ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 08.07.2010 р. N Р-344/0/3-10

Про затвердження Положення про конкурсний комітет з визначення підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, що буде залучене для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)

Керуючись Господарським та Цивільним кодексами України, законами України "Про автомобільний транспорт", "Про місцеві державні адміністрації", постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року N 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" (зі змінами і доповненнями) та з метою організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути):

1. Затвердити Положення про конкурсний комітет з визначення підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, що буде залучене для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути), що додається.

2. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління транспорту, зв'язку та дорожнього будівництва облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації Темника Г. П.

 

Голова облдержадміністрації

О. Ю. Вілкул


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
08.07.2010 N Р-344/0/3-10


ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний комітет з визначення підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, що буде залучене для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до вимог законів України "Про автомобільний транспорт", "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року N 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" (зі змінами і доповненнями).

1.2. Положення визначає загальні організаційні та процедурні засади діяльності конкурсного комітету з визначення підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, що буде залучене для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) (далі - конкурсний комітет), а також права, обов'язки та відповідальність його членів.

1.3. Конкурсний комітет створюється за розпорядженням голови облдержадміністрації, є постійно діючим органом з підготовки та проведення конкурсу на визначення підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, що залучається для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути), на засадах колегіальності у прийнятті рішень, об'єктивності та їх неупередженості.

1.4. До складу конкурсного комітету входять представники Дніпропетровської обласної державної адміністрації та представники громадських організацій.

До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб'єктів господарювання - автомобільних перевізників, або які діють на ринку перевезень пасажирів і можуть впливати на прийняття рішень конкурсного комітету або представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

1.5. Склад конкурсного комітету формується з голови, заступників голови, секретаря та членів конкурсного комітету.

1.6. Персональний склад конкурсного комітету затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

1.7. Зміни до складу конкурсного комітету вносяться окремим розпорядженням голови облдержадміністрації.

II. Організація діяльності конкурсного комітету

2.1. Конкурсний комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Положенням, рішеннями конкурсного комітету, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації.

2.2. Голова конкурсного комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на конкурсний комітет функцій.

Голова конкурсного комітету затверджує план заходів щодо вдосконалення організації роботи конкурсного комітету, визначає функції кожного члена конкурсного комітету. У разі відсутності голови конкурсного комітету, його обов'язки виконує заступник голови конкурсного комітету (якщо призначено кількох заступників голови конкурсного комітету, визначається серед них виконуючий обов'язки голови конкурсного комітету на період його відсутності).

За рішенням голови конкурсного комітету для вирішення питань, що виникають у процесі проведення конкурсу, до роботи конкурсного комітету можуть залучатися у ролі консультантів чи експертів спеціалісти структурних підрозділів облдержадміністрації.

2.3. Формою роботи конкурсного комітету є засідання, які проводяться у разі необхідності.

2.4. Розгляду та прийняттю щодо них відповідних рішень на засіданнях конкурсного комітету підлягають такі питання:

2.4.1. планування роботи конкурсного комітету;

2.4.2. розподіл обов'язків членів конкурсного комітету;

2.4.3. проведення конкурсу тощо.

III. Головні функції конкурсного комітету

3.1. Конкурсний комітет створено з метою проведення конкурсу на визначення підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, що буде залучене для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути).

3.2. Конкурсний комітет відповідає за організацію проведення конкурсу на всіх його етапах. У процесі роботи він забезпечує виконання таких функцій:

3.2.1. планування проведення конкурсу;

3.2.2. роз'яснення претендентам за їх зверненнями з питань щодо оформлення документів для участі або умов конкурсу в усній чи письмовій формі (за вибором претендента) протягом трьох робочих днів, але не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення строку подання документів;

3.2.3. доведення умов конкурсу до претендентів через засоби масової інформації;

3.2.4. організація конференцій;

3.2.5. розгляд документів, які надійшли на конкурс;

3.2.6. реєстрація поданих документів у журналі обліку;

3.2.7. повернення документів, які подані не в повному обсязі або несвоєчасно, претенденту із зазначенням причин без реєстрації;

3.2.8. організація приймання, зберігання, попередній аналіз конкурсних пропозицій, забезпечення вибору найбільш вигідної конкурсної пропозиції;

3.2.9. ведення необхідної звітності щодо проведення конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України.

IV. Права та обов'язки конкурсного комітету. Повноваження голови, секретаря та інших членів конкурсного комітету

4.1. Конкурсний комітет має право:

4.1.1. одержувати від структурних підрозділів облдержадміністрації інформацію, необхідну для проведення конкурсу;

4.1.2. залучати без права голосу, у разі потреби, до роботи в конкурсному комітеті працівників структурних підрозділів облдержадміністрації;

4.1.3. використовувати необхідне для виконання покладених завдань майно управління транспорту, зв'язку та дорожнього будівництва облдержадміністрації.

4.2. Конкурсний комітет зобов'язаний:

4.2.1. організовувати проведення конкурсів відповідно до чинного законодавства України й установлених термінів;

4.2.2. забезпечити рівні умови для всіх учасників, що беруть участь у конкурсі, об'єктивний та чесний вибір переможця;

4.2.3. забезпечити конфіденційність інформації;

4.2.4. своєчасно оформляти відповідну звітність та забезпечувати її подання до облдержадміністрації на затвердження заступником голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

4.3. Голова конкурсного комітету:

4.3.1. планує проведення та веде засідання конкурсного комітету;

4.3.2. вирішує питання стосовно діяльності конкурсного комітету;

4.3.3. приймає рішення щодо залучення до роботи конкурсного комітету у ролі консультантів чи експертів спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації;

4.3.4. пропонує порядок денний засідань конкурсного комітету.

4.4. Голова конкурсного комітету (заступник, який виконує обов'язки голови) засвідчує своїм підписом такі документи щодо проведення конкурсу:

4.4.1. оголошення про проведення конкурсу;

4.4.2. звіт про результати проведення конкурсу;

4.4.3. протоколи засідань конкурсного комітету та, у разі необхідності, інші документи.

4.5. Секретар конкурсного комітету оформляє протоколи засідань конкурсного комітету, забезпечує оперативне інформування членів конкурсного комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови конкурсного комітету надсилає претендентам на участь у конкурсі інформацію щодо умов конкурсу, виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує зберігання документів відповідно до чинного законодавства України.

4.6. Якщо секретар конкурсного комітету відсутній на засіданні конкурсного комітету, то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену конкурсного комітету.

4.7. Члени конкурсного комітету мають право брати участь в усіх засіданнях конкурсного комітету та прийнятті його рішень, ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо оцінки та конкурсними пропозиціями учасників конкурсу, вносити питання на розгляд конкурсного комітету, а також мають право на внесення своєї окремої думки до протоколів засідань конкурсного комітету.

4.8. Члени конкурсного комітету зобов'язані об'єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції учасників конкурсу, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується предмета діяльності конкурсного комітету.

V. Відповідальність членів конкурсного комітету

5.1. Голова конкурсного комітету та інші його члени несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Виконуючий обов'язки начальника
управління транспорту, зв'язку та
дорожнього будівництва облдержадміністрації

О. П. Рудвольга





 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали