МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 березня 2017 року N 114

Про затвердження Положення про геологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Печера "Атлантида"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про геологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Печера "Атлантида", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Кузьо М. С.

 

Міністр

О. Семерак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
10 березня 2017 року N 114

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ГЕОЛОГІЧНУ ПАМ'ЯТКУ ПРИРОДИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ПЕЧЕРА "АТЛАНТИДА"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Геологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Печера "Атлантида" (далі - Пам'ятка природи) оголошено розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 14.10.75 N 780-р.

1.2. Пам'ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якої встановлюється особливий режим охорони, збереження і використання.

1.3. Пам'ятка природи загальною площею 10,00 га розташована на лівому березі долини річки Збруч поблизу с. Завалля Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.

Пам'ятка природи - це горизонтальна гіпсова печера, яка відноситься до карстових утворень лабіринтового типу. Найбільша та найкрасивіша печера Хмельницької області утворена у гіпсах верхньої частини баденського регіоярусу середнього міоцену і розташована у 25-ти метровій товщі гіпсово-ангідридних порід потужністю до 45 метрів. Печера має чітко виражену трьохрівневу будову. Нижній рівень представлений високими та широкими галереями, другий - звуженими до 1 - 1,5 м порожнинами, третій - двома невеликими ходами заввишки до 5 метрів. На перетині галерей першого та другого рівнів нараховується близько 30 залів.

1.4. Пам'ятка природи входить до складу національного природного парку "Подільські Товтри" (далі - Користувач), створеного Указом Президента України від 27.06.96 N 474/96.

Відповідно до функціонального зонування національного природного парку "Подільські Товтри" Пам'ятка природи входить до зони регульованої рекреації парку.

1.5. Користувач на території Пам'ятки природи у своїй діяльності керується Конституцією України, Земельним, Лісовим та Водним кодексами України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", "Про рослинний світ", "Про тваринний світ", іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Пам'ятки природи та додержання встановленого режиму території.

1.6. Межі земельних ділянок, що включені до території Пам'ятки природи встановлюються в натурі (на місцевості), закріплюються межовими знаками в порядку, визначеному законодавством. Відомості про обмеження у використанні таких земельних ділянок, що встановлені законом та нормативно-правовими актами, в частині додержання природоохоронних вимог, вносяться до Державного земельного кадастру в установленому законом порядку та обов'язково враховуються у схемі планування території області, містобудівній документації, схемі землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

До встановлення меж Пам'ятки природи в натурі її межі визначаються відповідно до проекту її створення.

1.7. Адреса Користувача: 32301, Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, площа Польський ринок, 6.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Пам'ятку природи створено з метою охорони та збереження найбільшої і найкрасивішої печери в Хмельницькій області, що залягає в гіпсово-ангідридних породах на лівому березі долини р. Збруч, цінної у науковому, пізнавальному, естетичному та історико-культурному відношеннях.

2.2. Основними завданнями Пам'ятки природи є:

збереження одного із зникаючих типів природних середовищ (оселищ) відповідно Додатка I Резолюції N 4 (1996) Бернської конвенції (H1 - Наземні підземні печери, печерні системи, проходи та водні об'єкти за класифікацією оселищ EUNIS);

охорона і збереження середовищ існування (оселищ) раритетної троглофільної і троглобіонтної фауни;

забезпечення середовищ проживання для кажанів та інших тварин;

охорона і збереження унікальних морфологічних, мінералогічних та седиментологічних властивостей печери;

здійснення науково-дослідних робіт з метою вивчення карстових та гідрогеологічних процесів, здійснення археологічних, палеонтологічних, геохімічних та ряду інших моніторингових досліджень;

розроблення заходів і рекомендацій щодо збереження Пам'ятки природи;

розвідка та картографування нових районів печери;

популяризація знань серед населення щодо необхідності збереження печер, їх використання в еколого-освітніх, рекреаційних і науково-дослідних цілях;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Пам'ятки природи забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Пам'ятки природи, передбаченим цим Положенням, загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни її первісного стану, у тому числі:

розвідувальні, підривні роботи, розробка усіх видів корисних копалин;

будь-яке порушення ґрунтового покриву та форм рельєфу;

механічне, хімічне, термальне, радіаційне забруднення лабіринтів печери та забруднення печери відпрацьованими газами;

будівництво споруд та інших об'єктів, не пов'язаних з виконанням покладених на Пам'ятку природи завдань;

порушення санітарного стану печерних лабіринтів печери;

знищення та збір мінеральних та органічних утворень, руйнування та пошкодження вхідних дверей, інформаційно-охоронних знаків;

добування об'єктів Червоної книги України та регіонально-рідкісних видів тварин без дозволу, передбаченого законодавством;

організація науково-дослідних експедицій, еколого-освітніх заходів без погодження з Користувачем;

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, надання під забудову, у господарське використання;

сільськогосподарська та інша діяльність у поверхневій зоні Пам'ятки природи, яка може спричинити її руйнування та забруднення;

розорювання або в інший спосіб пошкодження, ліквідація природних місць мешкання диких тварин (нір, барлогів, гнізд тощо);

у період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня, проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах);

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної та природоохоронної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.3. На території Пам'ятки природи у встановленому порядку дозволяється:

використання Пам'ятки природи в науково-дослідних та пізнавальних цілях в установленому порядку;

проведення відновлювальних робіт та здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів у результаті негативного антропогенного впливу або стихійного лиха;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Пам'ятки природи.

3.4. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Пам'ятки природи здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами у сфері охорони навколишнього природного середовища у межах лімітів, установлених Мінприроди.

Спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України у межах території Пам'ятки природи здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про Червону книгу України".

3.5. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Пам'ятки природи здійснюється Користувачем.

3.6. На Користувача у межах Пам'ятки природи оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

У разі зміни форми власності на землю, на якій знаходиться Пам'ятка природи, Користувача або його назви, Користувач зобов'язаний повідомити про це уповноважений на те орган у сфері охорони навколишнього природного середовища з метою переоформлення охоронного зобов'язання.

3.7. Режим охорони території Пам'ятки природи враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку будівництва, землевпорядкуванні тощо.

3.8. Для забезпечення необхідного режиму охорони та збереження Пам'ятки природи, запобігання негативному впливу господарської діяльності навколо Пам'ятки природи рішення третьої сесії Хмельницької обласної ради від 26.09.2002 N 17 встановлено охоронну зону шириною 20 метрів.

3.9. Державний контроль за додержанням режиму території Пам'ятки природи здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.10. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Пам'ятки природи здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства у межах Пам'ятки природи тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Пам'ятки природи проводяться відповідно до законодавства.

 

Заступник директора
Департаменту - начальник відділу

С. Р. Матвєєв
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали