ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 18.07.2018 р. N 3473-VII

Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії з продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м. Одеси

Відповідно до статей 25, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 15 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII) Одеська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про діяльність аукціонної комісії з продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м. Одеси (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань комунальної власності.

 

Міський голова

Г. Труханов

 

Додаток
до рішення Одеської міської ради
18.07.2018 N 3473-VII

ПОЛОЖЕННЯ
про діяльність аукціонної комісії з продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м. Одеси

I. Загальні положення

1.1. Положення про діяльність аукціонної комісії з продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м. Одеси (далі - Положення) розроблене відповідно до частини 4 статті 15 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII), визначає порядок утворення аукціонної комісії з продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м. Одеси (далі - комісія), її повноваження, права та порядок роботи.

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України та Положенням.

II. Склад, порядок утворення комісії та її повноваження

2.1. Комісія є тимчасово діючим колегіальним органом, що утворюється департаментом комунальної власності Одеської міської ради (далі - Департамент) для продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м. Одеси протягом 10-ти робочих днів з дня прийняття Одеською міською радою рішення про приватизацію об'єкта.

2.2. До складу комісії входять не менше п'яти представників Департаменту.

2.3. Основні принципи діяльності комісії:

- дотримання вимог чинного законодавства України;

- колегіальність у прийнятті рішень;

- професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії.

2.4. Склад комісії та зміни до нього затверджуються наказом директора Департаменту.

2.5. До основних повноважень комісії належить:

- розроблення умов продажу об'єктів малої приватизації та їх подання на затвердження директору Департаменту;

- визначення стартової ціни в порядку та у випадках, визначених законодавством України;

- розроблення інформаційного повідомлення про проведення аукціону.

2.6. Комісія має право:

- під час розроблення умов продажу вносити пропозиції Департаменту щодо надання запитів до органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств стосовно подання пропозицій щодо умов продажу, а також надання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об'єктом продажу;

- вносити пропозиції Департаменту щодо надання запитів фахівцям, експертам;

- заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших фахівців.

III. Порядок роботи комісії

3.1. Зі складу комісії призначаються голова та секретар комісії.

На період тривалої відсутності голови комісії (хвороба, відпустка тощо) його повноваження покладаються наказом директора Департаменту на будь-якого іншого члена комісії.

3.2. Голова комісії очолює комісію та організовує її роботу.

3.3. Організаційною формою роботи комісії є засідання.

3.4. Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування ("за" або "проти"), результати якого заносяться до протоколу.

3.5. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не менш як двох третин членів від її складу.

3.6. Члени комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.

3.7. Під час засідання комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та у триденний строк подаються на затвердження директору Департаменту.

3.8. Секретар комісії забезпечує:

- підготовку матеріалів для розгляду комісією;

- виконання доручень голови комісії;

- підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань комісії.

3.9. Члени комісії зобов'язані брати участь у роботі комісії.

У разі, якщо засідання комісії не відбулося через відсутність кворуму, засідання комісії переноситься на інший день.

3.10. Діяльність комісії припиняється наказом директора Департаменту.

 

Секретар ради

О. Потапський
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали