Додаткова копія: Про затвердження Положення про комісію Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2016

м. Київ

N 405

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 червня 2016 р. за N 857/28987

Про затвердження Положення про комісію Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України

Відповідно до підпункту 48 пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 877 (Постанова N 877), та пункту 5 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413 (Постанова N 413) (із змінами), з метою правового і соціального захисту поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України підполковника поліції Х. Деканоідзе.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної
політики України

П. Розенко

Голова Національної
поліції України
підполковник поліції

Х. Деканоідзе

Голова Державної служби
України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції

А. В. Дерев'янко

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
23 травня 2016 року N 405

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 червня 2016 р. за N 857/28987

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні функції, завдання, повноваження та склад комісії Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України (далі - Комісія), а також організацію її роботи.

2. Комісія утворюється у центральному органі управління Національної поліції України.

3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та цим Положенням.

II. Основні завдання та права Комісії

1. Основними завданнями Комісії є вивчення документів та прийняття рішення щодо надання поліцейським, державним службовцям та іншим працівникам Національної поліції України статусу учасника бойових дій, розгляд питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до пунктів 2 і 13 статті 9 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

2. З метою забезпечення виконання покладених на неї завдань Комісія має право:

1) вивчати довідки, документи та інші докази, надіслані керівниками структурних підрозділів центрального органу управління поліції, територіальних (міжрегіональних) органів поліції (далі - керівники підрозділів);

2) вивчати довідки, документи та інші докази, подані особисто;

3) у разі потреби заслуховувати пояснення осіб, зазначених у пункті 1 розділу I цього Положення, свідків, представників органів державної влади, громадських організацій, рад ветеранів;

4) подавати на розгляд міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб, яка утворюється Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - міжвідомча комісія), документи із спірних питань, що потребують міжвідомчого врегулювання;

5) брати до уваги докази, пропозиції та рекомендації районних (міських) комісій, комісій територіальних (міжрегіональних) органів поліції під час вивчення матеріалів щодо надання статусу учасника війни іншим працівникам Національної поліції України;

6) повертати для подальшого доопрацювання керівникам підрозділів документи;

7) приймати рішення про відмову в наданні статусу учасника бойових дій;

8) приймати рішення про відмову в наданні статусу учасника війни;

9) приймати рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій;

10) приймати рішення про позбавлення статусу учасника війни;

11) повторно розглядати за рішенням Голови Національної поліції України (особи, яка виконує його обов'язки) питання про надання статусу учасника бойових дій особам, яким було відмовлено в наданні такого статусу раніше.

3. Комісія приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій, учасника війни в місячний строк з дня надходження документів (уточненої інформації).

У разі порушення кримінального провадження щодо скоєння поліцейським, державним службовцем, іншим працівником Національної поліції України умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період, за який надається статус учасника бойових дій, учасника війни, рішення приймається Комісією в десятиденний строк з дня набрання законної сили рішенням суду.

4. Комісія відмовляє в наданні статусу учасника бойових дій, учасника війни у разі:

відсутності документів, що містять достатні підтвердні докази і є підставою для надання статусу учасника бойових дій, учасника війни;

надання недостовірних даних про осіб, зазначених у пункті 1 розділу I цього Положення;

виявлення факту підроблення документів, які є підставою для надання статусу учасника бойових дій, учасника війни;

наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції.

5. Комісія приймає рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій, учасника війни в разі:

1) наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції;

2) виявлення факту підроблення документів, які є підставою для надання статусу учасника бойових дій, учасника війни;

3) надання недостовірних даних про поліцейського, державного службовця, іншого працівника Національної поліції України;

4) подання поліцейським, державним службовцем, іншим працівником Національної поліції України заяви про позбавлення його статусу учасника бойових дій, учасника війни.

6. Комісія в місячний строк після прийняття рішення про надання особам, зазначеним в пункті 1 розділу I цього Положення, статусу учасника бойових дій інформує Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції за формою згідно з додатком 3 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413 (Постанова N 413).

7. Рішення Комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

8. У разі звернення особи до суду стосовно встановлення факту участі в антитерористичній операції чи інших подіях, які дають право на визнання його учасником бойових дій, учасником війни, і прийняття судом відповідного позитивного рішення таке рішення суду визнається як документ, що підтверджує право особи на визнання її учасником бойових дій, учасником війни. Рішення суду підлягає зберіганню в Національній поліції України відповідно до законодавства.

III. Особливості надання поліцейським, державним службовцям, іншим працівникам Національної поліції України статусу учасника бойових дій, учасника війни за участь в антитерористичній операції

1. Комісія приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій на підставі документів про:

1) безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

2) направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції;

3) перебування у районах проведення антитерористичної операції з метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

2. Підтвердними документами для прийняття рішення про надання статусу учасника бойових дій є витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України про залучення до проведення антитерористичної операції, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, оперативних завдань, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, а також інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції у районах її проведення.

3. Комісія приймає рішення щодо надання статусу учасника війни на підставі документів про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України), а також документів про направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень).

4. Для надання статусу учасника бойових дій, учасника війни керівники підрозділів, у підпорядкуванні яких поліцейські, державні службовці, інші працівники Національної поліції України проходили службу чи працювали, у місячний строк після завершення виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (після видання відповідного наказу керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України) зобов'язані подати на розгляд Комісії довідки за формою згідно з додатком 1 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413 (Постанова N 413), та документи, зазначені в пунктах 1 - 3 цього розділу, які є підставою для надання статусу учасника бойових дій, учасника війни. У разі якщо місце постійної дислокації підрозділу або установи, закладу знаходиться безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, керівники підрозділів подають документи на розгляд Комісії в місячний строк після призначення поліцейських, державних службовців, інших працівників Національної поліції України на відповідні посади.

У разі зміни спеціального звання або посади до матеріалів, що надсилаються на розгляд Комісії, керівники підрозділу додають довідки із зазначенням відповідної дати і номера наказу.

Усі матеріали, що надсилаються на розгляд Комісії, оформлюються із дотриманням вимог законодавства щодо захисту персональних даних і доступу до публічної інформації та завіряються у встановленому порядку керівником структурного підрозділу центрального органу управління поліції, керівником підрозділу кадрового забезпечення територіального (міжрегіонального) органу управління поліції.

Звільнення особи зі служби не впливає на строки та якість підготовки і направлення відповідних матеріалів на розгляд Комісії. До матеріалів таких осіб додається довідка за підписом керівника підрозділу із зазначенням дати, номера наказу про звільнення.

IV. Склад Комісії

1. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії із числа представників підрозділів превентивної діяльності, поліції особливого призначення, організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування, кадрового забезпечення, юридичної служби, внутрішньої безпеки, фінансового забезпечення, документального забезпечення, режиму та технічного захисту інформації, архівної роботи, вибухотехнічного підрозділу.

За рішенням Голови Національної поліції України до складу Комісії включаються також фахівці інших підрозділів центрального органу управління поліції, міжрегіональних органів поліції та представники громадських організацій, у тому числі профспілкових (за згодою).

2. Персональний склад Комісії затверджується наказом Національної поліції України.

3. Голова Комісії:

1) очолює Комісію, здійснює загальне керівництво Комісією та забезпечує організацію її роботи;

2) головує на засіданнях Комісії;

3) організовує в межах своїх повноважень взаємодію Комісії з міжвідомчою комісією;

4) підписує протоколи та рішення, що приймаються Комісією;

5) бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності Комісії.

4. У разі відсутності голови Комісії на засіданнях головує його заступник.

5. Секретар Комісії організовує підготовку та розсилку повідомлень усім членам Комісії про час та дату проведення засідання, проекту порядку денного, веде протокол засідання Комісії та оформлює її рішення.

V. Організація роботи Комісії

1. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться не рідше двох разів на місяць (за наявності документів для розгляду).

Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам Комісії не пізніше ніж за 2 робочі дні до засідання.

2. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

3. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії (за відсутності голови Комісії - його заступника, який головує на засіданні).

У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії письмово викладає свої заперечення у рапорті (доповідній записці), що додається до протоколу засідання Комісії і є його невід'ємною частиною.

4. Результати засідання Комісії оформлюються протоколом не пізніше 3 робочих днів з дня його проведення.

Протокол підписується головою Комісії, його заступником, секретарем та всіма членами Комісії, які брали участь у засіданні.

На підставі протоколу Комісією готується рішення про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України, що оформлюється за формою, наведеною у додатку до цього Положення, підписується головою (його заступником) і секретарем Комісії та скріплюється гербовою печаткою Національної поліції України.

5. Рішення Комісії про встановлення статусу учасника бойових дій надсилається керівникам підрозділів, у підпорядкуванні яких поліцейські, державні службовці, інші працівники Національної поліції України проходили (проходять) службу чи працювали (працюють), для організації видачі посвідчення учасника бойових дій.

6. Рішення Комісії про встановлення особам статусу учасника війни надсилається керівникам підрозділів, у підпорядкуванні яких вони проходили (проходять) службу чи працювали (працюють), для подальшого направлення для виконання органам соціального захисту населення за місцеперебуванням громадян на пенсійному обліку або за місцем їх проживання. Витяги з рішень Комісії щодо встановлення статусу учасника війни зберігаються в пенсійних справах громадян і в окремих справах загального діловодства як обов'язкові документи. Копія рішення Комісії щодо встановлення особі статусу учасника війни, завірена керівником підрозділу кадрового забезпечення, зберігається в особовій справі.

7. Матеріали, на підставі яких Комісія прийняла рішення, зберігаються в Національній поліції України відповідно до чинного законодавства.

 

Директор Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних Міністрові органів
влади та моніторингу МВС

В. Є. Боднар

 

Додаток
до Положення про комісію Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України
(пункт 4 розділу V)

РІШЕННЯ
про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України

___ 20__ р.

N ___________

__
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
__
надано статус (відмовлено у наданні, позбавлено статусу) учасника бойових дій (учасника війни) (зайве викреслити)
__
                                                                                                        (підстава)
__
__
__

Голова комісії (заступник голови) _____
                                                                                                 (ініціали, прізвище)

Секретар комісії ____
                                                         (ініціали, прізвище)

М. П.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали