Додаткова копія: Про затвердження Положення про Єдиний реєстр адвокатів України

lign =center>

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 березня 2000 року N 1

Про затвердження Положення про Єдиний реєстр адвокатів України

Відповідно до п. 1.2 Указу Президента України від 30.09.99 року N 1240/99 "Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури" та абз. "с" п. 10 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року N 155/93, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури постановляє:

1. Затвердити Положення про Єдиний реєстр адвокатів України, який додається.

2. Кваліфікаційно-дисциплінарним комісіям адвокатури довести цю постанову та додаток до неї до відома адвокатів та адвокатських об'єднань.

3. Опублікувати Положення про Єдиний реєстр адвокатів України в журналі "Адвокат".

4. Головам кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури:

4.1. У випадку, коли після 30 вересня 1999 року громадянам України було видано свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, або прийнято рішення про його видачу і не усунуто перешкод щодо сумісності адвокатської діяльності з іншою діяльністю, офіційно запропонувати таким особам визначитись щодо адвокатської діяльності протягом одного місяця, і, у випадку усунення перешкод, передбачених ст. 2 Закону України "Про адвокатуру", включити їх у Єдиний реєстр адвокатів України. У випадку, коли в місячний термін з дня такого попередження обмеження щодо сумісності усунуті не будуть, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю такої особи анулюється рішенням КДКА на підставі п. 32 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року N 155/93.

4.2. Головам КДКА до 01.05.2000 року направити у ВККА повідомлення про включення до ЄРАУ стосовно осіб, які отримали свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю до 30.09.99 року, при наявності у них обмежень щодо сумісності незалежно від усунення таких обмежень при умові подачі такими особами заяв про призупинення адвокатської діяльності. Відносно осіб, які склали кваліфікаційні іспити після 30.09.99 року, такі повідомлення направити лише після усунення ними обмежень щодо сумісності, встановлених ст. 2 Закону України "Про адвокатуру".

4.3. Всі інші відомості, необхідні для внесення в ЄРАУ, направити ВККА у письмовій формі до 01.05.2000 року.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України
від 10 березня 2000 р. N 1 


Положення
про Єдиний реєстр адвокатів України

1. Загальні положення

1.1. Єдиний реєстр адвокатів України (далі - ЄРАУ) - це база даних, в якій містяться необхідні відомості про адвокатів України.

1.2. Створення, ведення та організаційно-методичне забезпечення ЄРАУ здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України.

2. Порядок внесень відомостей до ЄРАУ

2.1. Відомості до ЄРАУ вносяться Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури на підставі повідомлень регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (далі - свідоцтва), зупинення дії свідоцтва на строк до одного року, анулювання свідоцтва, припинення адвокатської діяльності, які приймаються, відповідно, за результатами складання кваліфікаційних іспитів атестаційною палатою, розгляду справи про дисциплінарне правопорушення відносно адвоката дисциплінарною палатою, рішень кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

2.2. Повідомлення направляються до ВККА не пізніше десяти днів з дня прийняття відповідного рішення палатами обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури і вносяться до ЄРАУ ВККА протягом трьох днів з дня надходження.

2.3. Якщо у встановленому порядку рішення регіональних КДКА, відомості з якого підлягають внесенню до ЄРАУ, буде змінено, то такі відомості ВККА вносяться до ЄРАУ у порядку, передбаченому п. 2.2 цього Положення, і про них ВККА повідомляє КДКА, яка прийняла рішення.

3. Відомості, які вносяться до ЄРАУ

3.1. Після прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю до ЄРАУ вносяться такі відомості:

- прізвище, ім'я та по батькові адвоката;

- номер, дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

- назва органу, який прийняв рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

- номер свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

- поштовий індекс та адреса робочого місця (офісу) адвоката;

- номер робочого телефону;

- дата внесення відомостей до ЄРАУ;

- прізвище, ім'я та по батькові особи, яка внесла відомості до ЄРАУ.

4. Внесення змін до ЄРАУ

4.1. До ЄРАУ вносяться зміни у випадках:

- зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

- поновлення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

- анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

- припинення адвокатської діяльності;

- зміни розташування робочого місця (офісу) адвоката;

- зміни прізвища, імені та по батькові адвоката.

4.2. Відомості, які вносяться до ЄРАУ у випадку зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю:

- дата зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

- підстава зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

- дата, до якої припинено дію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

- орган, який прийняв рішення про зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

- прізвище особи, яка внесла зміни до ЄРАУ.

4.3. Відомості, які вносяться до ЄРАУ у випадку поновлення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю:

- дата, з якої поновлено дію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

- підстава для поновлення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

- назва органу, який прийняв рішення про поновлення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

- прізвище особи, яка внесла зміни до ЄРАУ.

4.4. Відомості, які вносяться до ЄРАУ у випадку анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю:

- дата анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

- підстава анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

- назва органу, який прийняв рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

- прізвище особи, яка внесла зміни до ЄРАУ.

4.5. Відомості, які вносяться до ЄРАУ у випадку припинення адвокатської діяльності:

- дата прийняття рішення про припинення адвокатської діяльності;

- підстава припинення адвокатської діяльності;

- назва органу, який прийняв рішення про припинення адвокатської діяльності;

- прізвище та ім'я, по батькові особи, яка внесла зміни до ЄРАУ.

4.6. У випадку зміни відомостей, які вносяться до ЄРАУ, адвокат зобов'язаний протягом місяця повідомити регіональну КДКА про ці зміни.

4.7. Заява про внесення змін до ЄРАУ подається до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, на території якої знаходиться робоче місце адвоката. В заяві про внесення змін в зв'язку зі зміною робочого місця зазначається:

- прізвище, ім'я та по батькові адвоката;

- номер свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

- назва органу, який видав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю;

- поштовий індекс та адреса робочого місця (офісу);

- поштовий індекс та адреса нового робочого місця (офісу);

- підпис адвоката.

В заяві про внесення змін в зв'язку зі зміною прізвища, імені та по батькові адвоката зазначається:

- прізвище, ім'я та по батькові адвоката;

- номер свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

- назва органу, який видав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю;

- нове прізвище, ім'я та по батькові;

- підстава, з якої змінені прізвище, ім'я та по батькові адвоката;

- підпис адвоката.

4.8. КДКА, отримавши заяву адвоката про внесення змін до ЄРАУ, не пізніше десяти днів з дня отримання заяви направляє у ВККА відповідне повідомлення про це.

5. Порядок відшкодування витрат, пов'язаних з веденням ЄРАУ

5.1. Витрати, пов'язані з веденням ЄРАУ, відшкодовуються в розмірах і порядку, встановленому Вищою кваліфікаційною комісією адвокатів.

5.2. Кошти, отримані за внесення відомостей та змін до ЄРАУ, використовуються виключно для відшкодування витрат, пов'язаних з веденням ЄРАУ.

6. Порядок користування ЄРАУ.

6.1. ЄРАУ створюється як централізована база необхідних даних про адвокатів України.

6.2. ВККА за запитами правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб видає витягти з ЄРАУ в порядку, встановленому ВККА.

6.3. Витяги з ЄРАУ видаються за плату, розмір якої встановлює ВККА.

6.4. ВККА систематично оприлюднює ЄРАУ.

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали