Додаткова копія: Про затвердження Положення про департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12.12.2018 р. N 695

Про затвердження Положення про департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про автомобільні дороги", "Про управління об'єктами державної власності", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", постанов Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року N 606 "Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій" (Постанова N 606) (зі змінами), від 26 вересня 2012 року N 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" (Постанова N 887), Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ житлово-комунального господарства та будівництва місцевої державної адміністрації, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 листопада 2012 року N 587 (Методичні рекомендації N 587), розпоряджень голови Київської облдержадміністрації від 27 березня 2017 року N 132 "Про упорядкування структури Київської обласної державної адміністрації", від 10 листопада 2017 року N 573 "Про передачу автомобільних доріг загального користування місцевого значення до сфери управління Київської обласної державної адміністрації" (Розпорядження N 573), від 19 лютого 2018 року N 77 "Про Державне підприємство "Київоблреклама", від 28 листопада 2018 року N 659 "Про відміну рішення про ліквідацію департаменту житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації", ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва", затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року N 293 (Наказ N 293), СОУ 42.1-37641918-085:2012 "Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних споруд", затвердженого наказом Державного агентства автомобільних доріг України від 02 жовтня 2012 року N 371 (Наказ N 371):

1. Затвердити Положення про департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 05 березня 2018 року N 114 "Про затвердження Положення про департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації" (Розпорядження N 114).

3. Це розпорядження набирає чинності з моменту його видання, крім підпункту 1.1 пункту 1, підпункту 2.1 пункту 2, підпунктів 4.1.3, 4.6, 4.7, 4.8 пункту 4, підпункту 5.31 пункту 5, підпунктів 6.6 - 6.17 пункту 6 та підпункту 8.3 пункту 8 Положення про департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, які набирають чинності з дати державної реєстрації припинення управління з питань власності Київської обласної державної адміністрації та змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо правонаступництва департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації.

 

Голова адміністрації

О. Терещук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
12 грудня 2018 року N 695

ПОЛОЖЕННЯ
про ДЕПАРТАМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. ДЕПАРТАМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, скорочена назва - ДРР Київської ОДА (далі - Департамент) утворюється головою Київської обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Київської області забезпечує виконання покладених на цей структурний підрозділ завдань.

1.1. Департамент є правонаступником управління з питань власності Київської обласної державної адміністрації.

1.2. Департамент є бюджетною, неприбутковою установою.

1.3. Департамент виконує функції замовника будівництва об'єктів житлово-комунального і соціального призначення на території Київської області.

1.4. Департамент виконує функції замовника робіт з експлуатаційного утримання, поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Київської області.

2. Департамент підпорядкований голові Київської обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Міністерству інфраструктури України.

2.1. Департамент також підзвітний і підконтрольний Міністерству економічного розвитку і торгівлі України у сфері забезпечення реалізації на території Київської області державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави, для чого забезпечує виконання облдержадміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління (далі - підприємств), відповідно до статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та подає Міністерству економічного розвитку і торгівлі України інформацію щодо:

фінансово-господарської діяльності кожного окремого суб'єкта господарювання державного сектору економіки, що належить до сфери управління обласної державної адміністрації;

стану об'єктів державної власності, в тому числі корпоративних прав держави, які належать до сфери управління обласної державної адміністрації;

виконання стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких здійснює обласна державна адміністрація.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Департаменту є:

4.1. забезпечення реалізації державної політики:

4.1.1. у галузі регіонального розвитку, будівництва, інвестиційного розвитку у будівництві, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного захисту територій, будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів, підвищення енергоефективності у будівництві на території Київської області;

4.1.2. у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення;

4.1.3. у сфері управління державним майном, аналіз та контроль за фінансово-господарською діяльністю, цільовим та ефективним використанням коштів та майна підприємств, закладів, установ, виконання ними планових завдань, достовірністю ведення бухгалтерського обліку і складання звітності.

4.2. виконання завдань з будівництва житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;

4.3. сприяння впровадженню у будівництво прогресивних, проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;

4.4. сприяння впровадженню інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та здійснення супроводу у їх реалізації;

4.5. участь у розробленні та забезпеченні виконання загальнодержавних і обласних програм з питань регіонального розвитку, розвитку дорожнього господарства;

4.6. забезпечення фінансового та господарського контролю за вжиттям заходів на підприємствах щодо ефективності використання коштів та матеріальних цінностей, їх збереження, ведення та достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності; розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та їх запобігання;

4.7. здійснення координації діяльності державних підприємств, що належать до сфери управління Київської обласної державної адміністрації;

4.8. інформування голови Київської обласної державної адміністрації про використання підприємствами фінансових ресурсів, оцінку ефективності їх господарської діяльності, виявлення і запобігання в ній порушень, що перешкоджають ефективному використанню майна та коштів.

5. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

5.1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

5.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

5.3. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5.4. аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у будівельній галузі у межах Київської області та вживає заходів до усунення недоліків;

5.5. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Київської області та щодо поліпшення інвестиційного клімату;

5.6. забезпечує у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проектів державних та галузевих програм та бере участь у їх виконанні;

5.7. надає адміністративні послуги;

5.8. готує у межах компетенції пропозиції до проекту обласного бюджету та подає їх на розгляд Київської обласної ради;

5.9. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

5.10. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку, реалізації інвестиційних проектів у будівництві на території області;

5.11. розробляє проекти розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

5.12. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

5.13. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

5.14. бере участь у підготовці звітів голови Київської обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Київської обласної ради;

5.15. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Київської обласної державної адміністрації;

5.16. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

5.17. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

5.18. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

5.19. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

5.20. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

5.21. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

5.22. контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

5.23. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

5.24. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

5.25. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

5.26. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5.27. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

5.28. забезпечує захист персональних даних.

5.29. здійснює повноваження у сфері будівництва:

- бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення структурного підрозділу розпорядником коштів за програмою);

- розробляє проекти комплексних регіональних програм будівництва, у тому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

- здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об'єктів;

- бере участь у розгляді питань, пов'язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

- здійснює моніторинг проектування та будівництва об'єктів в рамках реалізації проектів державного значення;

- бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних

показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження екологічно безпечних технологій;

- бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;

- бере участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення;

- бере участь у розробленні пропозицій щодо посилення інноваційної складової при здійсненні проектування та будівництва об'єктів промисловості та інженерно-транспортної інфраструктури;

- здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів;

- надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

- складає переліки об'єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах;

- розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації поточні перспективні програми капітального будівництва у межах Київської області, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо;

- забезпечує в установленому порядку своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно-розвідувальних робіт і будівництва об'єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів;

- розміщує замовлення на проектно-розвідувальні роботи, укладає з проектними і розвідувальними організаціями договори на розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

- здійснює передачу в установлені терміни проектним або розвідувальним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і розвідувальних робіт та розроблення проектно-кошторисної документації;

- приймає і перевіряє комплектність одержаної від проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечує в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження і затвердження та передає цю документацію будівельним організаціям;

- розміщує замовлення на капітальне будівництво, у тому числі житла, укладає з будівельними організаціями відповідні договори; разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об'єктів відповідно до діючих нормативно-правових актів;

- за рахунок коштів обласного бюджету та залучених відповідно до чинного законодавства коштів підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, у встановленому порядку бере дольову участь у будівництві об'єктів соціально-культурного призначення, житла для працівників облдержадміністрації, обласних підприємств, установ, організацій, здійснює інвестування житлового будівництва та закупівлі житла (у тому числі на вторинному ринку) для зазначених категорій громадян;

- забезпечує підготовку геодезичної основи для будівництва;

- забезпечує будівництво технологічним, енергетичним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких відповідно до договору покладено на замовника;

- здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і матеріали поставки замовника;

- передає будівельній організації в погоджені нею терміни дозвільні документи відповідних органів на виконання будівельно-монтажних робіт;

- здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам;

- погоджує з відповідними організаціями питання, пов'язані з установкою вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів, що працюють під тиском, забезпечує випробовування зазначених технічних засобів;

- забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об'єктів до експлуатації;

- забезпечує введення об'єктів в експлуатацію;

- передає завершені будівництвом та введені в дію об'єкти підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію;

- здійснює розрахунки з підрядними та іншими організаціями за виконанні роботи та послуги;

- приймає від підрядника згідно з актом законсервовані або припинені будівництвом об'єкти і вживає заходів для їх збереження, вносить інвесторам пропозиції щодо подальшого використання об'єктів незавершеного будівництва;

- веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни, подає в установленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності, несе відповідальність за їх достовірність;

- перевіряє подані до сплати документи підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;

- надає на договірних засадах послуги замовника підприємствам і організаціям незалежно від форм власності та окремим громадянам;

5.30. здійснює повноваження у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення:

- розроблення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики (стратегії) у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення, програм розвитку дорожнього господарства;

- організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до державних будівельних норм і стандартів та переліків об'єктів та обсягів бюджетних коштів, передбачених місцевими бюджетами;

- забезпечення належного маршрутного орієнтування користувачів автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

- забезпечення сталого функціонування автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

- озеленення смуги відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

- ведення статистичного обліку та паспортизації автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них;

- здійснення контролю за станом автомобільних доріг загального користування місцевого значення, виявлення аварійно-небезпечних місць (ділянок) та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод і здійснення заходів щодо їх ліквідації;

- забезпечення фінансування та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

5.31. здійснює повноваження у сфері управління державним майном:

5.31.1. планує, організовує і здійснює фінансовий та господарський контроль за:

- фінансово-господарською діяльністю державних підприємств щодо надходження і використання коштів, матеріальних та нематеріальних активів, їх збереження, стану і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

- цільовим використанням коштів, отриманих підприємствами на виконання відповідних завдань;

- фінансово-господарською діяльністю підприємств стосовно одержання та витрачання позик і кредитів, цільового використання коштів державних цільових фондів, належного виконання контрактів, а також коштів, що залишаються в розпорядженні підприємств у зв'язку з наданими пільгами;

- діяльністю підприємств з питань рівня закупівельних цін та компаній постачальників;

5.31.2. готує проекти доручень голови Київської обласної державної адміністрації стосовно усунення керівниками підприємств, щодо яких здійснювались контрольні заходи та контроль, виявлених порушень та недоліків;

5.31.3. здійснює удосконалення методів забезпечення контролю за дотриманням фінансової дисципліни, а також щодо удосконалення взаємодії між підприємствами у напрямку оптимізації витрат при здійсненні фінансово-господарської діяльності та за результатами готує відповідні пропозиції для подання голові Київської обласної державної адміністрації;

5.31.4. у межах повноважень забезпечує супровід контрольних заходів, що проводяться на державних підприємствах;

5.31.5. забезпечує виконання завдань з приватизації державного майна, а саме:

- вносить пропозиції облдержадміністрації щодо погодження переліків об'єктів групи Ж, які підлягають приватизації, та переліків об'єктів соціально-культурного призначення, що можуть бути перепрофільовані;

- вносить державним органам приватизації пропозиції до проектів Програми приватизації державного майна, організовує їх виконання;

- забезпечує виконання облдержадміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо об'єктів, які перебувають у державній власності та передані до сфери управління Київської облдержадміністрації;

- бере участь у формуванні Єдиного реєстру об'єктів державної власності;

5.31.6. забезпечує реалізацію функцій щодо управління об'єктами державної власності, а саме:

- готує пропозиції про створення, реорганізацію та ліквідацію державних підприємств, погоджує проекти їх статутів (положень) та інших установчих документів;

- здійснює визначені законодавством заходи щодо запобігання банкрутству державних підприємств, установ, закладів;

- погоджує штатний розпис підприємств, установ, закладів;

- організовує роботу з формування фінансових планів державних підприємств;

- вносить пропозиції голові Київської обласної державної адміністрації про звернення до відповідних органів щодо проведення перевірок, аудиту фінансово-господарської діяльності та використання бюджетних коштів відповідно до вимог законодавства України, зокрема, і у разі зміни керівника підприємства;

- здійснює аналіз ефективності використання державного майна;

- виявляє у межах повноважень майно, що не використовується, та вносить пропозиції голові Київської обласної державної адміністрації щодо умов його подальшого використання;

- готує пропозиції голові Київської обласної державної адміністрації щодо здійснення інвентаризації державного майна та організовує її проведення;

- забезпечує державну реєстрацію державних підприємств у встановленому чинним законодавством порядку;

- забезпечує взяття державних підприємств на облік у органах державної фіскальної служби, відповідних державних фондах, а також виготовлення печаток, штампів, бланків і відкриття рахунків у банківських установах.

5.32. здійснює повноваження у сфері інвестиційного розвитку у будівництві:

- бере участь у розробленні проектів державних та регіональних цільових програм, метою яких є покращення інвестиційного клімату та розвиток інвестиційної діяльності у будівництві, забезпечує в межах компетенції координацію виконання завдань, визначених ними;

- сприяє співпраці структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій у рамках реалізації інвестиційних проектів у будівництві;

- бере участь у розробленні проектів (програм) міжнародного співробітництва у сфері інвестиційної діяльності у будівництві та здійснює їх супровід, у разі необхідності надання державної фінансової підтримки реалізації проектів звертається в установленому порядку до відповідних центральних органів виконавчої влади;

- розробляє пропозиції щодо залучення інвесторів у будівництві на умовах державно-приватного партнерства, у тому числі на умовах угод про розподіл продукції, концесію, спільну діяльність тощо;

- готує пропозиції щодо утворення консультативно-дорадчих органів з питань інвестиційної політики, здійснює організаційний та інформаційно-аналітичний супровід їх діяльності;

- бере участь у підготовці пропозицій щодо формування та функціонування спеціальних економічних зон, територій пріоритетного розвитку, індустріальних (промислових), технологічних парків, митних зон, інших інструментів сприяння інвестиційній та інноваційній діяльності;

- сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва із залучення інвестицій у будівництві;

- сприяє здійсненню заходів щодо залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги для будівництва об'єктів виробничої та соціальної сфери, транспортної інфраструктури та логістики, комунальної, переробної галузей та сільськогосподарського виробництва, туризму, рекреації та оздоровлення, альтернативної енергетики, енергозбереження та інших сфер економіки;

- координує, в межах своїх повноважень, діяльність відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій у сфері інвестиційної політики у будівництві, а також бере безпосередню участь у розробленні та реалізації інвестиційних проектів у будівництві;

- за дорученням керівництва Київської облдержадміністрації співпрацює з міжнародними організаціями, об'єднаннями та асоціаціями з питань розвитку інвестиційної діяльності та реалізації інвестиційних програм у будівництві на території області;

- за дорученням керівництва Київської облдержадміністрації бере участь презентаційних міжнародних заходах, які проводяться в Україні та за кордоном, спрямованих на залучення інвестицій у будівництві;

- бере участь у формуванні складу офіційних делегацій області для участі у переговорах, форумах, презентаціях, конференціях, консультаціях, візитах, інших заходах двостороннього та багатостороннього співробітництва у сфері інвестиційного розвитку у будівництві;

- готує пропозиції щодо оголошення конкурсів інвестиційних проектів у будівництві та можливості їх реалізації і організовує їх проведення.

5.33. здійснює заходи із впорядкування розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Київської області.

6. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

6.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

6.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у відповідній галузі;

6.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

6.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6.6. за дорученням голови Київської обласної державної адміністрації проводити контрольні заходи, в тому числі здійснювати контроль фінансових і бухгалтерських документів, планів, звітів, кошторисів, розрахунків та інших документів, що підтверджують надходження і витрачання коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів підприємств;

6.7. безперешкодного доступу працівників Департаменту до приміщень підприємств для їх обстеження та з'ясування питань під час здійснення контрольного заходу;

6.8. під час здійснення контрольних заходів вимагати від керівників підприємств, що контролюються, проведення, у тому числі, в присутності працівників Департаменту, інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків, фінансових зобов'язань, у разі виявлення порушень - отримувати завірені копії необхідних документів;

6.9. отримувати інформацію та копії документів від підприємств, що стосуються їх фінансово-господарської діяльності;

6.10. координувати та здійснювати контроль за діяльністю підприємств з питань рівня закупівельних цін та компаній постачальників;

6.11. проводити контроль за дотриманням порядку та нормами формування витрат на виробництво та реалізацію товарів, робіт і послуг;

6.12. під час здійснення контрольних заходів вимагати від керівників підприємств здійснення контрольних обмірів обсягів виконаних робіт;

6.13. проводити аналіз та контроль за дотриманням законодавства з питань державних закупівель;

6.14. одержувати від посадових і матеріально відповідальних осіб підприємств, щодо яких здійснюються контрольні заходи, письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення заходів контролю;

6.15. у ході проведення контрольних заходів рекомендувати керівництву підприємств, щодо яких здійснюються контрольні заходи, невідкладно вжити заходів для усунення виявлених порушень, відшкодування заподіяних збитків та запобігання їх виникненню в подальшому;

6.16. готувати для виконання пропозиції щодо усунення виявлених порушень керівниками підприємств, щодо яких здійснюються контрольні заходи, пропозиції нормативно-методологічного характеру та здійснювати моніторинг щодо стану їх врахування;

6.17. ініціювати перед головою Київської обласної державної адміністрації питання про притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, які відповідно до покладених на них обов'язків та законодавства були відповідальними за фінансово-господарські операції, проведені з порушенням законодавства, та/або дії (бездіяльність) яких привели до такого порушення.

7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Київської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Київської обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з:

8.1. Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

8.2. Міністерством інфраструктури України;

8.3. Міністерством економічного розвитку і торгівлі України в установленому законодавством порядку.

9. Директор Департаменту:

9.1. здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

9.2. подає в установленому порядку на затвердження голові Київської обласної державної адміністрації Положення про Департамент;

9.3. затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними;

9.4. планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Київської обласної державної адміністрації;

9.5. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

9.6. звітує перед головою Київської обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

9.7. може входити до складу колегії Київської обласної державної адміністрації;

9.8. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

9.9. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9.10. представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва Київської обласної державної адміністрації;

9.11. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін'юсту.

9.12. подає на затвердження голови Київської обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

9.13. розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Київської обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;

9.14. здійснює визначені Законом України "Про державну службу" повноваження керівника державної служби в Департаменті;

9.15. здійснює добір кадрів;

9.16. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

9.17. призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, здійснює присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9.18. приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9.19. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

9.20. забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

9.21. здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Київської обласної державної адміністрації, відповідним центральним органом виконавчої влади.

11. Заступники директора Департаменту призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту відповідно до законодавства про державну службу.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в ньому утворюється колегіальний орган - колегія.

Склад колегії затверджується головою Київської обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії впроваджуються в дію наказами директора Департаменту.

13. Для розгляду пропозицій щодо розвитку галузей, наукових рекомендацій та вирішення інших питань у Департаменті можуть утворюватись комісії, наукові ради, робочі групи. Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує директор Департаменту.

14. Департамент утримується за рахунок коштів, передбачених на утримання служби замовника у вартості будівництва об'єктів, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які зараховуються до доходів спеціального фонду державного бюджету як власні надходження бюджетних установ.

Розмір коштів, передбачених на утримання служби замовника у вартості будівництва об'єктів, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, визначається виходячи з законодавчо встановлених нормативів на утримання служби замовника.

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова Київської обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

16. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова Київської обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно до чинного законодавства.

17. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Директор департаменту
регіонального розвитку адміністрації

С. Золін
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали