Додаткова копія: Про затвердження Положення про комісію з питань надання адресної матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також родинам Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності

Про затвердження Положення про комісію з питань надання адресної матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також родинам Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
від 25 червня 2018 року N 373

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області
26 червня 2018 р. за N 84/1111

Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей" (Закон N 745-VII), з метою забезпечення реалізації прав громадян на отримання матеріальної допомоги та інших видів соціальної допомоги учасниками антитерористичної операції, членами їх сімей, у тому числі членами сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також родинами Героїв Небесної Сотні та учасниками Революції Гідності, та ефективного використання фінансових ресурсів Київської області:

1. Затвердити Положення про комісію з питань надання адресної матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також родинам Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова адміністрації

О. Л. Горган

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
25 червня 2018 року N 373

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області
26 червня 2018 р. за N 84/1111

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань надання адресної матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також родинам Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності Київської обласної державної адміністрації

I. Загальні положення

1.1. Комісія з питань надання адресної матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також родинам Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності Київської обласної державної адміністрації (далі - Комісія) - це постійно діючий колегіальний орган, що утворюється розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації з метою забезпечення надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, родинам Героїв Небесної Сотні та учасникам Революції Гідності.

1.2. Матеріальна допомога надається за рахунок коштів обласного бюджету відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету для надання адресної матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також родинам Героїв Небесної Сотні та учасникам Революції Гідності, затвердженого розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 22 червня 2018 року N 370 (Розпорядження N 370), зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області 23 червня 2018 року за N 82/1109 (далі - Порядок).

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей" (Закон N 745-VII), Київською обласною комплексною програмою соціальної підтримки в Київській області учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також родин Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності на 2018 - 2020 роки, затвердженою рішенням Київської обласної ради від 27 квітня 2018 року N 399-21-VII (далі - Програма), розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, Порядком (Розпорядження N 370) та цим Положенням.

1.4. Члени Комісії здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

II. Склад та порядок створення Комісії

2.1. До складу Комісії входять: голова Комісії, заступник голови Комісії, секретар, працівники департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, представники органів соціального захисту населення районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад, депутати Київської обласної ради (за згодою), представники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності (за згодою).

2.2. Комісію очолює голова Комісії, який за посадою є заступником голови Київської обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

2.3. Склад Комісії затверджується розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації.

III. Основні завдання Комісії

3.1. Сприяння реалізації конституційного права громадян на отримання матеріальної допомоги.

3.2. Всебічне і об'єктивне вивчення документів, що надходять від заявників та органів соціального захисту населення районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад з метою вирішення питань надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також родинам Героїв Небесної Сотні та учасникам Революції Гідності.

3.3. Перевірка правильності поданих документів, відповідно до Порядку (Розпорядження N 370).

3.4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань приймає рішення:

про надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також родинам Героїв Небесної Сотні та учасникам Революції Гідності;

про відмову в наданні матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також родинам Героїв Небесної Сотні та учасникам Революції Гідності.

IV. Права Комісії

4.1. Отримувати документи і матеріали, необхідні для роботи Комісії.

4.2. Звертатись до структурних підрозділів та апарату Київської обласної державної адміністрації, органів соціального захисту населення районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад з метою отримання необхідної інформації для надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також родинам Героїв Небесної Сотні та учасникам Революції Гідності.

4.3. Запрошувати заявників на засідання Комісії.

V. Порядок роботи Комісії

5.1. Керує діяльністю Комісії і організовує її роботу голова Комісії, за його відсутності - заступник голови Комісії.

Голова скликає та головує на засіданнях Комісії; дає доручення, обов'язкові для виконання членами Комісії.

5.2. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за рішенням голови Комісії при потребі.

5.3. Члени Комісії зобов'язані брати участь у роботі Комісії.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів. Рішення приймається не менше як 2/3 голосів членів Комісії від їх фактичної кількості на засіданні.

Члени Комісії користуються рівним правом голосу при прийнятті рішень.

У разі рівного розподілу голосів, голос голови Комісії є вирішальним.

5.4. Підготовка матеріалів, які виносяться на розгляд Комісії, покладається на секретаря Комісії.

5.5. Засідання Комісії оформляється протоколом і підписується головою, його заступником та секретарем Комісії.

Протоколи зберігаються в департаменті соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації.

5.6. Розмір допомоги визначається відповідно до Програми.

5.7. Виплата матеріальної допомоги здійснюється на підставі наказу директора департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації про надання матеріальної допомоги, який видається відповідно до протоколу засідання Комісії.

5.8. Ведення обліку громадян, яким надана матеріальна допомога, покладається на секретаря Комісії.

5.9. Виплата матеріальної допомоги проводиться відділом бухгалтерського обліку та звітності департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації за рахунок коштів обласного бюджету Київської області.

5.10. Рішення Комісії може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

 

Виконуючий обов'язки директора
департаменту соціального
захисту населення адміністрації

О. О. Крук
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали