Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про геологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Клебан-Бицьке відслонення"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 грудня 2012 року N 643

Про затвердження Положення про геологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Клебан-Бицьке відслонення"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про геологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Клебан-Бицьке відслонення", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д. Д.

 

Міністр

Е. А. Ставицький


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів
12.12.2012 N 643


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГЕОЛОГІЧНУ ПАМ'ЯТКУ ПРИРОДИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "КЛЕБАН-БИЦЬКЕ ВІДСЛОНЕННЯ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Геологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Клебан-Бицьке відслонення" (далі - Пам'ятка природи) створено розпорядженням Ради Міністрів Української РСР від 14.10.75 N 780-р.

1.2. Пам'ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони і використання.

1.3. Пам'ятка природи загальною площею 60 гектарів розташована у Констянтинівському районі Донецької області на лівому березі Клебан-Бицького водосховища на землях Іллічівської сільської ради (далі - Землевласник).

Пам'ятка природи розташована вздовж лівого крутого берега Клебан-Бицького водосховища та являє собою оголення нижньопермських покладів у вигляді декількох виступів на поверхні землі.

1.4. Територія, якій надано статус Пам'ятки природи, не вилучається з користування Землевласника, який здійснює на ній свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Територія Пам'ятки природи входить до складу регіонального ландшафтного парку "Клебан-Бик" (далі - РЛП), створеного рішенням Донецької обласної ради від 29.02.2000 N 23/11-256.

1.6. Землевласник на території Пам'ятки природи у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Пам'ятки природи та додержання встановленого режиму території.

1.7. Межі Пам'ятки природи встановлюються у натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землевласника, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. Адреса Землевласника: 85143, Донецька область, Костянтинівський район, с. Ілліча, пр. Щорса, 42/3.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Пам'ятку природи створено з метою збереження єдиного, найбільш повного відслонення картамиської та микитівської світ нижньопермських відкладень у Кальміус-Торезькій западині.

2.2. Основними завданнями Пам'ятки природи є:

створення умов для збереження в природному стані унікальних у природоохоронному, науковому, пізнавальному та естетичному відношенні геологічних утворень;

поширення екологічних знань серед населення регіону;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Пам'ятки природи забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Пам'ятки природи, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни її первісного стану, у тому числі:

будь-яке будівництво стаціонарних та розміщення тимчасових споруд, не пов'язане з організацією охорони Пам'ятки природи;

меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть привести до зміни гідрологічного режиму території;

розвідувальні, підривні роботи, розробка усіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву та форм рельєфу;

розорювання земель, за винятком заходів по обмеженню розповсюдження лісових та степових пожеж;

влаштування пасовищ для худоби та пташників;

випас худоби та прогін її через територію Пам'ятки природи;

збір зразків гірських порід та мінералів, відбитків викопної флори і фауни, знищення та пошкодження рельєфу, геологічних відслонень;

зберігання на території Пам'ятки природи усіх видів отрутохімікатів;

забруднення (засмічення) території Пам'ятки природи промисловими та побутовими відходами;

розведення вогнищ;

мисливство;

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, надання земельних ділянок під забудову;

передача у господарське використання окремих земельних ділянок;

проїзд усіх видів механізованого транспорту поза межами існуючих доріг, крім службового транспорту Землевласника та РЛП "Клебан-Бик", під час виконання ними службових обов'язків;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної та природоохоронної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Пам'ятки природи дозволяється у встановленому порядку:

проведення заходів щодо збереження її природних комплексів та об'єктів;

виконання відновлювальних робіт та здійснення заходів по запобіганню змін природних комплексів Пам'ятки природи внаслідок негативного антропогенного впливу, стихійного лиха та інше;

обслуговування, експлуатація, реконструкція існуючих комунікацій, господарських споруд;

відвідування території з додержанням загальних вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, за винятком обмежень, що встановлюються цим Положенням, Землевласником та РЛП "Клебан-Бик";

проведення заходів з обмеження розповсюдження пожеж.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Пам'ятки природи здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, у порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Охорона та забезпечення режиму території у межах Пам'ятки природи здійснюється Землевласником спільно з службою охорони РЛП "Клебан-Бик".

3.5. На Землевласника у межах Пам'ятки природи оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

У разі зміни форми власності на землю, на якій розташована Пам'ятка природи, Землевласника або його назви Землевласник зобов'язаний повідомити про це орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища з метою переоформлення охоронного зобов'язання.

3.6. Режим території Пам'ятки природи враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Пам'ятки природи здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Пам'ятки природи здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища у межах Пам'ятки природи тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Пам'ятки природи проводяться відповідно до законодавства України про охорону навколишнього природного середовища.

 

Директор Департаменту
заповідної справи

В. Канцурак

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали