ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.10.2017 р. N 1231

Київ

Про затвердження Положення про інформаційно-аналітичну систему "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва"

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", "Про електронні документи та електронний документообіг", постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року N 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" та від 29 березня 2006 року N 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах", рішення Київської міської ради від 02 липня 2015 року N 654/1518 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки", з метою визначення порядку та особливостей функціонування інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва":

1. Затвердити Положення про інформаційно-аналітичну систему "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва", що додається.

2. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям, підприємствам, установам та організаціям, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва:

2.1. У місячний термін з дня видання цього розпорядження надати в межах компетенції до Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропозиції щодо регламентів інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва" згідно з підсистемами (модулями), визначеними Положенням про інформаційно-аналітичну систему "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва", затвердженим пунктом 1 цього розпорядження.

2.2. У разі підключення до інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва" керуватися Положенням про інформаційно-аналітичну систему "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва", затвердженим пунктом 1 цього розпорядження.

3. Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з урахуванням пропозицій, наданих згідно з підпунктом 2.1 пункту 2 цього розпорядження, розробити та подати на затвердження виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) в установленому порядку відповідні регламенти інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
05 жовтня 2017 року N 1231

ПОЛОЖЕННЯ
про інформаційно-аналітичну систему "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва"

1. Загальні положення

1.1. Положення про інформаційно-аналітичну систему "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва" (далі - Положення) визначає призначення, структуру, мету, завдання, інформаційні ресурси, суб'єктів відносин, вимоги щодо функціонування, технічного захисту, використання та доступу до інформаційних ресурсів у інформаційно-аналітичній системі "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва" (далі - Система), яка створена та використовується в інтересах територіальної громади міста Києва.

1.2. Правовою основою функціонування Системи є закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", "Про електронні документи та електронний документообіг", постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року N 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" та від 29 березня 2006 року N 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах", рішення Київської міської ради від 02 липня 2015 року N 654/1518 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 2018 роки" та інші нормативно-правові акти.

1.3. У цьому Положенні терміни вжито у значеннях, наведених у законах України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", "Про електронні документи та електронний документообіг", постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року N 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" та від 29 березня 2006 року N 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах" та інших нормативно-правових актах.

1.4. Дія цього Положення розповсюджується на структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

1.5. Фінансування створення, забезпечення функціонування та розвитку Системи здійснюється згідно з відповідними міськими цільовими програмами на відповідні роки, затвердженими рішеннями Київської міської ради.

2. Призначення, структура, мета і завдання Системи

2.1. Система призначена для задоволення інформаційних потреб територіальної громади міста Києва та користувачів інформації в Системі, підвищення оперативності та ефективності прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади міста Києва щодо раціонального використання майна та інших об'єктів права власності територіальної громади міста Києва.

2.2. Структуру Системи становлять такі основні підсистеми (модулі):

модуль "Містобудування" - призначений для ведення Містобудівного кадастру міста Києва та забезпечує ведення і використання бази даних містобудівної документації та бази геопросторових даних основних реєстрів об'єктів містобудування;

модуль "Містобудівна документація" - призначений для автоматизованого формування бази даних містобудівної документації та її використання в роботі, зокрема будівельних паспортів забудови земельних ділянок і містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок;

модуль "Адресний реєстр" - призначений для автоматизації процесів ведення реєстру адрес, адресного плану міста, реєстру вулиць, реєстру об'єктів, яким присвоюються адреси, реєстру документів, що підтверджують факт присвоєння адреси об'єктам;

модуль "Земля" - призначений для ведення та використання бази даних про земельні ресурси міста, зокрема на підставі даних Державного земельного кадастру, бази даних використання земельних ресурсів, а саме: межі кадастрових зон і кварталів, межі економіко-планувальних зон нормативної грошової оцінки земель міст, межі земельних ділянок, кадастрові номери земельних ділянок, угіддя земельних ділянок (із зазначенням контурів будівель, споруд, розташованих на земельних ділянках), цільове призначення земельних ділянок, нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розподіл земель між власниками та користувачами, обмеження у використанні земельних ділянок; детальні дані про земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста Києва (цільове призначення, розміри земельних ділянок, укладені договори оренди із зазначенням орендарів, місця розташування, терміну дії договорів оренди, відсоткових ставок орендної плати, наявності чи відсутності заборгованості зі сплати орендної плати; місця розташування земельних ділянок та перелік фізичних і юридичних осіб, з якими не продовжено договори оренди) тощо;

модуль "Нерухомість" - призначений для ведення, зберігання, відображення інформації про об'єкти нерухомого майна, розташовані на території міста Києва, зокрема облік та відображення об'єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва;

модуль "Об'єкти будівництва" - призначений для ведення, зберігання, відображення інформації про законність (зокрема і наявність дозвільних документів) об'єктів будівництва на території міста Києва;

модуль "Об'єкти благоустрою" - призначений для ведення, зберігання, відображення інформації про об'єкти благоустрою, розташовані на території міста Києва, зокрема парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; пам'ятки культурної та історичної спадщини; пляжі; кладовища;

модуль "Об'єкти транспортної інфраструктури" - призначений для ведення, зберігання, відображення інформації про об'єкти транспортної інфраструктури, розташовані на території міста Києва;

модуль "Об'єкти у сфері енергетики" - призначений для ведення, зберігання, відображення інформації про об'єкти у сфері енергетики, розташовані на території міста Києва;

модуль "Реклама" - призначений для ведення, зберігання, відображення інформації про розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади на території міста Києва;

модуль "Дороги" - призначений для відображення інформації про експлуатацію та ремонт доріг міста Києва (виконаний, поточний та запланований), зокрема обробку вулично-дорожньої мережі посипальними матеріалами;

модуль "ДТП" - призначений для ведення, зберігання, відображення інформації про місця концентрації ДТП на території міста Києва;

модуль "Розриття" - призначений для ведення, зберігання, відображення інформації про порушення об'єктів благоустрою на території міста Києва (земляні та ремонтні роботи, пов'язані з усуненням аварійних ситуацій на електричних, водопровідних, каналізаційних або теплових мережах);

модуль "Паркування" - призначений для ведення, зберігання, відображення інформації про паркувальні майданчики міста Києва (розташування, вартість паркувальних місць, звітність з надходження та дохідності паркувальних місць);

модуль "Навчальні заклади" - призначений для ведення, зберігання, відображення інформації про навчальні заклади міста Києва;

модуль "Дошкільні навчальні заклади" - призначений для ведення, зберігання, відображення інформації про дошкільні навчальні заклади міста Києва;

модуль "Об'єкти охорони здоров'я" - призначений для ведення, зберігання, відображення інформації про об'єкти охорони здоров'я на території міста Києва;

модуль "Об'єкти соціальної інфраструктури" - призначений для ведення, зберігання, відображення інформації про об'єкти соціальної інфраструктури на території міста Києва;

модуль "Об'єкти громадського транспорту" - призначений для ведення, зберігання, відображення інформації про об'єкти громадського транспорту на території міста Києва.

модуль "Водні об'єкти" - призначений для ведення, зберігання, відображення інформації про водні об'єкти (річки, водойми, свердловини тощо) на території міста Києва.

Перелік підсистем (модулів) Системи не є вичерпним і може доповнюватися у разі потреб територіальної громади міста Києва на підставі заявок на розміщення (створення) картографічного шару даних, що відповідають потребам та вимогам секретаріату Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

2.3. На кожну підсистему (модуль) Системи розробляється регламент, який затверджується виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) в установленому порядку та, зокрема, містить опис підсистеми (модуля), врегульовує процедуру наповнення, внесення змін та доступу до інформації, структуру інформації, організацію роботи користувачів інформації у Системі, визначає володільців інформації.

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, які є користувачами інформації в Системі, здійснюють наповнення Системи інформацією, отриманою і створеною в установленому порядку в межах повноважень та відповідно до законодавства.

2.4. Метою створення Системи є забезпечення формування, інтегрування, постійного оновлення та ефективного використання інформаційних ресурсів про майно та інші об'єкти права власності, розташовані на території міста Києва, із застосуванням сучасних інформаційних технологій і геоінформаційних систем.

Зазначена мета досягається шляхом створення інтегрованого інформаційного середовища та переходу від створення локальних інформаційних систем структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, до єдиної централізованої програмно-технічної платформи.

2.5. Основним завданням Системи є:

формування єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва;

створення єдиної централізованої бази даних, технології її ведення і використання;

перехід до використання уніфікованих програмно-апаратних засобів, що функціонують на основі єдиних принципів і за загальними правилами, що забезпечить інформаційну взаємодію органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади міста Києва, а також задоволення їх інформаційних потреб;

інформаційно-комунікаційна та функціональна сумісність існуючих автоматизованих систем і ресурсів, що використовують дані про майно та інші об'єкти права власності, розташовані на території міста Києва;

єдиний підхід щодо формування і підтримку міських локальних інформаційних систем та ресурсів, ефективне використання коштів бюджету міста Києва, що виділяються на ці заходи.

3. Інформаційні ресурси Системи

3.1. Інформаційні ресурси Системи - сукупність документів у Системі, які створюються, обробляються та актуалізуються користувачами інформації в Системі.

3.2. Інформаційні ресурси Системи забезпечують:

фізичну та логічну цілісності даних;

достовірність та актуальність даних.

3.3. Порядок обробки і захисту персональних даних, що містяться у Системі, визначається володільцями, розпорядниками персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" з урахуванням наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08 січня 2014 року N 1/02-14 "Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних" (Порядок N 1/02-14).

4. Суб'єкти відносин у Системі

4.1. Суб'єктами відносин у Системі є:

розпорядник Системи;

адміністратор Системи;

володільці інформації в Системі;

користувачі інформації в Системі.

4.2. Розпорядником Системи є Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4.3. Адміністратором Системи є комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр", яке відповідає за технічний супровід і здійснення підтримки працездатності Системи загалом, надання та припинення прав доступу користувачів інформації в Системі, здійснює контроль за дотриманням користувачами правил, процедур, технології обробки інформації у Системі.

4.4. Володільцями інформації у Системі є структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, яким належать права на інформацію у Системі.

Володільці інформації у Системі визначають у встановленому порядку посадових (службових) осіб та працівників, які відповідають за координування на технічному рівні прав доступу користувачів інформації в Системі.

4.5. Користувачами інформації у Системі є:

посадові (службові) особи та працівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, яким у встановленому порядку надано права доступу до Системи, зокрема з використанням електронного цифрового підпису в разі потреби;

інші особи (фізичні та юридичні особи), які можуть користуватися публічною інформацією на публічних сервісах Системи, отримуючи право доступу до неї через веб-браузер без реєстрації (обмежений доступ) або з реєстрацією (розширений доступ) на відповідному веб-сайті.

5. Функціонування та технічний захист Системи

5.1. Заходи щодо накопичення, обробки та зберігання інформації в Системі здійснює адміністратор Системи.

5.2. Модернізація, налагодження та внесення змін до програмного забезпечення на всіх стадіях життєвого циклу Системи здійснюється на підставі рішень адміністратора Системи за погодженням з розпорядником Системи.

5.3. Оснащення Системи технічними, програмно-технічними та програмними засобами базується на сучасному досвіді використання інформаційних технологій, засобів комп'ютерної техніки, комунікаційного обладнання, загальносистемного та прикладного програмного забезпечення відповідно до вимог законодавства.

5.4. Адміністратор Системи забезпечує конфіденційність, цілісність, доступність і спостережність інформаційних ресурсів Системи.

5.5. Адміністратор системи забезпечує побудову комплексної системи захисту інформації (далі - КСЗІ) з підтвердженою відповідністю вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації та підтримує її в актуальному стані на всіх стадіях життєвого циклу Системи.

Підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації здійснюється за результатами державної експертизи в порядку, визначеному Положенням про державну експертизу у сфері технічного захисту інформації, затвердженим наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 16 травня 2007 року N 93, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 липня 2007 року за N 820/14087.

6. Використання та доступ до інформаційних ресурсів Системи

6.1. Доступ до інформаційних ресурсів Системи надається з дотриманням вимог законів України "Про інформацію", "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про електронні документи та електронний документообіг", постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року N 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" та від 29 березня 2006 року N 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах".

6.2. Користувачам інформації в Системі надається доступ до інформації у Системі відповідно до їх прав та посадових обов'язків.

6.3. Користувачі інформації у Системі використовують інформацію, що обробляється в ній, відповідно до посадових обов'язків і в установленому порядку. Така інформація не підлягає поширенню та передачі іншим особам, крім випадків, передбачених законодавством України.

6.4. Джерелами інформації, яка вводиться у Систему користувачами інформації в Системі, можуть бути відомості та дані, отримані в установленому порядку в межах повноважень та відповідно до законодавства від профільних структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, органів державної статистики.

6.5. Користувачі інформації в Системі несуть відповідальність за достовірність та цілісність інформації, що вводиться ними до Системи, відповідно до законодавства.

 

Виконуючий обов'язки
керівника апарату

Л. Верес
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали