Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Положення про гідрологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Озеро Шелехівське"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 грудня 2012 року N 650

Про затвердження Положення про гідрологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Озеро Шелехівське"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про гідрологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Озеро Шелехівське", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д. Д.

 

Міністр

Е. А. Ставицький


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів
12.12.2012 N 650


ПОЛОЖЕННЯ
про гідрологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Озеро Шелехівське"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Гідрологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Озеро Шелехівське" (далі - Пам'ятка природи) створено розпорядженням Ради Міністрів Української РСР від 14.10.75 N 780-р.

1.2. Пам'ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якої встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Пам'ятка природи загальною площею 7 гектарів розташована у межах Межиріцької сільської ради на території Лебединського району Сумської області в кв. 97 вид. 19 Межиріцького лісництва і перебуває у користуванні ДП "Лебединське лісове господарство" (далі - Землекористувач).

1.4. Територія Пам'ятки природи являє собою природне озеро на дні глибокої, вкритої лісовою рослинністю балки на правому корінному березі р. Псел на північ від с. Межиріч. Дане гідрологічне утворення має джерельний тип живлення та виникло в результаті зсувів земної поверхні під час танення льодовика. Навколо території Пам'ятки природи розташовується територія гідрологічного заказника місцевого значення "Шелехівський".

1.5. Територія, якій надано статус Пам'ятки природи, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює на ній свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.6. Землекористувач на території Пам'ятки природи у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Пам'ятки природи та додержання встановленого режиму території.

1.7. Межі Пам'ятки природи встановлюються у натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. Адреса Землекористувача: 42200, вул. 19 Серпня, 2, м. Лебедин, Сумська область, тел.: (05445) 2-06-05.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Пам'ятку природи створено з метою збереження у природному стані унікального гідрологічного утворення льодовикового періоду - рідкісного за красою лісового озера.

2.2. Основними завданнями Пам'ятки природи є:

охорона унікального гідрологічного утворення - прадавнього озера, яке має особливе природоохоронне, наукове, естетичне, пізнавальне, виховне та історико-культурне значення;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

поширення екологічних знань та виховання у людей бережливого ставлення до природи як національного надбання країни;

невиснажливе рекреаційне використання території тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Пам'ятки природи забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Пам'ятки природи, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни її первісного стану, у тому числі:

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, надання під забудову та у господарське використання;

будь-яке будівництво споруд (стаціонарних та тимчасових), шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту та зв'язку, не пов'язане з охороною території Пам'ятки природи;

забір води у порядку спеціального водокористування;

меліоративні, пошуково-розвідувальні та інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму;

геологорозвідувальні, підривні роботи та розробка усіх видів корисних копалин, порушення ґрунтового покриву;

зміна структури та конфігурації берегової лінії водного об'єкта, його спрямлення та поглиблення;

засмічення та забруднення території Пам'ятки природи побутовими та промисловими відходами, паливно-мастильними матеріалами, хімічними речовинами, стічними водами тощо;

пошкодження дерев і чагарників;

рубки головного користування, лісовідновні та прохідні рубки догляду за лісом, інші рубки, за винятком передбачених в п. 3.2;

заготівля другорядних лісових матеріалів (пнів, лубу, кори, деревної зелені, живиці); здійснення побічних лісових користувань (заготівля деревних соків, очерету, сіна, випасання худоби, збирання лісової підстилки);

збір рослин та грибів, що занесені до Червоної книги України та регіонально рідкісних видів, їх квітів, плодів, стебел, кореневищ, а також рослинних угрупувань, що занесені до Зеленої книги України;

промислове рибальство, вилов риб, що занесені до Червоної книги України та регіонально рідкісних видів, перебування на території з недозволеними знаряддями лову риби;

мисливство, перебування на території Пам'ятки природи з усіма видами вогнепальної та іншої зброї (крім осіб, що відносяться до служби держохорони), знаряддями лову тварин та птахів, перебування з собаками мисливських порід;

турбування, знищення та відлов усіх видів тварин, птахів, що мешкають на території Пам'ятки природи, пошкодження їх гнізд, нір, інших сховищ та жител, збір яєць та пуху;

інтродукція нових видів рослин та тварин;

внесення мінеральних добрив та використання хімічних засобів боротьби із хворобами і шкідниками рослин та лісу без відповідних обґрунтувань наукових закладів;

складування будь-яких матеріалів;

зберігання на території Пам'ятки природи отрутохімікатів;

порушення режиму водоохоронних зон та прибережних смуг;

випалювання сухої рослинності;

пересування та стоянка усіх видів механізованого транспорту, крім службового транспорту Землекористувача, природоохоронних та інших спеціально уповноважених державних органів під час виконання ними службових обов'язків, пожежних машин;

влаштування місць для мийки автотранспорту, човнових стоянок;

розведення вогнищ, встановлення наметів - поза межами місць, спеціально відведених для цього;

знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових знаків та інформаційних щитів;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Пам'ятки природи дозволяється в установленому порядку:

санітарні рубки та інші рубки догляду за лісом (крім прохідних) - в зимовий період після погодження планів санітарно-оздоровчих заходів в установленому порядку;

збір лікарських та інших рослин, зокрема грибів, їх квітів, стебел, кореневищ, ягід та плодів, у порядку загального користування (крім зазначених в п. 3.1);

використання біологічних засобів боротьби з особливо небезпечними хворобами рослин та шкідниками лісу на підставі наукового обґрунтування необхідності їх використання;

любительське рибальство на спеціально відведених ділянках відповідно до вимог Правил любительського і спортивного рибальства, затверджених наказом Держкомрибгоспу від 15.02.99 N 19, зареєстрованих у Мін'юсті 28.04.99 N 269/3562;

проведення протипожежних заходів;

організація Землекористувачем екологічних стежок;

наукова, природоохоронна, рекреаційна та інша діяльність, що не суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Пам'ятки природи і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Пам'ятки природи.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Пам'ятки природи здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, у порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Пам'ятка природи охороняється Землекористувачем і утримується на його кошти.

3.5. Забезпечення режиму території земельних ділянок у межах Пам'ятки природи здійснюється Землекористувачем.

3.6. На Землекористувача у межах Пам'ятки природи оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

У разі зміни форми власності на землю, на якій розташована Пам'ятка природи, Землекористувача або його назви, Землекористувач зобов'язаний повідомити про це орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища з метою переоформлення охоронного зобов'язання.

3.7. Режим території Пам'ятки природи враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Пам'ятки природи здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Пам'ятки природи здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища у межах Пам'ятки природи тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Пам'ятки природи проводяться відповідно до законодавства України про охорону навколишнього природного середовища.

 

Заступник директора Департаменту
заповідної справи

І. Іваненко

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали