ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 травня 2012 року N 227

Про затвердження Положення про Комісію з питань ліцензування робіт із землеустрою, землеоціночних робіт і земельних торгів

Відповідно до Положення про Державне агентство земельних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 445 (Указ N 445/2011), для прийняття виважених та прозорих рішень з питань ліцензування господарської діяльності щодо виконання робіт із землеустрою, землеоціночних робіт і земельних торгів наказую:

1. Затвердити Положення про Комісію з питань ліцензування робіт із землеустрою, землеоціночних робіт і земельних торгів, що додається.

2. Начальнику Управління державної експертизи та ліцензування Царику К. В. забезпечити організацію проведення засідань цієї Комісії.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Кадомського А. М.

 

Голова

С. М. Тимченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держземагентства України
10.05.2012 N 227


ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань ліцензування робіт із землеустрою, землеоціночних робіт і земельних торгів

I. Загальні положення

1.1. Комісія з питань ліцензування робіт із землеустрою, землеоціночних робіт і земельних торгів (далі - Комісія) створюється як постійно діючий дорадчо-колегіальний орган з метою здійснення Державним агентством земельних ресурсів України процедури ліцензування господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт і земельних торгів, а також забезпечення умов захисту інтересів споживачів у сфері ліцензування при виконанні робіт із землеустрою, землеоціночних робіт і земельних торгів.

1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Держземагентство України (Указ N 445/2011), іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Комісія виносить рішення відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про оцінку земель", "Про землеустрій", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Земельного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", від 27 липня 2011 року N 798 "Про внесення змін до переліку органів ліцензування" (Постанова N 798), від 4 липня 2001 року N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяв про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності", Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, затверджених наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 5 серпня 2009 року N 423, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 28 лютого 2011 року N 126 (Наказ N 126), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів, затверджених наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 8 жовтня 2010 року N 724.

II. Основні завдання та функції Комісії

2.1. Основними завданнями Комісії є:

розгляд заяв про видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензій, анулювання ліцензій та документів, що додаються до них, прийняття рішень про видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензій, анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт і земельних торгів;

розгляд скарг суб'єктів господарювання про порушення у сфері ліцензування в частині провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт і земельних торгів та прийняття відповідних рішень;

розгляд заяв (повідомлень) про порушення суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт і земельних торгів та прийняття відповідних рішень.

2.2. Відповідно до покладених завдань Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від суб'єктів господарювання, державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, територіальних органів Держземагентства України інформацію, матеріали та документи, необхідні для прийняття відповідних рішень;

заслуховувати на своїх засіданнях керівників суб'єктів господарювання, представників територіальних органів Держземагентства України, інших органів, що мають право здійснювати контроль за дотриманням суб'єктами господарювання Ліцензійних умов;

приймати рішення про видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії на провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт і земельних торгів та вносити відповідні пропозиції Голові Держземагентства України;

приймати рішення щодо анулювання ліцензії, відмови у видачі ліцензії, переоформлення, видачі дубліката, копії ліцензії на провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт і земельних торгів, що мають рекомендаційний характер, та вносити відповідні пропозиції Голові Держземагентства України.

III. Склад Комісії

3.1. Персональний склад Комісії затверджується наказом Держземагентства України. З числа членів Комісії призначається голова, заступники голови та секретар комісії.

IV. Порядок роботи Комісії

4.1. Дата, час та місце проведення засідання Комісії визначається її головою виходячи з того, що рішення про видачу ліцензії, дубліката, копії, переоформлення ліцензії, анулювання ліцензії, відмови у видачі ліцензії, дубліката, копії та відмови у переоформленні ліцензії повинно бути прийняте не пізніше десяти робочих днів з дати надходження заяви та документів, що додаються до заяви.

4.2. Підготовка порядку денного засідання Комісії здійснюється секретарем Комісії. Секретар Комісії повідомляє членів Комісії про дату, час та місце проведення засідання Комісії.

4.3. Засідання Комісії проводить голова Комісії, а в разі його відсутності - заступник голови Комісії.

4.4. Рішення Комісії приймається з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. За умови рівності голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Комісії.

4.5. Протокол засідання Комісії ведеться секретарем Комісії, підписується членами Комісії та затверджується головою. Рішення Комісії вводиться в дію наказом Держземагентства України.

Секретар Комісії веде журнал реєстрації протоколів засідання Комісії та відповідає за його збереження.

4.6. У разі виникнення підстав для прийняття рішення про анулювання ліцензії у випадках, встановлених статтею 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", на засідання Комісії обов'язково запрошується керівник ліцензіата або його представник.

4.7. Рішення Комісії є остаточним і може бути оскаржене до експертно-апеляційної ради при Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва або у судовому порядку відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

 

Начальник Управління державної
експертизи та ліцензування

К. В. Царик

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали