Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про комісію з питань надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції Міністерства аграрної політики та продовольства України

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.06.2019

м. Київ

N 333

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 липня 2019 р. за N 775/33746

Про затвердження Положення про комісію з питань надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до статті 4 Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції", пункту 3 Порядку набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 року N 141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію з питань надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції Міністерства аграрної політики та продовольства України, що додається.

2. Департаменту стратегії та економічного розвитку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Топчія В. М.

 

В. о. Міністра

О. Трофімцева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19 червня 2019 року N 333

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 липня 2019 р. за N 775/33746

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції Міністерства аграрної політики та продовольства України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісії з питань надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Комісія). Комісія є постійно діючим дорадчим органом, утвореним при Мінагрополітики.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119 (Постанова N 1119), наказами Мінагрополітики та цим Положенням.

3. В інтересах забезпечення об'єктивності розгляду питань і прийняття рішень Комісія взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, самостійними структурними підрозділами Мінагрополітики, центральними та місцевими органами виконавчої влади, професійними та галузевими громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, установами та організаціями за їх згодою та погодженням з їх керівниками.

II. Основні завдання та права Комісії

1. Основні завдання Комісії:

1) проведення конкурсу щодо надання переможцю конкурсу статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції (далі - конкурс);

2) надання пропозицій Мінагрополітики щодо надання переможцю конкурсу статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції та надання вмотивованої відмови у наданні такого статусу іншим претендентам;

3) надання пропозицій Мінагрополітики щодо позбавлення юридичної особи статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції з підстав, передбачених законодавством;

4) надання пропозицій Мінагрополітики щодо місця розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції на відповідній території;

5) надання пропозицій Мінагрополітики щодо державної фінансової підтримки юридичних осіб, які набули статус оптового ринку сільськогосподарської продукції, у період їх становлення у разі передбачення видатків у Державному бюджеті України на відповідний рік.

2. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) надає пропозиції щодо визначення умов проведення конкурсу;

2) надає пропозиції щодо критеріїв для визначення переможця конкурсу з урахуванням:

економічної доцільності розміщення інфраструктури оптового ринку сільськогосподарської продукції на відповідній території;

результатів аналізу проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції та механізму його реалізації;

фінансово-економічного обґрунтування вартості та строку реалізації проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції;

3) розглядає документи, що подають юридичні особи, які мають намір набути статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, для участі у конкурсі, протягом 30 календарних днів з дня їх надходження;

4) надає пропозиції щодо передбачення інших документів, що має подавати юридична особа, яка має намір набути статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, з урахуванням особливостей відповідного регіону;

5) рекомендує надати переможцю конкурсу статус оптового ринку сільськогосподарської продукції та надати вмотивовану відмову у наданні такого статусу іншим претендентам;

6) рекомендує позбавити юридичну особу статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції.

3. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) подавати на розгляд керівництва Мінагрополітики пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції;

3) залучати до своєї роботи спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.

III. Організація роботи Комісії

1. Склад Комісії затверджується наказом Мінагрополітики. До складу Комісії входять представники структурних підрозділів Мінагрополітики, інших державних органів та громадських організацій за погодженням з їх керівниками у кількості не менше п'яти осіб.

2. Комісію очолює голова, який організовує її роботу, забезпечує скликання і проведення засідань, визначає дату, час, місце їх проведення і оголошує порядок денний та проводить засідання, розподіляє обов'язки між членами Комісії. За відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови, за його відсутності за рішенням Комісії - один з її членів.

3. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства покладаються на відповідного секретаря Комісії, а за його відсутності - на одного з її членів за призначенням голови Комісії.

4. Секретар Комісії:

1) забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті Мінагрополітики не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу;

2) здійснює реєстрацію учасників конкурсу;

3) забезпечує збирання та узагальнення інформації, необхідної для роботи Комісії;

4) формує порядок денний;

5) перевіряє відповідність поданих претендентом документів вимогам законодавства та достовірності зазначеної в них інформації;

6) здійснює підготовку матеріалів до засідань Комісії, повідомляє членів Комісії про час їх проведення;

7) здійснює ведення, підготовку та зберігання протоколів засідань Комісії та документації, пов'язаної з її роботою.

5. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях у присутності не менше ніж двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

6. Засідання Комісії є правоможним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини її членів.

7. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписують усі члени Комісії, присутні на засіданні. Член Комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, що є невід'ємною частиною протоколу.

 

Директор Департаменту
стратегії та економічного розвитку

А. Кінщак
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали