МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 вересня 2011 року N 355

Про затвердження Положення про комплексну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Айдарська тераса"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про комплексну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Айдарська тераса", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра І. Л. Вільдмана.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
29.09.2011 N 355

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОМПЛЕКСНУ ПАМ'ЯТКУ ПРИРОДИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "АЙДАРСЬКА ТЕРАСА"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комплексну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Айдарська тераса" (далі - пам'ятка природи) оголошено постановою Ради Міністрів УРСР від 30.03.81 N 145.

1.2. Пам'ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Пам'ятка природи загальною площею 100,00 га розташована в Новоайдарському районі Луганської області на території ДП "Новоайдарське лісомисливське господарство" (далі - Землекористувач), квартали 34 - 35. Розміщення об'єкта в мережі фізико-географічного районування - степова зона, північно-степова підзона, Задонецько-Донська північно-степова провінція, Старобільська схилово-височинна область.

1.4. Територія, якій надано статус пам'ятки природи, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює на ній свою діяльність згідно з цим Положенням, іншими нормативними документами та несе відповідальність за додержання встановленого режиму.

1.5. Межі пам'ятки природи встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали органів Держземагентства на місцях та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.6. Зміна меж, категорії та скасування статусу території пам'ятки природи проводиться відповідно до законодавства.

1.7. Адреса Землекористувача:

ДП "Новоайдарське ЛМГ", Луганська обл., смт Новоайдар, вул. Коваленко, 4, 93500, т. (0644) 91294.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Комплексна пам'ятка природи загальнодержавного значення "Айдарська тераса" створена з метою охорони та збереження заплавних лісів на березі річки Айдар, місця існування багаточисельних видів тварин та птахів, підтримки загального екологічного балансу.

2.2. Завданням пам'ятки природи є збереження унікальної вікової діброви, що збереглась у мальовничій долині річки Айдар з різноманітною флорою і фауною.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території пам'ятки природи забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цілям та завданням пам'ятки природи, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

проведення меліоративних та будь-яких інших робіт, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму пам'ятки природи;

самовільне використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, будь-яке будівництво, не пов'язане з охороною пам'ятки природи;

розвідувальні, підривні роботи, розробка всіх видів корисних копалин, порушення ґрунтового покриву та форм рельєфу;

розорювання земель, за винятком заходів по обмеженню розповсюдження лісових пожеж;

будь-яке засмічення та забруднення території пам'ятки природи;

транспортування, зберігання, утилізація, знищення пестицидів та агрохімікатів;

використання хімічних засобів боротьби зі шкідниками та хворобами лісу (рослин), за винятком окремих ситуацій, коли є загроза існуванню природного комплексу, що охороняється, на підставі наукового обґрунтування, за погодженням з Мінприроди;

знищення чи пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної рослинності;

здійснення рубок головного користування та прохідних рубок;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, а також їх квітів і плодів;

заготівля ягід, горіхів, грибів, дикорослих плодів;

знищення та розорення гнізд, нір та жител, збір яєць і пуху птахів, тварин;

випас та прогін худоби на ділянках, не передбачених для цього, або з перевищенням норм навантаження;

заготівля та знищення всіх видів водно-болотної рослинності, виїмка ґрунту - без відповідних, узгоджених у встановленому порядку проектів;

інтродукція нових видів рослин та комах без узгоджених у встановленому порядку обґрунтувань наукових закладів;

сінокосіння, за виключенням спеціально відведених ділянок;

організація таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту, розведення вогнищ;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком службового транспорту Землекористувача, протипожежної техніки.

3.2. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території пам'ятки природи здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими органами на місцях у галузі охорони навколишнього природного середовища в межах лімітів, встановлених Мінприроди.

3.3. Для збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів пам'ятки природи дозволяється у встановленому порядку наукова, господарська та інша діяльність, що не суперечить цільовому призначенню та завданням пам'ятки природи і проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.

3.5. Пам'ятка природи охороняється Землекористувачем і утримується на його кошти.

3.6. Порушення природоохоронного законодавства у межах пам'ятки природи тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

3.7. Землекористувач земельної ділянки у межах пам'ятки природи оформляє охоронне зобов'язання щодо дотримання режиму охорони території.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території пам'ятки природи здійснюється Державною екологічною інспекцією України. Порядок здійснення державного контролю за додержанням режиму території заказника визначається законодавством України.

4. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

4.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу пам'ятки природи проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали