Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про комісію з розгляду питань щодо повернення майна чи відшкодування його вартості депортованим особам або їх спадкоємцям

Про затвердження Положення про комісію з розгляду питань щодо повернення майна чи відшкодування його вартості депортованим особам або їх спадкоємцям

Розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
від 20 червня 2019 року N 361-од

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Тернопільській області
26 червня 2019 р. за N 80/1101

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Порядку повернення майна чи відшкодування його вартості депортованим особам або у разі їх смерті спадкоємцям таких осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. N 357 (Постанова N 357), з метою забезпечення ефективної роботи комісії з розгляду питань щодо повернення майна чи відшкодування його вартості депортованим особам або їх спадкоємцям:

1. Затвердити Положення про комісію з розгляду питань щодо повернення майна чи відшкодування його вартості депортованим особам або їх спадкоємцям, що додається.

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови обласної державної адміністрації Світлані Беспоповцевій.

 

Тимчасово виконувач
обов'язків голови адміністрації

І. Крисак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
20 червня 2019 року N 361-од

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Тернопільській області
26 червня 2019 р. за N 80/1101

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з розгляду питань щодо повернення майна чи відшкодування його вартості депортованим особам або їх спадкоємцям

I. Загальні положення

1. Комісія з розгляду питань щодо повернення майна чи відшкодування його вартості депортованим особам або їх спадкоємцям (далі - комісія) є постійно діючим органом при Тернопільській обласній державній адміністрації, який утворюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації відповідно до Порядку повернення майна чи відшкодування його вартості депортованим особам або у разі їх смерті спадкоємцям таких осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. N 357 (Постанова N 357).

2. Комісія у своїй роботі керується Конституцією та законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

II. Повноваження комісії

1. До повноважень комісії належить:

1) перевірка наявності в заявника статусу особи, депортованої за національною ознакою;

2) перевірка документів, що підтверджують право власності заявника на майно, чи документів, які підтверджують, що заявник є спадкоємцем;

3) перевірка інформації щодо надання депортованій особі при поверненні її до місця постійного проживання у власність житла, збудованого або придбаного за рахунок державного або місцевих бюджетів, чи отримання компенсації депортованою особою за рішеннями органів влади колишнього СРСР, Кабінету Міністрів України, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування;

4) отримання від фізичних чи юридичних осіб, державних органів інформації, необхідної для прийняття рішення;

5) проведення перевірки щодо права власності на зайняте майно та можливості його повернення;

6) прийняття рішення про повернення майна чи відшкодування його вартості або про відмову у поверненні майна чи відшкодуванні його вартості;

7) визначення вартості майна, вартість якого неможливо визначити відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" або Закону України "Про оцінку земель";

8) визначення вартості майна у разі його відсутності.

2. Комісія має право одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

III. Структура та організація роботи комісії

1. Комісія утворюється у складі голови (з числа заступників голови обласної державної адміністрації), заступника голови, секретаря та членів комісії.

2. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

3. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності.

4. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини загального складу комісії.

5. Засідання комісії проводить голова, а у випадку його відсутності - заступник голови комісії.

6. Голова комісії:

скликає засідання комісії, визначає її порядок денний;

головує на засіданнях комісії;

у разі необхідності приймає в установленому порядку рішення про залучення до роботи комісії фахівців, незалежних експертів і консультантів.

7. Рішення комісії приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

8. Рішення комісії оформляється протоколом, що підписується головою комісії, секретарем та присутніми на засіданні членами комісії.

9. Комісія на підставі документів, зазначених у пункті 3 Порядку повернення майна чи відшкодування його вартості депортованим особам або у разі смерті спадкоємцям таких осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. N 357 (Постанова N 357), не пізніше трьох місяців із дня реєстрації заяви приймає рішення про повернення майна депортованій особі або її спадкоємцю, відшкодування його вартості шляхом виплати депортованій особі або її спадкоємцю його вартості в разі неможливості повернення майна або про відмову в поверненні майна чи відшкодуванні його вартості.

10. Копія рішення комісії про повернення майна, відшкодування його вартості або про відмову в поверненні майна чи відшкодуванні його вартості не пізніше трьох робочих днів надсилається виконавчому органу сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі утворення) ради, виконавчому органу місцевого самоврядування об'єднаної територіальної громади за місцезнаходженням майна (далі - відповідний орган) та заявнику.

11. На підставі рішення комісії відповідний орган протягом одного місяця приймає рішення про передачу майна заявнику та здійснює оформлення відповідних документів, необхідних для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

12. Комісія у своїй роботі дотримується вимог Закону України "Про захист персональних даних".

13. Рішення комісії може бути оскаржено в установленому законодавством України порядку.

 

Заступник директора
департаменту соціального захисту
населення адміністрації

В. Росоловський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали