ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 23.03.2011 р. N 187/6

Про затвердження Положення про конкурсний комітет з визначення операторів паркування і умови проведення конкурсу на надання права обладнання та утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів

Відповідно до статті 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", статей 14, 266 Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 року N 1342 "Про затвердження Правил паркування транспортних засобів", на виконання рішення 2 сесії міської ради VI скликання від 25.01.2011 року N 18 "Про місцеві податки і збори в м. Чернівцях та відміну раніше прийнятих рішень" та на виконання пункту 2.15 Плану діяльності Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 14.12.2010 року N 829/22, в редакції від 23.03.2011 р N 168/6, з метою визначення операторів з обладнання та утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів на конкурсних засадах, виконавчий комітет Чернівецької міської ради вирішив:

1. Встановити, що визначення операторів з обладнання та утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів (далі - операторів паркування) в м. Чернівцях здійснюється на конкурсних засадах.

2. Затвердити Положення про конкурсний комітет з визначення операторів паркування і умови проведення конкурсу на надання права обладнання та утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів (додається).

3. Чернівецькому міському голові (Федоруку М. Т.) видати розпорядження про затвердження персонального складу конкурсного комітету для проведення конкурсу на надання права обладнання та утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів.

4. Доручити департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Шумейко О. М.):

4.1. Здійснювати організацію та проведення конкурсів на надання права обладнання та утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів.

4.2. Забезпечити виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для паркування транспортних засобів на умовах договору про встановлення безоплатного земельного сервітуту.

4.3. Здійснювати нагляд за дотриманням та виконанням операторами паркування умов договору про встановлення безоплатного земельного сервітуту.

5. Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Юрчак А. П.):

5.1. Забезпечити підготовку та подання на розгляд міської ради рішень про надання дозволу на виготовлення та затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для паркування транспортних засобів.

5.2. Укладати з операторами паркування, визначених міською радою, договори про встановлення безоплатного земельного сервітуту

6. Повторне відстеження результативності цього рішення здійснити через один рік після набрання ним чинності.

7. Це рішення набуває чинності з дня його опублікування в газеті "Чернівці" та підлягає розміщенню на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.

8. Відділу інформації міської ради (Вишневській І. М.) забезпечити оприлюднення цього рішення через засоби масової інформації.

9. Організацію виконання цього рішення покласти на департаменти житлово-комунального господарства (Шумейко О. М.) та містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Юрчак А. П.)

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М. П.

 

Чернівецький міський голова

М. Федорук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
23.03.2011 N 187/6

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний комітет з визначення операторів паркування і умови проведення конкурсу на надання права з обладнання та утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про конкурсний комітет з визначення операторів паркування і умови проведення конкурсу на надання права з обладнання та утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів (надалі - Положення) регулює порядок організації роботи зазначеного комітету та проведення конкурсу.

1.2. У своїй діяльності конкурсний комітет керується Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Податковим кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 року N 1342 "Про затвердження Правил паркування транспортних засобів", від 02.03.2010 року N 258 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів", іншими нормативно-правовими актами у сфері паркування.

1.3. Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження монополізму та забезпечення необхідної якості надання послуг з обладнання та утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів в місті Чернівцях.

1.4. Об'єктом конкурсу є право на здійснення обладнання та утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів.

1.5. Поняття, що використовуються у Положенні, мають таке значення:

- конкурс - конкурентний спосіб надання суб'єкту господарювання права з обладнання та утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів;

- конкурсний комітет - постійний орган з підготовки та проведення конкурсу;

- претендент - суб'єкт господарювання, який офіційно подав свої пропозиції для участі у конкурсі з дотриманням вимог цього Положення;

- оператор паркування - суб'єкт господарювання, який став переможцем конкурсу, та визначений міською радою на здійснення обладнання та утримання майданчика для платного паркування;

- майданчик для платного паркування - площа території (землі), що належить на правах власності територіальній громаді, на якій відповідно до рішення органу місцевого самоврядування здійснюється платне паркування транспортних засобів. Майданчики для платного паркування розміщуються в межах або поза межами проїзної частини вулиці, дороги, тротуару та обладнуються відповідно до вимог чинного законодавства України;

- замовник конкурсу - департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради.

2. ПІДГОТОВКА І ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ

2.1. Конкурс є відкритим для всіх претендентів. Рішення про проведення конкурсу приймається замовником, яке оформляється у вигляді наказу.

2.2. Конкурс проводиться за умови необхідності визначення оператора на майданчиках для платного паркування, в тому числі майданчиках, з операторами яких розірвано договір з обладнання та утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів, або строк дії такого договору закінчився.

2.3. Роботою конкурсного комітету керує його голова.

Голова конкурсного комітету:

- скликає та проводить його засідання, затверджує перелік питань для розгляду на них;

- має вирішальний голос при рівному розподілі голосів членів конкурсного комітету.

У разі відсутності голови конкурсного комітету його обов'язки виконує заступник.

2.4. Секретар конкурсного комітету:

- за дорученням голови сповіщає членів про проведення засідань конкурсного комітету та порядок денний;

- реєструє подані на конкурс документи у журналі обліку;

- веде реєстрацію вхідної та вихідної документації;

- готує матеріали, необхідні для проведення конкурсу;

- надає роз'яснення щодо представлення необхідних документів на конкурс або умов проведення конкурсу;

- веде та оформлює протоколи його засідань.

2.5. Конкурсний комітет у межах покладених на нього завдань має право одержувати у визначеному законодавством порядку від органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання інформацію, необхідну для виконання завдань, покладених на нього.

2.6. Замовник публікує в газеті "Чернівці" та розміщує на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет оголошення про конкурс, не пізніше, ніж за 30 днів до його проведення, яке повинно містити таку інформацію:

- адреса розташування, площа відведеної земельної ділянки для встановлення місць платного паркування та кількість таких місць, щодо яких проводиться конкурс з їх утримання;

- строк, на який надається об'єкт конкурсу;

- вимоги щодо обладнання та функціонування майданчиків для платного паркування;

- порядок одержання претендентом необхідної інформації про об'єкт конкурсу;

- кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі;

- найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі;

- місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями;

- телефон для довідок (електронна адреса та адреса офіційного веб-порталу в мережі Інтернет) з питань проведення конкурсу.

2.7. В одному оголошенні може бути названо декілька об'єктів конкурсу.

2.8. Особа, яка потребує роз'яснень щодо представлення необхідних документів на конкурс або умов проведення конкурсу, має право звернутися до замовника не пізніше, ніж за 5 (п'ять) календарних днів до закінчення терміну подання документів.

2.9. Замовник зобов'язаний дати роз'яснення в усній, а за необхідності - в письмовій формі, але не пізніше як за 3 (три) календарні дні до закінчення терміну подання документів претендентами.

3. НАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА КОНКУРС

3.1. Для участі в конкурсі претендент подає належним чином завірені та прошиті документи:

3.1.1. Заяву на участь в конкурсі (окремо на кожний об'єкт конкурсу);

3.1.2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

3.1.3. Інформацію про відсутність порушеної справи з визнання претендента банкрутом;

3.1.4. Довідку Державної податкової інспекції в м. Чернівці про відсутність заборгованості з податків, зборів і інших обов'язкових платежів;

3.1.5. Інформацію про відсутність заборгованості із заробітної плати та довідку про відсутність заборгованості за внесками до Пенсійного фонду;

3.1.6. Конкурсні пропозиції претендента щодо:

а) розміру його внеску до фонду соціально-економічного розвитку міста;

б) надання розрахунку вартості послуг з утримання майданчика для платного паркування транспортних засобів;

3.2. Претендент подає документи у запечатаному конверті, на якому зазначаються його назва, адреса і найменування об'єкта конкурсу, з поміткою "Заява на участь у конкурсі".

За достовірність інформації і документів, представлених для участі в конкурсі, претенденти несуть особисто відповідальність згідно з чинним законодавством

Факт прийняття запечатаного конверта з документами засвідчується в журналі підписами відповідальною особою замовника та претендента (уповноваженої ним особи, в разі надання відповідної довіреності). В журналі зазначається дата та час прийняття запечатаного конверту.

У разі надходження пропозиції на участь у конкурсі поштою, відповідальною особою замовника у журналі робиться про це відмітка із зазначенням дати, часу надходження листа (бандеролі тощо).

3.3. Приймання документів на конкурс припиняється у строк (дата та час), визначений в оголошенні про конкурс. Документи, які надійшли до конкурсного комітету після встановленого строку, не розглядаються.

4. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСУ

4.1. Засідання конкурсного комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів його складу.

4.2. Конкурс проводиться за умови подання належним чином оформленої заяви та доданих до неї документів хоча б одним претендентом.

4.3. На засіданні конкурсного комітету виключно в присутності претендента або уповноваженої ним особи (в разі надання відповідної довіреності) проводиться розкриття поданих (надісланих) конвертів. Відсутність претендента або уповноваженої ним особи розцінюється як відмова від участі у конкурсі, про що зазначається в протоколі засідання конкурсного комітету.

4.4. Під час розкриття конвертів, конкурсний комітет перевіряє наявність поданих документів відповідно до вимог цього положення та правильність їх оформлення, а також оголошує інформацію про претендентів на участь у конкурсі та їх конкурсні пропозиції.

4.5. За наслідками розгляду поданих документів до участі у конкурсі не допускаються претенденти:

- які подали в неповному обсязі чи неналежним чином оформлені документи, про що обов'язково зазначається в протоколі засідання;

- визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб'єкта господарювання;

- які мають борги по податках і зборах, заробітній платі та до Пенсійного фонду;

4.6. Конкурсні пропозиції претендентів оцінюються за такими критеріями:

- найнижча вартість надання послуг з утримання майданчика для паркування;

- розмір запропонованого внеску до фонду соціально-економічного розвитку міста;

4.7. Переможцем конкурсу визначається претендент, який запропонував найнижчу вартість з надання послуг з обладнання та утримання майданчика для платного паркування.

4.7.1. В разі внесення претендентами однакових пропозицій щодо вартості надання послуг з обладнання та утримання майданчика для платного паркування переможцем визначається претендент, який запропонував внесок до фонду соціально-економічного розвитку міста в більшому розмірі. Також в цьому випадку, претендентам надається право на внесення пропозицій в усній формі щодо збільшення розміру внеску до фонду соціально-економічного розвитку. Внесення усних пропозицій претендентами щодо розміру внеску до фонду соціально-економічного розвитку міста відображається в протоколі конкурсного комітету.

4.8. Переможець конкурсу оголошується в день його проведення на засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

4.9. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу оформляється протоколом, який підписується усіма членами конкурсного комітету, які приймали участь у роботі конкурсного комітету.

У разі відмови члена конкурсного комітету від підпису протоколу, він зобов'язаний протягом одного календарного дня надати голові конкурсного комітету письмові обґрунтування та/або зауваження, які обов'язково долучаються до протоколу.

У разі ненадання членом конкурсного комітету голові конкурсного комітету письмового обґрунтування та/або зауважень у визначений термін, протокол вважається ним підписаним без зауважень, про що робиться відповідна відмітка секретарем конкурсного комітету.

4.10. Протокол разом із первинними документами, які надані переможцем конкурсу для участі у ньому, секретарем конкурсного комітету передаються замовнику.

4.11. Замовник після отримання документів зазначених в пункті 4.10 готує відповідний проект рішення та вносить його на чергове пленарне засідання ради.

4.12. З моменту набрання чинності рішення ради про визначення переможця конкурсу оператором паркування, останній зобов'язаний протягом 15 календарних днів укласти договір безоплатного земельного сервітуту на відведену земельну ділянку для встановлення місць платного паркування транспортних засобів із департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради.

4.13. Спори, що виникають за результатами конкурсу, розв'язуються у визначеному законодавством порядку.

 

Секретар виконавчого
комітету міської ради

О. Васильчишин

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали