Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації та Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів великої приватизації

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.04.2018

м. Київ

N 486

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2018 р. за N 529/31981

Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації та Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів великої приватизації

Відповідно до статей 15 (Закон N 2269-VIII), 19 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації;

2) Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів великої приватизації (Положення N 486).

2. Департаменту підготовки та продажу об'єктів приватизації Фонду державного майна України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови Фонду

В. Трубаров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
06 квітня 2018 року N 486

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2018 р. за N 529/31981

Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації

I. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII), визначає порядок утворення аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації (далі - комісія), її повноваження, права та порядок роботи.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Фонду державного майна України та цим Положенням.

II. Склад, порядок утворення комісії та її повноваження

1. Комісія є тимчасово діючим колегіальним органом, що утворюється державними органами приватизації для продажу об'єктів малої приватизації протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об'єкта.

2. До складу комісії входять не менш як п'ять осіб, які є представниками державного органу приватизації.

У разі потреби до складу комісії можуть залучатися з правом дорадчого голосу спеціалісти, експерти, представники органів виконавчої влади, підприємств та/або господарських товариств тощо.

3. Основні принципи діяльності комісії:

дотримання вимог законодавства;

колегіальність прийнятих рішень;

професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади).

4. Склад комісії та зміни до нього затверджуються наказом відповідного державного органу приватизації.

Голова комісії та секретар призначаються із працівників відповідного державного органу приватизації.

На період тривалої відсутності голови комісії (хвороба, відпустка тощо) його повноваження покладаються наказом керівника державного органу приватизації на будь-кого із членів комісії.

5. До основних повноважень комісії належать:

розроблення умов продажу та їх подання на затвердження державному органу приватизації;

визначення стартової ціни;

визначення стартової ціни з урахуванням зниження стартової ціни;

розроблення інформаційного повідомлення про проведення аукціону;

ведення протоколів засідань комісії та їх подання на затвердження державному органу приватизації.

6. Комісія має право:

під час розроблення умов продажу вносити пропозиції державному органу приватизації щодо запитів до органів державної влади, підприємств та/або господарських товариств стосовно подання пропозицій щодо умов продажу, а також надання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об'єктом продажу;

вносити пропозиції державному органу приватизації щодо подання запитів спеціалістам, експертам;

заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів.

III. Порядок роботи комісії

1. Очолює комісію та організовує її роботу голова комісії.

2. Організаційною формою роботи комісії є засідання.

3. Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування ("за" або "проти"), результати якого заносяться до протоколу.

4. Засідання комісії є правоможним за умови участі в ньому не менш як двох третин складу її членів.

5. Члени комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.

6. За результатами засідання комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та у триденний строк подаються на затвердження відповідному державному органу приватизації.

7. Секретар комісії забезпечує:

підготовку матеріалів для розгляду комісією;

виконання доручень голови комісії;

підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань комісії.

8. Члени комісії зобов'язані брати участь у роботі комісії.

У разі якщо засідання комісії не відбулося через відсутність кворуму, засідання комісії переноситься на інший день.

9. Діяльність комісії припиняється наказом державного органу приватизації.

 

Директор Департаменту
підготовки та продажу
об'єктів приватизації

В. Герц
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали