МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 квітня 2011 року N 152

Про затвердження Положення про комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань державної підтримки розвитку хмелярства, її складу та форм звітності

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 3 серпня 2011 року N 374 (Наказ N 374)

Відповідно до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року N 587, та у зв'язку з структурними і кадровими змінами в центральному апараті Міністерства наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Положення про комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань державної підтримки розвитку хмелярства.

1.2. Склад комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань державної підтримки розвитку хмелярства.

1.3. Форму акта про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат у хмелярстві.

1.4. Форму зведеної відомості фактичних витрат та попередніх обсягів компенсації у хмелярстві.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики від 06.12.2007 N 866 "Про затвердження Положення про комісію Міністерства аграрної політики України з питань державної підтримки розвитку хмелярства, її складу та форм звітності".

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Безуглого М. Д.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
27.04.2011 N 152


Положення
про комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань державної підтримки розвитку хмелярства

1. Це Положення регулює порядок розгляду комісією Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань державної підтримки розвитку хмелярства (далі - Комісія) інформації про попередні обсяги компенсації, що подається комісіями, утвореними держадміністраціями, а також визначення остаточного обсягу компенсації.

2. Склад Комісії затверджується наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство).

3. Комісія створюється у складі дев'яти осіб. Очолює Комісію перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України. Заступником голови Комісії є директор Департаменту землеробства Міністерства, до компетенції якого входять питання хмелярства.

До складу Комісії входять також представники самостійних структурних підрозділів Міністерства з питань хмелярства, фінансів, спеціалізованих державних служб, підпорядкованих Міністерству, представник Національної академії аграрних наук України, а з правом дорадчого голосу (за згодою) представники галузевих громадських об'єднань.

До складу Комісії не можуть входити особи, які є працівниками, власниками, акціонерами тощо суб'єктів господарювання - претендентів на державну компенсацію.

4. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства покладається на секретаря Комісії, який є представником структурного підрозділу Міністерства з питань хмелярства.

5. У разі необхідності для виконання своїх повноважень Комісія має право отримувати додаткову інформацію від комісій, утворених обласними та районними держадміністраціями.

6. Комісія проводить свої засідання щомісячно, рішення щодо величини виділення компенсації приймається на основі поданих документів від районних комісій по мірі надходження бюджетних коштів до спеціального фонду державного бюджету.

7. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше як дві третини її членів.

8. Засідання Комісії веде голова, а у випадку його відсутності заступник або за рішенням Комісії - один із її членів.

9. Член Комісії має право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд;

брати участь у вивченні інформації про попередні обсяги компенсації, що подаються комісіями, утвореними держадміністраціями;

заявляти клопотання, наводити свої мотиви, висловлювати міркування з питань, що розглядаються;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді;

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.

10. Рішення Комісії схвалюється простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, за винятком члена Комісії з правом дорадчого голосу.

11. Результати засідання Комісії оформляються протоколом, який підписує голова та члени Комісії.

12. За результатами засідання Комісії секретар Комісії готує проект наказу Міністерства про остаточний обсяг компенсації витрат суб'єктів господарювання на відповідний період.

 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
27.04.2011 N 152


Склад
комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань державної підтримки розвитку хмелярства

Безуглий М. Д.

- перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України, голова комісії

Демидов О. А.

- директор Департаменту землеробства, заступник голови комісії

Агафонов М. Ф.

- начальник Відділу розвитку садівництва, виноградарства та виноробства, секретар комісії

Члени комісії

 

Ахіджанов Б. Р.

- директор Департаменту фінансово-кредитної політики

Костенко В. М.

- заступник начальника Відділу розвитку садівництва, виноградарства та виноробства

Гудзій Ю. Б.

- начальник Української державної помологічно-ампелографічної інспекції

Ромащенко М. І.

- академік-секретар Відділення землеробства, меліорації і механізації Національної академії аграрних наук України

Лєсніков А. В.

- президент асоціації "Українське насіннєве товариство", за згодою

Рудик Р. І.

- віце-президент асоціації хмелярів України, за згодою


Вашешніков М. О. (Наказ N 374)


- директор Департаменту правової та законопроектної роботи. (Наказ N 374)


(склад із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03.08.2011 р. N 374) (Наказ N 374)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
27.04.2011 N 152


 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова районної комісії _________

 

М. П.


(підпис)

(П. І. Б.)

_________
(назва підприємства та код ЄДРПОУ)

 

 


АКТ
про фактичний обсяг робіт та витрат у хмелярстві*,
станом на 20__ р.

1. Підготовка ґрунту та посадка


Культура

Схема посадки

Підготовка ґрунту, га

Посадка, га

Фактично понесені витрати з підготовки ґрунту та посадки,
тис. грн.

В т. ч. вартість саджанців,
тис. грн.

Обсяг компенсації робіт, виходячи з нормативу витрат,
тис. грн.

В т. ч. вартість саджанців, виходячи з нормативу витрат,
тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 


2. Догляд за молодими насадженнями


Культура

Схема посадки

Площа молодих насаджень, га

Фактично понесені витрати щодо догляду за молодими насадженнями, тис. грн.

Обсяг компенсації робіт, виходячи з нормативу витрат, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 


3. Догляд за плодоносними насадженнями


Культура

Схема посадки

Площа насаджень, де проводилися роботи по догляду, га

Фактично понесені витрати щодо догляду за насадженнями, тис. грн.

Обсяг компенсації робіт, виходячи з нормативу витрат, тис. грн.

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 


4. Спорудження шпалери


Вид робіт

Ширина міжрядь

Площа, де проводилися роботи із спорудження шпалер, га, N хмелешпалери

Фактично понесені витрати із спорудження шпалер, тис. грн.

Обсяг компенсації робіт, виходячи з нормативу витрат, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 


5. Придбання, ремонт та реконструкція спеціальних хмелезнарядь, механізмів та обладнання


N з/п

Назва (марка) механізму

Фактично понесені витрати, тис. грн.

Обсяг компенсації, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 


6. Проектні роботи


Проекти

Площа проектування, га

Фактично понесені витрати, тис. грн.

Обсяг компенсації робіт, виходячи з нормативу витрат, тис. грн.

На закладку нових хмільників

 

 

 

На будівництво хмелешпалери, в т. ч.

 

 

 

нове будівництво

 

 

 

реконострукція

 

 

 

капітальний ремонт

 

 

 

Разом:

 

 

 


7. Всього відомості про витрати


Фактично понесені витрати за звітний період, тис. грн.

Попередній обсяг компенсації, тис. грн.

 

 


Керівник підприємства

М. П.

__________
(підпис)                                           (П. І. Б.)

Головний бухгалтер

 

__________
(підпис)                                           (П. І. Б.)* суб'єктами господарювання не включаються в колонку "Фактично понесені витрати за звітний період" суми ПДВ.


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
27.04.2011 N 152


_
(район, область)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ*
фактичних витрат та попередніх обсягів компенсації у хмелярстві станом на 20__ року

N
п/п

Район
Назва підприємства

Фактичні витрати

Всього

Попередній обсяг

Всього

Сума компенсації, що передбачена попередніми наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України

Всього

поточні

знаряддя,
механізми

шпалера

поточні

знаряддя,
механізми

шпалера

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1310

2410

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Голова регіональної комісії, начальник районного управління АПР

"___" 20__ року

М. П.

 * Показники, відображені в графі "Фактичні витрати", подаються кожним господарством, розглядаються районною комісією, результати розгляду заносяться у графу "попередній обсяг" і затверджуються головою районної комісії.

** Районні комісії на основі перевірених відомостей складають та подають зведену відомість з переліком всіх господарств і попередніх обсягів компенсації. Зведену відомість районні комісії подають на розгляд комісії Мінагрополітики в паперовому вигляді.

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали