Додаткова копія: Про затвердження Положення про геологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Новокатеринівське відслонення бешівського вапняку"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 грудня 2012 року N 644

Про затвердження Положення про геологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Новокатеринівське відслонення бешівського вапняку"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про геологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Новокатеринівське відслонення бешівського вапняку", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д. Д.

 

Міністр

Е. А. Ставицький


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів
12.12.2012 N 644


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГЕОЛОГІЧНУ ПАМ'ЯТКУ ПРИРОДИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "НОВОКАТЕРИНІВСЬКЕ ВІДСЛОНЕННЯ БЕШІВСЬКОГО ВАПНЯКУ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Геологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Новокатеринівське відслонення бешівського вапняку" (далі - Пам'ятка природи) створено розпорядженням Ради Міністрів Української РСР від 14.10.75 N 780-р.

1.2. Пам'ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони і використання.

1.3. Пам'ятка природи загальною площею 10 гектарів розташована у Старобешівському районі Донецької області, між селом Новокатеринівка та селищем міського типу Старобешеве, на лівому березі р. Кальміус на землях Осиківської сільської ради (далі - Землевласник).

Пам'ятка природи являє собою оголені пласти намюрського ярусу нижньокам'яновугільного відділу у великому закруті р. Кальміус, неподалік від місця впадіння р. Осикової.

1.4. Територія, якій надано статус Пам'ятки природи, не вилучається з користування Землевласника, який здійснює на ній свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землевласник на території Пам'ятки природи у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Пам'ятки природи та додержання встановленого режиму території.

1.6. Межі Пам'ятки природи встановлюються у натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землевласника, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Адреса Землевласника: 88233, Донецька область, Старобешівський район, с. Осикове, вул. Радянська, 89.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Пам'ятку природи створено з метою збереження ділянки відслонення трьох горизонтів рифового вапняку потужністю 1 - 6 м з великою кількістю викопної фауни, які підстелені шарами кварцевидного пісковику з шарами вугілля.

2.2. Основними завданнями Пам'ятки природи є:

створення умов для збереження в природному стані унікальних у природоохоронному, науковому, пізнавальному та естетичному відношенні геологічних утворень;

поширення екологічних знань серед населення регіону;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Пам'ятки природи забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Пам'ятки природи, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни її первісного стану, у тому числі:

будь-яке будівництво стаціонарних та розміщення тимчасових споруд, не пов'язане з організацією охорони Пам'ятки природи;

меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть привести до зміни гідрологічного режиму території;

розвідувальні, підривні роботи, розробка усіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву та форм рельєфу;

розорювання земель, за винятком заходів по обмеженню розповсюдження лісових та степових пожеж;

влаштування пасовищ для худоби та пташників;

випас худоби та прогін її через територію Пам'ятки природи;

збір зразків гірських порід та мінералів, відбитків викопної флори і фауни, знищення та пошкодження рельєфу, геологічних відслонень;

зберігання на території Пам'ятки природи усіх видів отрутохімікатів;

забруднення (засмічення) території Пам'ятки природи промисловими та побутовими відходами;

розведення вогнищ;

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, надання земельних ділянок під забудову;

передача у господарське використання окремих земельних ділянок;

проїзд усіх видів механізованого транспорту поза межами існуючих доріг, крім службового транспорту Землевласника, під час виконання ним службових обов'язків;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної та природоохоронної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Пам'ятки природи дозволяється у встановленому порядку:

проведення заходів щодо збереження її природних комплексів та об'єктів;

виконання відновлювальних робіт та здійснення заходів по запобіганню змін природних комплексів Пам'ятки природи внаслідок негативного антропогенного впливу, стихійного лиха та інше;

обслуговування, експлуатація, реконструкція існуючих комунікацій, господарських споруд;

відвідування території з додержанням загальних вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, за винятком обмежень, що встановлюються цим Положенням та Землевласником;

проведення заходів з обмеження розповсюдження пожеж.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Пам'ятки природи здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, у порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Охорона та забезпечення режиму території у межах Пам'ятки природи здійснюється Землевласником.

3.5. На Землевласника у межах Пам'ятки природи оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

У разі зміни форми власності на землю, на якій розташована Пам'ятка природи, Землевласника або його назви Землевласник зобов'язаний повідомити про це орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища з метою переоформлення охоронного зобов'язання.

3.6. Режим території Пам'ятки природи враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Пам'ятки природи здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Пам'ятки природи здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища у межах Пам'ятки природи тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Пам'ятки природи проводяться відповідно до законодавства України про охорону навколишнього природного середовища.

 

Директор Департаменту
заповідної справи

В. Канцурак

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали