ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Сьома сесія

РІШЕННЯ

від 15.06.2011 р. N 20

Про затвердження Положення про єдиний порядок присвоєння та реєстрації адрес об'єктів нерухомості міста Хмельницького та Положення про адресний реєстр об'єктів нерухомості міста Хмельницького

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Затвердити:

1.1. Положення про єдиний порядок присвоєння та реєстрації адрес об'єктів нерухомості міста Хмельницького (додаток 1);

1.2. Положення про адресний реєстр об'єктів нерухомості міста Хмельницького (додаток 2).

2. Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів міської ради, управлінню архітектури та містобудування, управлінню земельних ресурсів та земельної реформи, Хмельницькому бюро технічної інвентаризації забезпечити вчасне надання відомостей для ведення адресного реєстру об'єктів нерухомості міста Хмельницького Хмельницькому міському комунальному підприємству "Хмельницькінфоцентр".

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови І. Прокопця, департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів, Хмельницьке бюро технічної інвентаризації та Хмельницьке міське комунальне підприємство "Хмельницькінфоцентр".

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова

С. Мельник


 

Додаток 1
до рішення Хмельницької міської ради
15.06.2011 N 20


Положення
про єдиний порядок присвоєння та реєстрації адрес об'єктам нерухомості міста Хмельницького

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про єдиний порядок присвоєння та реєстрації адрес об'єктам нерухомості міста Хмельницького (далі - Положення) розроблене відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів" і Статуту територіальної громади міста Хмельницького.

1.2. Положення визначає умови і порядок присвоєння та реєстрації адрес об'єктам нерухомості міста Хмельницького (далі - Порядок присвоєння адрес).

1.3. Порядок присвоєння адрес є обов'язковим для виконання усіма виконавчими органами міської ради, що присвоюють та реєструють адреси на території міста Хмельницького, а також для підприємств (організацій, установ) незалежно від форми власності та підпорядкування, що використовують інформацію про адресну прив'язку об'єктів нерухомості на території міста Хмельницького.

1.4. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значені:

адреса - структурований опис по встановленій формі сукупності реквізитів місцеположення земельної ділянки, об'єктів нерухомості (будівель, будов та споруд), що однозначно визначає даний об'єкт;

будинок - будівля для житла, розміщення підприємств, установ тощо;

будівля - споруда, що складається з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів;

земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

незавершене будівництво - об'єкти, які розпочаті будівництвом і не прийняті в експлуатацію, включаючи законсервовані об'єкти;

об'єкти нерухомості - земельні ділянки, будівлі, будови та споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню;

категорії вулиць і доріг - категорії вулиць і доріг магістрального та місцевого значення визначаються у відповідності до класифікації, наведеної у державних будівельних нормах ДБН 360-92** "Планування і забудова міських та сільських поселень".

1.5. Не присвоюються адреси наступним об'єктам нерухомості:

- земельним ділянкам, що надані або надаються під розміщення тимчасових споруд, у тому числі тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, реклами, інженерних мереж, для городництва;

- окремо розташованим гаражам, гаражним масивам/кооперативам, автозаправним станціям при відсутності документів про надання земельної ділянки у власність, оренду або постійне користування;

- приміщенням (службового, допоміжного та технічного призначення) розташованим у будівлях та житлових будинках, в яких наявні інженерні мережі та інші предмети, що використовуються для обслуговування цієї споруди;

- об'єктам, які відносяться до категорії самозабудови, без наявності оформлених документів відповідно до законодавства та цього Порядку;

- часткам житлових будинків, будівель або споруд, квартирам у житлових будинках, окремим нежитловим приміщенням.

1.6. Адреси об'єктів нерухомості, присвоєні до набрання чинності цим Положенням, зберігаються та можуть бути змінені для приведення у відповідність до цього Порядку за зверненням власника об'єкта нерухомості.

2. ВИМОГИ, ЩО ВИСУВАЮТЬСЯ ДО ПРИСВОЄННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ АДРЕС ОБ'ЄКТАМ НЕРУХОМОСТІ

2.1. Усі об'єкти нерухомості на території міста Хмельницького повинні мати унікальні, не повторювані в межах міста адреси.

2.2. Найменування або перейменування площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів, скверів, бульварів, парків, розташованих на території міста Хмельницького (далі - вулиць), визначається Положенням про найменування або перейменування площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів, скверів, бульварів, парків, розташованих на території міста Хмельницького (рішення сімнадцятої сесії міської ради N 24 від 02.04.2008 року).

2.3. Адреса містить наступні реквізити: найменування вулиці, номер об'єкта нерухомості (будівлі, будинку, споруди).

2.4. Присвоєння адрес об'єктам нерухомості на території міста Хмельницького або їх перенумерація проводиться у випадках:

• надання окремої вільної земельної ділянки під будівництво;

• поділу земельної ділянки на окремі земельні ділянки відповідно до законодавства;

• здачі в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (у разі необхідності);

• поділу майнових комплексів на самостійні об'єкти нерухомого майна;

• впорядкування нумерації у зв'язку з перейменуванням вулиць;

• впорядкування нумерації з метою усунення виявлених повторюваних адрес;

• з метою оформлення договору купівлі-продажу недобудованим об'єктам (у разі необхідності);

• виявлення об'єктів нерухомості, що не мають адрес.

2.5. При присвоєнні та реєстрації адрес об'єктам нерухомості не допускається повторення вже наявних адрес.

2.6. Присвоєння адрес виконується управлінням архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів і затверджується наказом по цьому управлінню.

2.7. Відомості про присвоєння та реєстрацію адрес об'єктам нерухомості міста Хмельницького вносяться до адресного реєстру відповідно Положення про адресний реєстр об'єктів нерухомості міста Хмельницького (пункт 2.14, додатка 2 цього рішення).

3. ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ АДРЕС ОБ'ЄКТАМ НЕРУХОМОСТІ

3.1. Присвоєння адреси об'єктам нерухомості, що утворюють безперервний фронт забудови вулиці, розташованих на вулицях наскрізного напряму щодо сторін світу, проводиться із заходу на схід та із півночі на південь з нумерацією будівель по правій стороні вулиць парними номерами починаючи з номера 2, по лівій стороні вулиць - непарними номерами починаючи з номера 1.

3.2. Об'єктам нерухомості, що знаходяться на перетині вулиць різної категорії, присвоюється адреса по вулиці вищої категорії.

3.3. Об'єктам нерухомості, що знаходяться на перетині вулиць рівної категорії, присвоюється адреса по вулиці, на яку виходить головний фасад цього об'єкта. У випадку, якщо на ріг виходять два рівнозначних фасади одного об'єкта нерухомості, адреса надається по вулиці, яка простягається із заходу на схід.

3.4. Присвоєння адреси об'єктам нерухомості, що утворюють периметр площі, проводиться за годинниковою стрілкою, починаючи від вулиці вищої категорії або головної магістралі з боку центру, при цьому послідовність номерів об'єктів на кутових вулицях, що примикають до площі, уривається. У випадку, якщо кутові будівлі мають головний фасад і значну протяжність уздовж прилеглої вулиці, їх нумерація проводиться по вулиці, а не за площею.

3.5. Надання адреси об'єктам нерухомості, розташованим між двома іншими об'єктами з послідовними адресними номерами, проводиться з використанням меншого номера об'єкта з додаванням до нього літери від А до Я (наприклад, 20-А, розпорядження виконавчого комітету Хмельницької міської ради народних депутатів N 3811-р від 12.05.97 р.).

3.6. Об'єктам нерухомості, розташованим на території землеволодіння, надається номер у вигляді дробу (у чисельнику номер по вулиці, утворюючій адресу, у знаменнику порядковий номер числової нумерації об'єкта від.../1 до.../9, а для адрес в яких присутня число та літера у знаменнику дробу від .../1 до.../4, літери від А до Й (наприклад, 127/1-А), окрім землеволодінь, зайнятих виробничими об'єктами, де будівлям та спорудам привласнюється номер об'єкта.

3.7. Прибудованим об'єктам нерухомості, привласнюється адреса основного об'єкта, за виключенням випадків коли такий об'єкт вже зареєстрований як окремий об'єкт нерухомості.

3.8. Якщо зі складу майнового комплексу виділяється об'єкт, такому об'єкту присвоюється адреса шляхом додавання до існуючої адреси через дріб відповідної цифри.

3.9. Присвоєння адреси об'єктам нерухомості соціально-культурного призначення (дошкільні заклади, школи, інші), які розташовані в глибині забудови, проводиться відповідно до орієнтації головного фасаду з присвоєнням номера у вигляді дробу (у чисельнику номер найближчої будівлі, що виходить до лінії забудови вулиці, у знаменнику порядковий номер числової нумерації об'єкта, наприклад, 76/6).

3.10. Присвоєння адрес об'єктам нерухомості виробничого призначення проводиться відповідно до загального порядку присвоєння адрес.

3.11. При реконструкції мікрорайонів та кварталів міста, що супроводжується зносом або зміною структури вулично-дорожньої мережі, в разі необхідності проводиться переадресація об'єктів всього мікрорайону або кварталу.

3.12. Присвоєння адреси об'єктам нерухомості, які розташовані в смузі відведення залізниці, проводиться відповідно до загального порядку присвоєння адрес.

3.13. При присвоєнні адреси об'єктам нерухомості, розташованим на території природоохоронного комплексу, історичних і архітектурних пам'ятників, першою в структурі адреси вказується назва комплексу, потім назва найближчої вулиці, далі - номер об'єкта по відношенню до головного входу.

3.14. У випадку поділу об'єкта нерухомості на кілька окремих самостійних об'єктів адреса кожному із них присвоюється шляхом додавання до існуючої адреси через дріб відповідної цифри.

3.15. У випадку надання для ведення особистого селянського господарства земельної ділянки, яка безпосередньо прилягає до земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок заявника, за такою земельною ділянкою зберігається адреса житлового будинку.

3.16. У випадку надання для ведення особистого селянського господарства земельної ділянки, яка не прилягає до земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок заявника, такій земельній ділянці присвоюється нова адреса з назвою найближчої вулиці та наступним номером після найближчого будинку, а у випадку неможливості такого присвоєння із додаванням через дріб відповідної цифри або літери.

3.17. Під час поділу земельної ділянки за однією із земельних ділянок зберігається існуюча адреса, а сформованим новим земельним ділянкам присвоюється адреса існуючої земельної ділянки із додаванням через дріб відповідної цифри.

Під час об'єднання земельних ділянок за сформованою новою земельною ділянкою зберігається адреса земельної ділянки з меншим номером.

3.18. Нумерація під'їздів житлових будівель проводиться послідовно, відлік - зліва направо, орієнтуючись на фасад будинку з виходами під'їздів.

3.19. Нумерація приміщень всередині багатоквартирних житлових будинків адміністративних і виробничих будівель та споруд проводиться з присвоєнням номера (квартирі, приміщенню) в зростаючому порядку, починаючи від номера 1 до 999 на першому поверсі та проводиться послідовно з першого під'їзду, зліва - направо, знизу - вгору. Не допускається повторення номерів квартир (приміщень) у багатоквартирних житлових будинках, адміністративних і виробничих будівлях та спорудах, а також наявність дробів та літер.

3.20. Нумерація машиномісць (стояночних місць) у вбудованих об'єктах здійснюється зліва - направо, знизу - вгору.

3.21. Адресою земельної ділянки є адреса об'єкта нерухомості, розташованого на ній.

3.22. Адреса земельної ділянки, на якій відсутні об'єкти нерухомості, визначається при її передачі у власність (наданні в користування) в порядку, передбаченому цим Положенням.

3.23. Зміна адрес здійснюється відповідно до порядку присвоєння адреси визначеного даним Положенням.

3.24. Порушення порядку присвоєння адрес, передбаченого даним Положенням, тягне переоформлення правовстановлюючих документів на об'єкт нерухомого майна та інших документів, у яких використовується адреса об'єкта нерухомості.

3.25. Управління архітектури та містобудування перед присвоєнням адреси попередньо обстежує місце розташування даного об'єкта нерухомості та проводить перевірку на відсутність існування ідентичної адреси або існування зарезервованої адреси для відповідного об'єкта нерухомості. Резервування адреси проводиться відповідно до Положення про адресний реєстр об'єктів нерухомості міста Хмельницького (Додаток 2).

3.26. Існуючі та присвоєні адреси об'єктів нерухомості підлягають обов'язковому внесенню до адресного реєстру об'єктів нерухомості міста Хмельницького.

Дійсною вважається лише та адреса об'єкта нерухомості, яка внесена до адресного реєстру об'єктів нерухомості міста Хмельницького.

3.27. Фінансування заходів, пов'язаних із зміною адрес об'єктів нерухомості за пропозиціями виконавчих органів місцевого самоврядування проводиться за рахунок коштів міського бюджету, в інших випадках за рахунок коштів власника (балансоутримувача) даного об'єкта нерухомості.

 

Секретар міської ради

В. Лесков

Директор департаменту архітектури,
містобудування та земельних ресурсів

В. Швець

Директор Хмельницького міського
комунального підприємства
"Хмельницькінфоцентр"

В. Андріїшина


 

Додаток 2
до рішення Хмельницької міської ради
15.06.2011 N 20


Положення
про адресний реєстр об'єктів нерухомості міста Хмельницького

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення про адресний реєстр об'єктів нерухомості міста Хмельницького (далі - Положення про Адресний реєстр) розроблено з метою забезпечення формування єдиного адресного простору на території міста Хмельницького, формування єдиної інформаційної системи присвоєння адрес.

1.2. У Положенні про Адресний реєстр наведені нижче терміни вживаються у такому значені:

адресний реєстр об'єктів нерухомості міста Хмельницького (далі - Адресний реєстр) - це електронна база даних, яка містить відомості про адреси об'єктів нерухомості (далі - адреси), що розташовані на території міста Хмельницького;

база даних - це автоматизована система, збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про присвоєння адрес об'єктам нерухомості міста Хмельницького (кодування для використання в інформаційних системах, облік кількості та основні характеристики);

адміністратор Адресного реєстру (далі - Адміністратор) Хмельницьке міське комунальне підприємство "Хмельницькінфоцентр" (далі ХМКП "Хмельницькінфоцентр"), що забезпечує створення та функціонування Адресного реєстру, відповідає за достовірність і збереження бази даних, видає довідки з Адресного реєстру;

довідка з Адресного реєстру - документ, який свідчить про внесення запису до Адресного реєстру і містить певні відомості про об'єкт нерухомості;

реєстратори Адресного реєстру - особи, які відповідно до укладених договорів з Адміністратором мають повний доступ до бази даних Адресного реєстру, здійснюють діяльність щодо його ведення, вносять або вилучають записи, визначені цим Положенням, та мають право видавати довідки, приймати замовлення від фізичних та юридичних осіб на отримання інформаційних послуг;

користувачі Адресного реєстру - фізичні та юридичні особи, які відповідно до укладених договорів з Адміністратором мають певний доступ до бази даних Адресного реєстру через комп'ютерну мережу.

1.3. Адресний реєстр ведеться державною мовою.

1.4. Адміністратор визначає порядок функціонування Адресного реєстру.

1.5. Підставою для включення до Адресного реєстру або виключення з нього об'єктів нерухомості є наказ по управлінню архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.

1.6. Адресний реєстр може містити графічну частину у вигляді адресного регулярно оновлюваного плану міста.

1.7. Зміни до Адресного реєстру, у разі виявлення в ньому помилок, виносяться на розгляд виконавчого комітету міської ради та приймаються його рішеннями.

2. РЕЗЕРВУВАННЯ АДРЕС ТА ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО АДРЕСИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ ДО АДРЕСНОГО РЕЄСТРУ

2.1. Резервування адрес здійснюється Адміністратором на строк до двох років за замовленням власника (балансоутримувача, забудовника) об'єкта нерухомості або уповноваженої ним особи у випадках:

2.1.1. надання адрес завершеним будівництвом об'єктам - на підставі декларації про готовність об'єкта або сертифікату;

2.1.2. об'єднання, приєднання, виділення та поділу домоволодінь - на підставі відповідного проекту (висновку), підготовленого уповноваженою організацією;

2.1.3. визначення можливості надання або зміни адрес у разі невідповідності наявних адрес правилам їх надання - на підставі документів, що відповідно до законодавства України посвідчують майнові права на об'єкт, інших документів, передбачених законодавством України;

2.1.4. визначення можливості надання або зміни адрес з інших причин - на підставі документів, передбачених законодавством України.

2.2. За результатами резервування адреси Адміністратором оформлюється довідка встановленого зразка (додаток 1 до цього Положення).

2.3. Реєстрація та тимчасове внесення до Адресного реєстру адрес об'єктів нерухомості, що знаходяться в експлуатації, здійснюється Реєстратором за повідомленням управління архітектури та містобудування, Хмельницького бюро технічної інвентаризації або власника (балансоутримувача) об'єкта.

2.4. Реєстрація та тимчасове внесення до Адресного реєстру адрес об'єктів нерухомості, що знаходяться в експлуатації, здійснюється на підставі відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно, документів про надання та зміну адрес, документів, що відповідно до законодавства України посвідчують майнові права на об'єкт, інших документів, передбачених законодавством України.

2.5. Реєстрація адрес об'єктів, що знаходяться в експлуатації, здійснюється у разі відповідності наявних адрес Положенню про єдиний порядок присвоєння та реєстрації адрес об'єктам нерухомості міста Хмельницького (далі - Положення про адреси).

2.6. Тимчасове внесення до Адресного реєстру адрес об'єктів нерухомості, що знаходяться в експлуатації, здійснюється у разі невідповідності наявних адрес Положенню про адреси. При цьому Реєстратор вживає заходи для забезпечення дотримання Положення з урахуванням прав та охоронюваних законом інтересів власників (балансоутримувачів) об'єктів:

2.6.1. за замовленням власника (балансоутримувача) об'єкта здійснює резервування адреси, яка відповідає Положенню про адреси;

2.6.2. за замовленням власника (наймача, балансоутримувача) об'єкта визначає відповідність наявної адреси Положенню про адреси;

2.6.3. готує пропозиції щодо вжиття інших заходів, передбачених законодавством України.

2.7. За результатами визначення відповідності адреси Адміністратором оформлюється довідка встановленого зразка (додаток 2 до цього Положення).

2.8. Фізичні та юридичні особи для резервування та визначення відповідності адрес надають Адміністратору замовлення встановленого зразка (додаток 3 до цього Положення) та необхідні документи.

2.9. Для внесення відомостей до Адресного реєстру Реєстратор отримує необхідну інформацію від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

2.10. Надання виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами, установами та організаціями інформації на запити Реєстратора здійснюється у строк не більше трьох робочих днів.

2.11. Внесення відомостей до Адресного реєстру Реєстратором проводиться після обстеження об'єктів та геонімів управлінням архітектури, містобудування та прийняття відповідного наказу про присвоєння або зміни адреси об'єкта нерухомості.

2.12. Внесення відомостей до Адресного реєстру здійснюється протягом трьох робочих днів після надання управлінням архітектури та містобудування повідомлення встановленого зразка (додаток 4 до цього Положення).

2.13. До Адресного реєстру вносяться такі відомості:

2.13.1. порядковий номер адреси;

2.13.2. дані про мікрорайон у місті, в межах якого знаходиться адреса;

2.13.3. дані про тип геоніму, у межах якого знаходиться адреса: вулиця, проспект, площа, провулок, тощо;

2.13.4. дані про найменування геоніму, у межах якого знаходиться адреса;

2.13.5. дані про номер будинку (домоволодіння), що визначає адресу або у межах якого знаходиться адреса;

2.13.6. дані про номер/літеру корпусу будинку (домоволодіння), що визначає адресу або у межах якого знаходиться адреса;

2.13.7. дані про номер квартири, нежитлового приміщення, машиномісця тощо, що визначає адресу;

2.13.8. інформація про зміни, які стосуються відповідної адреси: перейменування геонімів, зміна нумерації будинків (домоволодінь) та інших об'єктів, об'єднання, приєднання, виділення та поділ домоволодінь тощо;

2.13.9. інформація про підстави унесення відомостей до Адресного реєстру;

2.13.10. додаткова інформація, що стосується адреси.

2.14. Додатковий перелік відомостей, які вносяться до Адресного реєстру, та порядок їх обліку визначається Адміністратором.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З АДРЕСНОГО РЕЄСТРУ

3.1. Адміністратор використовує інформацію з бази даних Адресного реєстру для оформлення довідок, повідомлень та витягів із Адресного реєстру.

3.2. Адміністратор виготовляє довідки з Адресного реєстру з використанням спеціальних бланків документів, виготовлених типографським способом, та завіряє їх своїм підписом та печаткою. Довідка виготовляється у двох примірниках, один з яких видається заявникові, а другий залишається у справі Адміністратора.

3.3. Виготовлення довідок з Адресного реєстру здійснюється Адміністратором у термін десять робочих днів після надходження запиту.

3.4. За інформаційні послуги з Адресного реєстру стягується плата згідно з тарифами, затвердженими виконавчим комітетом міської ради. Видача довідки здійснюється після підтвердження замовником факту оплати послуг з ведення Адресного реєстру згідно зі встановленими рішенням виконавчого комітету тарифами.

3.5. На підставі довідки про резервування адреси управління архітектури та містобудування за заявою власника (балансоутримувача) об'єкта нерухомості проводить обстеження, після чого надає або змінює адресу протягом не більше десяти робочих днів після отримання заяви, довідки, документів, що відповідно до законодавства посвідчують майнові права на об'єкт нерухомості, та документів, які підтверджують особу заявника.

3.6. Управління архітектури та містобудування протягом трьох робочих днів після присвоєння або зміни адреси надсилає Реєстратору повідомлення, передбачене пунктом 3.10 цього Положення, разом із копією відповідного наказу.

3.7. Інформація з Адресного реєстру використовується:

3.7.1. при формуванні та уточненні відомостей адресної підсистеми Державного реєстру виборців;

3.7.2. при формуванні та уточненні відомостей словників Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України;

3.7.3. при формуванні та уточненні відомостей інших реєстрів, у яких використовуються адреси об'єктів нерухомого майна згідно із законодавством України;

3.7.4. при оформленні права власності, вчиненні правочинів та інших юридично значущих дій щодо об'єктів нерухомого майна;

3.7.5. у інших випадках, визначених законодавством України.

3.8. Інформація з Адресного реєстру на запит судів, органів прокуратури, дізнання і слідства - у зв'язку з кримінальними, цивільними, господарськими або адміністративними справами, що перебувають у їх провадженні (крім третейських судів), а також на запит виконавчих органів міської ради - у зв'язку з виконанням покладених на них повноважень, надається безкоштовно.

3.9. Адміністратор забезпечує безоплатний доступ до бази даних Адресного реєстру департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів міської ради та Хмельницькому бюро технічної інвентаризації.

3.10. Надання інформаційних послуг виконується на підставі укладених договорів між Адміністратором та замовником.

3.11. Адміністратор здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів стосовно захисту відомостей, що містяться у Адресному реєстрі, від несанкціонованого доступу.

3.12. Відповідальність за правдивість відомостей, що вносяться до Адресного реєстру, несуть органи та особи, які надали цю інформацію згідно чинного законодавства України.

3.13. Реєстратор несе відповідальність за помилки, допущені ним при внесенні записів до Адресного реєстру, а також за неправомірну відмову в унесенні записів до Адресного реєстру згідно чинного законодавства України.

3.14. Використання в офіційних документах міської ради та її виконавчих органах адрес об'єктів нерухомого майна, відсутніх у Адресному реєстрі, не допускається.

3.15. Найменування геонімів на вуличних покажчиках повинні відповідати внесеним до Адресного реєстру.

 

Секретар міської ради

В. Лесков

Директор департаменту архітектури,
містобудування та земельних ресурсів

В. Швець

Директор Хмельницького міського
комунального підприємства
"Хмельницькінфоцентр"

В. Андріїшина


 

Додаток 1
до Положення про Адресний реєстр об'єктів нерухомості міста Хмельницького


Довідка
про резервування адреси об'єкта нерухомого майна

"___" 20__ року

N _______

У Адресному реєстрі міста Хмельницького
на підставі

___________
(дані про підставу внесення відомостей до Адресного реєстру)

зарезервовано наступну адресу об'єкта нерухомого майна
___________
___________
(дані про тип та призначення об'єкта)

___________
(дані про адресу об'єкта)

Довідка надана на підставі замовлення від "___" 20__ року N

____
(П. І. Б., найменування замовника)

Керівник Адміністратора ______ (_____)

Реєстратор _______ (____)


 

Директор департаменту архітектури,
містобудування та земельних ресурсів

В. Швець

Директор Хмельницького міського
комунального підприємства
"Хмельницькінфоцентр"

В. Андріїшина


 

Додаток 2
до Положення про Адресний реєстр об'єктів нерухомості міста Хмельницького


Довідка
про відповідність адреси об'єкта нерухомого майна

"___" _ 20__ року

N _______

Адреса об'єкта нерухомого майна

___________
___________
(дані про тип та призначення об'єкта)

___________
(дані про адресу об'єкта)

передбачена
___________
(дані про документ, яким передбачена адреса)

відповідає наступній адресі, зареєстрованій в Адресному реєстрі міста Хмельницького
___________
(дані про адресу об'єкта)

на підставі
___________
(дані про підставу внесення відомостей до Адресного реєстру)

Довідка надана на підставі замовлення від "___" 20__ року N ____

___________
(П. І. Б., найменування замовника)

Керівник Адміністратора ________ (_____)

Реєстратор _________ (_____)


 

Директор департаменту архітектури,
містобудування та земельних ресурсів

В. Швець

Директор Хмельницького міського
комунального підприємства
"Хмельницькінфоцентр"

В. Андріїшина


 

Додаток 3
до Положення про Адресний реєстр об'єктів нерухомості міста Хмельницького


ЗАМОВЛЕННЯ
на отримання послуг з ведення Адресного реєстру міста Хмельницького

"___" 20__ року

N ________

На підставі
___________
(дані про підставу отримання послуг з ведення Адресного реєстру)

прошу надати послуги з ведення Адресного реєстру міста Хмельницького для

резервування адреси об'єкта нерухомого майна

визначення відповідності адреси об'єкта нерухомого майна

___________
___________
(дані про тип та призначення об'єкта)

___________
(дані про адресу об'єкта)

Зобов'язуюсь здійснити оплату послуг з ведення Адресного реєстру міста Хмельницького у розмірі _____ грн.____ коп., у т. ч. ПДВ _____ грн._____ коп.

 

_______
(підпис)

(_______)
(прізвище, ініціали) 

Директор департаменту архітектури,
містобудування та земельних ресурсів

В. Швець

Директор Хмельницького міського
комунального підприємства
"Хмельницькінфоцентр"

В. Андріїшина


 

Додаток 4
до Положення про Адресний реєстр об'єктів нерухомості міста Хмельницького


ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення відомостей до Адресного реєстру міста Хмельницького

"___" 20__ року

 N __________

На підставі _
                                                                    (дані про підставу унесення відомостей до Адресного реєстру)
прошу внести до Адресного реєстру міста Хмельницького відомості для реєстрації та/або тимчасового внесення адресу(-и) об'єкта(-ів) нерухомого майна
___________
___________
                                                                           (дані про тип та призначення об'єкта)

___________
                                                                                        (дані про адресу об'єкта)

___________
(посада)

_______
(підпис)

(_______)
(прізвище, ініціали) 

Директор департаменту архітектури,
містобудування та земельних ресурсів

В. Швець

Директор Хмельницького міського
комунального підприємства
"Хмельницькінфоцентр"

В. Андріїшина

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали