ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

від 20.05.2011 р. N 202

Про затвердження Положення про Комісію для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Відповідно дорозпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 квітня 2011 N 550 "Про утворення Комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Розпорядження N 550), з метою вирішення питань визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та громадян, віднесених до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

1. Затвердити Положення про Комісію для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що додається.

2. Відділу соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ознайомити управління праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій з вищезазначеним Положенням.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Начальник Головного управління

Т. Костюренко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
20.05.2011 N 202


ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Положення про Комісію для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - Положення), розроблено на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 квітня 2011 N 550 "Про утворення Комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Розпорядження N 550), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.97 N 51 "Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", та постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.92 N 674 "Про Порядок віднесення деяких категорій громадян до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", з метою вирішення питань визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та громадян, віднесених до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

1. Загальні положення.

1.1. Комісія для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - Комісія),  постійно діючий колегіальний орган, що створюється як дорадчий орган виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для розгляду питань щодо встановлення (підтвердження) статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та осіб, віднесених до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також розгляду питань встановлення факту участі громадян у ліквідації ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

1.2. Основними принципами діяльності Комісії є:

законність;

колегіальність;

повнота розгляду наданих документів та інших підтверджуючих матеріалів;

обґрунтованість прийнятих рішень; компетентність членів Комісії.

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами, розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

2. Основними завданнями Комісії є:

2.1. Розгляд питань щодо встановлення (підтвердження) статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та осіб, віднесених до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

2.2. Розгляд питань встановлення факту участі громадян у ліквідації ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

2.3. Прийняття рішень щодо видачі (відмови у видачі, вилучення) відповідних посвідчень згідно з Порядком видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - Порядок).

3. Комісія має право:

3.1. Розглядати матеріали особових справ за поданнями управлінь праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій щодо встановлення (підтвердження) статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та осіб, віднесених до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3.2. Приймати рішення щодо видачі (відмови у видачі, вилучення) відповідних посвідчень згідно з Порядком;

3.3 Повертати особові справи до управлінь праці та соціального захисту населення в місті Києві державних адміністрацій для доопрацювання у випадках виявлення розбіжностей та неточностей в матеріалах, з метою повторного розгляду Комісією таких особових справ в разі усунення виявлених недоліків;

3.4. Звертатись із запитами до підприємств, установ, організацій щодо отримання документів і матеріалів, необхідних для визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та осіб, віднесених до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3.5 Направляти матеріали особової справи (особових справ) на розгляд Комісії зі спірних питань визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, створеної при Міністерстві соціальної політики України;

3.6. Направляти матеріали особової справи (особових справ) до правоохоронних органів стосовно перевірки достовірності видачі документів підприємствами, установами, організаціями, які дають право на встановлення статусу особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4. Комісія розглядає питання визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та громадян, віднесених до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за поданням управлінь праці та соціального захисту районних в місті Києві державних адміністрацій, які завірені печаткою та підписом начальника управління праці та соціального захисту населення районної в місті Києві державної адміністрації.

5. Основною формою роботи Комісії є засідання, які скликаються по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Засідання Комісії є правомірним, якщо на ньому присутні 2/3 її складу.

У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови Комісії.

6. Рішення Комісії приймаються колегіально і є обов'язковими для виконання при видачі відповідного посвідчення, відмові у видачі або його вилученні як такого, що видане безпідставно.

Рішення Комісії приймається не менш як 2/3 голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.

7. Рішення Комісії оформляється протоколом, що підписується головою Комісії, в разі його відсутності - заступником голови Комісії та візується секретарем Комісії.

8. Рішення Комісії може бути оскаржено в установленому законодавством України порядку.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали