Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Положення про експертну кадрову комісію з розгляду питань діяльності керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що підпорядковані Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації

Про затвердження Положення про експертну кадрову комісію з розгляду питань діяльності керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що підпорядковані Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації

Розпорядження Полтавської обласної державної адміністрації
від 19 червня 2018 року N 554

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області
26 червня 2018 р. за N 174/2955

Відповідно до статей 25 (Закон N 2145-VIII) та 65 Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII), статей 6, 9 та 24 Закону України "Про професійно-технічну освіту", статей 6, 39 та 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року N 831-р "Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки" (Розпорядження N 831-р), та з метою врегулювання трудових відносин з керівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що підпорядковані Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації:

1. Затвердити Положення про експертну кадрову комісію з розгляду питань діяльності керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що підпорядковані Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (додається).

2. Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (Харченко О. В.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього розпорядження до Головного територіального управління юстиції у Полтавській області для державної реєстрації та спільно з Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (Пилипенко В. М.) оприлюднити це розпорядження в обласній громадсько-політичній газеті "Зоря Полтавщини".

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. Головко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Полтавської обласної державної адміністрації
19 червня 2018 року N 554

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області
26 червня 2018 р. за N 174/2955

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну кадрову комісію з розгляду питань діяльності керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що підпорядковані Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації

1. Експертна кадрова комісія з розгляду питань діяльності керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що підпорядковані Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (далі - Комісія), утворюється розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації.

Комісія є постійно діючим дорадчим органом Полтавської обласної державної адміністрації.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, нормативно-правовими актами з питань освіти, у тому числі цим Положенням.

3. Комісія утворюється у кількості не менше ніж 7 осіб та у складі голови, його заступника, членів та секретаря.

До складу Комісії включаються представники Полтавської обласної державної адміністрації; Департаменту освіти і науки Полтавської обласної Державної адміністрації; комунальної установи "Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів" Полтавської обласної ради (за згодою); громадської організації (за згодою).

Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації.

4. Головою Комісії призначається заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації відповідно до функціональних повноважень, секретарем - представник Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

5. Голова Комісії відповідно до наданих йому повноважень:

скликає засідання Комісії і головує на її засіданнях;

визначає порядок денний засідання Комісії, час та місце проведення засідань;

дає доручення, обов'язкові до виконання для членів Комісії.

6. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови Комісії.

7. Секретар Комісії відповідно до наданих йому повноважень:

забезпечує підготовку матеріалів до розгляду Комісією;

за рішенням голови Комісії забезпечує скликання засідань Комісії;

складає протоколи засідань Комісії;

доводить до відома керівника або претендента на посаду керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти рішення Комісії;

здійснює документування і забезпечує зберігання документації засідань Комісії.

8. Члени Комісії мають право:

вносити пропозиції про розгляд на засіданнях Комісії питань, що належать до її компетенції;

брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання Комісії;

вивчати матеріали, подані на розгляд Комісії;

брати участь у прийнятті рішень Комісії шляхом голосування;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді як додаток до протоколу засідання Комісії, що є його невід'ємною частиною.

9. Про засідання Комісії та порядок денний засідання Комісії повідомляють її членів не пізніше наступного робочого дня після визначення головою Комісії порядку денного засідання Комісії.

Питання, що відносяться до компетенції Комісії, розглядаються на її засіданнях, які проводяться один раз у квартал.

10. Основні завдання Комісії:

заслуховування звітів керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти про виконання ними контрактних зобов'язань;

розгляд питання призначення на посаду директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти за результатами конкурсу;

розгляд питань про діяльність керівників у зв'язку з допущенням ними порушень законодавства, виконавської і фінансової дисципліни, умов контракту;

розгляд звернень працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо роботи керівників через загальні збори, ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво;

інші питання роботи з керівними кадрами.

11. Засідання Комісії є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини її персонального складу.

12. Рішення Комісії з кожного питання порядку денного засідання Комісії приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні відкритим або таємним голосуванням. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Комісії.

13. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії.

 

Заступник голови
облдержадміністрації

О. Є. Пругло
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали