МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 травня 2012 року N 560

Про затвердження Положення про Чемпіонати України з видів спортивного туризму

Наказ скасовано як такий, що не пройшов державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України в установлені законодавством строки(згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 травня 2012 року N 641) (Наказ N 641)

Відповідно до статті 4 Закону України "Про позашкільну освіту", підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 410 (Указ N 410/2011) (зі змінами), з метою формування здорового способу життя та пропаганди спортивного туризму серед дітей, підвищення рівня туристської майстерності учасників Чемпіонатів та безпеки проведення туристських подорожей наказую:

1. Затвердити Положення про Чемпіонати України з видів спортивного туризму (далі - Чемпіонат), що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Супрун В. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

 

Міністр

Д. В. Табачник


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
10.05.2012 N 560


Положення
про Чемпіонати України серед юніорів зі спортивного туризму

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Чемпіонатів України серед юніорів з видів спортивного туризму (далі - Чемпіонати), їх організаційне, методичне і фінансове забезпечення, порядок участі в Чемпіонатах і визначення переможців.

1.2. Основними завданнями Чемпіонатів є:

організація змістовного активного відпочинку дітей;

популяризація здорового способу життя та пропаганди спортивного туризму серед дітей;

підвищення рівня туристської майстерності учасників Чемпіонатів та безпеки проведення туристських подорожей;

зміцнення дружніх зв'язків юних туристів України, виховання у них почуття любові до рідної землі, свого народу;

визначення найсильніших спортсменів та туристських спортивних команд.

1.3. Керівником Чемпіонатів є Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

1.4. Безпосередня організація та проведення Чемпіонатів покладається на Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді та позашкільний навчальний заклад, що відповідає за організацію туристсько-краєзнавчої роботи в регіоні, де проводиться відповідний Чемпіонат та Головну суддівську колегію відповідного Чемпіонату, склад якої затверджується Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді.

1.5. Чемпіонати України серед юніорів зі спортивного туризму проводяться:

- з пішохідного туризму - щорічно;

- з велосипедного та гірського туризму - раз на два роки в непарні роки;

- з лижного та водного туризму - раз на два роки в парні роки.

Місце та терміни проведення Чемпіонатів визначаються в плані міжнародних та Всеукраїнських заходів з учнівською та студентською молоддю, які затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

1.6. Чемпіонати проводяться в три етапи:

I (перший) етап - районний (міський);

II (другий) етап - обласний (в Автономній Республіці Крим - республіканський, у містах Києві та Севастополі - міські);

III (третій) етап - на державному рівні.

1.7. Порядок проведення III етапу Чемпіонатів визначає Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до цього Положення розробляють правила (умови) проведення I, II етапів Чемпіонатів, якими визначається кількісний склад, місце та інші питання проведення Чемпіонатів з урахуванням місцевих можливостей.

II. Учасники Чемпіонатів

2.1. До участі у Чемпіонатах допускаються команди спортсменів-туристів, які мають необхідну спортивну кваліфікацію відповідно до Правил змагань зі спортивного туризму, затверджених Міністром у справах сім'ї, молоді та спорту 24.04.2008 р. (далі - Правила).

Вік учасників щорічно визначається Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді.

2.2. До участі в III етапі кожного Чемпіонату від областей України, міст Києва та Севастополя, Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді допускається по одній команді. Виходячи з рівня розвитку окремих видів туризму та фінансово-організаційних можливостей за рішенням Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді до Чемпіонатів можуть бути допущені додаткові команди регіонів та/або окремих навчальних закладів.

2.3. Склад команд для участі в III етапі кожного Чемпіонату визначається Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді для кожного окремого Чемпіонату, виходячи з Правил та фінансово-організаційних можливостей.

2.4. Вік учасників та склад команд для участі в I та II етапах Чемпіонату визначається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2.5. Представники та тренери команди забезпечують безпеку життя і здоров'я членів команди.

III. Програма Чемпіонатів

3.1. Програма III етапу кожного Чемпіонату (перелік дистанцій, їх клас) визначається Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді відповідно до вимог чинних Правил.

3.2. Програма I та II етапів Чемпіонату визначається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з врахуванням програми III етапу та місцевих можливостей.

IV. Документація та строки її подання

4.1. По прибутті на місце проведення III етапу Чемпіонату подаються:

іменна заявка команди, завірена Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також лікарсько-фізкультурним диспансером (за формою, передбаченою Правилами, додаток 8 до п. 3.5.3);

паспорти учасників, яким на час відкриття Чемпіонату виповнилося 16 років (на молодших осіб - свідоцтво про народження або проїзний документ дитини для виїзду за кордон);

для учасників, які за віком не мають паспортів або проїзних документів дитини для виїзду за кордон - учнівські квитки або довідки середніх загальноосвітніх навчальних закладів з фотографією за поточний навчальний рік (в разі проведення Чемпіонату під час літніх канікул - за попередній навчальний рік) або студентські квитки;

кваліфікаційні залікові книжки спортсменів або посвідчення про присвоєння спортивного розряду (звання);

страхові поліси від нещасних випадків на учасників та суддю від команди, дійсні на час проведення відповідного Чемпіонату. Умови страхування повинні передбачати страхові виплати в разі настання нещасних випадків під час занять спортом, участі в змаганнях;

санітарні книжки представника команди, тренера та судді;

медичні довідки за формою про стан санітарно-епідеміологічного оточення.

4.2. Перелік документів, які подаються для участі в I та II етапах Чемпіонатів визначається організаторами відповідних змагань.

V. Підведення підсумків та нагородження

5.1. Результат у загальнокомандному заліку III етапу кожного Чемпіонату визначається за найменшою сумою місць, що посіла команда в окремих видах програми.

5.2. Порядок підведення підсумків в окремих видах програми III етапу Чемпіонатів визначаються Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді відповідно до чинних Правил.

5.3. Команди, що посіли 1 - 3 місця в загальнокомандному заліку та в окремих видах програми III етапу Чемпіонатів, нагороджуються кубками та дипломами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

5.4. Учасники команд, що посіли 1 - 3 місця в окремих видах програми та в загальнокомандному заліку III етапу Чемпіонатів та учасники, які посіли 1 - 3 місця в особистому заліку (якщо такий передбачений програмою III етапу Чемпіонату) окремо серед юнаків та серед дівчат нагороджуються дипломами Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді та медалями.

5.5. Тренери команд, що посіли 1 - 3 місця у загальнокомандному заліку та в окремих видах програми III етапу Чемпіонатів, нагороджуються дипломами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та медалями.

5.6. Порядок нагородження переможців I та II етапів Чемпіонатів визначається організаторами відповідних Чемпіонатів.

VI. Порядок прийому команд. Фінансування

6.1. Проведення Чемпіонатів фінансується за рахунок державного та місцевих бюджетів.

6.2. Витрати для проведення I та II етапів Чемпіонатів, витрати на проїзд (в обидва кінці), харчування в дорозі, відрядження осіб, що супроводжують учасників, проведення відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд на наступний етап Чемпіонатів, проживання, харчування, проведення культурно-масових заходів, оплату роботи членів управління освіти і науки, установи і навчальні заклади, які направляють команду на Чемпіонат.

6.3. Фінансування проведення III етапу Чемпіонатів здійснюється МОНмолодьспортом України, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій в межах асигнувань, передбачених місцевими та державним бюджетами.

6.4. Порядок прийому команд, вимоги до них та особливості фінансування III етапу Чемпіонатів визначаються щорічно Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в межах бюджетних коштів, призначених Українському державному центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

 

Директор департаменту
професійно-технічної освіти

В. В. Супрун

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали