Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листів талонів на право одержання ветераном війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.02.2019

м. Київ

N 63

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2019 р. за N 210/33181

Про затвердження Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листів талонів на право одержання ветераном війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

Відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року N 302 (із змінами), Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 1995 року N 16, Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413 (Постанова N 413) (із змінами), та з метою забезпечення соціального захисту учасників бойових дій, які перебувають на обліку в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України;

Інструкцію про порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листів талонів на право одержання ветераном війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

2. Директору Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, начальникам територіальних органів Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, територіальних підрозділів, підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити організацію роботи з видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листів талонів на право одержання ветераном війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості.

3. Директору Фінансово-економічного департаменту - головному бухгалтеру Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України вживати заходів щодо планування коштів для забезпечення бланками посвідчень учасників бойових дій, нагрудними знаками "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листами талонів на право одержання ветераном війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості за заявками Департаменту забезпечення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

4. Начальнику Департаменту забезпечення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України вживати заходів щодо забезпечення бланками посвідчень учасників бойових дій, нагрудними знаками "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листами талонів на право одержання ветераном війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості за заявками Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та ведення їх загального обліку.

5. Директору Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 19 січня 2018 року N 28 "Про затвердження Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України" (Положення N 28), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2018 року за N 168/31620.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Служби
генерал-лейтенант

Л. О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Р. В. Іллічов

Голова комісії з ліквідації,
перший заступник Голови
Державної служби України
у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції

І. В. Мальцев

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
06 лютого 2019 року N 63

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2019 р. за N 210/33181

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Комісія з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Комісія) створюється в Адміністрації Держспецзв'язку для розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій.

2. Завданнями Комісії є:

1) надання статусу учасника бойових дій громадянам із числа військовослужбовців Держспецзв'язку, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

2) позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, щодо яких Комісією прийнято рішення про надання статусу учасника бойових дій.

3. До складу Комісії входять голова - перший заступник Голови Держспецзв'язку, заступник голови - заступник Голови Держспецзв'язку, члени - представники кадрового, фінансового та юридичного підрозділів, керівники інших структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, секретар - посадова особа Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Держспецзв'язку.

Персональний склад Комісії затверджується наказом Адміністрації Держспецзв'язку.

4. Голова Комісії:

очолює Комісію, здійснює загальне керівництво Комісією та забезпечує організацію її роботи;

організовує в межах своїх повноважень взаємодію Комісії з органами державної влади;

підписує протоколи та рішення, які приймає Комісія;

бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності Комісії.

5. Секретар Комісії:

організовує підготовку засідання Комісії та повідомляє членів Комісії та інших заінтересованих осіб про час і дату його проведення;

готує матеріали, які подаються на розгляд Комісії;

веде та оформлює протокол засідання Комісії;

готує необхідні документи для надіслання до міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - міжвідомча комісія) у разі виникнення спірних питань, що потребують міжвідомчого врегулювання.

6. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі наявності документів для розгляду. Періодичність проведення засідань визначає голова Комісії.

7. Засідання Комісії веде її голова, у разі відсутності голови Комісії - заступник голови Комісії.

У разі відсутності голови Комісії та його заступника роботу Комісії на її засіданнях очолює член Комісії, якого головуючим обирає наявний на засіданні склад Комісії.

8. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, вважається правоможним, якщо за нього проголосувало не менше половини її членів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії (головуючого на засіданні Комісії). Секретар Комісії не бере участі у голосуванні.

9. Рішення з усіх розглянутих Комісією питань оформлюється протоколом протягом 3 робочих днів з дня проведення засідання.

Протокол підписують голова та секретар Комісії, а також усі члени Комісії.

У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії письмово викладає свої заперечення у рапорті (службовій записці), що додається до протоколу засідання і є його невід'ємною частиною.

10. Рішення Комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Рішення Комісії) за формою згідно з додатком 1 до цього Положення підписується головою і секретарем Комісії та скріплюється каучуковою печаткою з написом "Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Ідентифікаційний код 34620942 N 2" із зображенням Державного Герба України.

Протоколи та Рішення Комісії, документи, на підставі яких Комісія прийняла рішення про надання, відмову у наданні або позбавлення громадян статусу учасника бойових дій, долучаються до відповідної номенклатурної справи, що ведеться у Департаменті кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Держспецзв'язку.

Копія Рішення Комісії надсилається (передається) секретарем Комісії за місцем проходження військової служби у Держспецзв'язку для долучення до особової справи військовослужбовця.

11. Рішення Комісії про відмову у наданні статусу учасника бойових дій доводиться письмово до відома начальника (керівника) структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку, начальника (керівника) територіального органу Адміністрації Держспецзв'язку, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, територіального підрозділу, підрозділу урядового фельд'єгерського зв'язку, закладу, установи і організації Держспецзв'язку (далі - начальник підрозділу Держспецзв'язку) або військовослужбовця, який подав рапорт.

У разі прийняття Комісією рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій особі, щодо якої прийнято таке рішення, надсилається (видається) письмове повідомлення із зазначенням причин такого рішення і роз'ясненням порядку його оскарження.

12. Комісія розглядає:

рапорти військовослужбовців Держспецзв'язку про визнання їх учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

довідки, оформлені згідно з додатком 1 (Постанова N 413) або 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (Постанова N 413), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413 (далі - Порядок), та документи, які є підставою для надання військовослужбовцям Держспецзв'язку статусу учасника бойових дій, зазначені в пункті 17 цього Положення;

рапорти військовослужбовців Держспецзв'язку, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення та самостійно звернулися до Комісії про визнання їх учасниками бойових дій, у разі неподання начальниками підрозділів Держспецзв'язку до Комісії документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій;

рапорти (заяви) про визнання учасниками бойових дій та інші документи осіб, питання щодо яких повторно виноситься на розгляд Комісії за рішенням Голови Держспецзв'язку або посадової особи, яка виконує його обов'язки;

рапорти (заяви) осіб про позбавлення їх статусу учасника бойових дій із зазначенням причин та інші документи, передбачені в пункті 20 цього Положення.

13. Начальники підрозділів Держспецзв'язку своєчасно готують та подають на розгляд Комісії довідки, оформлені згідно з додатком 1 (Постанова N 413) або 4 до Порядку (Постанова N 413), разом з документами, зазначеними в пункті 17 цього Положення:

у місячний строк після завершення військовослужбовцями виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

після закінчення 30 календарних днів здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

не раніше ніж через 30 календарних днів після призначення військовослужбовців на відповідні посади до підрозділів Держспецзв'язку, розташованих безпосередньо у районі проведення антитерористичної операції.

Довідки, оформлені згідно з додатком 1 (Постанова N 413) або 4 до Порядку (Постанова N 413), подають:

за підписом начальників підрозділів Держспецзв'язку - щодо військовослужбовців підрозділу Держспецзв'язку;

за підписом Голови Держспецзв'язку або посадової особи, яка виконує його обов'язки, - щодо військовослужбовців Адміністрації Держспецзв'язку, начальників (керівників) територіальних органів Адміністрації Держспецзв'язку, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Держспецзв'язку.

Начальник підрозділу Держспецзв'язку доопрацьовує неналежним чином оформлені документи у разі їх повернення Комісією та повторно надсилає їх на розгляд Комісії.

У разі неподання начальником підрозділу Держспецзв'язку у визначений абзацами другим - четвертим цього пункту строк до Комісії документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій, особа може самостійно звернутися до Комісії.

14. Документи, зазначені в абзацах другому - п'ятому пункту 12 цього Положення, у разі надходження до Комісії реєструють у журналі реєстрації рапортів про визнання військовослужбовців Держспецзв'язку учасниками бойових дій, форму якого наведено в додатку 2 до цього Положення.

Документи, зазначені в абзаці шостому пункту 12 цього Положення, у разі надходження до Комісії реєструють у журналі реєстрації документів, поданих до Держспецзв'язку для позбавлення статусу учасника бойових дій, форму якого наведено в додатку 3 до цього Положення.

15. Комісія у місячний строк з дня надходження документів до Адміністрації Держспецзв'язку розглядає рапорти (заяви), довідки та інші документи, що надійшли, і приймає рішення щодо надання (відмови у наданні, позбавлення) статусу учасника бойових дій.

16. Комісія має право:

надсилати запити до відповідних архівних установ, повідомивши про це особу або начальника підрозділу Держспецзв'язку;

заслуховувати пояснення осіб, стосовно яких подані документи, начальників підрозділів Держспецзв'язку, які подали рапорти (заяви), довідки (інші документи), а також свідків;

у разі неналежного оформлення документів та за відсутності підстав надання статусу учасника бойових дій повертати їх начальникам підрозділів Держспецзв'язку з метою подальшого доопрацювання;

подавати на розгляд міжвідомчої комісії документи зі спірних питань, які потребують міжвідомчого врегулювання.

17. Комісія приймає рішення про надання статусу учасника бойових дій на підставі:

1) для військовослужбовців, які залучалися до проведення антитерористичної операції на строк не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування в районах її проведення:

довідки, оформленої згідно з додатком 1 до Порядку (Постанова N 413);

витягів з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції;

витягів з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення та про прибуття (вибуття) до (з) районів проведення антитерористичної операції;

документів про направлення у відрядження до районів проведення антитерористичної операції або інших офіційних документів, виданих державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

2) для військовослужбовців, які залучалися до проведення антитерористичної операції на строк менше ніж 30 календарних днів:

документів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;

витягів з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних заходів;

3) для військовослужбовців, які проходять службу в територіальних органах Адміністрації Держспецзв'язку та підрозділах урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, що розташовані безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції:

довідки, оформленої згідно з додатком 1 до Порядку (Постанова N 413);

витягів з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції;

витягів з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення;

витягів з наказів про призначення осіб на відповідні посади до підрозділів Держспецзв'язку, розташованих безпосередньо у районі проведення антитерористичної операції;

4) для військовослужбовців, які отримали поранення, контузії, каліцтва під час проведення антитерористичної операції (крім випадків необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або симуляції хвороби):

документів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;

матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв;

5) для військовослужбовців, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у строк не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування в районах їх проведення:

довідки, оформленої згідно з додатком 4 до Порядку (Постанова N 413);

витягів з наказів Генерального штабу Збройних Сил України про залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

витягів з наказів Командувача об'єднаних сил, командирів оперативно-тактичних угруповань про прибуття (вибуття) до (з) районів здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

документів про направлення у відрядження до районів здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

6) для військовослужбовців, які залучалися до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях на строк менше ніж 30 календарних днів:

документів, зазначених у підпункті 5 цього пункту;

витягів з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних заходів;

7) для військовослужбовців, які проходять службу в територіальних органах Адміністрації Держспецзв'язку та підрозділах урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, які розташовані безпосередньо в районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях:

довідки, оформленої згідно з додатком 4 до Порядку (Постанова N 413);

витягів з наказів Генерального штабу Збройних Сил України про залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

витягів з наказів Командувача об'єднаних сил, командирів оперативно-тактичних угруповань про прибуття (вибуття) до (з) районів здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

витягів з наказів про призначення осіб на відповідні посади до підрозділів Держспецзв'язку, розташованих безпосередньо у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

8) для військовослужбовців, які отримали поранення, контузії, каліцтва під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях (крім випадків необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або симуляції хвороби):

документів, зазначених у підпункті 5 цього пункту;

матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв;

9) для осіб, які були направлені для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки або у відрядження до держав, де в цей період велися бойові дії, - документів (наказів, довідок, витягів з наказів), які підтверджують період та країну перебування.

18. У разі відмови в наданні статусу учасника бойових дій питання про надання військовослужбовцю зазначеного статусу може повторно виноситися на розгляд Комісії за рішенням Голови Держспецзв'язку або посадової особи, яка виконує його обов'язки.

19. Комісія приймає рішення про позбавлення особи статусу учасника бойових дій у разі:

наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

виявлення факту подання недостовірної інформації про участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх проведення або подання недостовірних даних про особу;

подання особою рапорту (заяви) про позбавлення її статусу учасника бойових дій.

20. Позбавлення особи статусу учасника бойових дій здійснюється на підставі:

копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, що надійшов від органів прокуратури, органів або установ виконання покарань, а також від інших осіб, установ або органів у випадках, передбачених законом, на розгляд Комісії для прийняття відповідного рішення;

документів державних органів, військових частин (органів, підрозділів) або підприємств, установ та організацій, матеріалів службових перевірок та інших документів, що встановлюють факт подання недостовірної інформації про участь особи в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх проведення або подання недостовірних даних про особу, надісланих на розгляд Комісії для прийняття відповідного рішення;

рапорту (заяви) особи про позбавлення її статусу учасника бойових дій із зазначенням причини, надісланого (ї) нею на розгляд Комісії.

21. Рішення Комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

22. У разі звернення особи до суду щодо встановлення факту участі в бойових діях чи в інших подіях, які дають право на визнання її учасником бойових дій, і прийняття судом відповідного позитивного рішення, яке набрало законної сили, копія рішення суду визнається як документ, що підтверджує право особи на визнання її учасником бойових дій. Копія рішення суду підлягає збереженню разом з іншими документами.

23. Посвідчення учасника бойових дій, нагрудний знак "Ветеран війни - учасник бойових дій" і лист талонів на право одержання ветераном війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості особам, яким Комісією надано статус учасника бойових дій, видає Адміністрація Держспецзв'язку.

24. У разі прийняття Комісією рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій начальник (керівник) структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку, начальник підрозділу Держспецзв'язку вилучає у особи, щодо якої прийнято таке рішення, посвідчення учасника бойових дій та передає (надсилає) його секретарю Комісії для подальшого знищення. У разі відсутності посвідчення учасника бойових дій воно визнається недійсним шляхом розміщення оголошення у друкованих засобах масової інформації в Україні.

25. У місячний строк з дня прийняття відповідного рішення Комісія інформує:

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - про осіб, яким надано статус учасника бойових дій, за формою згідно з додатком 3 (Постанова N 413) або 5 до Порядку (Постанова N 413);

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за місцем перебування пільговика на обліку - про позбавлення статусу учасника бойових дій за формою, визначеною в додатку до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року N 117.

26. Облік учасників бойових дій Держспецзв'язку (з уточненням щороку) веде Департамент кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Держспецзв'язку.

У разі прийняття на службу (роботу) до Держспецзв'язку осіб, які отримали статус учасника бойових дій в інших органах, установах чи організаціях, начальники (керівники) територіальних органів Адміністрації Держспецзв'язку, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку (у тому числі за підрозділи урядового фельд'єгерського зв'язку), територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Держспецзв'язку у місячний строк подають інформацію до Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Держспецзв'язку про таких осіб разом з інформацією про видані посвідчення учасника бойових дій та листи талонів на право одержання ветераном війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості.

 

Директор Департаменту кадрової
роботи та управління персоналом
Адміністрації Держспецзв'язку
полковник

Ю. В. Печенюк

 

Додаток 1
до Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України
(пункт 10)

РІШЕННЯ
Комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

___ 20__ року

N ___________

Гр. __________
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
_
надано (відмовлено у наданні, позбавлено) статус (статусу) учасника бойових дій
_
                                                                                                        (підстава)
_
_
_

Голова Комісії


(підпис)

___________
(прізвище, ініціали)

 

Секретар Комісії


(підпис)

___________
(прізвище, ініціали)

 

М. П.

 

 

 

Додаток 2
до Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України
(пункт 14)

ЖУРНАЛ
реєстрації рапортів про визнання військовослужбовців Держспецзв'язку учасниками бойових дій

N з/п

Номер, дата надходження рапорту, довідки (інших документів)

Посада, військове звання, прізвище, ініціали начальника (керівника) та особи, щодо якої подано документи, із зазначенням прізвища, імені, по батькові

Стислий зміст порушеного питання

Примітка

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України
(пункт 14)

ЖУРНАЛ
реєстрації документів, поданих до Держспецзв'язку для позбавлення статусу учасника бойових дій

N з/п

Номер, дата надходження документа (рапорту, заяви)

Посада, військове звання, ранг (за наявності), прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої подано документ (рапорт, заяву)

Стислий зміст порушеного питання

Примітка

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали