Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про діяльність кваліфікаційної комісії та її складу

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

НАКАЗ

від 3 лютого 2017 року N 55

Про затвердження Положення про діяльність кваліфікаційної комісії та її складу

На виконання пункту 10 Тимчасового порядку взаємодії між територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру під час погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. N 580 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру" (Постанова N 580), наказую:

1. Затвердити Положення про діяльність кваліфікаційної комісії, що додається.

2. Утворити кваліфікаційну комісію в такому складі:

КРАСНОЛУЦЬКИЙ
Олександр Васильович

- директор Департаменту землеустрою, використання та охорони земель, голова Комісії;

КОВГАНИЧ
Сергій Петрович

- директор Департаменту кадрової політики та персоналу, член комісії;

МАЛЮК
Олександр Олексійович

- директор Департаменту топографо-геодизичної і картографічної діяльності, член комісії;

СЛАВІН
Ігор Васильович

- директор Департаменту державного земельного кадастру, член комісії;

СІРОШТАН
Олександр Едуардович

- в. о. начальника Управління запобігання та виявлення корупції, член комісії;

ЦАРИК
Костянтин Володимирович

- начальник Управління державної експертизи, член комісії;

ФЕДОРОВА
Юлія Анатоліївна

- головний спеціаліст Департаменту землеустрою, використання та охорони земель, секретар комісії.

3. Кваліфікаційній комісії:

1) затвердити перелік питань для тестування та встановити кількість балів, які повинна набрати особа для того, щоб іспит вважався складеним;

2) у разі необхідності проводити тестування та визначати експертів державної експертизи, які здійснюватимуть розгляд і погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

4. Управлінню справами (Чебан Т. О.) передбачити організаційно-технічне забезпечення діяльності кваліфікаційної комісії.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держгеокадастру від 12.09.2016 N 237 "Про затвердження Положення про діяльність кваліфікаційної комісії та її складу" (Положення N 237).

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту землеустрою, використання та охорони земель Краснолуцького О. В.

 

В. о. Голови

О. М. Цвях

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгеокадастру
03 лютого 2017 року N 55

Положення
про діяльність кваліфікаційної комісії з проведення кваліфікаційного іспиту у працівників територіальних органів Держгеокадастру, які здійснюватимуть розгляд і погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки

1. Це Положення визначає основні засади роботи Кваліфікаційної комісії, процедуру складання працівниками територіальних органів Держгеокадастру, які здійснюватимуть розгляд та погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, кваліфікаційного іспиту.

2. Склад кваліфікаційної комісії затверджується наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі - Держгеокадастр).

3. До складу кваліфікаційної комісії включаються 7 осіб з числа висококваліфікованих фахівців, які є представниками Департаменту землеустрою, використання та охорони земель, Департаменту державного земельного кадастру, Департаменту топографо-геодезичної та картографічної діяльності, Департаменту кадрової політики та персоналу, Управління державної експертизи, Управління запобігання та виявлення корупції.

4. Головою кваліфікаційної комісії є директор Департаменту землеустрою, використання та охорони земель.

5. До повноважень кваліфікаційної комісії належать:

- прийняття рішень про допуск осіб, що бажають стати експертами із питання погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки до кваліфікаційного іспиту;

- організація кваліфікаційних іспитів осіб, які бажають стати експертами із питання погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

- затвердження переліку питань для тестування та у разі потреби внесення змін до зазначеного переліку;

- проведення кваліфікаційних іспитів осіб, які бажають стати експертами із питання погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

- повідомлення про результати проведення кваліфікаційних іспитів;

- прийняття рішення про визначення експертом державної експертизи з питань погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки (далі - експерт).

6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності кваліфікаційної комісії здійснює Держгеокадастр.

7. Організаційною формою роботи кваліфікаційної комісії є засідання.

8. Засідання кваліфікаційної комісії є правомочним у разі присутності на ньому більш як половини її членів.

9. Засідання проводить голова кваліфікаційної комісії, а в разі його відсутності - інший уповноважений головою кваліфікаційної комісії член цієї комісії.

10. Рішення кваліфікаційної комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на її засіданні та оформлюються протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени кваліфікаційної комісії. Член кваліфікаційної комісії, який не погоджується з прийнятим кваліфікаційною комісією рішенням, висловлює окрему думку в письмовому вигляді, що додається до протоколу.

11. Підсумки засідання кваліфікаційної комісії, на якому проводився кваліфікаційний іспит, оформлюються протоколом в одному примірнику, який зберігається у Держгеокадастрі.

12. Голосування кваліфікаційної комісії проводиться шляхом підняття руки кожним членом. Підрахунок голосів проводить секретар кваліфікаційної комісії, перелічивши підняті руки членів кваліфікаційної комісії.

13. У разі рівного розподілу голосів голос голови кваліфікаційної комісії є вирішальним.

14. Керівництво діяльністю кваліфікаційної комісії здійснює її голова, який:

- приймає рішення про проведення засідань кваліфікаційної комісії та формує порядок денний засідання;

- проводить засідання кваліфікаційної комісії;

15. Члени кваліфікаційної комісії:

- ознайомлюються з порядком денним та матеріалами, поданими на розгляд кваліфікаційної комісії;

- ініціюють внесення на розгляд кваліфікаційної комісії питань, що належать до її компетенції;

- заявляють клопотання, висловлюють пропозиції, зауваження з питань, що розглядаються;

- беруть участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

- ставлять питання особам, які складають кваліфікаційний іспит;

- висловлюють окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді;

- беруть участь у діяльності кваліфікаційної комісії;

- дотримуються норм професійної етики під час проведення кваліфікаційного іспиту та об'єктивності й неупередженості під час голосування;

- завчасно інформують голову або секретаря кваліфікаційної комісії про неможливість участі у засіданні.

16. Кваліфікаційний іспит є процедурою, під час проведення якої підтверджуються професійна компетентність працівників територіальних органів Держгеокадастру, які здійснюватимуть розгляд та погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, їх рівень кваліфікації і знань.

17. Кваліфікаційний іспит включає перевірку теоретичної підготовки та практичних навичок у сфері землеустрою.

18. Голова кваліфікаційної комісії призначає дату та місце проведення кваліфікаційного іспиту, про що секретар кваліфікаційної комісії повідомляє осіб, зацікавлених у складанні кваліфікаційного іспиту.

19. До початку проведення кваліфікаційного іспиту секретар комісії інформує осіб, зацікавлених у складанні кваліфікаційного іспиту, про персональний склад кваліфікаційної комісії, що прийматиме кваліфікаційний іспит, тривалість та процедуру складання кваліфікаційного іспиту.

20. Кваліфікаційний іспит проводиться у два етапи: тестування та співбесіда. Кваліфікаційна комісія затверджує перелік питань для тестування. У разі набрання при тестуванні 60 відсотків правильних відповідей особа, яка складає кваліфікаційний іспит допускається до співбесіди. Особа, яка не набрала необхідної кількості правильних відповідей, не допускається до співбесіди та вважається такою, що не склала кваліфікаційний іспит.

21. Після закінчення тестування кваліфікаційна комісія проводить співбесіду шляхом ставлення питань особам, зацікавленим у складанні кваліфікаційного іспиту;

22. За підсумками засідання кваліфікаційної комісії, на якому проводився кваліфікаційний іспит, рішення кваліфікаційної комісії про результати іспиту оформлюється протоколом. Результат кваліфікаційного іспиту оцінюється як "склав" або "не склав".

23. Під час складання кваліфікаційного іспиту особи, зацікавлені у складанні кваліфікаційного іспиту, не мають права користуватися нормативно-правовими актами, навчальною або іншою літературою, засобами зв'язку та іншими технічними засобами.

Невиконання цих умов відображається в протоколі засідання кваліфікаційної комісії, і особа, зацікавлена у складанні кваліфікаційного іспиту, визнається кваліфікаційною комісією такою, що не склала іспит.

24. Кваліфікаційна комісія повідомляє про результати проведення іспиту в день його проведення.

25. Спірні питання, пов'язані зі складанням кваліфікаційного іспиту, вирішуються кваліфікаційною комісією в день складання кваліфікаційного іспиту.

 

Директор Департаменту
землеустрою, використання
та охорони земель

О. В. Краснолуцький
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали