Додаткова копія: Про затвердження Положення про Київський міський центр комплексного обслуговування бездомних осіб

Про затвердження Положення про Київський міський центр комплексного обслуговування бездомних осіб

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 1 жовтня 2019 року N 1748

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
25 жовтня 2019 р. за N 236/2413

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей", Типового положення про центр реінтеграції бездомних осіб, Типового положення про будинок нічного перебування, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 лютого 2006 року N 31, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 квітня 2006 року за N 474/12348, Типового положення про соціальний готель, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 03 квітня 2006 року N 98, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 квітня 2006 року за N 450/12324, на виконання рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2018 року N 1744/5808 "Про реорганізацію Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання" (Рішення N 1744/5808), з метою подальшого соціального захисту бездомних осіб:

1. Затвердити Положення про Київський міський центр комплексного обслуговування бездомних осіб, що додається.

2. Київському міському центру комплексного обслуговування бездомних осіб забезпечити державну реєстрацію Положення в порядку, встановленому законодавством України.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Хонду М. П.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
01 жовтня 2019 року N 1748

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
25 жовтня 2019 р. за N 236/2413

ПОЛОЖЕННЯ
про Київський міський центр комплексного обслуговування бездомних осіб

I. Загальні положення

1.1. Київський міський центр комплексного обслуговування бездомних осіб (далі - Центр) є закладом соціального захисту для бездомних осіб, діяльність якого спрямована на поступове повернення бездомної особи до самостійного повноцінного життя шляхом надання їй комплексу соціальних послуг з урахуванням індивідуальних потреб.

1.2. Центр утворено рішенням Київської міської ради від 09 жовтня 2018 року N 1744/5808 "Про реорганізацію Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання" (Рішення N 1744/5808) шляхом перетворення з Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання, та є правонаступником його майна, всіх його прав і обов'язків.

Центр заснований на комунальній власності територіальної громади міста Києва та відповідно до рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2018 року N 1744/5808 "Про реорганізацію Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання" (Рішення N 1744/5808) підпорядкований Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент). Засновником та власником Центру є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада (далі - Власник).

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами Департаменту, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.4. Центр забезпечує комплексне обслуговування бездомних осіб (чоловіків та жінок) (далі - клієнти).

1.5. Умови розташування, харчування, побутового, медичного обслуговування клієнтів та утримання приміщень Центру регулюються нормативами, передбаченими законодавством для підприємств громадського харчування, гуртожитків та лікувальних закладів.

1.6. Центр у своїй діяльності взаємодіє із структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій у сфері соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, центрами зайнятості населення, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, навчальними закладами, об'єднаннями громадян та благодійними фондами, волонтерами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності тощо для виконання поставлених цілей і завдань.

1.7. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки.

1.8. Місцезнаходження Центру: с. Ясногородка, Вишгородський район, Київська область, 07324.

II. Мета Центру

Метою діяльності Центру є:

2.1. Зменшення кількості осіб, які ночують на вулиці, шляхом забезпечення бездомних осіб тимчасовим житлом та надання соціально-побутових та інформаційних послуг.

2.2. Соціальна реінтеграція клієнтів у суспільство до самостійного повноцінного життя.

2.3. Соціальна адаптація клієнтів.

III. Організація роботи Центру

3.1. Структурними підрозділами Центру є:

адміністрація;

бухгалтерська служба;

відділ господарського забезпечення;

відділення реінтеграції бездомних осіб;

відділення "соціальний готель";

стаціонарне спеціальне відділення для постійного проживання бездомних осіб похилого віку та осіб з інвалідністю.

3.2. До складу Центру входять:

житлові приміщення, душова, санітарний вузол, пральня, дезінфекційна камера;

їдальня, харчоблок;

медичний пост, медичний ізолятор;

адміністративні приміщення, приміщення для відпочинку;

господарські, виробничі приміщення;

та інше.

3.3. Центр заохочує клієнтів надавати пропозиції щодо поліпшення якості послуг Центру та використовує ці пропозиції під час планування, розроблення нових послуг та програм Центру.

3.4. Центр розробляє та втілює механізм комунікації з клієнтами Центру для поліпшення якості обслуговування, планування й розроблення нових послуг та програм (індивідуальне інтерв'ювання, анкетування, фокус-групи, інформаційні дошки, збори клієнтів Центру тощо).

3.5. Для надання медичної допомоги клієнтам у Центрі працюють лікарі, фельдшер та медичні сестри, які в разі потреби направляють клієнта на стаціонарне лікування до закладів охорони здоров'я за територіальним розташуванням Центру.

3.6. Організація роботи відділення реінтеграції бездомних осіб (далі - відділення реінтеграції).

3.6.1. Клієнтами відділення реінтеграції є бездомні особи у віці від 18 років, які не мають медичних протипоказань та перебувають на території України на законних підставах.

3.6.2. Основними завданнями відділення реінтеграції є:

надання соціальних послуг клієнтам з урахуванням індивідуальних потреб;

використання сучасних методів соціальної роботи;

сприяння розвитку та впровадженню інноваційних методик у роботі з клієнтами;

сприяння формуванню позитивної громадської думки про бездомних осіб;

взаємодія з центром обліку бездомних осіб у частині інформування про наявні вільні місця та сприяння в отриманні соціальних послуг.

3.6.3. Відділення реінтеграції, враховуючи індивідуальні потреби, надає клієнтам такі соціальні послуги:

"соціальна інтеграція та реінтеграція" (допомога в аналізі життєвої ситуації, у визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації; надання інформації з питань соціального захисту населення; представництво інтересів; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; допомога в оформленні документів; допомога в отриманні реєстрації місця проживання/перебування; сприяння в отриманні житла, у працевлаштуванні; надання психологічної підтримки тощо);

"надання притулку" (надання ліжко-місця з комунально-побутовими послугами; забезпечення твердим та м'яким інвентарем, за можливості одягом, взуттям, харчуванням; створення умов для здійснення санітарно-гігієнічних заходів тощо);

"соціальний супровід під час працевлаштування та на робочому місці" (регулярні зустрічі з отримувачем послуги; відвідування на робочому місці; сприяння в отриманні інших послуг, організації взаємодії з іншими суб'єктами соціального супроводу; навчання та розвиток трудових і соціальних навичок тощо);

інші соціальні послуги, визначені законодавством України.

3.6.4. Для отримання послуг у відділенні реінтеграції клієнт звертається до Центру особисто.

Підставою для зарахування клієнта до відділення реінтеграції є:

особиста письмова заява;

виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (облікова форма N 027/о (Форма N 110)).

У разі відсутності в клієнта виписки з медичної карти відповідальний працівник відділення реінтеграції направляє його до амбулаторно-поліклінічного закладу за територіальним розташуванням, де на клієнта заповнюється медична карта амбулаторного хворого (облікова форма N 025/о (Форма N 110)) і надається зазначена виписка.

До відділення не приймаються клієнти, які під час звернення перебували у стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння.

3.6.5. Терміни та умови перебування у відділенні реінтеграції, умови надання та припинення послуг, правила, права та обов'язки сторін зазначаються в Угоді, яка підписується між Центром, в особі директора, та клієнтом під час зарахування його до Центру.

Під час укладання угод про перебування у відділенні реінтеграції Центр керується Примірною угодою між центром реінтеграції бездомних осіб та клієнтом (додаток 1 до пункту 3.9 Типового положення про центр реінтеграції бездомних осіб, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 лютого 2006 року N 31, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 квітня 2006 року за N 474/12348).

3.6.6. Припинення послуг у відділенні реінтеграції настає в таких випадках:

закінчення терміну перебування у разі повної реінтеграції клієнта (повернення до самостійного повноцінного життя);

отримання клієнтом житла, яке він може використовувати для проживання і в якому він може зареєструватися;

відмова клієнта від отримання послуг Центру;

порушення клієнтом правил перебування у Центрі, яке поставило під загрозу життя чи здоров'я інших клієнтів чи персоналу Центру (насилля, агресивна поведінка, збереження зброї чи наркотичних речовин, заборонених законодавством, гострий психічний розлад тощо).

У разі припинення послуг Центру клієнт має бути ознайомлений з рішенням про припинення послуг Центру.

3.6.7. За рекомендацією фахівця із соціальної роботи (соціального працівника) клієнта може бути переведено до відділення "соціальний готель" для вирішення питання про його тимчасове проживання,

3.6.8. Права та обов'язки клієнтів

 Клієнти мають право на:

повагу, компетентність та неупереджене ставлення з боку працівників Центру;

добровільний вибір послуг Центру, указаних в індивідуальному плані реінтеграції;

залучення до планування й розроблення програм Центру;

вчасний та професійний розгляд Центром особистих заяв чи скарг;

ознайомлення з правилами Центру, власними правами та обов'язками.

Клієнти повинні:

дотримуватися правил та розпорядку дня Центру;

визначати спільно з працівниками Центру заходи індивідуального плану реінтеграції;

виконувати взяті на себе зобов'язання, зумовлені в угоді з Центром та індивідуальним реінтеграційним планом;

з повагою ставитися до працівників та інших клієнтів Центру;

бережливо ставитись до майна Центру та власності інших клієнтів Центру.

3.7. Організація роботи відділення "соціальний готель".

3.7.1. Клієнтами відділення "соціальний готель" можуть бути бездомні особи у віці від 18 років, які працюють або мають інше постійне легальне джерело доходу, недостатнє для оренди (наймання), купівлі житла, які не мають медичних протипоказань та проживають на території України на законних підставах, у тому числі бездомні особи з дітьми.

3.7.2. Відділення "соціальний готель" надає клієнтам соціальну послугу "підтримане проживання" (надання місця для проживання; навчання, розвиток та підтримка навичок самостійного проживання; представництво інтересів; допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами; надання інформації з питань соціального захисту населення; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги тощо).

3.7.3. Проживання бездомних осіб у відділенні "соціальний готель" є платним.

Оплата за проживання у відділенні "соціальний готель" може здійснюватися безпосередньо клієнтом або іншою фізичною чи юридичною особою.

Оплата здійснюється у терміни та у розмірі, визначені в угоді між клієнтом та Центром.

Під час укладання угод Центр керується Примірною угодою між соціальним готелем та клієнтом, що додається до пункту 2.6 Типового положення про соціальний готель, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 03 квітня 2006 року N 98, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2006 року за N 450/12324.

3.7.4. Зарахування до відділення "соціальний готель" здійснюється згідно з наказом директора Центру на підставі заяви особи, документа, що її посвідчує.

3.7.5. Режим роботи відділення "соціальний готель" встановлюється Центром.

3.7.6. Кімнату і місце проживання клієнта у відділенні "соціальний готель" визначає директор Центру або інша уповноважена ним особа.

3.7.7. Граничний термін перебування клієнта у відділенні "соціальний готель" встановлюється відповідно до укладеної між адміністрацією Центру та клієнтом угоди в кожному випадку індивідуально, враховуючи рекомендації фахівця із соціальної роботи (соціального працівника) відділення реінтеграції бездомних осіб, яке надає направлення.

3.7.8. Відрахування клієнта з відділення "соціальний готель" здійснюється у разі:

подання ним відповідної заяви;

закінчення граничного терміну його перебування у відділенні "соціальний готель" відповідно до укладеної угоди;

одноразового грубого або систематичного порушення правил внутрішнього розпорядку у відділенні "соціальний готель";

забезпечення його житлом.

IV. Фінансова і виробничо-господарська діяльність Центру

4.1. Центр фінансується та утримується з бюджету міста Києва, а також за рахунок коштів, отриманих від клієнтів як плата за надання послуг та інших надходжень, не заборонених законодавством України.

4.2. Фінансова та виробничо-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до кошторису, штатного розпису, які затверджуються Департаментом.

4.3. Посадові оклади, умови оплати праці працівників Центру установлюються відповідно до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05 жовтня 2005 року N 308/519, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за N 1209/11489 (зі змінами).

4.4. Центр може надавати послуги на платній основі відповідно до Закону України "Про соціальні послуги" (Закон N 2671-VIII).

4.5. З метою сприяння досягнення мети Центру в ньому можуть створюватися підсобні господарства, різноманітні промислові міні-виробництва, виробничі майстерні, цехи, дільниці з необхідним інвентарем, обладнанням, транспортом та іншими засобами сільськогосподарського виробництва, які провадять свою діяльність у порядку, передбаченому законодавством України та положеннями про ці структури.

4.6. До трудових процесів у підсобних господарствах та інших виробничих підрозділах Центру залучаються клієнти за умови подальшого пільгового обслуговування останніх за погодженням з директором Центру (безоплатне харчування, проживання тощо).

4.7. Центр має право в установленому законодавством порядку залучати на договірних засадах для надання соціальних послуг підприємства, установи, організації та фізичних осіб, громадян, які перебувають на обліку в центрах зайнятості, представників громадських та релігійних організацій, установ, окремих громадян, волонтерів відповідно до законодавства України.

Розмір винагороди визначається за домовленістю сторін відповідно до вимог законодавства.

4.8. Для розвитку матеріально-технічної бази та благоустрою Центру може використовуватись допомога підприємств, установ, організацій, релігійних конфесій, благодійних об'єднань, окремих громадян.

4.9. Центр здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і надає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством України. Фінансова звітність Центру надається Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

4.10. Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Положенням.

4.11. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), працівників Центру (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб відповідно до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України.

4.12. Виплати процентів розміру призначеної пенсії або допомоги особам, які проживають у Центрі та перебувають на повному державному утриманні, здійснюються в порядку, визначеному статтею 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та статтею 48 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

4.13. Облік майна та коштів Центру здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

V. Матеріально-технічна база і кошти Центру

5.1. Майно Центру належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплюється за Центром на праві оперативного управління.

5.2. Джерелами фінансування Центру можуть бути:

кошти місцевого бюджету;

благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством України.

Кошти Центру використовуються виключно на його утримання та розвиток.

5.3. Центр має право придбавати та орендувати обладнання, необхідне для забезпечення його функціонування.

5.4. Матеріально-технічну базу і кошти Центру складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності та фінансові ресурси, вартість яких відображена у самостійному балансі Центру.

5.5. Центр має право виключно за згодою Власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, здавати в оренду або безоплатне користування (позичку), передавати у заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

VI. Керівництво Центру

6.1. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Департаменту за погодженням із заступником голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

6.2. Директор Центру:

6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Центру.

6.2.2. Відповідає за виконання покладених на Центр завдань.

6.2.3. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Центру.

6.2.4. Представляє інтереси Центру без довіреності в усіх установах, підприємствах і організаціях, укладає договори.

6.2.5. У межах своєї компетенції видає накази та контролює їх виконання, вирішує питання добору кадрів, затверджує функціональні обов'язки працівників, посадові інструкції працівників, уживає заходів заохочення, а в разі порушень трудової дисципліни чи невиконання функціональних обов'язків - накладає стягнення на працівників.

6.2.6. Уносить пропозиції Департаменту щодо структури, штатного розпису, кошторису витрат Центру в межах граничної чисельності та нормативних актів з цих питань.

6.2.7. Розпоряджається в установленому законодавством порядку та цим Положенням майном, коштами в межах затвердженого кошторису.

6.2.8. Забезпечує дотримання вимог з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежної безпеки, організовує систематичне навчання працівників з питань охорони праці.

6.2.9. Відповідає за ведення бухгалтерського обліку, складання звітності за затвердженими формами і подання її в установлені терміни відповідним органам.

6.2.10. Затверджує правила внутрішнього розпорядку Центру, контролює їх виконання.

VII. Внесення змін до Положення Центру

7.1. Зміни до Положення вносяться відповідно до законодавства України в тому ж порядку, в якому було затверджене Положення.

VIII. Припинення Центру

8.1. Центр припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника або інших органів у випадках, передбачених законом.

8.2. Орган, що прийняв рішення про припинення Центру, призначає комісію з припинення Центру та встановлює порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до Центру, що припиняється.

8.3. До комісії з припинення Центру (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Центру. Голова комісії, її члени представляють його у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Центру.

8.4. У разі реорганізації Центру майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.

8.5. У разі припинення Центру його майно, в тому числі активи, за рішенням Власника передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету міста Києва відповідно до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України.

8.6. Працівникам Центру, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

8.7. Центр вважається припиненим з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

 

Директор Департаменту
соціальної політики

Р. Світлий
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали