних установ, санаторіїв, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, територіальних центрів, центрів обліку бездомних громадян, установ та організацій громадських організацій інвалідів, підприємств, які забезпечують працевлаштування інвалідів;

- даних про надання платних та безоплатних послуг;

внесення до банку даних відомостей про:

- волонтерів територіальних центрів;

- надання послуг реабілітаційними установами, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики;

- надання послуг установами соціального обслуговування;

- працевлаштування інвалідів;

- надання центрами обліку бездомних громадян послуг таким громадянам;

2) місцевих відділів охорони здоров'я:

внесення до банку даних відомостей про:

- характер і причини інвалідності, а також даних індивідуальних програм реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів;

- результати медичних оглядів;

- реабілітаційні та санаторно-курортні заклади, що належать до сфери управління МОЗ, та надані ними послуги;

визначення потреби у виробах медичного призначення;

ведення обліку забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів виробами медичного призначення;

3) місцевих управлінь освіти і науки - внесення до банку даних відомостей про:

освітній і професійний рівень інвалідів та дітей-інвалідів;

надання послуг реабілітаційними установами, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, загальноосвітніми та вищими навчальними закладами;

4) місцевих відділів у справах сім'ї, молоді та спорту - внесення до банку даних відомостей про надання послуг центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями.

10. Обмін інформацією між операторами банку даних усіх рівнів здійснюється в порядку, визначеному операторами центрального рівня.

11. Фінансування видатків, необхідних для створення, функціонування та ведення банку даних, здійснюється в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади.

12. Функції з координації діяльності операторів банку даних усіх рівнів та контроль за створенням та функціонуванням банку даних покладаються на Міністерство соціальної політики, а функції із здійснення контролю за повнотою інформації і своєчасним її внесенням до банку даних операторами місцевого рівня, технічного забезпечення роботи операторів місцевого рівня, підключення каналів зв'язку до Інтернету - на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації.

13. Інформація, що внесена до банку даних, є конфіденційною і може використовуватися відповідно до законодавства.

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали