ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

НАКАЗ

від 7 липня 2017 року N 150

Про затвердження Положення про діяльність робочої групи Держгеокадастру та її складу

З метою якісного функціонування принципу екстериторіального погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок територіальними органами Держгеокадастру наказую:

1. Затвердити Положення про діяльність робочої групи Держгеокадастру (далі - робоча група), що додається.

2. Утворити робочу групу в такому складі:

КРАСНОЛУЦЬКИЙ
Олександр Васильович

- директор Департаменту землеустрою, використання та охорони земель, голова робочої групи;

ГАВЛЮК
Ольга Василівна

- заступник директора департаменту - начальник відділу землеустрою Департаменту землеустрою, використання та охорони земель, секретар робочої групи;

ХАРЧЕНКО
Андрій Миколайович

- заступник начальника Управління державної експертизи, член робочої групи;

РАЙКОВ
Ігор Олександрович

- директор ТОВ "Інгер-Град", член Земельної спілки України, член Спілки сертифікованих інженерів-землевпорядників, член робочої групи (за згодою);

ПОЛТАВЕЦЬ
Анатолій Миколайович

- директор ТОВ "Лідер плюс", голова ВГО "Асоціація фахівців землеустрою України", член робочої групи (за згодою);

ЛЕОНОВ
Роман Миколайович

- директор ТОВ "Характерник", голова ХОГО "Спілка землевпорядників Харківщини", член робочої групи (за згодою);

КОМАРОВА
Людмила Володимирівна

- головний спеціаліст відділу землеустрою Управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у м. Києві, експерт державної експертизи, член робочої групи;

СТАРОДУБ
Віктор Олександрович

- начальник відділу охорони та моніторингу земель Управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у м. Києві, експерт державної експертизи, член робочої групи;

НІМЧЕНКО
Олександр Володимирович

- головний спеціаліст Відділу у Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області, експерт державної експертизи, член робочої групи.

3. Управлінню справами передбачити організаційно-технічне забезпечення діяльності робочої групи Держгеокадастру.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту землеустрою, використання та охорони земель Краснолуцького О. В.

 

В. о. Голови

О. М. Цвях

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгеокадастру
07 липня 2017 року N 150

Положення
про діяльність робочої групи Держгеокадастру

1. Це Положення визначає основні засади діяльності робочої групи Держгеокадастру.

2. Склад робочої групи затверджується наказом Держгеокадастру.

3. До складу робочої групи включаються 3 особи з числа висококваліфікованих фахівців, які є представниками Держгеокадастру, 3 особи з числа експертів державної експертизи, 3 особи з числа представників організацій, які виконуюють роботи у сфері землеустрою.

4. Головою робочої групи є директор Департаменту землеустрою, використання та охорони земель.

5. До повноважень робочої групи належать:

розгляд матеріалів, пов'язаних із погодженням проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок територіальними органами Держгеокадастру за принципом екстериторіальності;

опрацювання зауважень та пропозицій до висновків про розгляд проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, наданих експертами, відповідно до проектів землеустрою;

надання рекомендацій щодо зауважень та пропозицій до висновків про розгляд проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює Держгеокадастр.

7. Організаційною формою роботи робочої групи є засідання.

8. Засідання робочої групи проводиться 1 раз на місяць.

9. Засідання робочої групи є правомочним у разі присутності на ньому більш як половини її членів.

10. Засідання проводить голова робочої групи, а в разі його відсутності - інший уповноважений головою робочої групи член цієї комісії.

11. Рішення робочої групи приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх на її засіданні та оформлюються протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени робочої групи. Член робочої групи, який не погоджується з прийнятим робочою групою рішенням, висловлює окрему думку в письмовому вигляді, що додається до протоколу.

12. У разі рівного розподілу голосів за прийняття рішення вирішальне право голосу надається голові робочої групи.

13. Рішення робочої групи підлягають обов'язковому оприлюдненню на порталі Держгеокадастру для врахування в роботі експертів.

 

Директор Департаменту
землеустрою, використання
та охорони земель

О. В. Краснолуцький
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали