Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про комісію з питань нагородження при Київській обласній державній адміністрації

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 06.06.2019 р. N 336

Про затвердження Положення про комісію з питань нагородження при Київській обласній державній адміністрації

Відповідно до законів України "Про державні нагороди України", "Про місцеві державні адміністрації", указів Президента України від 11 квітня 2000 року N 583/2000 "Про Комісію державних нагород та геральдики", від 29 червня 2001 року N 476/2001 "Про почесні звання України", від 19 лютого 2003 року N 138 "Про Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України", від 31 грудня 2011 року N 1211/2011 "Питання Комісії державних нагород та геральдики" (Положення N 1211/2011):

1. Затвердити Положення про комісію з питань нагородження при Київській обласній державній адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 10 червня 2005 року N 322 "Про комісію з питань нагородження при Київській обласній державній адміністрації".

 

Голова адміністрації

О. Терещук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
06 червня 2019 року N 336

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань нагородження при Київській обласній державній адміністрації

1. Комісія з питань нагородження при Київській обласній державній адміністрації (далі - Комісія) є дорадчим органом, який утворюється при Київській обласній державній адміністрації для попереднього розгляду питань, пов'язаних із представленням громадян до нагородження державними нагородами України.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основним завданням Комісії є:

підготовка висновків щодо порушення перед головою Київської обласної державної адміністрації клопотань про представлення громадян, працівників області до нагородження державними нагородами України, у тому числі присвоєння почесних звань України (далі - державні нагороди).

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

одержувати від структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення), територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідні матеріали та документи;

здійснювати попередній розгляд оформлених у встановленому порядку матеріалів про нагородження та готувати відповідні пропозиції голові облдержадміністрації;

залучати до своєї роботи представників інших державних органів, громадських організацій, трудових колективів (за погодженням з їх керівниками) та інших фахівців для розгляду питань, що належать до повноважень Комісії;

розглядати пропозиції, заяви та скарги, пов'язані із попереднім розглядом питань про представлення до нагородження.

5. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів Комісії.

Склад комісії затверджується розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації.

Члени комісії працюють на громадських засадах.

6. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, що проводиться не рідше ніж один раз на місяць, як правило в останній робочий тиждень місяця. У разі потреби, за рішенням голови Комісії, може скликатися позачергове засідання Комісії.

Голова Комісії здійснює загальне керівництво діяльністю Комісії, визначає порядок її роботи, скликає засідання Комісії, затверджує порядок денний засідань, головує на засіданнях Комісії. У разі відсутності голови Комісії його повноваження виконує заступник голови Комісії.

Про місце, дату і час засідання члени Комісії мають бути повідомлені не пізніше ніж за 2 робочі дні до дня його проведення. Одночасно із зазначеною інформацією членам Комісії надсилається порядок денний та матеріали до засідання.

Комісія правомочна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні не менш як половина її складу.

Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

Рішення комісії з поточних питань можуть прийматися шляхом опитування членів Комісії.

Рішення Комісії мають рекомендований характер.

7. На засідання Комісії можуть запрошуватися представники інших державних органів, громадських організацій, трудових колективів.

8. У разі відхилення Комісією клопотання про представлення до нагородження державною нагородою Комісія рекомендує повернути матеріали органу, організації, що вносили подання, або представити особу до нагородження відзнакою Кабінету Міністрів України, заохочувальною відзнакою міністерства, відомства або відзнакою Київської обласної державної адміністрації.

9. Підготовка матеріалів на засідання комісії, організаційне забезпечення її діяльності та подальше опрацювання нагородних матеріалів здійснюється службою управління персоналом облдержадміністрації.

 

Керівник апарату адміністрації

О. Острянин
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали