ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.04.2017 р. N 267

Про затвердження Положення про Департамент соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації

Відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року N 606 "Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій" (Постанова N 606), від 26 вересня 2012 року N 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" (Постанова N 887) (зі змінами), від 22 липня 2016 року N 465 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України", наказу Міністерства соціальної політики України від 04 листопада 2016 року N 1296 "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій" (Методичні рекомендації N 1296), керуючись статтями 5, 6, пунктами 1, 4-1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41, статтею 42 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Положення про Департамент соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 вересня 2016 року N 755 "Про затвердження Положення про Департамент соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації" (Розпорядження N 755).

 

Голова обласної
державної адміністрації

А. А. Гордєєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
10 квітня 2017 року N 267

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації

1. Департамент соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації (далі - Департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її структури і в межах області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

3. Департамент підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству соціальної політики України (далі - Мінсоцполітики України).

4. Департамент забезпечує виконання на території Херсонської області повноважень, встановлених законодавством України, у сфері соціального захисту працюючого населення; соціальної підтримки та надання соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, малозабезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення; захисту прав та реалізації соціальних гарантій, визначених законодавством України для окремих категорій населення, у тому числі ветеранів війни та праці, учасників антитерористичної операції, жертв політичних репресій та нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; з питань поліпшення становища сімей з дітьми, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім'ї, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, підтримки внутрішньо переміщених осіб, сімей військових та осіб, які входили до складу добровольчих формувань, загиблих (померлих) під час участі в проведенні антитерористичної операції, учасників антитерористичної операції.

5. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики України, актами інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.

6. Основними завданнями Департаменту є:

1) забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері соціального захисту населення, що включає визначення пріоритетів соціального розвитку; здійснення аналізу рівня життя населення, поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми та підготовку пропозицій до проектів державних цільових, галузевих і регіональних програм, реалізації заходів у сфері соціального захисту населення;

2) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організація ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;

3) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема, особам похилого віку, особам з інвалідністю, ветеранам війни (в тому числі учасникам антитерористичної операції), особам, на яких поширюється чинність Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім'ям з дітьми, багатодітним сім'ям, сім'ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та отримання житлових субсидій;

4) виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, попередження насильства в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті; протидії торгівлі людьми; координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань реалізації державної політики у цих сферах;

5) організація на відповідній території соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей, осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб і залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

6) здійснення координації діяльності і контролю за виконанням структурними підрозділами соціального захисту населення районних державних адміністрацій законодавства України з питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, надання їм організаційно-методичної допомоги щодо правильності застосування законодавства у цій сфері;

7) забезпечення сприяння:

- реалізації державної політики зайнятості на території області, повній, продуктивній, вільно обраній зайнятості, зниженню рівня безробіття;

- органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій;

- збору, аналізу та узагальненню інформації з метою проведення моніторингу виконання в області заходів, спрямованих на реалізацію завдань соціального забезпечення та підтримку внутрішньо переміщених осіб, членів сімей загиблих у зоні АТО військових, учасників антитерористичної операції та їх родин;

- громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального захисту сім'ї, дітей, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, осіб похилого віку та інших вразливих категорій населення;

- діяльності Громадської консультативної ради у справах інвалідів при обласній державній адміністрації.

7. Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, рішень Херсонської обласної ради та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4) аналізує стан та тенденції соціального розвитку Херсонської області, вживає заходів з усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціального, економічного та культурного розвитку Херсонської області;

6) вносить пропозиції до проекту бюджету Херсонської області;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

9) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення;

10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

12) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

15) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

19) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

20) координує і контролює роботу структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій;

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує виконання у межах своїх повноважень завдань з мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд обласної державної адміністрації та Мінсоцполітики України;

29) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, обласній державній адміністрації та Мінсоцполітики України;

30) здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання обласній державній адміністрації та Мінсоцполітики України;

31) координує і контролює роботу структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій, координує роботу органів місцевого самоврядування стосовно здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; надає практичну, консультаційно-правову та організаційно-методичну допомогу;

32) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

- організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів і укладення територіальних угод між місцевими органами виконавчої влади, профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;

- сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва обласної державної адміністрації з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;

- здійснює повідомну реєстрацію територіальних угод у порядку, визначеному законодавством, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

- здійснює моніторинг показників заробітної плати за видами економічної діяльності (із розподілом за статтями та в розрізі адміністративно-територіальних одиниць області) та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також моніторинг показників заробітної плати фізичних осіб - підприємців;

- розробляє (бере участь у розробленні) проект обласної програми зайнятості населення, координує роботу зі здійснення заходів, передбачених обласною та місцевими програмами зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

- сприяє ефективному використанню трудових ресурсів, раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості, підвищенню конкурентоспроможності робочої сили, продуктивності праці;

- забезпечує реалізацію заходів державних програм соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України та інших військових формувань;

- забезпечує організацію виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби;

33) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

- здійснює координаційно-методичні функції та моніторинг у сфері надання:

державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам;

одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також особам, яким посмертно присвоєно звання "Герой України" за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності, одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті, а також інших видів державної підтримки відповідно до законодавства України;

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, а також інших видів державної допомоги відповідно до чинного законодавства України;

субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян тощо;

- забезпечує організацію та координацію роботи, пов'язаної з обліком внутрішньо переміщених осіб;

- здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати місцевими органами соціального захисту населення компенсацій та інших соціальних виплат, виконанням інших заходів соціального захисту населення відповідно до чинного законодавства України;

- забезпечує організацію виплати щомісячної адресної та матеріальної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції;

- координує і контролює роботу Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат;

- координує та контролює роботу структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів міських і районних у м. Херсоні рад щодо наповнення централізованого банку даних з проблем інвалідності;

- здійснює організаційно-методичне керівництво роботою головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

34) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

- здійснює координаційно-методичні функції, моніторинг та контроль у межах своєї компетенції за наданням установлених чинним законодавством України пільг та здійсненням заходів щодо соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, дітей-сиріт, одиноких матерів, сімей загиблих військовослужбовців, багатодітних сімей та інших категорій громадян, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань;

- організовує та координує роботу, пов'язану з наданням, позбавленням громадян, на яких поширюється дія Закону України "Про відновлення прав

осіб, депортованих за національною ознакою", статусу особи, депортованої за національною ознакою;

- організовує та координує роботу, пов'язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань";

- організовує роботу обласної комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням статусу учасника війни;

- організовує роботу обласної комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Херсонської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин;

- забезпечує організацію виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів;

- забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до 5 травня відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", а також виплати винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";

- здійснює збір документів для виплати матеріальної допомоги з обласного бюджету сім'ям загиблих (померлих) під час участі в АТО військових, підготовку проектів відповідних розпорядчих документів та забезпечує її виплату;

- забезпечує виявлення потреби в поліпшенні житлових умов сімей загиблих у зоні проведення антитерористичної операції, учасників антитерористичної операції та їх родин, контроль за придбанням житла вказаним сім'ям;

- забезпечує виконання завдань, заходів із соціальної та професійної адаптації демобілізованих учасників антитерористичної операції та контроль за дотриманням порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення цих заходів, і підготовку звіту органам виконавчої влади;

- забезпечує формування реєстрів отримувачів коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції;

- забезпечує організацію, контроль та методичне керівництво роботою щодо санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, учасників антитерористичної операції, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

- забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, систематично здійснює аналіз призначених стипендій та інформує Мінсоцполітики України про зміну їх одержувачів, організовує своєчасне подання документів на призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

- організовує реалізацію Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації, які навчаються за денною формою за державним замовленням;

35) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

- вивчає потребу області у соціальних послугах, готує та подає пропозиції обласній державній адміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;

- забезпечує у межах повноважень організацію соціального замовлення; бере участь в оцінюванні конкурсних пропозицій, які подаються недержавними суб'єктами, що надають соціальні послуги, на конкурс із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг;

- спрямовує та координує діяльність обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

- здійснює координацію та методологічне забезпечення діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших соціальних закладів, установ та служб у реалізації законодавства України;

- проводить роботу, пов'язану зі зміцненням матеріально-технічної бази інтернатних установ, інших закладів, установ та служб з надання соціальних послуг, поліпшенням якості соціальних послуг, які надаються ними, вносить пропозиції щодо обсягів фінансування на утримання цих установ, закладів та служб;

- забезпечує ефективну роботу Наглядової ради за діяльністю інтернатних установ системи соціального захисту населення та координує роботу громадських рад при будинках-інтернатах;

- організовує та контролює взаємодію інтернатних установ системи соціального захисту населення з органами Національної поліції;

- контролює та вирішує питання щодо влаштування людей похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів до інтернатних установ системи соціального захисту населення;

- сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до чинного законодавства України;

- забезпечує ведення реєстру суб'єктів, що надають соціальні послуги на відповідній території;

- контролює дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо рівня та якості соціальних послуг, які надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами, службами та недержавними організаціями за соціальним замовленням;

- бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

- сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

- співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім'ям з дітьми, сім'ям і особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам, які потребують волонтерської допомоги, у тому числі з питань поширення інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, фізичних осіб;

- сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

- у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- організовує діяльність організаційного комітету з проведення в області щорічної Всеукраїнської благодійної акції "Милосердя";

- організовує діяльність робочої групи при обласній державній адміністрації з питань визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 3 тонн та легкових автомобілів для інвалідів;

- у межах компетенції координує роботу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо опіки і піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена;

- подає пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування під час формування проектів відповідних місцевих бюджетів щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб'єктів, що надають соціальні послуги;

- співпрацює з навчальними закладами щодо підготовки соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, інших фахівців для відповідних територій, координує роботу з підвищення їх кваліфікації;

- сприяє інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, відповідно до Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" (Закон N 3160-VI);

36) щодо поліпшення становища сімей з дітьми, попередження насильства в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення тендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

- розробляє та реалізовує заходи і програми, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей з дітьми;

- координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

- здійснює контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності;

- здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на оздоровлення за кордон;

- надає в межах своїх повноважень сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім'ї, забезпечує координацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім'ї;

- надає правову методичну та організаційну допомогу місцевим органам виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, приймає заяву та проводить процедуру щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

- координує, контролює та забезпечує у межах своїх повноважень виконання державних цільових програм з питань протидії торгівлі людьми;

37) у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

- сприяє розвитку реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у реабілітаційних установах, а також організації надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних організацій;

- координує діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю обласного підпорядкування;

- організовує роботу із забезпечення осіб з інвалідністю транспортними засобами, технічними та іншими засобами реабілітації;

- здійснює облік осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для забезпечення автомобілями відповідно до законодавства України, в тому числі на безоплатній та пільговій основі;

- координує та контролює виплату компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;

- організовує роботу обласної комісії по розгляду документів, поданих підприємствами громадських організацій інвалідів для отримання дозволу на право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги, дотацій;

- аналізує та узагальнює потребу в забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;

- бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

38) організовує та забезпечує фінансування і здійснення внутрішнього контролю діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

39) контролює ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); забезпечує ведення централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики України, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики України та власний сегмент локальної мережі;

40) здійснює інші передбачені законом та визначені керівництвом обласної державної адміністрації повноваження.

8. Департамент для здійснення своїх повноважень та виконання покладених на нього завдань має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, необхідні документи і матеріали;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення роботи обласної державної адміністрації з питань соціального захисту населення;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

9. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації та її апарату, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами й організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

10. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Мінсоцполітики України в установленому законодавством порядку.

11. Директор Департаменту здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників Департаменту.

12. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про Департамент;

3) затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції України;

12) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

16) подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством, директора обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

17) здійснює призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

19) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством, директора Херсонського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат;

20) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

21) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового та трудового розпорядку, виконавської дисципліни;

22) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій, закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики України;

23) здійснює інші повноваження, визначені законом.

13. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації або Мінсоцполітики України.

14. Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

15. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в ньому може утворюватися колегія.

Персональний склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії провадяться в життя шляхом видання наказів директора Департаменту.

16. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань у Департаменті можуть утворюватися ради (наукові, громадські), комісії. Склад рад та комісій, положення про них затверджує директор Департаменту.

17. Доходи (прибутки) Департаменту використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Положенням.

18. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Департаменту, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

19. У разі припинення Департаменту як юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) здійснюється передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

20. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

21. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228 (зі змінами).

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

В. І. Січова
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали