ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 23.03.2011 р. N 176/6

Про затвердження Положення про користування послугами лазень на пільгових умовах деякими категоріями громадян міста та визнання таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 12.02.2008 року N 69/3 з цього питання

Відповідно до підпункту 1 пункту "а" частини першої статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" і "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування", на виконання комплексної програми "Захист" міста Чернівців на 2010 - 2012 роки, затвердженої рішенням 47 сесії міської ради V скликання від 24.12.2009 року N 1152, пункту 2.12 Плану діяльності Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 08.02.2011 року N 81/3, та з метою соціального захисту деяких категорій громадян міста, що потребують соціальної підтримки, виконавчий комітет Чернівецької міської ради вирішив:

1. Затвердити Положення про користування послугами лазень на пільгових умовах деякими категоріями громадян міста (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 12.02.2008 року N 69/3 "Про затвердження Положення про організацію пільгового користування послугами лазень соціально незахищеними громадянами та визнання такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 04.02.2003 р. N 75/3 і від 09.09.2003 р. N 676/18 з цього питання".

3. Повторне відстеження результативності цього рішення здійснити впродовж двох років з дня набрання ним чинності.

4. Рішення набирає чинності з дня його опублікування в газеті "Чернівці" і підлягає розміщенню на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.

5. Організацію виконання цього рішення покласти на голів Першотравневої, Садгірської та Шевченківської районних в місті Чернівцях рад Мельничука В. А., Бурегу Ю. І., Пазюка М. Д.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління міської ради Прокопця Є. Д.

 

Чернівецький міський голова

М. Федорук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Ченівецької міської ради
23.03.2011 N 176/6

ПОЛОЖЕННЯ
про користування послугами лазень на пільгових умовах деякими категоріями громадян міста

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Користування послугами лазень на пільгових умовах надається громадянам похилого віку, інвалідам, ветеранам війни, іншим категоріям громадян, що потребують соціальної підтримки, зареєстровані в Чернівцях та перебувають на обліку в управліннях праці та соціального захисту населення районних у місті рад (надалі - районні управління).

1.2. Право на користування послугами лазень на пільгових умовах надається громадянам, зазначеним у пункті 1.1 цього Положення, за умови, якщо їх середньомісячний дохід за останні шість місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік для цієї категорії громадян.

1.2.1. Першочергове право на користування послугами лазень на пільгових умовах надається тим громадянам, зазначеним у пункті 1.1 цього Положення, які є одинокими непрацездатними пенсіонерами або проживають у сім'ях, що складаються з непрацездатних громадян.

1.2.2. Як виняток, інвалідам війни та учасникам бойових дій, які є одинокими або проживають у сім'ях, що складаються з непрацездатних громадян, може бути надано право на пільгове користування послугами лазень за умови, якщо їх середньомісячний дохід за останні шість місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує трьох прожиткових мінімумів, встановлених чинним законодавством для цієї категорії осіб.

1.3. Підставою для надання пільги є відсутність комунальних зручностей в помешканні громадянина.

Як виняток, пільга може бути надана громадянам, в приміщеннях яких є комунальні зручності, однак відсутні прилади для нагрівання води.

1.4. Районні управління організовують роботу щодо забезпечення осіб, які відповідно до цього Положення мають право на користуванням послугами лазень на пільгових умовах, шляхом укладання договорів з підприємствами - надавачами послуг незалежно від форми власності останніх.

1.5. Визначення розміру пільги за користування послугами лазень громадян, зазначених у пункті 1.1 цього Положення, покладається на районні управління і встановлюються в таких розмірах:

1.5.1. Громадянам, середньомісячний дохід яких за останні шість місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує прожиткового мінімуму, встановленого чинним законодавством для цієї категорії осіб, пільга надається в розмірі 100 відсотків знижки вартості наданих послуг.

1.5.2. Громадянам, середньомісячний дохід яких за останні шість місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених чинним законодавством для цієї категорії осіб, пільга надається в розмірі 50 відсотків знижки вартості наданих послуг.

1.5.3. Інвалідам війни, учасникам бойових дій середньомісячний дохід яких за останні шість місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує трьох прожиткових мінімумів, встановлених чинним законодавством для цієї категорії осіб пільга надається в розмірі 50 відсотків знижки вартості наданих послуг.

2. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ ЛАЗЕНЬ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ

2.1. Послуги лазень на пільгових умовах надаються громадянам, зазначеним у пункті 1.1 цього Положення, не більше 4 разів впродовж календарного місяця в загальному залі.

Кількість відвідувань лазень на пільгових умовах протягом місяця може бути зменшена до 2 разів на місяць залежно від наявних коштів, передбачених на ці цілі в бюджетах районних в місті рад.

2.2. Для користування послугами лазень на пільгових умовах громадяни звертаються в районні управління за місцем реєстрації із відповідною заявою встановленого зразка та подають такі документи: документ, що посвідчує особу (паспорт), довідку про доходи заявника за останні шість місяців, що передують місяцю звернення, довідку про склад сім'ї, довідку про відсутність комунальних зручностей або акт обстеження житлово-побутових умов заявника, довідку з медичної установи про відсутність медичних протипоказань.

2.3. Адміністрація Чернівецького комунального територіального центру соціального обслуговування "Турбота" подає районним управлінням списки підопічних Центру, які пропонуються на пільгове користування послугами лазень, та супроводжуючі документи, з обов'язковим урахуванням умов, викладених у пунктах 1.2, 1.5, 2.2 цього Положення.

2.4. На підставі звернень громадян районні управління формують та подають підприємствам - надавачам послуг списки осіб, яким надано право на користування послугами лазень на пільгових умовах за наведеною нижче формою:

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Адреса

Розмір пенсії

Категорія

Розмір пільги

Термін дії пільги

Примітка

Громадяни, зазначені у списках, користуються послугами лазень впродовж 6 місяців. Термін користування послугами лазень на пільгових умовах може бути продовжено ще на півроку.

2.5. Враховуючи наявність коштів в бюджетах районних в місті рад, передбачених на оплату послуг лазень на пільгових умовах, фактичну кількість звернень за такою послугою та факт відвідування лазень особами, зазначеними у пункті 1.1 цього Положення, в списки можуть вноситись зміни та доповнення.

2.6. Особа може бути позбавлена права на користування послугами лазні на пільгових умовах у випадку порушення громадського порядку, невідвідування лазні без поважних причин, а також виникнення медичних протипоказань для користування послугами лазень.

3. ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З НАДАННЯМ ЛАЗНЯМИ ПОСЛУГ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ

3.1. Фінансування видатків, пов'язаних з наданням лазнями послуг на пільгових умовах, здійснюється за рахунок коштів бюджетів районних у місті рад.

3.2. Облік послуг, наданих на пільгових умовах особам, зазначеним у пункті 1.1 цього Положення, здійснюють підприємства - надавачі послуг.

3.3. Щомісячно, до 10 числа місяця, наступного за звітним, підприємства - надавачі послуг подають в районні управління акт наданих послуг разом зі списком громадян, які скористалися цією послугою, із зазначенням кількості відвідувань кожного та сумою, на яку була надана пільга.

3.4. Районні управління на підставі зазначених вище документів здійснюють відшкодування витрат підприємствам - надавачам послуг за фактично надані послуги.

3.5. З метою забезпечення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, районні управління щоквартально здійснюють перевірку щодо достовірності інформації, наданої підприємствами - надавачами послуг.

 

Секретар виконавчого комітету
міської ради

О. Васильчишин

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали