МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.05.2012 р. N 136-р

Про затвердження Положення про координаційну раду з реформування галузі охорони здоров'я Миколаївської області

Відповідно до статей 2, 22 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", розпорядження голови облдержадміністрації від 04.04.2012 N 96-р "Про затвердження заходів з реформування галузі охорони здоров'я Миколаївської області на 2012 рік" (Розпорядження N 96-р) та з метою упорядкування діяльності координаційної ради з реформування галузі охорони здоров'я Миколаївської області:

1. Затвердити Положення про координаційну раду з реформування галузі охорони здоров'я Миколаївської області (далі - Положення), що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Іванцову Н. Б.

 

Перший заступник
голови облдержадміністрації,
виконувач функцій і повноважень
голови облдержадміністрації

Г. Б. Ніколенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
14.05.2012 N 136-р


ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду з реформування галузі охорони здоров'я Миколаївської області

1. Координаційна рада з реформування галузі охорони здоров'я Миколаївської області (далі - рада) є дорадчо-консультативним органом, що сприяє реалізації державної політики у сфері галузі охорони здоров'я.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями ради є:

координація роботи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у реалізації єдиної державної політики у сфері галузі охорони здоров'я в області;

підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у зазначеній сфері;

участь представників ради у розгляді питань сприяння створенню сприятливого середовища для реалізації заходів з реформування галузі охорони здоров'я;

обговорення та надання рекомендацій щодо вирішення спірних питань, що виникають у сфері реформування галузі охорони здоров'я, підготовка рекомендацій щодо їх розв'язання;

розгляд проектів комплексних та цільових програм щодо реформування галузі охорони здоров'я та аналіз ходу виконання їх заходів;

сприяння відвідуванню та вивченню досвіду пілотних районів з реформування системи охорони здоров'я.

4. Відповідно до покладених завдань рада має право:

утворювати, в разі потреби, тимчасові робочі групи, залучати до участі в них представників місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками);

одержувати в установленому порядку безкоштовно інформацію та матеріали, необхідні для її діяльності, в порядку, передбаченому чинним законодавством;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівників органів управління охорони здоров'я облдержадміністрації, міських (міст обласного значення) рад, закладів охорони здоров'я з питань, що належать до компетенції ради;

подавати місцевим органам виконавчої влади пропозиції з питань, що належать до компетенції ради.

5. Раду очолюють голова облдержадміністрації та голова Миколаївської обласної ради.

6. До складу ради входять заступник голови ради, секретар ради і члени ради. Членами ради можуть бути представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Персональний склад ради затверджується відповідним розпорядженням голови облдержадміністрації.

Співголови, заступник голови, секретар та члени ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

7. Основною формою роботи ради є її засідання, які проводяться не рідше ніж раз на квартал відповідно до плану, який затверджується співголовами ради.

Засідання є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів ради.

Засіданнями ради керують її голови або за їх дорученням - заступник.

8. Рішення ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів ради, присутніх на її засіданні.

9. Рішення ради, прийняті в межах її компетенції, є рекомендаційними для розгляду і врахування в роботі місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами охорони здоров'я.

10. Рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

11. Питання організаційного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності ради покладається на управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

 

Начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації

С. Г. Хотіна

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали