МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 8 грудня 2016 року N 494

Про затвердження Положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Озеро Соляне"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" та Указу Президента України від 27 липня 2016 року N 312 "Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення" (Перелік N 312/2016) наказую:

1. Затвердити Положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Озеро Соляне", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Вакараша В. М.

 

Міністр

О. Семерак

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
08 грудня 2016 року N 494

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ГІДРОЛОГІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ОЗЕРО СОЛЯНЕ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Озеро Соляне" (далі - Заказник) оголошено Указом Президента України від 27 липня 2016 року N 312 "Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення" (Перелік N 312/2016).

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Заказник загальною площею 120 гектарів розташований у м. Гола Пристань Херсонської області і перебуває у постійному користуванні дочірнього підприємства "Санаторій Гопри" закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" (22,2 гектара) та у комунальній власності Голопристанської міської ради (97,8 гектара) (далі - Землекористувачі).

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувачів, які здійснюють у його межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувачі на території Заказника у своїй діяльності керуються Конституцією України, Земельним, Лісовим та Водним кодексами України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", "Про рослинний світ", "Про тваринний світ", іншими законодавчими та нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечують і несуть відповідальність за належний стан території Заказника та додержання встановленого режиму території.

1.6. Межі земельних ділянок, що включені до території Заказника, встановлюються в натурі (на місцевості), закріплюються межовими знаками в порядку, визначеному законодавством. Відомості про обмеження у використанні таких земельних ділянок, що встановлені законом та нормативно-правовими актами, в частині додержання природоохоронних вимог, вносяться до Державного земельного кадастру в установленому законом порядку та обов'язково враховуються у схемі планування території області, містобудівній документації, схемі землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

До встановлення меж Заказника в натурі його межі визначаються відповідно до проекту його створення.

1.7. Адреса Землекористувачів:

дочірнє підприємство "Санаторій Гопри" закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця": вул. Санаторна, 72, м. Гола Пристань, Херсонська область, 75602, т./факс (05539) 7-83-79, e-mail: goprizdrav@online.ua;

Голопристанська міська рада: вул. 1 Травня, 14, м. Гола Пристань, 75600, тел. (05539) 2-65-02, факс 2-12-77, e-mail: gopri@online.ua.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ ЗАКАЗНИКА

2.1. Заказник створено з метою збереження озера у заплаві пониззя Дніпра з солончаковим, водно-болотним та псамофітним природними комплексами і рідкісними цілющими для здоров'я людини властивостями.

2.2. Завданнями Заказника є:

охорона та збереження території Нижньодніпров'я - зниження у заплаві, яке заповнено водою з залишками солончакового, водно-болотного та псамофітного комплексу;

створення умов для збереження і відновлення цінного водного об'єкта і природних комплексів;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

поширення екологічних знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму Заказника;

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву, гідрологічного та гідрохімічного режимів;

будь-яке будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язане з охороною території Заказника;

знищення та пошкодження форм рельєфу;

будь-які порушення природного стану водойм (зміна структури та конфігурації берегової лінії, виїмка ґрунту);

порушення режиму водоохоронної зони та прибережної смуги;

забір води в межах Заказника для потреб промислових та сільськогосподарських підприємств, комунальних потреб, обводнення та зрошення;

будь-яке засмічення та забруднення території Заказника та його водних об'єктів, діяльність, що негативно впливає на гідрологічний режим водойм, скид у водойми неочищених стічних вод підприємств та комунальних стічних вод, а також тріски, тирси та інших шкідливих для гідробіотопів відходів виробництва;

організація таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту та човнових стоянок, розведення вогнищ;

надання у господарське використання окремих земельних і водних ділянок Заказника;

використання земельних ділянок території Заказника не за цільовим призначенням;

надання земельних ділянок під забудову;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного покриву (підліску, підросту, заліснення, розорювання, залуження ділянок);

знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної рослинності;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

збір та заготівля лікарських рослин;

сінокосіння, крім спеціально відведених ділянок;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування;

зберігання на території Заказника усіх видів отрутохімікатів;

прогін та влаштування пасовищ для худоби;

турбування, знищення та відлов диких тварин, що мешкають у Заказнику, пошкодження їх гнізд та інших жител, збирання яєць та пуху тощо;

усі види діяльності, що можуть привести до погіршення кормової бази тварин та умов їх існування;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань;

у період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня, проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах);

мисливство, перебування на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що належать до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддя лову водних біоресурсів;

натаскування мисливських собак;

проїзд усіх видів механізованого транспорту поза межами доріг загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувачів, державних природоохоронних та інспекційних служб, пожежних автомашин під час виконання ними службових обов'язків;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних процесів, втрати наукової (господарської, естетичної) цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Заказника дозволяється в установленому порядку:

виконання відновлювальних робіт та здійснення заходів по запобіганню змін природних комплексів Заказника внаслідок негативного антропогенного впливу або стихійного лиха;

здійснення протипожежних заходів;

використання території Заказника в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних робіт з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника;

проведення наукових досліджень.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами у сфері охорони навколишнього природного середовища у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачами.

3.5. На Землекористувачів у межах Заказника оформляються охоронні зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

У разі зміни форми власності на землю, на якій знаходиться Заказник, Землекористувачів або їх назви, Землекористувачі зобов'язані повідомити про це уповноважений на те орган у сфері охорони навколишнього природного середовища з метою переоформлення охоронного зобов'язання.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку будівництва, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до законодавства.

 

Директор Департаменту
з питань заповідної справи

І. Б. Іваненко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали